3 kwietnia 2013

PRAWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ OBYWATELI UEW przypadku dłuższego pobytu we Włoszech niektórym obywatelom UE przysługuje prawo do rejestracji we włoskim Servizio Sanitario Nazionale, a co za tym idzie – do korzystania z włoskiej służby zdrowia w takim samym zakresie, w jakim korzystają z niej obywatele Włoch. Aby mieć takie prawo, trzeba spełniać warunki umożliwiające zgodny z obowiązującymi przepisami pobyt we Włoszech, więc podstawową ustawą regulującą tę sprawę jest ustawa nr 30/2007.  

Kto ma więc prawo do rejestracji w SSN? Mają je pracownicy, osoby posiadające działalność gospodarczą we Włoszech, członkowie rodziny osób pracujących, krewni pozostający na utrzymaniu obywatela włoskiego, niektórzy bezrobotni oraz osoby będące w posiadaniu formularzy S1/E106/E109/E120/E121. Włoskie Ministerstwo Zdrowia wydało w sierpniu 2007 r. okólnik nr DG RUERI/II/12712/I.3.b, w którym w sposób wyczerpujący wyjaśnia zasady rejestracji obywateli UE w SSN. Poniżej przedstawiam Wam tabelkę streszczającą najważniejsze z nich, dotyczące osób mających prawo do tzw. „obowiązkowej” rejestracji – nie oznacza to, ze zmuszani jesteście do rejestracji, ale że urzędnicy mają obowiązek Was zarejestrować.:)
  

KATEGORIA
WAŻNOŚĆ REJESTRACJI
POTRZEBNE DOKUMENTY (zawsze: dowód tożsamości oraz codice fiscale)
pracownik sezonowy
na czas trwania umowy o pracę
·      umowa o pracę zawierająca czas jej trwania
·      zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)*
pracownik na czas określony (<12 mesi)
na czas trwania umowy o pracę
·       umowa o pracę zawierająca czas jej trwania
·       zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
pracownik na czas określony (>12 mesi)
12 mesi
·       umowa o pracę zawierająca czas jej trwania
·       zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
pracownik najemny na czas nieokreślony
na czas nieokreślony
·       umowa o pracę zawierająca czas jej trwania
·       zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
osoba prowadząca działalność gospodarczą we Włoszech (partita IVA)
na czas nieokreślony
·      zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (attestazione di apertura partita IVA)
·      zaświadczenie o rejestracji w Izbie Handlowej (certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)
·      zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
członek rodziny pracownika
jak pracujący członek rodziny
·      akt ślubu/urodzenia itp. potwierdzający pokrewieństwo **
·      umowa o pracę pracującego członka rodziny
·      zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
członek rodziny osoby prowadzącej działalność gospodarczą we Włoszech
jak członek rodziny prowadzący działalność gospodarczą
·      akt ślubu/urodzenia itp. potwierdzający pokrewieństwo **
·      zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez członka rodziny (attestazione di apertura partita IVA)
·      zaświadczenie o rejestracji działalności w Izbie Handlowej (certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)
·      zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
członek rodziny pozostający na utrzymaniu obywatela włoskiego
w zależności od ASL (niektóre rejestrują na czas nieokreślony, inne na krótszy okres)
·      akt ślubu/urodzenia itp. potwierdzający pokrewieństwo (można użyć tzw. autodichiarazione)
·      zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
studenci posiadający formularz S1/E106
na czas ważności formularza S1/E106
·      formularz S1/E106
·      zaświadczenie o nauce na uczelni włoskiej
·      zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
pracownik oddelegowany do Włoch i członkowie jego rodziny
na czas ważności formularza S1/E106 lub 12 miesięcy, jeśli formularz ma ponad roczną ważność
·      formularz S1/E106
·      zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
osoba ubiegająca się w Polsce o przyznanie emerytury lub renty, a zamieszkała na stałe we Włoszech
na czas ważności formularza S1/E120
·      formularz S1/E120
·      zaświadczenie o zameldowaniu we Włoszech lub o złożeniu wniosku o zameldowanie
emeryt/rencista pobierający świadczenia w Polsce,  a zamieszkały na stałe we Włoszech i członkowie jego rodziny
na czas ważności formularza S1/E121
·      formularz S1/E121
·      zaświadczenie o zameldowaniu we Włoszech lub o złożeniu wniosku o zameldowanie
członek rodziny pracownika zatrudnionego w innym państwie europejskim
na czas ważności formularza S1/E109
·      formularz S1/E109
·      zaświadczenie o zameldowaniu we Włoszech lub o złożeniu wniosku o zameldowanie
bezrobotny z przyczyn niezależnych, który utracił pracę we Włoszech i jest już zarejestrowany w SSN
utrzymuje prawo do opieki zdrowotnej przez 12 miesięcy
·      zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy (Centro per l’Impiego)
·      zaświadczenie od byłego pracodawcy dotyczące czasu trwania stosunku pracy i datę jego ustania (może być zastąpione przez umowę o pracę + wypowiedzenie pracy)
·      zaświadczenie o zameldowaniu we Włoszech lub o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)

bezrobotny z przyczyn niezależnych uczęszczający na kurs kwalifikacyjny
na czas trwania kursu kwalifikacyjnego
·      zaświadczenie o uczęszczaniu na kurs kwalifikacyjny
·      zaświadczenie od byłego pracodawcy dotyczące czasu trwania stosunku pracy i datę jego ustania (może być zastąpione przez umowę o pracę + wypowiedzenie pracy)
·      zaświadczenie o zameldowaniu we Włoszech lub o złożeniu wniosku o zameldowanie (nieobowiązkowe)
osoba posiadająca zaświadczenie o prawie stałego pobytu
na czas nieokreślony
·      zaświadczenie o prawie stałego pobytu (attestato di soggiorno permanente)

