25 marca 2016

ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE W 2016 ROKU


Jak co roku, oddaję w Wasze ręce artykuł przedstawiający najważniejsze ulgi podatkowe przysługujące w 2016 roku, z których możecie skorzystać podczas wypełniania zeznania podatkowego za 2015 rok.

Nie biorę pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę (np. detrazione per lavoro dipendente czy ulgi rodzinnej).

ODLICZENIA (oneri deducibili)Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
·  składki obowiązkowe
·  składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
·  składki wpłacone na dodatkowe fundusze zdrowotne
·  składki wpłacone za okres lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
·  składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
·  składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
·  składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
·  składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty Alimenty wypłacane na rzecz byłego małżonka (wyłączone są alimenty przeznaczone na utrzymanie dzieci)
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne (więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj)
·  wizyty u lekarza
·  zakup lekarstw
·  wydatki na opiekę
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z  procedurą adopcyjną.
Zakup lub budowa nieruchomości przeznaczonej pod wynajem na co najmniej 8 lat (zakup/budowa w latach 2014 - 2017) 20% kosztu nieruchomości i odsetek z zaciągniętych w tym celu kredytów, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 300000 euro; nieruchomość ta musi spełniać pewne dodatkowe warunki, więc zasięgnijcie języka przed inwestycją!

ULGI (spese detraibili)Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.

WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie załączyć do zeznania kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Można odliczyć też wydatki poniesione np. w Polsce, jeśli na fakturze lub paragonie będzie widniał Wasz codice fiscale, a dokumenty te zostaną przetłumaczone na język włoski (tłumaczenie przysięgłe)
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na budowę nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2582,28 euro.
Odsetki pasywne z kredytów i pożyczek rolniczych
Ulga 19% od kwoty nie przekraczającej dochodu z danego terenu rolnego
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
·  Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
·  Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
·  Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania: 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
·  Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza prowincją, w której są zameldowani: ulga w wysokości 19 % od maksymalnej kwoty 2633 euro (można więc odliczyć maksymalnie 500,27 euro); z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać)
·  Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy, jeśli ich całkowity dochód nie przekracza 15493,71 euro
·  Osoby wynajmujące mieszkania socjalne (case popolari): 900 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 450 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
Koszty dzierżawy terenów rolnych poniesione przez osoby w wieku poniżej 35 lat
Ulga 19%, w granicy 80 euro za każdy hektar i maksymalnie 1200 euro rocznie
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 530 euro.
Polisy od zaistnienia sytuacji niesamodzielności
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1291,14 euro.
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury.
Koszty pogrzebu
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 1549,37 euro. Od tego roku przysługuje ona bez względu na pokrewieństwo czy jego brak, liczy się tylko to, kto pokrył koszty.
Koszty żłobka (asilo nido)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty przedszkola (scuola dell’infanzia), szkoły podstawowej (primo grado) i szkoły średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 400 euro na każde dziecko.
Koszty remontów
·   Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, maksymalnie 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie sprzętu i mebli kupionego z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
·   Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolnymi, uniwersyteckimi, podyplomowymi itp., również w szkołach prywatnych czy poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko w wieku od 5 do 18 lat.
Darowizny na rzecz organizacji non-profit (ONLUS), partii politycznych, stowarzyszeń promocji społecznej, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych
Ulga 26% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 30000 euro
Darowizny na rzecz wspierania kultury i konserwacji zabytków (Art Bonus)
Zwrot 65% wpłaconych w ciągu roku darowizn, w granicy 15% uzyskanego dochodu

65 komentarzy:

 1. W tym roku mozna odliczyc koszty przedszkola czy niestety tylko żłobek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Spójrz zaraz pod żłobkiem:

   "Koszty przedszkola (scuola dell’infanzia), podstawowej (primo grado) i szkoły średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado)"

   ;)

   Usuń
  2. a co wchodzi w koszty przedszkola czy podstawowej?

