12 grudnia 2020

WYREJESTROWANIE SAMOCHODU Z WŁOCH Z POWODU WYWOZU ZA GRANICĘ

 

 

Zamierzacie wrócić na stałe do Polski i zabrać ze sobą fiacika, który towarzyszył Wam przez lata pobytu we Włoszech? A może nadarzył się kupiec z Polski, chętny na Waszą brykę i zastanawiacie się, jak to wszystko ogarnąć we włoskim wydziale komunikacji? Zaraz Wam wszystko wytłumaczę, więc zróbcie sobie kawę i czytajcie dalej.


Co najpierw – wywiezienie pojazdu czy wyrejestrowanie?

Jeszcze do niedawna przepisy przewidywały, że można było wyrejestrować wyłącznie samochody, które już zostały wywiezione za granicę, natomiast od 01.01.2020 r. wszystko się zmieniło i jest teraz dokładnie odwrotnie – przez wywozem auta musicie je wyrejestrować z włoskich rejestrów (Archivio Nazionale dei Veicoli i Pubblico Registro Automobilistico).

Jeżeli z jakiegoś powodu tego nie zrobicie, auto radośnie wyjedzie z Włoch na włoskich tablicach i zostanie zarejestrowanie w Polsce, nadal będziecie mogli je wyrejestrować, okazując kopię polskiego dowodu rejestracyjnego i ewentualnie oddając włoskie tablice i włoski dowód rejestracyjny (jeśli polski wydział komunikacji ich nie zabrał), jednak uprzedzam, że za niedopełnienie obowiązku uprzedniego wyrejestrowania pojazdu grozi grzywna w wysokości od 173 do 695 euro, więc lepiej zrobić to przez wyjazdem.

NB. Przed wejściem w życie nowych przepisów istniała możliwość wyrejestrowania samochodu już przerejestrowanego za granicą za pośrednictwem włoskiego konsulatu, jednak obecnie informacje na ten temat są na tyle mgliste, że nie jestem w stanie Was zapewnić, że nadal jest to możliwe – najlepiej zadzwonić do Warszawy i zapytać u źródła.


Dopiero po wyrejestrowaniu samochodu przestaniecie podlegać obowiązkowi uiszczania rocznego podatku od jego posiadania, potocznie zwanego bollo auto, począwszy od następnego roku po jego wyrejestrowaniu.


Gdzie złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu?

Wniosek składa się w tzw. Sportello Telematico dell’Automobilista – to punkty, w których można załatwić większość spraw związanych z pojazdami kołowymi. Znajdziecie je przy wydziałach komunikacji (Motorizzazione Civile), w oddziałach ACI oraz w uprawnionych biurach zajmujących się pośrednictwem w tego typu sprawach, tzw. agenzie pratiche auto.


Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może być złożony przez właściciela pojazdu lub przez inną osobę mającą do prawo do dysponowania samochodem, nie widniejącą w rejestrze jako właściciel, np. spadkobiercę lub nowego właściciela auta. W przypadku właściciela nie ma problemu, natomiast pozostałe osoby muszą załączyć do wniosku dokumenty wykazujące ich prawo dysponowania pojazdem (akt przyjęcia spadku, umowę kupna-sprzedaży itp.).


Możecie też upoważnić kogoś do złożenia wniosku w Waszym imieniu – konieczne jest wówczas upoważnienie pisemne wraz z załączoną kserokopią Waszego dokumentu tożsamości.


Dokumenty

 • wypełniony wniosek, tzw. Istanza Unificata
 • dowód uiszczenia opłat (patrz niżej)
 • akt własności pojazdu, dowód rejestracyjny lub tzw. Documento Unico di Circolazione (to cyfrowy dokument, który zastępuje dwa poprzednie)
 • ewentualne dokumenty potwierdzające Wasze prawo do dysponowania pojazdem (patrz wyżej)
 • tablice rejestracyjne
 • kopia dowodu tożsamości
 • kopia dokumentu z Waszym codice fiscale (tessera sanitaria, zielona plastikowa karta lub potwierdzenie nadania codice fiscale otrzymane w urzędzie skarbowym)

W przypadku współwłasności wymagane jest załączenie upoważnienia sporządzonego przez pozostałych właścicieli.


