6 sierpnia 2014

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI POSIADANYCH POZA GRANICAMI WŁOCH (IVIE)Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017 r.

W dobie globalnego kryzysu rządy poszczególnych państw robią, co mogą, by zasilić dodatkowo skarb państwa i Włochy nie są wyjątkiem – ba, biorąc pod uwagę, że kryzys dotknął południową Europę mocniej niż inne części kontynentu, szukanie pieniędzy jest tu wyjątkowo intensywne. W ramach ratowania budżetu państwa rząd postanowił więc sięgnąć po „majątki”, jakie obywatele posiadają poza granicami Włoch, usprawiedliwiając ten ruch walką z „ucieczką kapitału za granicę”. W ten oto sposób zrodził się nowy podatek – podatek od wartości nieruchomości posiadanych za granicą (IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).Czym jest IVIE?IVIE jest rodzajem podatku dochodowego wprowadzonym przez ustawę budżetową uchwaloną pod koniec 2011 roku, a więc w szczytowym momencie kryzysu. Jak sama nazwa wskazuje, opodatkowaniu podlegają nieruchomości posiadane przez podatników poza granicami Włoch, jako część majątku pozostającego do ich dyspozycji. Ale nie tylko – do tej kategorii fiskus zalicza również tereny, a więc jeśli posiadacie w Polsce kawałek ziemi odziedziczonej po rodzicach, włoski urząd skarbowy chce o nim wiedzieć.Kto ma obowiązek płacić podatek?Największy szok przeżyli chyba cudzoziemcy mieszkający we Włoszech – okazało się bowiem, że obowiązek płacenia podatku IVIE nie dotyczy jedynie obywateli włoskich, ale wszystkich osób fizycznych, które mają we Włoszech rezydencję podatkową. Tym samym rzesza opiekunek, murarzy i innych pracowników, starających się zarobić we Włoszech na lepszą przyszłość dla siebie i swoich rodzin, stanęła przed koniecznością oddania włoskiemu fiskusowi części ciężko zarobionych pieniędzy ze względu na posiadanie w kraju pochodzenia domu rodzinnego czy hektara ziemi.Jesteście zobowiązani do poinformowania fiskusa o posiadaniu, w tym częściowym, w Polsce:

 • wszelkiego typu nieruchomości (mieszkania, domu, budynku gospodarczego, lokalu handlowego itp.), bez względu na to, czy stoją one puste, czy je wynajmujecie, czy mieszka tam Wasza rodzina itd.
 • działek budowlanych
 • gruntów

UWAGA! Za tytuł własności uważane są również inne prawa rzeczowe przewidziane polskimi przepisami, np. użytkowanie, najem, dzierżawa czy zamieszkiwanie.Wyjątek stanowią właściciele nieruchomości, których prawa są w rzeczywistości ograniczone – chodzi o tzw. nuda proprietà, czyli prawo do nieruchomości, z której tak naprawdę nie mogą oni korzystać, gdyż mieszka w niej osoba z prawem do użytkowania. Jeśli więc np. posiadacie w Polsce mieszkanie, które wprawdzie zostało na Was zapisane przez babcię, lecz dopóki babcia żyje, ma ona wyłączne prawo do zamieszkiwania go, nie musicie płacić IVIE.