   Usuń
  3. Tak naprawdę istnieją dwa rodzaje odliczeń, jeśli chodzi o szkołę:

   1) odliczenie w wysokości 19% dotyczące dobrowolnych darowizn przekazywanych na rzecz szkół włoskich, których celem ma zwiększenie oferty edukacyjnej (np. koszt kserówek potrzebnych do zajęć dodatkowych), rozwój technologiczny (np. zakup tuszu do drukarek) oraz konserwacja budynków i terenu szkoły,

   1) wspomniane odliczenie kosztów przedszkola, szkoły podstawowej itp. w granicy 400 euro na każde dziecko - Ministerstwo Edukacji wyjaśniło, że chodzi o wszystkie inne koszty, nie związane z wyżej opisaną ulgą, takie jak wspisowe, stołówka czy inne opłaty szkolne (obowiązkowe i dobrowolne).

   Usuń
  4. co muszę przedstawić żeby potwierdzić, że kupuję obiady dla córki?

   Usuń
  5. W jakiś sposób musisz opłacać stołówkę szkolną, więc musisz przedstawić dowód wpłaty, w zależności od tego, w jaki sposób uiszczasz opłatę.

   Usuń
  6. Idę do banku i wykupuję takie książeczki z których później wyrywam karteczki wpisuję datę i oddaję do przedszkola, ale w banku nic poza tą książeczką mi nie dają. Ciekawe czy jakbym do nich poszła to by mi wystawili takie potwierdzenie z zeszłego roku? spróbuje
   dziękuję

   Usuń
 2. ulgi i odliczenia dotycza również "ryczałtu" ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ulgi przysługują każdemu obywatelowi uzyskującemu dochody, od których musi zapłacić podatek dochodowy.

   Usuń
 3. dotyczy to tylko wydatków na remont poniesionych w danym roku podatkowym? czy np. koszty remontu w wysokości 100 000 EUR mogę rozliczać również w kolejnych latach?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zwrot podzielony jest na 10 rocznych rat - wygląda to tak, że jeśli w 2016 r. wydasz te 100 tysięcy euro (dla ułatwienia przyjmijmy, że chodzi tylko o ulgę remontową 50%), do zeznania składanego w 2017 roku wpiszesz 96000 euro (kwota maksymalna) i otrzymasz w tymże roku zwrot w wysokości 4800 euro (oczywiście jeśli należny podatek dochodowy wynosi przynajmniej tyle). W 2018 r. zostanie wpisana druga rata, w 2019 r. trzecia i tak w kółko Macieju, dopóki nie dobijesz do dziesiątej.

   Usuń
 4. przy uldze "zwykłej" również obowiązuje ten sympatyczny przelew za drobne 8%?

  OdpowiedzUsuń
 5. toż to jawny rozbój w biały dzień!!!
  ciekawi mnie uzasadnienie takiej prowizji dla banku???!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale to nie jest prowizja dla banku, to jest podatek. Chyba muszę to inaczej sformułować w artykule na temat ulgi energetycznej, bo rzeczywiście napisałam jedynie, że to opłata pobierana przez bank. To jest opłata w formie zaliczki na poczet podatku, którą pobiera bank z konta beneficjenta przelewu (sklepu, firmy remontowej itp.). Ty na tym nic nie tracisz, o te 8% zostaje pomniejszona kwota, która wpływa na konto adresata, a on zapłaci później niższy podatek (bo już część fiskus sobie zabrał).

