10 lipca 2013

OŚWIADCZENIE ISEE – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYWILEJE SOCJALNE?

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2017 r.

Skrót ISEE (indicatore della situazione economica equivalente – wskaźnik równoważnej sytuacji finansowej) jest we Włoszech znany chyba wszystkim, no może z wyjątkiem osób zamożnych, których nie interesują sprawy socjalne, listy przyjęć do przedszkoli czy różne przywileje przysługujące osobom posiadającym niewielkie dochody. Jest to współczynnik, który pozwala na ustalenie, czy macie prawo do uzyskania różnych przywilejów socjalnych, np. zwolnienia z niektórych opłat za korzystanie z służby zdrowia (tzw. esenzione ticket per reddito), obniżenie opłat za studia czy zniżki na podręczniki szkolne. Dotyczy on całej rodziny, nie pojedynczych osób, więc w obliczeniach bierze się pod uwagę sytuację finansową wszystkich członków Waszej rodziny.

W 2015 roku zostały zaostrzone przepisy i zmieniły się parametry brane pod uwagę przy obliczaniu ISEE, gdyż państwo włoskie chce mieć pewność (o ile taką pewność można mieć...), że pomoc socjalną i różnego rodzaju ulgi otrzymują jedynie osoby naprawdę potrzebujące. Wprowadzono nowe formularze, które wypełniane są w zależności od Waszej sytuacji oraz od rodzaju pomocy, o jaką się ubiegacie (np. obniżenie opłat za studia uniwersyteckie, ulgi na dzieci rodziców nie pozostających w związku małżeńskim czy opiekę domową dla osób niepełnosprawnych).


Pamiętajcie, że za wpisanie do oświadczenia ISEE fałszywych danych możecie zostać pociągnięci do odpowiedzialności, również karnej!


CZŁONKOWIE RODZINY

Przede wszystkim musicie pamiętać, że w przypadku deklaracji ISEE nie ma znaczenia jedynie to, kto jest razem z Wami zameldowany, a więc kto znajduje się w tzw. stato di famiglia (dosł. „stan rodziny”), gdyż za członków Waszej rodziny uważa się czasem też inne osoby, nawet jeśli z Wami nie mieszkają. Tak więc w skład rodziny wpisywanej do oświadczenia ISEE wchodzą:


 • osoba składająca oświadczenie
 • małżonek, nawet jeśli jest zameldowany gdzie indziej – wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonkowie pozostają w separacji, zmiana miejsca zamieszkania została zasądzona wyrokiem sądu, jedno z rodziców utraciło władzę rodzicielską nad dziećmi, został złożony wniosek o rozwód lub małżonek opuścił dom zamieszkiwany przez rodzinę
 • nieletnie dzieci
 • nieletni Wam powierzeni tymczasowo lub w oczekiwaniu na adopcję
 • dzieci pełnoletnie pozostające na Waszym utrzymaniu, nawet jeśli są zameldowane gdzie indziej – od 2015 r. wyjątek stanowią dzieci, które założyły rodzinę
 • inne osoby pozostające na Waszym utrzymaniu, nawet jeśli są zameldowane gdzie indziej, oraz ich nieletnie dzieci
 • wszystkie osoby z Wami zamieszkujące i zarejestrowane na tej samej karcie meldunkowej (scheda anagrafica), zgodnie z zaświadczeniem z gminy (stato di famiglia) 
DOCHODY

Do oświadczenia ISEE należy wpisać następujące dochody (zgodnie z wprowadzonymi zmianami, odnoszące się do dwóch lat wstecz, czyli w przypadku oświadczenia ISEE składanego w 2015 r. bierze się pod uwagę dochody z 2013 r.) i posiadane dobra wszystkich członków rodziny, które posłużą następnie do obliczenia współczynnika ISEE:


 • dochody z pracy, w tym z pracy poza granicami Włoch
 • dochody z najmu
 • dochody z działalności gospodarczej, udziału we spółkach itp. – również za granicą
 • otrzymywane alimenty
 • zasiłki - zgodnie z okólnikiem INPS nr 137 z dnia 25.07.2016 r., wyjątek stanowią zasiłki wypłacane osobom niepełnosprawnym ze względu na inwalidztwo, np. renty inwalidzkie, dodatek pielęgnacyjny (indennità di accompagnamento) czy zasiłek komunikacyjny dla osób niesłyszących
 • posiadane nieruchomości i tereny – od 2015 roku brane są pod uwagę również nieruchomości posiadane za granicą
 • oszczędności zgromadzone na rachunkach bankowych, również poza granicami Włoch od 2015 r. liczy się średnia wartość roczna posiadanych przez Was środków, a nie stan konta na dzień 31 grudnia, jeżeli średnia wartość jest wyższa
 • akcje i obligacje
 • polisy ubezpieczeniowe
 • tzw. dobra luksusowe
 • dochody obywateli włoskich zameldowanych za granicą i wpisanych do specjalnego rejestru A.I.R.E. 

Jeśli posiadacie ważne oświadczenie ISEE, ale zaszły znaczne zmiany w dochodach Waszej rodziny (np. jedno z Was straciło pracę), możecie dokonać jego aktualizacji za pomocą nowego formularza ISEE Corrente, który bierze pod uwagę dochody z ostatnich 12 miesięcy i ma ważność dwumiesięczną.


Procedura ustalająca współczynnik ISEE bierze pod uwagę elementy pozwalające na jego obniżenie, np. wypłacane przez Was alimenty, wydatki związane z niepełnosprawnością, dochody uzyskiwane przez rolników z działalności rolniczej, kredyt mieszkaniowy, wydatki na wynajem mieszkania, posiadanie niepełnosprawnych dzieci. W odróżnieniu od uzyskanych dochodów, w tym przypadku bierze się pod uwagę odliczenia z roku poprzedzającego rok, w którym składacie oświadczenie (czyli w 2015 r. liczą się dane z 2014 r.).