Główne miejsce zamieszkania - zwolnienie z IVIEUstawa budżetowa z 2016 r. zniosła obowiązek uiszczania podatku IVIE w przypadku nieruchomości stanowiących Wasze główne miejsce zamieszkania (np. pracujecie we Włoszech przez kilka miesięcy w roku i macie tutaj zameldowanie, ale przez pozostałą część roku mieszkacie w Polsce, w mieszkaniu własnościowym) do tej pory trzeba było płacić ulgową stawkę w wysokości 0,4%. Podobne zwolnienie z opodatkowania zostało wprowadzone dla nieruchomości, które sąd przyznał małżonkowi z wyniku separacji lub rozwodu.Rezydencja podatkowaJeśli myślicie, że wystarczy utrzymać zameldowanie w Polsce lub nie meldować się we Włoszech, by uniknąć płacenia IVIE, muszę Was rozczarować – zameldowanie nie ma wiele wspólnego z rezydencją podatkową, więc to żadne rozwiązanie.Zgodnie z włoskimi przepisami podatkowymi, za rezydenta podatkowego uważa się osobę, która przez większą część roku (a więc przez co najmniej 183 dni w roku) była zameldowana we Włoszech lub posiadała tu centrum swoich interesów życiowych (domicilio). Tak więc nie ma znaczenia, czy w danym roku podatkowym byliście zameldowani na terytorium Włoch, czy nie – te dwa warunki nie muszą być spełnione jednocześnie, więc nawet jeśli się nie zameldowaliście, ale np. pracowaliście we Włoszech przez 9 miesięcy, zostaniecie uznani za rezydentów podatkowych.Co z unikaniem podwójnego opodatkowania?Jak pewnie się domyślacie, wprowadzenie IVIE wzbudziło wiele kontrowersji – podniosły się między innymi głosy, że podatek ten jest niezgodny w umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Włochy podpisały z innymi państwami. Również w przypadku Polski taka umowa istnieje i w art. 6 możecie przeczytać:„Dochód uzyskiwany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochody z eksploatacji gospodarstw rolnych i leśnych), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.”Czyli jeśli osoba mająca rezydencję podatkową we Włoszech posiada nieruchomości w Polsce, mogą być one opodatkowane w Polsce. Na tym opiera się zazwyczaj twierdzenie, że Włochy nie mogą pobierać podatku od czegoś, co już zostało opodatkowane w Polsce, choć to nie zupełnie tak jest. Wczytując się w dalszą część umowy, znajdziecie art. 23 p. 3:„Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Włoszech posiada części dochodu, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, Włochy, przy obliczaniu podatków dochodowych wymienionych w artykule 2 niniejszej umowy, mogą uwzględnić do podstawy, od której te podatki są wymierzane, te części dochodu (...).

W takim wypadku Włochy potrącą od podatków w ten sposób obliczonych podatek dochodowy zapłacony w Polsce, lecz w wysokości nie przekraczającej tej części wymienionego podatku włoskiego wymierzanego od wymienionych części dochodu, wchodzących w skład całkowitego dochodu. (...)”


No i włoska ustawa o IVIE to właśnie przewiduje – od podatku, jaki macie zapłacić we Włoszech, możecie odliczyć analogiczny podatek od nieruchomości już zapłacony w Polsce. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć wysokości należnego podatku IVIE, choć wydaje mi się (poprawcie mnie, jeśli się mylę), że polski podatek jest sporo niższy, więc to akurat Wam nie „grozi”.Wysokość podatkuUstalona została tylko jedna stawka podatku IVIE, obowiązująca w przypadku wszystkich nieruchomości i terenów – włoskiemu fiskusowi należy się 0,76% ich wartości, przy czym jeśli wyliczony podatek jest równy lub niższy niż 200 euro (a więc wartość nieruchomości nie przekracza ok. 26.381 euro), jesteście zwolnieni z jego zapłaty.Wartość nieruchomości musi być podana w euro, zgodnie z kursem podawanym przez włoski urząd skarbowy.Pewnie zapytacie, jaką wartość bierze się pod uwagę przy obliczaniu należnego podatku – wartość katastralna, stosowana we Włoszech, w przypadku Polski nie ma zastosowania, gdyż rejestr katastralny w Polsce nie istnieje (podatek od nieruchomości płaci się od powierzchni nieruchomości). Urząd skarbowy wskazał wprawdzie właśnie wartość katastralną w przypadku państw UE, jednak skoro katastru nie posiadamy, to trudno brać pod uwagę coś, co nie istnieje.Ponieważ jednak w okólniku nr 28/E z dnia 02.07.2012 r. zawarte są wytyczne, by w przypadku m. in. Polski podawać jako podstawę opodatkowania wartość, od której dany kraj pobiera podatek, teoretycznie powinniście dokonać obliczeń, biorąc pod uwagę powierzchnię nieruchomości i przeliczając ją w jakiś sposób na jej wartość. Powiem jednak szczerze, że z matematyki nigdy orłem nigdy nie byłam, więc nie potrafię Wam w tej kwestii pomóc.Jeśli nie jest możliwe podanie wartości katastralnej, Agenzia delle Entrate daje Wam następujące rozwiązania alternatywne, w zależności od sytuacji:

 • koszt nieruchomości zawarty w akcie jej zakupu
 • koszt budowy nieruchomości poniesiony przez właściciela – w przypadku, gdy sami wybudowaliście sobie np. dom
 • wartość nieruchomości wpisaną do aktu dzierżawy, darowizny czy spadku
 • wartość rynkową nieruchomości, w zależności od miejsca, w którym się ona znajduje – w przypadku braku innych dokumentów wskazujących jej wartość (zgodnie z wytycznymi urzędu skarbowego, co roku należy podać zaktualizowaną wartość rynkową na dzień 31 grudnia lub na ostatni dzień jej posiadania, jeśli utraciliście tytuł własności w ciągu danego roku) 


Jeśli jesteście współwłaścicielami nieruchomości lub gruntów, oczywiście musicie zapłacić IVIE jedynie za tę część, która do Was należy.

Podobnie jest w przypadku, gdy własność dotyczy kilku miesięcy w roku (np. odziedziczyliście mieszkanie po babci, która zmarła w czerwcu) – wystarczy podać okres posiadania nieruchomości w danym roku.

Sposób zapłaty

Podatek IVIE płaci się w podobny sposób, w jaki płacicie podatek dochodowy – wypełniacie odpowiednie pola w rocznym zeznaniu podatkowym (na formularzu UNICO, zwanego od 2017 r. REDDITI PF), z którego wyniknie wysokość należnego podatku. Płatności dokonujecie za pomocą formularza F24, na takich samych zasadach, jak pozostałe podatki.UWAGA! Nawet jeśli wartość posiadanej przez Was nieruchomości jest na tyle niska, że nie musicie płacić IVIE, nie zwalnia to Was z obowiązku wpisania jej danych do zeznania podatkowego!Jak włoski fiskus sprawdzi, czy posiadam nieruchomości za granicą?To pytanie pojawiło się chyba w głowach wszystkich osób, których dotyczy IVIE. No rzeczywiście, skąd włoski urząd skarbowy będzie wiedział, że dziadek zostawił mi kawałek pola w Pcimiu Dolnym? Niestety nie potrafię Wam powiedzieć, w jaki sposób Agenzia delle Entrate zamierza przeprowadzać kontrole (na pewno są to kontrole wyrywkowe, bo sprawdzenie kilkudziesięciu milionów podatników, Włochów i obcokrajowców, jest po prostu niemożliwe), lecz z drugiej strony nie mogę Was zapewnić, że takich kontroli nie ma. Teoretycznie pomiędzy państwami Unii Europejskiej istnieje przepływ informacji, ale w jakim zakresie i czy rzeczywiście współpraca ta jest wdrożona również na szczeblu podatkowym? Nie mam pojęcia. Decyzja o tym, czy wykazywać we włoskim zeznaniu podatkowym posiadanie nieruchomości w Polsce, czy też udawać, że ich nie posiadacie należy wyłącznie do Was.

17 komentarzy:

 1. Jeśli ich nie wykażemy, to w przypadku chęci zakupu nieruchomości we Włoszech a sprzedaży nieruchomości w Polsce (w celu posiadania gotówki na jej zakup),będziemy musieli sie tłumaczyć skąd mamy pieniądze i dlaczego wcześniej nie zgłosiliśmy faktu posiadania takiej nieruchomości.No chyba ,ze mimo posiadanej gotówki weźmiemy włoski kredyt w celu "zatuszowania" posiadania kasy :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może w Polsce urząd skarbowy interesuje się pochodzeniem pieniędzy na zakup dóbr materialnych - we Włoszech jeszcze nie zdarzyło mi się spotkać z tego typu kontrolą. ;) Tak więc wątpię, by zaszła konieczności tłumaczenia, skąd wzięliśmy środku na zakup nieruchomości.