   Usuń
 6. aaaaa! no to zupełnie inna bajka! :)
  było tak od razu :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 8. Czesc ,co sie stanie w razie gdy w tamtym roku nie wypelnilam modulo 730 - prawcowalam lacznie 9 miesiecy w 2014 roku, byl to moj pierwszy rok pracy we wloszech , pracowalam 5 miesiecy u 1wszego pracodawcy ,nastepnie 4 miesiace poprzez agencje pracy.czy jesli zloze 730 w ty roku moga jakos dojsc do tego ze nie rozliczylam sie za rok 2014? dodam ze rowniez w 2015 roku pracowalam przez okolo 3 miesiace ciagle dla tej samej agencji pracy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To, czy złożysz w tym roku zeznanie podatkowe nie ma żadnego znaczenia, fiskus i tak wie, że pracowałaś w 2014 r. dla dwóch pracodawców, gdyż wpłacali oni za Ciebie zaliczki na poczet podatku dochodowego. Pozostaje Ci mieć nadzieję, że urząd skarbowy nie wylosuje właśnie Ciebie do kontroli, gdyż nie możesz już temu z żaden sposób zaradzić.

   Usuń
 9. Jeśli chodzi o rozliczenie remontowe to sprzęty typu telewizor też się liczy?

  OdpowiedzUsuń
 10. Aaaa... Podpisałam umowę najmu 3+2 w listopadzie jest sens wpisywania tego w rozliczenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pewnie, że jest, zawsze to parę groszy, dlaczego masz je zostawiać państwu? ;)

   Usuń
  2. Dzięki :) bo w biurze mi powiedzieli, że nie ma po co wpisywać :p

   Usuń
  3. Jeśli wyjdzie zwrot 0 euro, to nie wpisuj, ale gdybyś miała dostać choćby 1 euro, to ja bym wpisała, a co! ;)

   Usuń
 11. Można w tym roku też samemu się rozliczyć 730? A gdybym popełniła jakiś błąd? Co wtedy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pewnie, że można, 730 precompilato będzie dostępny od 15 kwietnia. Jeśli popełnisz błąd i w porę się zorientujesz, możesz wysłać korektę, w przeciwnym razie urząd może sprawdzić Twoje zeznanie (kontrole przeprowadzane są na wyrywki) i wtedy będziesz się martwić.

   Usuń
  2. Pracuje przez cały rok w jednym miejscu i chce dopisać miesiąc wynajmu więc chyba za dużo błędów nie popełnie :) skoro urząd daje już 730 uzupełnione :) a w CAF 35€ chcą praktycznie za nic skoro urząd uzupełnia automatycznie :p

   Usuń
  3. Pfffff, jeśli urząd udostępni wój 730, to pewnie, ze sama powinnaś się tym zająć, skomplikowane to nie jest. :)

   Usuń
  4. Dziękuję! Trafiłam na Twój blog i jakoś mi się to rozjasnilo bo tu biurokracja jest męka! (mam kontrakt stagione 6 miesięcy pracuje i mam 40 dni wolnego(bezrobotnego) to bezrobotne też muszę wliczyc do rozliczenia?)

   P.S jestem na zwolnieniu (chorobowym) w jakich godzinach muszę być w domu? Orientujesz się może? :)

   Usuń
  5. Skoro w 2015 r. miałaś dochody z dwóch różnych źródeł, musisz jak najbardziej rozliczyć się z fiskusem - masz dwa zaświadczenia o dochodach (CU 2016), jedno od pracodawcy, drugie z INPS. Jeśli jeszcze nie wzięłaś CU 2016 z INPS, to możesz to zrobić na kilka sposobów, które opisałam na moim fanpage'u na Facebooku (jeden z ostatnich postów).

   Pracownicy sektora prywatnego muszą siedzieć w domu w godzinach 10:00-12:00 i 17:00-19:00.