* Ponieważ urzędnicy ASL mają obowiązek sprawdzić, czy spełniacie warunki ustawy 30/2007 (a więc musicie przedstawić te same dokumenty, które należy okazać w momencie składania wniosku o zameldowanie), nie jest konieczne posiadanie ww. zaświadczenia ani tym bardziej samo zameldowanie (patrz punkt D) okólnika nr DG RUERI/II/12712/I.3.b.). Zaznaczam jednak, że większość ASL takiego zaświadczenia wymaga, więc do Was należy decyzja o ewentualnym wszczęciu awantury („Vademecum walki z biurokracją”). ;)

** Dokumenty te muszą być przetłumaczone i poświadczone przez polski konsulat we Włoszech lub – co jest rozwiązaniem dużo prostszym i tańszym – wydane przez polski USC na formularzu międzynarodowym, zgodnie z Konwencją Wiedeńską z 1976 r.

UWAGA! Takie są wytyczne Ministerstwa Zdrowia, ale uprzedzam, że w wielu urzędach ASL obywatele UE rejestrowani są na okresy nieodpowiadające tymże wytycznym. Taka sytuacja przytrafiła się również mnie – na przełomie 2008 i 2009 roku poszłam zarejestrować się w SSN z umową na czas nieokreślony pod pacha, a tu niespodzianka: zostałam zarejestrowana tylko na rok i na nic się zdały moje tłumaczenia i wykłócanie się (urzędniczka była wyjątkowo nieskora do współpracy). Dzień później wystosowałam pismo do kierownictwa ASL, w którym przedstawiłam sytuację i zażądałam wyjaśnień, po czym zadzwoniła do mnie szefowa oddziału terytorialnego i wyjaśniła mi, że Ministerstwo wymaga, by ASL kontrolowała w jakiś sposób, czy obywatele UE zarejestrowani w SSN nadal spełniają wymogi prawne i dla nich jedynym sposobem, by taką kontrolę przeprowadzić, jest właśnie rejestracja roczna. Miesiąc później zadzwoniła do mnie ponownie, by "zaprosić" mnie do siedziby ASL w celu rejestracji na czas nieokreślony, gdyż dyrektor sanitarny okręgu przyznał mi rację i zniósł wewnętrzne przepisy ASL jako niezgodne z wytycznymi ministerstwa.

65 komentarzy:

 1. "..bezrobotny z przyczyn niezależnych, który utracił pracę we Włoszech i jest już zarejestrowany w SSN-utrzymuje prawo do opieki zdrowotnej przez 12 miesięcy..."
  tutaj nasuwa sie pytanie
  jak z bezrobotnymi powyzej 55 roku zycia w 2014 maja prawo do zasilku 14 miesiecy; gdy zatrudnienie ustanie w 2015 roku maja prawo do 16 miesiecy zasiłku po 12 miesiacach prawo do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak naprawdę jedno z drugim nie ma wiele wspólnego - przepisy dotyczące prawa do opieki zdrowotnej obywateli UE to jedno, a przepisy regulujące kwestię zasiłku dla bezrobotnych to drugie. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia nawiązują do ustawy nr 30/2007, która stanowi, iż osoba bezrobotna, która pracowała we Włoszech krócej niż 12 miesięcy, zachowuje status pracownika przez rok - wprawdzie ustawa nic nie mówi o ograniczeniach czasowych w przypadku osób, które utraciły pracę po dłuższym okresie, ale prawo do opieki zdrowotnej wydaje się być zapewnione jedynie przez rok od momentu utraty pracy i rejestracji w Centro per l'Impiego. Związane to jest z kontrolą kosztów, jakie pokrywa włoska służba zdrowia - utrzymywanie w nieskończoność obywateli UE nie płacących podatków lokalnych byłoby na dłuższą metę skomplikowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę stan, w jakim obecnie znajduje się SSN.

   Możesz jednak zapytać w ASL, czy jest możliwość przedłużenia rejestracji w związku z pobieraniem zasiłku, a nuż się uda? We Włoszech wszystko jest możliwe.;)

   Usuń
 2. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony.
  Dzis zapisano mnie do SSN na rok.
  Nie miałam siły kłócić się o wiecej. Tym bardziej oszolomiona tym, że urzedniczka traktowała mnie normalnie po ludzku. Uprzejmie. A w przwciwienstwie do urzedniczki z Comune to raczej nie ona ustala zasady. Myślę, że sytuacja podobna do Twojej.
  Zapytałam tylko czemu tylko na rok, odpowiedziała, że tak się u nich robi. I za rok mam przyjsc z odcinkiem placy.

  Nie mam siły chodzic i się kłócić, czy to jak Ty rozwalilas tamten urząd da się zrobić korespondencyjnie?

  Jakie praktyczne znaczenie ma bycie wpisanym na czas nieokreślony? Np. jeśli stracę pracę, tracę możliwość korzystania z publicznej opieki zdrowotnej?