   Usuń
 2. Droga dee za chwilę będę składać zeznanie podatkowe czy muszę poinformować że ojciec mi zapisał dom w którym ma mieszkać dożywotnia moja mama i brat ojca aż do śmierci. Pozatym mieszka mąż z którym jestem po rozwodzie place w polsce podatek czy we Włoszech też muszę. Dziękuję za informację jesteś wielka tutaj we Włoszech nikt nic nie wie...ciężko się czegoś dowiedzieć nawet od księgowych. ..dobrze ze jesteś pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wspomniałam w artykule, jeśli Twoja mama i wujek mają dożywotnie prawo zamieszkiwana w domu, nie podlegasz obowiązkowi zapłaty IVIE, nie musisz więc wpisywać nieruchomości do zeznania podatkowego.

   Usuń
 3. Drobna uwaga - najem i dzierżawa NIE SĄ PRAWAMI RZECZOWYMI.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wartość nieruchomości podaje się w euro w/g kursu włoskiego urzędu skarbowego. Jaki to kurs, gdzie go szukać? Posiadam w Polsce dwie kawalerki. Czy podatek oblicza się oddzielnie dla każdej nieruchomości? Jedno mieszkanie jest moim głównym miejscem zamieszkania, ale nie jestem tam zameldowana.Czy zwolnione z IVIE główne miejsce zamieszkania też należy zgłosić tzn podać dane w zeznaniu? Jak udowodnię że to moje główne miejsce zamieszkania? We Włoszech jestem zameldowania, mieszkam tu większą część roku, mam włoską rexydencję podatkową. Bardzo się cieszę, że trafiłam na ten blog, nareszcie dowiedziałam się czegoś konkretnego. Dzięki za wszystkie informacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Twoje pytania dotyczą spraw bardzo "księgowych" - niestety nie jestem ekspertem podatkowym, nie potrafię więc odpowiedzieć na każde z nich ze stuprocentową pewnością. Nie mam też osobistego doświadczenia w tej kwestii, gdyż nie posiadam nieruchomości za granicą, potraktuj więc moje odpowiedzi jako moją opinię, nie bierz ich za pewnik i poradź się kogoś, kto podatkami zajmuje się na co dzień. :)

   1. Zazwyczaj bierze się pod uwagę średni kurs miesięczny, aczkolwiek nie potrafię powiedzieć, czy w przypadku podstawy opodatkowania równej podstawie opodatkowania branej pod uwagę przy obliczaniu polskiego podatku od nieruchomości należy odnieść się do kursu z grudnia czy z innego miesiąca (a może średniego kursu rocznego, podawanego przez bank narodowy?). Z tego jednak, co wiem, ewentualne "błędy" w interpretacji nie mogą zostać przez urząd skarbowy w żaden sposób użyte przeciwko Tobie, gdyż nie istnieją jasne wytyczne (choć urząd próbował cały ten bałagan jakoś uporządkować), gdyż trudno jest wydać rozporządzenia, które mogą być zastosowane w przypadku wszystkich państw świata.

   2. Od każdej posiadanej nieruchomości trzeba obliczyć podatek.

   3. Mam wątpliwości, czy włoski urząd skarbowy uzna za Twoje główne miejsce zamieszkania nieruchomość znajdującą się w Polsce, skoro przez większą część roku mieszkasz we Włoszech i jesteś tu zameldowana. Pomijając już kwestię zameldowania w Polsce, zgodnie z włoskimi przepisami zameldowanie we Włoszech oznacza, że mieszkasz na stałe tutaj, nie w innym kraju.

   Usuń
 5. Witam. Jeszcze pytanie. Jeżeli nieruchomość nabyłam w lipcu. Wartość ok 40000 euro. Podatek 0,76 % wartości to 304 euro a za pół roku- lipiec-grudzień to 152euro, czyli poniżej 200 euro. Podatek należy zapłacić, czy jest zwolnienie? Dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli należny podatek wynikający z zeznania podatkowego jest niższy niż 200 euro, nie trzeba go uiszczać.