   Usuń
  6. Dziękuję!! Zaraz sobie wszystko sprawdzę! :) a ja myślałam że muszę cały dzień być w domu bo przyjdzie kontrola :p

   Usuń
 12. Mam, takie pytanie: jakie dokumenty są potrzebne, żeby zarejestrować się w Servizio Sanitario Nazionale? Chodzi o osobę, która chce żyć we Włoszech z wyboru. Czy wystarczy tylko dowód osobisty i np: wyciąg z konta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Taka osoba nie ma prawa do opieki zdrowotnej we Włoszech, więc nie może zarejestrować się na zasadach obowiązujących np. pracowników:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/04/prawo-do-opieki-zdrowotnej-obywateli-ue.html?m=1

   Może ewentualnie zarejestrować się odpłatnie, jeśli region, w którym mieszka na to pozwala:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/08/dobrowolna-rejestracja-w-ssn-dla-osob.html?m=1

   Usuń
 13. Witaj Dee , czyli nie moge odliczyc od podatku uslug weterynaryjnych jesli wydalam w zeszlym roku na to tylko 70 euro? i czy jesli ja jestem bezrobotna na utrzymaniu męza , a pies jest na moje codice fiscale to mąz moze rozliczyc w swoim picie za psa i za moje leczenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To jest kwestia nie tyle tego, kto jest właścicielem psa, a tego, kto poniósł koszty. Jeśli na rachunku/fakturze widnieje Twoje nazwisko, to mąż nie może odliczyć sobie jej od podatku.

   Jeżeli chodzi natomiast o wydatki na Twoje leczenie, to jeśli jesteś na utrzymaniu męża (a wiec Twoje dochody w 2015 r. nie przekroczyły 2800 euro z hakiem), to nie ma problemu, natomiast w przypadku przekroczenia tego limitu mąż może odliczyć sobie tylko niektóre wydatki i tylko do określonej kwoty.

   Usuń
 14. Che się zwolnić po 3 latach pracy na umowie indeterminato i chciałam się dowiedzieć w jaki sposób odzyskać podatek z tfru ponieważ powiedzieli mi ze dostane tylko 78 czy 77%. A jeszcze chce dodać że zjeżdżam na stałe do polski .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie możesz "odzyskać" podatku, gdyż ten podatek należy się państwu włoskiemu. :) Nie wiem, w jakiej branży pracujesz, ale jeśli Twój pracodawca pobiera zaliczki na poczet podatku dochodowego, w momencie wypłaty końcowych należności pobierze zaliczkę również na poczet podatku od TFR (który podlega osobnemu opodatkowaniu). Jeżeli natomiast pracodawca nie jest płatnikiem podatku (jak np. w przypadku opiekunek), w przyszłym roku będziesz musiała złożyć we Włoszech zeznanie podatkowe za 2016 r. i wówczas zapłacisz należny podatek od TFR.

   Usuń
 15. Pracuje w fabryce mebli jako multistrato i operaio montaggio assemblaggio

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ok, czyli pracodawca odliczy Ci podatek od uzbieranego TFR (musi to zrobić) i dostaniesz kwotę netto, po odjęciu podatku.

   Usuń
  2. Czyli nie będę musiała się rozliczać na następny rok we wloszech

   Usuń
  3. Jeżeli nie masz innych dochodów ani nie będziesz chciała skorzystać z ulg podatkowych, to nie.

   Pamiętaj o wymeldowaniu się w Włoch przed wyprowadzką do Polski, jeżeli tego nie zrobisz, będziesz nadal uznawana za włoską rezydentkę podatkową, co może być problemem, jeśli posiadasz w Polsce nieruchomości albo uzyskasz w tym roku inne dochody.