  OdpowiedzUsuń
 3. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony.
  Dzis zapisano mnie do SSN na rok.
  Nie miałam siły kłócić się o wiecej. Tym bardziej oszolomiona tym, że urzedniczka traktowała mnie normalnie po ludzku. Uprzejmie. A w przwciwienstwie do urzedniczki z Comune to raczej nie ona ustala zasady. Myślę, że sytuacja podobna do Twojej.
  Zapytałam tylko czemu tylko na rok, odpowiedziała, że tak się u nich robi. I za rok mam przyjsc z odcinkiem placy.

  Nie mam siły chodzic i się kłócić, czy to jak Ty rozwalilas tamten urząd da się zrobić korespondencyjnie?

  Jakie praktyczne znaczenie ma bycie wpisanym na czas nieokreślony? Np. jeśli stracę pracę, tracę możliwość korzystania z publicznej opieki zdrowotnej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wspomniałam, zgodnie z wytycznymi ministerstwa powinnaś zostać zarejestrowana na czas nieokreślony, ale od Ciebie tylko zależy, czy chce Ci się wykłócać. Ja "akcję protestacyjną" przeprowadziłam właśnie korespondencyjnie, wysyłając faks i cytując odpowiednie ustępy okólnika.

   Różnica jest spora, bo po pierwsze nie musiałabyś odnawiać rejestracji co rok, a po drugie w przypadku utraty formalnego prawa do opieki zdrowotnej tak naprawdę nikt tego nie sprawdzi, gdyż z tego, co wiem nie są przeprowadzane kontrole pod tym kątem. Jak wspomniałam w artykule (patrz tabelka), jeśli stracisz pracę nie z własnej woli, utrzymasz prawo do opieki zdrowotnej przez 12 miesięcy, przy czym będziesz musiała w tym celu zarejestrować się w urzędzie pracy.

   Usuń
 4. Witam:-) , mam pytanie czy mam prawo do opieki zdrowotnej jesli mam umowe o prace na czas nieokreslony ale nie mam zameldowania we wloszech, poniewaz w urzedzie odmowiono mi gdy chcialam sobie wyrobic "tessera sanitaria" , nie zalerzy mi na meldunku tutaj wrecz przeciwnie ze wzgledu na moje bezterminowe prawo jazdy nie chcialabym.
  Czy maja racje w urzedzie?Skoro pracuje to chyba mi sie to nalezy...?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zacznijmy od tego, że zameldowanie jest obowiązkowe, więc nie powinno mieć znaczenia to, czy Ci na nim zależy.;) Ponieważ jednak za brak zameldowanie nie grożą kary, gdyż to nie zameldowanie stanowi o Twoim prawie do przebywania we Włoszech, wybór należy do Ciebie.

   Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to jako osoba pracująca i płacąca podatek regionalny (z którego finansowana jest służba zdrowia) jak najbardziej masz do niej prawo - jak wspomniałam pod tabelką, okólnik Ministerstwa Zdrowia nr DG RUERI/II/12712/I.3.b z 2007 roku wyraźnie zaznacza, że urzędy ASL mają sprawdzić, czy spełniasz warunki ustawy nr 30/2007, a zameldowanie nie ma znaczenia. Niestety większość ASL wymaga jednak zameldowania lub chociaż zaświadczenia, że złożyłaś w urzędzie gminy wniosek o zameldowanie, więc jeśli nie chcesz się meldować i wolisz zrobić awanturę, to możesz wystosować do urzędu odpowiednie pismo lub obrać drogę, którą opisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/p/vademecum-walki-z-biurokracja.html

   Usuń
 5. Cześć Dee
  Od 6 lat pracuje na czas okreslony ( kontrakt odnawiany co rok) i zarejestrowalam się w ASL jakieś 4 lata temu. Poszłam odnowić rejestracje 2 razy po czym się poddalam ( za każdym razem kosztowało mnie to cale popołudnie). W styczniu tego roku zwolnilam się z pracy i zastanawiam się czy nadal przysługuje mi opieka sanitarna
  Wielkie dzieki Dee i dzieki za twoj blog.
  Magda

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Problem polega na tym, ze aby utrzymać prawo do opieki zdrowotnej, zgodnie z wytycznymi ministerstwa musisz być bezrobotna z przyczyn od Ciebie niezależnych (a Ty dobrowolnie zrezygnowałaś z pracy - gdyby skończyła Ci się umowa, to co innego) albo uczęszczać na kurs zawodowy związany w jakiś sposób z poprzednio wykonywanym zajęciem.

   ALE! Skoro pracujesz we Wloszech od sześciu lat, oznacza to, ze już rok temu spełniłaś warunki, by uzyskać prawo stałego pobytu, a wraz z nim prawo do opieki zdrowotnej na czas nieokreślony.:) Jeśli dobrze pamiętam, zameldowałaś się dopiero w 2013 roku, ale brak zameldowania (= niedopełnienie formalności administracyjnych) nie może być powodem odmowy wydania Ci zaświadczenia o prawie stałego pobytu - gdyby ktoś w urzędzie miał inne zdanie, pisz maila, jak zwykle damy rade.;)

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/03/prawo-staego-pobytu.html

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/03/prawo-staego-pobytu-pytania-i.html

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/09/wybraam-sie-wczoraj-do-gminy-o-prawie.html

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/10/wybraam-sie-do-gminy-cz-2-o.html