JAK OTRZYMAĆ DEKLARACJĘ ISEE?

Wprawdzie możecie przeprowadzić symulację obliczenia wskaźnika ISEE na stronie INPS, jednak jedynym ważnym potwierdzeniem jest deklaracja potwierdzona przez INPS, gminę (jeżeli oferuje tego typu usługi) lub CAF. Aby ją otrzymać, musicie:


 • wypełnić odpowiednie oświadczenie (DSU – dichiarazione sostitutiva unica) zawierające dane osobowe członków Waszej rodziny oraz dane dotyczące Waszej sytuacji finansowej, korzystając z odpowiednich formularzy – możecie zrobić to również przez internet, na stronie INPS, jeżeli jesteście zarejestrowani na portalu
 • dostarczyć wypełnione oświadczenie do wybranego urzędu, załączając ewentualnie dokumenty potwierdzające wpisane przez Was dane – ponieważ każdy urząd i CAF ma swoje zasady, poproście o listę dokumentów, jakie musicie dostarczyć
 • odebrać gotowe zaświadczenie ISEE – teoretycznie maksymalny czas oczekiwania wynosi 10 dni, jeśli nie zostaną wykryte błędy w oświadczeniu 


Przed 01.01.2015 r. oświadczenie ISEE było ważne przez rok, obecnie natomiast jego ważność kończy się 15 stycznia następnego roku po jego wydaniu. Jeżeli więc otrzymacie ISEE z datą 30.10.2015 r., będzie ono ważne jedynie przez dwa i pół miesiąca (do 15.01.2016 r.), po czym będziecie musieli wystąpić o nowe oświadczenie.Wydanie zaświadczenia ISEE jest bezpłatne!


2 komentarze:

 1. Witam! Pisałam już do ambasady i konsulatu ale nikt nie jest łaskaw mi odpowiedzieć. Piszę więc do Ciebie, bo pewnie spotkałaś się już z taką sytuacją.
  Jestem w trakcie rekrutacji na studia we Włoszech (Universita degli Studi di Milano). Do tej pory wszystko szło zgodnie z planem teraz jednak dowiedziałam się, że żeby otrzymać ISEE muszę przedstawić dochody oraz status mojej rodziny na rok 2013. Na moje pytanie jakie dokumenty miałayby to być wręczona została mi pokaźna lista włoskich dokumentów. No tak, tylko, że moi rodzice są Polakami i zarabiają w Polsce... Nadmienię tylko, że w 2013 roku nie posiadałam żadnych dochodów własnych. Dopiero po przyjeździe do Włoch, we wrześniu ubiegłego roku, zaczęłam pracę aby móc spokojniej samej stanąć na nogi i podjąć wymarzone studia.
  Chciałabym dowiedzieć się w jaki sposób moja rodzina miałaby przedstawić wszystkie dokumenty niezbędne do otrzymania ISEE? Czy istnieje może jakiś polski dokument, który pomógłby mi w określeniu statutu majątkowego rodziny?
  Wiem, że dokumenty powinny zostać przetłumaczone i potwierdzone w Ambasadzie włoskiej w Warszawie. Nie wiem jednak jakie miałyby to być dokumenty.
  Z góry dzięki za pomoc!

  Alicja Warmusz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na stronie Universita degli Studi di Milano znalazłam wykaz dokumentów, jakie musi przedstawić student-obcokrajowiec, by otrzymac ISEE:

   1) zaświadczenie o składzie rodziny (certificato di stato di famiglia) - nie jestem pewna, czy w Polsce tego typu dokument nie istnieje, gdyż skład rodziny wykazuje się zazwyczaj za pomocą aktów stanu cywilnego, ale oczywiście mogę się mylić, biorąc pod uwagę, że nie znam polskich procedur; na Twoim miejscu zapytałabym w polskim USC.

   2) dokumentacja zaświadczająca o dochodach wszystkich członków rodziny uzyskanych w 2013 r. - należy zaznaczyć, czy pochodzą one z pracy najemnej, samozatrudnienia, emerytury czy tez renty, a dokumenty to przede wszystkim zeznania podatkowe (których składanie jest w Polsce obowiązkowe, jeśli uzyskało się jakikolwiek dochód, jeśli się nie mylę). Osoby, które nie uzyskały w 2013 r. dochodów, muszą załączyć pisemne oświadczenie dotyczące tego faktu.

   3) dokumentacja zaświadczająca o posiadanym majątku w formie akcji, obligacji, depozytów, polis na życie, majątku posiadanych przedsiębiorstw itp., a w przypadku jego braku - zaświadczenie jak wyżej.

   4) dokumentacja zaświadczająca o posiadanych nieruchomościach na dzień 31.12.2014 r., zawierające powierzchnie lokalu oraz wskazujące, czy jest to główne miejsce zamieszkania danego członka rodziny.

   Niestety nie wiem, jaki polski urząd posiada dane na ten temat (przypuszczam, ze urząd skarbowy), wiec radziłabym zapytać w Polsce, nie we Wloszech, gdyż trudno, by włoski uniwersytet posiadał tego typu informacje na temat każdego kraju. ;) Niektóre uczelnie maja specjalne druki, które wypełnia włoska ambasada na podstawie okazanych dokumentów "krajowych", wpisując poszczególne dochody i zaświadczając, ze taki właśnie majątek posiada rodzina studenta - niestety UniMi takiego formularza chyba nie ma.
   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...