   Usuń
  4. Dziękuję bardzo 😆

   Usuń
 16. Pani Dee bardzo proszę o radę odnośnie zapłaconego podatku od emerytury włoskiej we Włoszech,który powinien być zapłacony w Polsce ,ponieważ mieszkamy w Polsce. Mąż jest Włochem i pobiera emeryturę z INPS. PKO bp w Polsce potrąca od 2014 r. podatek od tej samej emerytury i US wyliczył za lata 2009-2013. ok. 50000 zł do zapłacenia zaległego podatku w Polsce. Czy mąż otrzyma zwrot nienależnie potrąconego podatku we Włoszech za te lata? Przesłał odpowiednie dokumenty z Polski i czeka już 2 lata płacąc raty zaległego podatku w Polsce. Wychodzi podwójne opodatkowanie,które nie można odliczyć w Polsce,bo podatek powinien być płacony w Polsce,a nie we Włoszech.Przecież mamy umowę Polska z Włochami o unikaniu podwójnego opodatkowania . Bardzo proszę o odpowiedż co mąż jeszcze powinien zrobić ,do kogo interweniować? Uważam Panią za ekspertkę w różnych dziedzinach dot. Włoch i będę czekać na poradę. Pozdrawiam serdecznie. Iga.


  .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem, że mąż wysłał do INPS wniosek o zwolnienie z podwójnego opodatkowania wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o zameldowaniu w Polsce. Jeśli taki wniosek zostaje złożony po 30 września danego roku, emerytura otrzymana w tym samym roku nadal jest opodatkowana we Włoszech i dopiero od następnego roku zostaje zwolniona z opodatkowania.

   INPS nie zwraca podatku pobranego wcześniej, w tym celu złożyć wniosek o zwrot podatku do włoskiego urzędu skarbowego w Pescarze, a następnie uzbroić się w cierpliwość, gdyż rozpatrzenie tego typu sprawy trwa zazwyczaj dość długo.

   Usuń
 17. Przede wszystkim dziękuję za zainteresowanie naszym problemem. Tak ,gdzieś od 2 lat mąż płaci tylko w Polsce podatek, bo wysłał Certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce z dokumentem z US o zaległości za lata 2009-2013, które wynikły z tego ,że podatek był płacony we Włoszech ,a zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania powinien być zapłacony w Polsce. Mąż złożył do włoskiego urzędu skarbowego w Pescarze odpowiednie dokumenty ,dzwonił tam kilka razy ,na co otrzymał odpowiedż :jest dużo spaw i prawdopodobnie jeszcze w tym roku nie będzie rozpatrzenia . Czeka już ponad 2 lata. Obawiam się ,że mogą nie przesłać tego zwrotu ,aż czas się przedawni i nie będzie mógł nic zrobić w tej sprawie. W Polsce spłaca w ratach te zaległości i US dopytuję się kiedy będzie zwrot , bo wtedy trzeba wpłacić całość reszty. Musze przyznać ,że urzędy w Polsce też nie są bez winy w naszej sprawie , ponieważ jak przeprowadziliśmy się do Polski to w URZ SK pytaliśmy kilka razy ,gdzie mąż ma płacić podatek,za każdym razem odpowiedż była taka: jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej to płaci we Włoszech i dostawał PIT-11 z banku ,że zwolniony z podatku w Polsce. Zmieniła się pani w banku i nagle obudzili się , że zgodnie z przepisami (mieszka w Polsce ponad 183 dni) powinien płacić podatek w Polsce. Dlaczego do tyłu ,też nikt nie umiał odpowiedzieć. Biurokracja !!! Przepraszam ,że tak długo się rozpisałam, a przecież Pani ma wielu pytających o radę. Dziękuję jeszcze raz . Pozdrawiam IGA.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o zwrot, a potem na sam zwrot (w przypadku przychylenia się do wniosku) trwa często ładnych kilka lat i niespecjalnie można na to coś poradzić. To są Włochy. ;) Jeśli jednak mąż złożył wniosek, to urząd w Pescarze musi go rozpatrzyć, a sprawa na pewno się nie przedawni.

   Usuń
 18. Dziękuję bardzo. Bardzo fajny blog. Jeszcze nie raz będę korzystać z porad. Życzę spokojnej nocy i przyjemnego jutra.