   Usuń
  2. Dzięki Dee
   Jak zawsze..😘

   Usuń
 6. Witam, mam zarejestrowaną działalność jako libero professonista ale za około miesiąc ją zamykam. Mam pytania: czy po zamknięciu P.IVA przysługuje mi tez ubezpieczenie zdrowotne przez okres 12 miesięcy? Moja tessera sanitaria wydana jest do 2020 roku, czy mogę po zamknięciu firmy używać ją do tego czasu? W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, chcąc ponownie się zameldować w nowym miejscu, mogę mieć z tym problemy jako, że będę już bezrobotna? Pozdrawiam, Magda

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystko zależy od interpretacji urzędnika - aby utrzymać prawo do opieki zdrowotnej, musiałabyś stracić pracę nie z własnej winy, a na logikę zamknięcie firmy jest aktem woli. Z drugiej strony, rzadko zdarza się, by urzędy ASL przeprowadzały kontrole mające na celu sprawdzenie, czy obywatele UE nadal mają prawo do opieki zdrowotnej, więc zaryzykuję stwierdzenie, że dopóki Twoja karta zdrowia jest ważna, nikt nie powinien wnikać w szczegóły.;)

   Jeśli chodzi o zmianę miejsca zameldowania na terytorium Włoch, teoretycznie urząd meldunkowy w nowej gminie nie powinien wymagać od Ciebie dowodu, że spełniasz warunki ustawy nr 30/2007, gdyż formalności w niej zawarte dotyczą osób po raz pierwszy meldujących się we Włoszech. Piszę "teoretycznie", gdyż wcale nie jest powiedziane, że urzędnik, na którego trafisz w ten właśnie sposób interpretuje przepisy, a jasnych wytycznych MSW oczywiście brak. Ewentualnie oświadczysz, że posiadasz odpowiednie środki na utrzymanie i wykażesz, że jesteś zarejestrowana w urzędzie pracy oraz w SSN, co powinno rozwiązać sprawę.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź. Aha, czyli nie przysługuje mi opieka zdrowotna prawnie po zamknięciu firmy. W Polsce wiem, że karta zdrowotna odczytywana jest jakimś urządzeniem (np. przy rejestracji w przychodni) z czipu i maja dane z ogólnego systemu czy taka karta jest ważna czy już nie. Czy coś Ci wiadomo na ten temat jak jest we Włoszech?

   Usuń
  3. Powiem szczerze: administracja publiczna we Włoszech nie może się poszczycić najlepszą komunikacją pomiędzy urzędami na świecie. Oznacza to, że sam fakt, że zamkniesz firmę nie jest równoznaczny z tym, że system urzędu skarbowego przekaże tę informację do systemu używanego przez służbę zdrowia, a że karta zdrowia nadal ma ważność, nigdzie nie wyskoczy alert, że nie masz prawa do opieki zdrowotnej.

   Dla porównania, w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony zasada jest prostsza: kończy Ci się umowa, kończy Ci się prawo do opieki zdrowotnej (karta zdrowia ma ważność równą ważności umowy o pracę lub 12 miesięcy, w zależności od umowy), a jeśli chcesz to prawo utrzymać, to albo przynosisz nową umowę, albo dowód, że zarejestrowałaś się w urzędzie pracy. Jeżeli natomiast zostałaś zarejestrowana w ASL na czas nieokreślony, ktoś musiałby sprawdzić Twoją sytuację, a to oznaczałoby konieczność wysilenia się ze strony urzędów, skoro sama raczej się do nich nie wybierzesz w celu poinformowania, że tak naprawdę powinni Cię wyrejestrować. ;)

   Usuń
  4. A czy mogę się zarejestrować w Urzędzie Pracy, żeby mieć te świadczenia zdrowotne?

   Usuń
  5. Sama rejestracja w urzędzie pracy nie daje we Włoszech prawa do korzystania z opieki zdrowotnej, przydaje się ona jedynie osobom, które już pracowały i straciły pracę nie z własnej winy, o czym pisałam w artykule.

   Usuń
 7. Witam, jestem zameldowany we Włoszech i chciałem zarejestrować się w SSN, niestety bez sukcesu. Mój tata ma umowę o pracę na czas nieokreślony, czy na podstawie tego przysługuje mi prawo do ubezpieczenia zdrowotnego mimo że jestem pełnoletni?

  Dziękuję z góry za pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niekoniecznie - przysługuje Ci ono, jeśli mimo ukończenia 21. roku życia nadal pozostajesz na utrzymaniu taty. Problem polega na tym, że większość ASL wymaga wykazania, że rzeczywiście taka zależność finansowa istnieje, a niektóre urzędy żądają wręcz udowodnienia, że pełnoletni członek rodziny pozostaje na utrzymaniu pracownika zgodnie z przepisami kraju pochodzenia (a więc polskimi), bo np. jest niezdolny do pracy.