   Usuń
 6. Witam. Super że prowadzisz takiego bloga, duzo się dowiedziałam. Ale mam takie pytanie: jak obliczyć wysokość podatku, czy tutaj trzeba przedstawić polski akt notarialny czy przetłumaczony? Od czego zacząć żeby wogole taki podatek tutaj zapłacić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie musisz przedstawiać żadnych dokumentów, podatek IVIE opłaca się w momencie składania rocznego zeznania podatkowego, do którego wpisuje się pop prostu wartość nieruchomości, a program wylicza należny podatek.

   Usuń
  2. A skąd mam wziąć wartość nieruchomości w euro? W akcie notarialnym polskim mam kwotę wpisaną w zł. Czy mogę sobie sama na oko wyliczyć? A czy przy składaniu zeznania podatkowego w Patronat mam tylko powiedzieć że posiadam nieruchomość w Polsce bez okazania aktu? I czy w tym zeznaniu jest też data od kiedy posiadam nieruchomość? Trochę dużo pytań ale z góry dziękuję za odpowiedź.

   Usuń
  3. Jeśli brany jest pod uwagę koszt zakupu, musisz zastosować kurs z miesiąca, w którym została zakupiona nieruchomość. Warto zaznaczyć, że w tym wypadku nie trzeba aktualizować wartości nieruchomości co roku (w przeciwieństwie do sytuacji, w której stosowana jest wartość rynkowa), więc raz przeliczona kwota będzie wpisywana do każdego zeznania rocznego.

   Jak wspomniałam w artykule, musisz wziąć pod uwagę średni kurs publikowany każdego miesiąca przez dyrekcję włoskiego urzędu skarbowego - najłatwiej jest go znaleźć, wpisując w Google np. "cambio valute Agenzia delle Entrate marzo 2011" (są to pliki pdf).

   Kwestia wymagania aktu zakupu zależy tak naprawdę od CAF, niektórym biurom wystarczy Twoje oświadczenie, że wartość nieruchomości jest taka, a nie inna. Zapytaj więc bezpośrednio w wybranym CAF, czego potrzebują (CAF wpisuje po prostu do systemu poszczególne kwoty, ewentualne dokumenty musisz w razie kontroli przedstawić Ty).

   Do zeznania podatkowego wpisuje się okres posiadania nieruchomości w danym roku podatkowym, podany w miesiącach (np. mieszkanie zakupione 01.03.2018 r. - w zeznaniu składanym w 2019 r. wpisujesz 10 miesięcy, a dopóki się go nie pozbędziesz, w następnych rozliczeniach wpiszesz 12).

   Usuń
  4. A może wiesz jak wyglada sprawa z gospodarstwem rolnym i domem należącym do tego gospodarstwa. Czy jest traktowane tak samo i na tych samych zasadach? Podatek rolny ustalony jest przez gminę i wynosi mniej niż 200 euro. Dziękuję

   Usuń
  5. Również ziemia i gospodarstwo rolne podlegają opodatkowaniu IVIE, na takich samych zasadach jak dom czy mieszkanie. Limit 200 euro nie dotyczy wysokości zapłaconego w Polsce podatku, a wartości nieruchomości czy ziemi.

   Usuń
 7. Po smierci taty, moje rodzenstwo (brat i siostra) oraz mama jestesmy, kazdy z nas spadkobiercami 1/4 domu kazdy. Mama mieszka w domu. My (rodzenstwo) domu nie uzytkujemy gdyz mieszkamy za granica.
  Czy dotyczy nas placenie IVIE?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pozwolisz, że wkleję fragment artykułu:


   "Wyjątek stanowią właściciele nieruchomości, których prawa są w rzeczywistości ograniczone – chodzi o tzw. nuda proprietà, czyli prawo do nieruchomości, z której tak naprawdę nie mogą oni korzystać, gdyż mieszka w niej osoba z prawem do użytkowania. Jeśli więc np. posiadacie w Polsce mieszkanie, które wprawdzie zostało na Was zapisane przez babcię, lecz dopóki babcia żyje, ma ona wyłączne prawo do zamieszkiwania go, nie musicie płacić IVIE."

   Jeżeli zgodnie z polskimi przepisami (których niestety nie znam) mama ma prawo zajmować dom, to może to podchodzić pod tenże wyjątek.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...