Koszty

Na dzień dzisiejszy koszty wyrejestrowania pojazdu wyglądają następująco:

 • Opłaty ACI (emolumenti ACI): 13,50 euro
 • Opłata skarbowa za wyrejestrowanie z PRA: 32 euro
 • Opłata na rzecz Ministerstwa Transportu: 10,20 euro
 • Opłaty za płatność przy pomocy druku pocztowego (bollettino postale): 1,78 euro x 2


Jeśli zdecydujecie się na skorzystanie z usług agencji, musicie doliczyć koszty pośrednictwa.


Przegląd techniczny

Zgodnie z art. 103 Kodeksu Drogowego samochód musi mieć ważny przegląd techniczny (revisione), w przeciwnym wypadku nie będzie można go wyrejestrować. Początkowo wymagano przeglądu dokonanego w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak we wrześniu 2020 roku wymóg ten został złagodzony i obecnie wystarczy, że przegląd został przeprowadzony w terminie. Można też wyrejestrować samochód, który w ciągu roku, w którym należało dokonać przeglądu został poddany próbie technicznej mającej na celu potwierdzenie dopuszczenia do ruchu (zgodnie z art. 75 Kodeksu Drogowego).


A co z pojazdami historycznymi? Kolekcjonerom zrzedły miny, gdyż wygląda na to, że zakup takiego pojazdu i wywiezienie go za granicę stało się praktycznie niemożliwe, biorąc pod uwagę fakt, że tzw. auto d’epoca taktowane są jako obiekty muzealne i nie są one uprawnione do poruszania się po włoskich drogach, chyba że podczas zlotów i innych specjalnych okazji, gdzie potrzebne jest czasowe zezwolenie. Istnieje jednak inna kategoria pojazdów, tzw. auto di interesse storico, które są dopuszczone do ruchu i podlegają obowiązkowi przeglądu co dwa lata, więc możliwe, że ten rodzaj samochodu może zostać wyrejestrowany i wywieziony. W tym przypadku radzę zapytać bezpośrednio w wydziale komunikacji, w którym składany byłby wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – oczywiście lepiej zrobić to przez podjęciem decyzji o zakupie, żebyście nie stali się właścicielami samochodu, którego nie możecie zabrać do Polski. ;)


Wywiezienie pojazdu za granicę po wyrejestrowaniu

Macie dwie opcje – skorzystanie z lawety lub wyjazd na kołach. Jeśli zdecydujecie się na drugą opcję, musicie złożyć wniosek o wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz upoważnienia do wywozu pojazdu za granicę, tzw. foglio di via. W upoważnieniu wskazana jest trasa, którą możecie się poruszać w celu dojechania do granicy Włoch oraz okres, w ciągu którego musicie wyjechać.

 

UWAGA! Nie jest możliwe wyrejestrowanie pojazdu, na który został nałożony zakaz poruszania się po włoskich drogach (fermo amministrativo) – trzeba najpierw zadbać o jego zniesienie. W przypadku obciążenia hipoteką lub zajęcia komorniczego konieczne jest natomiast załączenie zgody wierzyciela lub odpowiedniego urzędu na wyrejestrowanie samochodu.

5 listopada 2020

ASDI – DODATKOWY ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

 

Jeśli kończy Wam się zasiłek dla bezrobotnych Naspi, nadal nie udało Wam się znaleźć nowej pracy i zastanawiacie się, czy możecie liczyć na dalszą pomoc państwa włoskiego, to odpowiedź brzmi – tak, ale nie dotyczy ona wszystkich osób. Istnieje bowiem dodatkowy zasiłek, zwany ASDI, który przysługuje niektórym kategoriom osób bezrobotnych.

 

Kto może starać się o przyznanie zasiłku ASDI?