   Usuń
  2. Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź ;)

   Usuń
 8. Witam.Moje dziecko jest chore i potrzebuje operację na serce. Chciałambym leczyć syna we Włoszech , lecz poprzednio wystawione rachunki szpitalem so bardzo wysokie.Ja nie jestem obywatelkąw EU.Mój monz czyli tata dziecka jest obywatelem Polski .Ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce nie ma,bo nie pracuje.
  Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej we Włoszech chciała bym otrzymać od ciebie poradę jak to poprawnie zrobić żeby mieć PRAWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ i leczyć dziecko.Lecz nie wiem z czego zacząć.Czy możesz krok po kroku napisać jak to zrobić.Główne pytania czy to może być Libero professionista.Czy tessera sanitaria pokryje koszty leczenia, czy ma być zameldowanie , czy trzeba przebywać we Włoszech bez wyjazdu w ciągu 90 dni i ojcowi i dziecku żeby mieć prawo do rejestracji w SSN. Czy mi również będzie potrzebna tessera sanitaria jeśli w szpitalu z dzieckiem będę leżeć właśnie ja.Wybacz za błędy.Jeśli dasz odpowiedź będę na siódmym niebie.Poprostu nie wiem jak to wszystko pozbierać do kupy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli mąż założy działalność gospodarczą we Włoszech (może to być "libero professionista", nie ma problemu), uzyska prawo do opieki zdrowotnej, a wraz z nim członkowie jego rodziny, których będzie utrzymywał, a więc i Ty, i Wasze dziecko. Tak naprawdę niczego więcej nie potrzeba - po założeniu działalności cała Wasza trójka będzie mogła się zameldować oraz zarejestrować w Servizio Sanitario Nazionale, otrzymacie karty zdrowia i będziecie mogli korzystać z włoskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, jak Włosi.

   Trzymam kciuki, żeby malucha udało się jak najszybciej wyleczyć! :)

   Usuń
  2. Czy dobrze zrozumiałam?że dla założenia "libero professionista",niezbędne jest złożenie wniosku o przyznanie partita IVA oraz rejestracja w osobnym funduszu INPS (tzw. gestione separata).Otrzymach codico fiscale ,a po tym należy przebywać z razem z rodziną 90 dni we Włoszech,po uplynenciu tego terminu zameldować sie (czy jest to nieobowiązkowe ?) po czym zarejestrować w Servizio Sanitario Nazionale. akt ślubu/urodzenia itp. potwierdzający pokrewieństwo muszą być przetłumaczone i poświadczone przez polski konsulat we Włoszech lub wydane przez polski USC na formularzu międzynarodowym.
   Jeśli coś nietak to wyprał mnie.Bo ja poprostu nie wiem czy u mojego dziecka jest tyle czasu.jeśli czekać minimum 90 dni to nie jestem pewna czy wogóle z tym sie zaczynać?osobiście ja nie będę mieć możliwości tak długo przebywać bo mam wizę polską która daje prawo przebywać do 90 dni i do tego za 2 miesiące kończy się termin waznosci.ja jestem Ukrainka.Bardzo proszę droga Dee czy wszystko dobrze rozumiem?Wiem że ciebie męczę, proszę pomóż bo mam taki stres że moja głowa nie pracuje.Kto ma chore dziecko ten mnie zrozumie.

   Usuń
  3. Nie trzeba czekać 90 dni, rozpoczęcie działalności gospodarczej zakłada pobyt na czas nieokreślony, więc jak tylko będziecie mieli zaświadczenie o przyznaniu numeru VAT (partita IVA) i ewentualnie rejestracji w INPS, możecie się zameldować i zarejestrować w SSN.

   To wszystko odnosi się oczywiście do obywateli UE, w Twoim przypadku jest trochę inaczej, gdyż prawdopodobnie przy dłuższym pobycie musiałabyś wystąpić o wydanie pozwolenia na pobyt dla członków rodziny obywateli UE. Najważniejsze jednak, że Twój mąż i dziecko mają polskie obywatelstwo, to pozwoli na leczenie maluszka.

   Usuń
  4. dziękuję Dee.jeszcze оstatnie pytanie.Mam w Rzyme znajomych i nawet dalekich krewnych ,to wlasnje u nich będę mieszkać i nikt wogule nikt nie chce zameldować .czy można zarejestrować się w SSN bez zameldowania?

   Usuń
  5. Teoretycznie zameldowanie nie powinno być wymagane, bo prawo do opieki zdrowotnej daje Wam status pracownika, ale w praktyce niestety wygląda to często inaczej. Możecie w razie problemów wesprzeć się okólnikiem Ministerstwa Zdrowia, do którego link podałam w artykule, może się uda.

   Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego znajomi odmawiają Wam zameldowania, przecież jeżeli zarejestrujecie się na osobnej karcie meldunkowej, to Wasze zameldowanie nie będzie miało dla nich kompletnie żadnych konsekwencji.

   Usuń
  6. nie chcą przez dziecko, bo myślą jeśli dziecko to dla nich mogą być konsekwencje.
   mi zależy żeby żyć u krewnych,bo oni żyją 100 metrów od szpitala bambino gesu.dziękuję, mam nadzieję ze wszystko uda się i mój synek będzie zdrowy

   Usuń
  7. To nie dziecko może stanowić problem, a Wasze ewentualne dochody, które mogą się sumować z ich dochodami, przez co mogą stracić prawo do ewentualnej pomocy socjalnej. No ale nie ma co martwić się na zapas, może w ASL będą skorzy do współpracy i zameldowania nie będą wymagać za wszelką cenę. :)

   W razie potrzeby pisz śmiało, możesz napisać też na mój adres mailowy, który znajdziesz w zakładce KONTAKT.