Przede wszystkim, jak się pewnie domyślacie o przeczytaniu wstępu, musicie wyczerpać możliwość pobierania zasiłku Naspi – to taka dość oczywista podstawa. Dodatkowo musicie spełniać następujące warunki:

 • w skład Waszej rodziny wchodzi co najmniej jedno nieletnie dziecko lub macie ponad 55 lat i nie uzyskaliście jeszcze prawa do emerytury (zwykłej lub wcześniejszej)
 • macie status osoby bezrobotnej, czyli jesteście zarejestrowani w urzędzie pracy i nie uzyskujecie dochodu wykraczającego poza kwoty wolne od podatku dla poszczególnych kategorii – kwoty te wymieniłam w tym artykule –> KLIK
 • wskaźnik ISEE Waszej rodziny nie przekracza 5000 euro, a w momencie składania wniosku złożyliście już oświadczenie DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica służące uzyskaniu zaświadczenia ISEE)
 • nie pobieraliście zasiłku ASDI przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed końcem pobierania zasiłku Naspi ani przez łączny okres 24 miesięcy w ciagu ostatnich pięciu lat, liczonych od zakończenia pobierania Naspi


Maksymalny okres pobierania ASDI

Możecie otrzymać ASDI na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu pobierania zasiłku Naspi.


Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku jest równa 75% ostatniej raty Waszego zasiłku Naspi, przy czym przysługująca kwota ASDI nie może być wyższa niż kwota zasiłku socjalnego (w 2020 roku wynosi on 459,83 euro) oraz niższa od kwoty tzw. Carta Acquisti, równiej 40 euro miesięcznie. Jeśli macie członków rodziny na utrzymaniu, przysługuje Wam również prawo do zasiłku rodzinnego (assegno al nucleo famigliare).

Zasiłek ASDI nie podlega opodatkowaniu!


W niektórych przypadkach wysokość przysługującego Wam zasiłku może zostać zmniejszona:

 • o ¼ kwoty miesięcznej – jeśli nie stawicie się na pierwsze i drugie wezwanie urzędu pracy bez podania ważnego powodu lub odmówicie udziału w pierwszej zaproponowanej Wam inicjatywie aktywizacji zawodowej
 • o 80% przewidywanego dochodu – jeśli podpiszecie umowę o pracę, z której dochód mieści się w kwocie wolnej od podatku, bez względu na okres trwania umowy (musicie poinformować o tym INPS w ciągu 30 dni przy użyciu druku ASDI-com), lub rozpoczniecie własną działalność, z której wynika podatek dochodowy brutto nie przekraczający przysługujących Wam ulg i odliczeń podatkowych (redukcja jest naliczana w stosunku do okresu od rozpoczęcia pracy lub działalności do końca okresu pobierania ASDI lub do końca roku, zależy, co nadejdzie szybciej) - musicie poinformować o tym INPS w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności lub w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o przyznanie ASDI, jeśli prowadziliście już działalność wcześniej


Wniosek o przyznanie ASDI

Na złożenie wniosku macie 30 dni licząc od pierwszego dnia po zakończeniu okresu przysługiwania Wam zasiłku Naspi – jeżeli np. zasiłek Naspi przysługiwał Wam do 15.11.2020 r., musicie złożyć wniosek do 15.12.2020 r.

 

Wniosek można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • na stronie internetowej INPS – musicie być zarejestrowani na portalu i posiadać kod dostępu (PIN) lub być w posiadaniu narzędzia SPID 
 • przez telefon, dzwoniąc na specjalny numer INPS – darmowy 803164 z telefonów stacjonarnych lub płatny 06 164164 z telefonów komórkowych i z zagranicy
 • za pośrednictwem związków zawodowych (patronato), które za darmo wypełnią wniosek i prześlą go w Waszym imieniu do INPS


Utrata prawa do zasiłku

INPS odbierze Wam zasiłek ASDI, jeśli:

 • utracicie status osoby bezrobotnej poprzez podpisanie umowy o pracę na okres dłuższy niż sześć miesięcy, z której dochód przekroczy kwotę wolną od podatku
 • uzyskacie prawo do emerytury (zwykłej, wcześniejszej lub socjalnej)
 • nie poinformujecie INPS o podjęciu zatrudnienia lub rozpoczęciu działalności (patrz wyżej)
 • Wasz wskaźnik ISEE przekroczy 5000 euro
 • nie dostarczycie aktualnego oświadczenia DSU w ciągu 30 dni od wezwania ze strony INPS, w związku z utratą ważności oświadczenia ISEE (31 stycznia każdego roku)
 • nie poinformujecie INPS o dochodach uzyskanych z własnej działalności w terminie do 31 marca danego roku, jeśli jesteście zwolnieni z obowiązku składania zeznania podatkowego 
 • nie stawicie się na trzecie wezwanie urzędu pracy
 • odmówicie udziału w drugiej zaproponowanej Wam inicjatywie przewidzianej w Waszym planie aktywizacji, bez podania ważnego powodu
 • odmówicie udziału w szkoleniach, kursach i innych inicjatywach aktywizacji zawodowej mających na celu zdobycie nowych kwalifikacji i znalezienie zatrudnienia
 • odrzucicie przedstawioną przez urząd pracy ofertę zatrudnienia, uznaną za odpowiednią dla Was


Zawieszenie wypłaty zasiłku

W niektórych wypadkach INPS może zawiesić wypłatę ASDI, by później ewentualnie wznowić ją ponownie, jeśli naprawicie popełniony błąd. Stanie się tak, jeżeli:

 • nie dostarczycie aktualnego oświadczenia DSU do 31 stycznia - wypłata zasiłku zostanie zawieszona począwszy od 1 lutego
 • podpiszecie umowę o pracę krótszą niż 6 miesięcy, z której dochód będzie wyższy niż kwota wolna od podatku (8000 euro)
 • podpiszecie umowę o pracę krótszą niż 6 miesięcy, jeśli nie prześlecie do INPS druku ASDI-com – wypłata zostanie wstrzymana na 30 dni
 • w ciągu dwóch miesięcy od upłynięcia ważności Waszego ISEE nie dostarczycie nowego oświadczenia DSU - wypłata zostanie wstrzymana na 30 dni i będziecie mieli 30 dni na jego dostarczenie, licząc od momentu otrzymania wezwania z INPS


UWAGA! Zasiłek ASDI przysługuje również osobom otrzymującym zagraniczne renty i emerytury.20 września 2020

SPID – KLUCZ DOSTĘPU DO USŁUG INTERNETOWYCH WŁOSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


 

Niby Włochy to tzw. Zachód, kraj rozwinięty, założyciel UE i jedna z gwiazd na firmamencie światowej gospodarki (cicho, nie śmiać się), a jednak z technologicznego punktu widzenia to Włosi są tak mniej więcej sto lat za neandertalczykami. Nie wiem, z czym to jest związane, naprawdę trudno mi to zrozumieć, ale po piętnastu latach życia tutaj już się przyzwyczaiłam do tego, że to, co w Polsce może wydawać się oczywiste, we Włoszech jest często abstrakcją.

 

Czym jest SPID?

Kilka lat temu wymyślono tu narzędzie dające obywatelowi dostęp do różnych usług świadczonych przez włoskie urzędy, co jest o tyle fajne, że zamiast dokonywać rejestracji na kilkunastu różnych portalach i zapamiętywać Bóg wie ile haseł, wystarczy jedna aplikacja, by wszystkimi rządzić, taki tolkienowski Pierścień Władzy. ;) I tak oto od 2016 roku obywatele powoli zaczęli się nim interesować i powoli, powoli się to kulało, aż w końcu nadszedł rok 2020 i nagle panika – INPS ogłosił, że od 01.10.2020 r. zaprzestanie wydawania kodu PIN, pozwalającego na dostęp do jego portalu i wszyscy (słusznie) rzucili się do wyrabiania SPID-u.