   Usuń
  8. jestem niezmiernіe wdzięczna

   Usuń
 9. Cześć Dee,
  wybacz, jeżeli to pytanie już padło i odpowiedziałaś już na nie, ale z moim niemowlakiem mam mało czasu na dokłądne czytanie. Moja sytuacja jest taka. Ojciec mojego dziecka jest Włochem, my nie jeteśmy małżeństwem, synek urodzony w Polsce. Ojciec pracuje w UK. Chcemy spędzić we Włoszech całe lato, jakie mamy szanse na bezpłatną opiekę zdrowotną? Partner twierdzi, że wszyscy czy obywatele czy obcokrajowcy, pracujący czy nie pracujący we Włoszech mają prawo do bezpłątnej opieki zdrowotnej. Z tego, co czytam u Ciebie - nie ma racji...??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Partner oczywiście nie ma racji, nie wszyscy mają prawo do opieki zdrowotnej we Włoszech. Twój synek jest jednak obywatelem włoskim, jego narodziny są zarejestrowane we Włoszech, powinien więc posiadać włoską kartę zdrowia (tessera sanitaria) - ale nawet bez niej ma prawo do opieki zdrowotnej ze względu na obywatelstwo:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/03/jak-dziaa-woska-suzba-zdrowia.html

   Ty natomiast powinnaś pobrać w polskiego NFZ kartę EKUZ, by móc korzystać w razie potrzeby z włoskiej służby zdrowia na koszt polskiej instytucji, której podlegasz.

   Usuń
  2. Dziękuję Ci za odpowiedź. tak, EKUZ pobieram za każdym razem jak wyjeżdżam, ale w tym wypadku karta ważna może być tylko 1 miesiąc ze względu na to, że jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Synek urodził się w Polsce, ma obywatelstwo polskie i ubezpieczam go w owym Urzędzie Pracy. Nie ma obywatelstwa włoskiego, nie jest we Włoszech zarejestrowany. Chyba, że o czymś nie wiem... Ojciec na pewno go nigdzie nie rejestrował. :/

   Usuń
  3. Skoro ojciec dziecka jest Włochem, synek automatycznie (zgodnie z prawem krwi) otrzymuje obywatelstwo włoskie, podobnie jak polskie ze względu na to, że Ty jesteś Polką. Obywatele włoscy mają obowiązek (!) zgłosić narodziny dziecka za granicą, jeśli więc Twój partner tego nie zrobił, niech jak najszybciej się tym zajmie. Synek zostanie zarejestrowany we Włoszech oraz otrzyma tzw. codice fiscale (http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/02/codice-fiscale-podstawa.html).

   Piszesz, że ojciec dziecka pracuje w UK - w tym przypadku, jeśli jest on wpisany do AIRE (rejestr obywateli włoskich zameldowanych za granicą), może okazać się konieczne uzyskanie zaświadczenia z konsulatu o statusie emigranta (stato di emigrato), gdyż samo obywatelstwo nie daje Twojemu partnerowi prawa do opieki zdrowotnej, a tym samym Waszemu synkowi. Gdyby mieszkał on we Włoszech, można by ewentualnie zameldować razem z nim dziecko, co na pewno dałoby mu możliwość korzystania z włoskiej służby zdrowia.

   Kwestia EKUZ wydawanej jedynie na miesiąc rzeczywiście może być problemem, więc może warto wykupić ubezpieczenie turystyczne - nie kosztuje ono dużo, a w razie czego pokryje ewentualne koszty leczenia.

   Usuń
 10. Cześć. moja mama pracuje we Włoszech jako badante z umową na czas nieokreslony. Ja studiuję w Polsce i nie jestem ubezpieczony w NFZ. Dopóki studiuję, to powinienem być ubezpieczany przez mamę (do 25r.z). Czy jest mozliwosc aby mama ubezpieczala mnie z Włoch gdy ja uczę sie w Polsce?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zasady, o których piszesz są zasadami dotyczącymi polskich przepisów - nie możesz zarejestrować się we włoskim systemie opieki zdrowotnej, jeśli nie mieszkasz we Włoszech.

   Usuń
  2. W takim razie pozostaje prywatnie się ubezpieczyć w NFZ w Polsce skoro mama nie może mnie dopisać do swojego włoskiego ubezpieczenia? Jak można zaradzić tej sytuacji skoro jako student nie mogę podjąć pracy ani zapisać się do urzędu pracy przez co nie otrzymam ubezpieczenia?

   Usuń
  3. Niestety nie potrafię Ci doradzić, gdyż pytasz o problem zaistniały w Polsce, a ja nie znam polskich przepisów.

   Usuń
  4. Dziękuję za odpowiedzi:) dzis w NFZ powiedziano mi, że mama ma się udać po formularz e109 we Włoszech i powinni załatwić wszystko w urzędzie włoskim abym mógł korzystać z ubezpieczenia w Polsce.

   Usuń
  5. Trzymam kciuki, żeby wszystko poszło gładko. :)

   Usuń
  6. Hej! Chyba jednak ma prawo byc dopisanym do ubezpieczenia mamy we Włoszech. Potrzebny jest druk E 109. Potwierdza on fakt opłacania ubezpieczenia przez mamę we Włoszech i korzystania z opieki zdrowotnej w Polsce. Jestem na etapie czytania info na ten temat...

   Usuń
  7. Tej informacji już udzielił polski NFZ, patrz wyżej. ;) Potrzebny jest druk S1, który zastąpił dawny formularz E109 - wówczas możliwe jest ubezpieczenie w Polsce na koszt włoskiego SSN.

   Usuń
 11. Witam, czy jako osoba która ma umowę stażową (na 6 miesięcy) mam prawo do otrzymania Tessera Sanitaria, a co za tym idzie do rejestracji w SSN ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odwrotnie: jako pracownik (umowa stażowa to praca najemna) masz prawo do rejestracji w SSN, a co za tym idzie, do otrzymania karty zdrowia. Rejestracja będzie prawdopodobnie ważna tylko na te sześć miesięcy, podobnie jak TS.