Skrót „SPID” oznacza Sistema Pubblico di Identità Digitale, czyli Publiczny System Tożsamości Cyfrowej – to tak w ramach ciekawostki. W praktyce jest to metoda identyfikacji użytkownika, który chce zalogować się na stronę internetową danego urzędu, by skorzystać z oferowanych przez tenże urząd usług. Jest to metoda zdecydowanie bezpieczniejsza niż wpisywanie hasła, które przecież można złamać, co pozwala zmniejszyć ryzyko, że ktoś się pod Was podszyje, choć nie wszystkie SPID-y mają taki sam poziom bezpieczeństwa – istnieją trzy poziomy:

 • poziom 1 – najmniej bezpieczny, logujecie się po prostu przy pomocy nazwy użytkownika i hasła
 • poziom 2 – oprócz nazwy użytkownika i hasła, trzeba podać też hasło jednorazowe (tzw. OTP – one time password) otrzymane od operatora SPID
 • poziom 3 – wymaga skorzystania z dodatkowego narzędzia, np. smartfona lub karty chipowej (smart card) – z tego, co wiem nie istnieją na razie usługi wymagające tego poziomu bezpieczeństwa od zwykłego obywatela

 

Przy wyborze operatora warto sprawdzić, jaki poziom bezpieczeństwa jest przez każdego z nich oferowany!


Jak otrzymać SPID?

Otrzymanie SPID-u nie jest skomplikowane, musicie przede wszystkim wybrać operatora, który najbardziej Wam się podoba, wejść na jego stronę, zarejestrować się, a następnie dokonać potwierdzenia Waszej tożsamości – oznacza to osobiste stawienie się u operatora, potwierdzenie tożsamości za pomocą elektronicznego dowodu osobistego (konieczna jest wersja bez paska magnetycznego), tzw. Krajowej Karty Usług (Carta Nazionale dei Servizi, w skrócie CNS) lub podpisu cyfrowego (firma digitale) albo identyfikację przy pomocy kamery internetowej, jeśli operator daje taką możliwość.

Na dzień dzisiejszy SPID wydawany jest przez następujące firmy, upoważnione do tego przez włoskie władze (klikając na nazwę operatora zostaniecie przeniesieni bezpośrednio na jego stronę): 

Aktualizowany wykaz operatorów znajdziecie pod tym linkiem (w każdej chwili mogą dołączyć nowi): https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, byście wyrobili sobie SPID u kilku operatorów, jeśli macie takie życzenie, i używali ich zamiennie.


Kto może otrzymać SPID i potrzebne dokumenty

Postanowiłam połączyć te dwa tematy, gdyż niejako się one ze sobą łączą – dodam, że niestety, o czym przekonacie się a chwilę.

SPID mogą otrzymać wyłącznie osoby pełnoletnie, należące do następujących kategorii:

 • obywatele włoscy, zarówno zameldowani we Włoszech, jak i za granicą
 • cudzoziemcy zameldowani we Włoszech i posiadający włoski (!) dokument tożsamości


Tak, dobrze przeczytaliście – choć żadne prawo nie zobowiązuje nas do posiadania włoskiego dowodu osobistego czy włoskiego prawa jazdy (z wyjątkiem przepisów, o których pisałam tutaj), w praktyce nie możemy otrzymać SPID-u, jeśli jednego tych dokumentów nie posiadamy (jedynie TIM dopuszcza przedstawienie innych dokumentów, o czym napiszę później). Nie wiem, z czym to jest związane, można by pomyśleć, że chodzi tu o „dowód”, że delikwent jest tu zameldowany, ale przecież mogłam się wymeldować i posiadać nadal ważny włoski dowód osobisty czy prawko, których nikt nie odbiera. A jeżeli operator miałby sprawdzać gdzieś w systemie, czy dana osoba rzeczywiście jest zameldowana we Włoszech, to czemu nie pozwolić na identyfikację na podstawie dokumentu wydanego przez kraj pochodzenia, skoro zameldowanie i tak byłoby sprawdzane? Ot, Włochy.

Przejdźmy więc do wymaganych dokumentów:


Dokumenty te są potrzebne zazwyczaj zarówno na etapie rejestracji na stronie operatora, jak i fazie potwierdzenia Waszej tożsamości.

 

Koszty

Samo otrzymanie SPID-u jest darmowe i żaden operator nie może pobierać opłat za jego wyrobienie ani za dostarczanie usługi, natomiast za potwierdzenie tożsamości przy użyciu kamery internetowej większość z nich każe sobie płacić, więc zwróćcie na to uwagę, jeśli nie macie możliwości osobistego stawienia się w oddziale operatora.