   Usuń
 12. Dzięki za bardzo przydatny wpis. Mam pytanie czy we Włoszech wszystkie umowy o pracę uprawniają do rejestracji w SSN? Wiem ,że w Polsce niektóre umowy o prace nie upoważniają do opieki zdrowotnej z NFZ, np. umowa o dzieło.Czy we Włoszech wszystkie umowy o pracę uprawniają do rejestracji w SSN? Jeżeli dana umowa by nieuprawniała do rejestracji w SSN, czy moge posługiwać się wtedy kartą EKUZ, pomimo podpisania umowy, która by nieuprawniała do rejestracji w SSN? (Jestem zarejestrowany jako członek rodziny, więc chyba nie utraciłbym uprawnień czonka, podejmując pracę, przez którą nie nabyłbym uprawnień do opieki zdrowotnej we Włoszech)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Porównywanie włoskiego i polskiego systemu nie ma większego sensu, gdyż włoska służba zdrowia nie jest finansowana ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (które tutaj nie istnieją), a z regionalnego podatku dochodowego (addizionale regionale IRPEF). Jedyną formą zatrudnienia, która nie pozwala zarejestrować się w SSN jest praca okazjonalna (lavoro autonomo occasionale), gdyż nie zapewnia ona ciągłego opłacania podatku dochodowego - inne umowy są ok (umowa na czas określony, nieokreślony czy stażowa).

   Skoro jesteś już zarejestrowany w SSN jako członek rodziny, to nie masz się czym martwić, bo tak czy siak posiadasz prawo do opieki zdrowotnej. Nie wiem, o jaki stopień pokrewieństwa chodzi, uważałabym jedynie w przypadku dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców, gdyż w momencie ukończenia 21. roku życia traci się prawo do rejestracji w SSN na te podstawie.

   Usuń
  2. Dziękuje bardzo za informacje. Będe miał umowe o prace, więc nie musze się matrwić. Wyraziłem się nieprecyzyjnie w kwestii ubezpieczenia jako członek rodziny, ponieważ jestem zarejestrowany w Polsce. W razie czego i tak mam EKUZ i będe miał prywatne ubezpieczenia w razie zmiany pracy, badź rozwiązania umowy.

   Usuń
  3. Jeśli stracisz pracę nie z własnej woli i zarejestrujesz się w lokalnym urzędzie pracy, utrzymasz prawo do korzystania z włoskiej służby zdrowia przez 12 miesięcy, a w przypadku zmiany pracy będziesz miał umowę, więc nikt nie odbierze Ci prawa do opieki zdrowotnej.

   Usuń
 13. Czy na kontrakcie "tirocinio" przysługuje ubezpieczenie zdrowotne?Znajomej syn dostał kontrakt tirocinio do końca sierpnia...w cup powiedzieli że mu się nie należy...nie jest ubezpieczony nigdzie ma 23 lata.Co musi zrobić żeby mieć dostęp do opieki zdrowotnej?Posiada od miesiąca meldunek we Włoszech...Proszę o szybko odpowiedz i z góry dziękuję za informacje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pracownicy ASL nie mają racji. Umowa stażowa to umowa o pracę najemną, osoba zatrudniona płaci takie same podatki, jak wszyscy inni pracownicy i jak najbardziej ma prawo do opieki zdrowotnej we Włoszech.

   Usuń
 14. jeżeli bede nmiała pesjone di veciaja a bede mieszkała w Polsceto jak przyjade do Italiito mogę korzystac z ubezpieczenia zdrowotnego ijezeli tak to jak można przedłużyć scede sanitaria dzięki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sam fakt pobierania włoskiej emerytury nie daje prawa do korzystania z tutejszej służby zdrowia, trzeba tutaj mieszkać. Jeśli uzyskałaś prawo stałego pobytu (przypominam, że uzyskuje się je po 5 latach spełniania warunków ustawy nr 30/2007), tracisz je po dwóch latach nieobecności we Włoszech, a wraz z nim prawo do opieki zdrowotnej.

   Usuń
 15. Witaj Deelaylah,
  mam pytanie odnosnie okresu ochronnego po uplywie okresu umowy o prace. W Polsce jest to 30 dni od momentu rozwiazania umowy o prace. We Wloszech mam ubezpieczenie medyczne od pierwszego dnia umowy do ostatniego jesli pojde do ASL sie zarejstrowac. Nastepnie konczy mi sie umowa w sobote, w niedziele urzad pracy jest zamkniety wiec moge pojsc dopiero w poniedzialek. Nie moge chorowac w niedziele i zadna ustawa nie reguluje chociazby 15 dni po ustaniu ubezpieczenia? pozdrawiam Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety nie ma tego typu regulacji, gdyż Włosi mają prawo do opieki zdrowotnej bez względu na swój "status". Jeśli zachorujesz w niedzielę na tyle poważnie, że konieczna będzie pomoc lekarska (czego Ci nie życzę), udaj się na pogotowie ratunkowe.

   Usuń
 16. Dobry wieczór. Za ponad tydzień przenosze się na kilka miesięcy do Italii, w ramach oddelegowania. Aby uzyskać E106 w NFZ potrzebne jest podanie instytucji ubezpieczającej w Italii. I tutaj mam problem. Czy jest to lokalna kasa chory, czy wspólna dla Italii instytucja. Ktos mógłby coś podpowiedzieć? Dziekuję z góry
  PS. W DE w takim pzrypadku wybierałem dowolna z wielu funkcjonujących kasy chorych i od niej dostawalem kartę ubezpieczenia.
  Mirek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musisz ustalić, która placówka ASL (Azienda Sanitaria Locale) będzie odpowiednia terytorialnue do Twojego miejsca zamieszkania we Włoszech, gdyż tam będziesz musiał zarejestrować druk (włoska służba zdrowia finansowana jest na poziomie regionalnym, nie możesz więc podać jednej z rzymskich ASL, jeśli będziesz pracował w Mediolanie). Jeśli podasz mi adres (wystarczy miasto i ewentualnie ulica) - oczywiście na maila, nie publicznie - mogę pomóc Ci w znalezieniu adresu odpowiedniej ASL.

   Usuń
 17. Witam, czy będąc żoną Włocha muszę co roku składać wniosek o nową tessera sanitaria?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Teoretycznie powinnaś zostać zarejestrowana w SSN na czas nieokreślony, ponieważ jednak służba zdrowia zarządzana jest na szczeblu regionalnym, może się zdarzyć, że poszczególne regiony wydają inne rozporządzenia. Okólnik Ministerstwa Zdrowia nie wspomina o tego typu ograniczeniach i z tego, co wiem, większość ASL rejestruje małżonków obywateli Włoch na czas nieokreślony.

   Przypominam, że po pięciu latach uzyskujesz prawo stałego pobytu we Włoszech, a co za tym idzie, prawo do korzystania z opieki zdrowotnej bez ograniczeń.

   Usuń
 18. Cześć! Mam pytanie co do prawa do opieki zdrowotnej: jeśli założyłabym p.iva jako regime forfettario (gestione separata come professionista, bez zapisywania się do Camera di Commercio) i opłacałaby INPS w systemie "saldo e acconto", czyli od przyszłego roku, to obowiązuje mnie ubezpieczenie już od momentu zapisania się? Czy dopiero od przyszłego roku, kiedy zacznę opłacać składki? Dzwoniłam już do ASL i nie mieli zielonego pojęcia... Dzięki za odpowiedź!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawo do opieki zdrowotnej nie ma nic wspólnego ze składkami na ubezpieczenie społeczne, gdyż włoska służba zdrowia jest finansowana z regionalnego podatku dochodowego. Tak więc do rejestracji w SSN wystarczy poświadczenie, że rozpoczęłaś działalność gospodarczą (P. IVA).

   Usuń
  2. OOo, dzięki! Czyli nieodpłatnie mogę iść się po prostu zarejestrować? Trudno mi uwierzyć, że to może być tak proste...

   Usuń
 19. Udało mi się dzisiaj zapisać tylko z wypełniony wnioskiem i włoskim dowodem osobistym, jednakże Pan wpisał mnie tylko na okres jednego roku... Za rok jeszcze raz z tym samym?! Oh, kochani... ;P
  Mimo wszystko myślę, że sukces, bardzo dziękuję!

  OdpowiedzUsuń
 20. Dzien dobry,
  Od wrzesnia 2016 roku mam rezydencje we Wloszech. Moj maz jest Wlochem, slubu wzielismy w 2012 roku. Ja nie pracuje.
  Probowalam dostac tessera sanitaria na czas nieokreslony, jednak powiedziono mi ze dostane dopiero po 5 latach rezydencji. Wedlug Twojej tabeli osoby na utrzymaniu obywatela Wloch maja prawo do opieki medycznej bez limitu czasowego. Czy moglabys wskazac mi w ktorym punkcie jest zapis popierajacy Twoje twierdzenie? Przeczytalam artykol z 2007 roku ale niestety nie znalazlam tej informacji.
  Bardzo Ci dziekuje za prowadzony blog.
  Pozdrawiam
  K.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W chwili pisania artykułu większość ASL rejestrowała członków rodziny obywateli włoskich na czas nieokreślony i wiele z nich do tej pory tak postępuje (stąd informacja w tabeli), choć w okólniku ministerstwa rzeczywiście takich wytycznych nie ma. Tak naprawdę zależy to więc od danej ASL / np. w ASL Roma 1 zostałabyś zarejestrowana na czas nieokreślony, a w ASL Torino 1 - tylko na rok. Zaktualizuję tabelę, by nie było nieporozumień. :)

   Usuń
 21. Droga Dee! Przedewszystkim dziekuje za bloqa ktory jest nieoceniona kopalnia wiedzy. Nadszedl jednak czas wyprowadzki ze slonecznej Italii do pachnacej Polski :) z zwiazku z tym musze wymeldowac moja zone (sam nadal bede pracowal dla wloskiej firmy i dlatego musze miec wloska rezydencje)
  Pytanie brzmi nastepujaco, moja zona jest osoba niepracujaca i korzysta z opieki zdrowotnej SNN z oplacanych przezemnie skladek (podatkow), czy jezeli zona wymelduje sie z wloskiego adresu nadal bedzie posiadala prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Polsce (do czasu znalezienia pracy) Carta sanitaria wazna jest do 2021r.
  Saluti

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Włoska karta ubezpieczenia zdrowotnego pozwala na uzyskanie pomocy w Polsce jedynie w nagłych wypadkach i chorobie, radziłabym więc raczej wystąpić do włoskiej ASL o wydanie dla żony europejskiego druku S1, na podstawie którego będzie ona mogła korzystać z polskiej służby zdrowia na koszt SSN.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...