Porównanie operatorów i ich usług

Dla ułatwienia, oto skrótowe zestawienie ofert operatorów obecnie upoważnionych do wydawania SPID-u, oczywiście na dzień dzisiejszy:

ARUBA

 • uznawane dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
 • poziomy bezpieczeństwa: 1 i 2 gratis; poziom 2 "strong authentication" - 10 euro; poziom 3 - 14,90 euro 
 • sposób potwierdzenia tożsamości: osobiście – koszt 5 euro; za pomocą CNS – gratis; za pomocą podpisu cyfrowego – gratis, za pomocą elektronicznego dowodu osobistego - gratis

IN.TE.SA.

 • uznawane dokumenty tożsamości: nie znalazłam na ich stronie dokładnych informacji, ale prawdopodobnie standardowo, czyli paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
 • poziomy bezpieczeństwa: 1 i 2 gratis
 • sposób potwierdzenia tożsamości: osobiście – gratis, za pomocą podpisu cyfrowego – gratis, przy użyciu kamery internetowej - 14,90 euro

INFOCERT

 • uznawane dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
 • poziomy bezpieczeństwa: 1 i 2 gratis
 • sposób potwierdzenia tożsamości: osobiście – koszt 0-15 euro, w zależności od wybranego miejsca; za pomocą CNS – gratis; za pomocą podpisu cyfrowego – gratis, przy użyciu kamery internetowej - 14,90 euro

LEPIDA

 • uznawane dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
 • poziomy bezpieczeństwa: 1 i 2 gratis
 • sposób potwierdzenia tożsamości: osobiście – gratis, za pomocą CNS – gratis, za pomocą podpisu cyfrowego – gratis, przy użyciu kamery internetowej - gratis do końca stanu wyjątkowego związanego z pandemią Covid-19

NAMIRIAL

 • uznawane dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
 • poziomy bezpieczeństwa: 1 i 2 gratis
 • sposób potwierdzenia tożsamości: osobiście – gratis, za pomocą CNS – gratis, za pomocą podpisu cyfrowego – gratis, przy użyciu kamery internetowej - 13,90 euro

POSTE ITALIANE

 • uznawane dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
 • poziomy bezpieczeństwa: 1, 2 i 3 gratis
 • sposób potwierdzenia tożsamości: osobiście w urzędzie pocztowym – gratis, potwierdzenie przez listonosza pod podanym adresem - 14,50 euro, za pomocą CNS – gratis, za pomocą podpisu cyfrowego – gratis, za pomocą elektronicznego dowodu osobistego lub paszportu - gratis, za pomocą smsa dla posiadaczy konta Bancoposta lub karty PostePay - gratis, za pomocą czytnika Bancoposta - gratis

SIELTE

 • uznawane dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
 • poziomy bezpieczeństwa: 1, 2 i 3 gratis
 • sposób potwierdzenia tożsamości: osobiście – gratis, za pomocą CNS – gratis, za pomocą podpisu cyfrowego – gratis, za pomocą elektronicznego dowodu osobistego - gratis, przy użyciu kamery internetowej - gratis

REGISTER (SPIDITALIA)

 • uznawane dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
 • poziomy bezpieczeństwa: 1 i 2 - gratis
 • sposób potwierdzenia tożsamości: za pomocą CNS – gratis, za pomocą podpisu cyfrowego – gratis, za pomocą elektronicznego dowodu osobistego - gratis, przy użyciu kamery internetowej - 39,20 euro

TIM

 • uznawane dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, karta emeryta/rencisty (libretto pensione), patent żeglarski (patente nautica), pozwolenie na broń (porto d'armi), licencja na obsługę systemów grzewczych (patentino impianti termici)
 • poziomy bezpieczeństwa: 1 i 2 - gratis
 • sposób potwierdzenia tożsamości: osobiście - gratis, za pomocą CNS – gratis, za pomocą podpisu cyfrowego – gratis, przy użyciu kamery internetowej - 12,08 euro


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...