  OdpowiedzUsuń
 19. Witaj Dee mam takie pytanie wczoraj wykupilam recepte, aptekarz nie zapytal o codice fiscale a jak zaplacilam i chcialam mu pokazac dokument bo w przyszlym roku chce to rozliczyc to powiedzial ze juz za pozno bo powinnam pokazac dokument przed zakupem... nie znam takiej polityki firmy ale ok to pytanie moje brzmi skoro oddal mi te recepte z moim nazwiskiem, mam paragon to czy moge w przyszlym roku sama to wprowadzic w 730 precompilato ? pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Aby odliczyc koszty na zakup lekarstw, musisz posiadac paragon z Twoim codice fiscale, recepta nic tu nie da. Niestety ten wydatek przepadnie.

   Usuń
 20. Witam, wrocilem z Wloch po przepracowanych 7 miesiącach w branzy rolnej. Pracowalem tak 5lat tylko w sezonie letnim. Pobieralem co roku disocupazione agricola wloskie, w tamtym roku zlozylem w urzedzie pracy zakonczenie kontrakotw z 3latach, ponieważ powiedzieli mi ze nalezy mi sie zasilek dla bezrobotnych. Brakowało mi dokumentów z ubezpieczenia wloskiego, i teraz prosza o uzupełnienie. czy moge pobrac zasilek w polsce ? i czy mi nie cofna tego disocupazione? Prosze o odpowiedz. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli dobrze zrozumiałam, pytasz o możliwość pobierania polskiego zasiłku dla bezrobotnych - z tego, co wiem, możesz uzyskać do niego prawo, jeśli Twoje ostatnie miejsce pracy było w Polsce, wtedy dolicza się włoski staż pracy do ustalenia prawa do zasiłku. Musiałbyś więc znaleźć zatrudnienie w Polsce, choćby na krótko.

   Usuń
  2. Aha ale czy wtedy tez bede mogl sie starac o wloski zasilek ? bo już mam zlozone papiery we wloszech ale przyznają go dopiero w nastepnym roku w lipcu. moge korzystac z zasilku w Polsce, tak zeby nie cofli mi tamtego zasiłku z wloch? Dziekuje za odpowiedz.

   Usuń
  3. Zasiłek rolniczy (http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/12/disoccupazione-agricola-czyli-zasiek.html?m=1) to specyficzne świadczenie, przysługuje on za okres bezrobocia, który już nastąpił (w lipcu dostaniesz zasiłek za nieprzepracowane dni w 2016 r.), więc nie widzę ryzyka, by mógł on kolidować z ewentualnie przyznanym polskim zasiłkiem dla bezrobotnych.

   Usuń
  4. Aha rozumiem dziekuje bardzo za pomoc.

   Usuń
 21. Witam :) Ile czasu ma państwo na wypłacenie mi mojego zwrotu? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To zależy - jakie zeznanie złożyłeś (730/Unico)? Masz obecnie pracodawcę, który odprowadza za Ciebie składki?

   Usuń
  2. 730, tak mój pracodawca odprowadza składki. 730 złożyłam na agenzia dell entrate na moje konto bankowe :)

   Usuń
  3. Gdybyś nie podała swojego konta bankowego, otrzymałabyś zwrot już w lipcu lub w sierpniu wraz z wynagrodzeniem, w tym przypadku natomiast musisz cierpliwie czekać, aż urząd skarbowy zdecyduje się na wykonanie przelewu. Teoretycznie robi to pod koniec roku, jednak nie są wykluczone opóźnienia.

   Usuń
  4. Dziękuje za odpowiedź, wiem, że była możliwość i dostaje się zwrot na buste ale rozważałam zmianę pracy :) W takim razie czekam cierpliwie :)

   Usuń
 22. Witam!

  Pracowałam w Polsce 25 lat jako nauczycielka, potem przeniosłam sie do Włoch.

  Wyszłam za ma mąż, mam wiec również obywatelstwo włoskie.

  Pracowałam 8 lat na pol etatu, składki odprowadzane do INPS.

  w 2008 r przeszłam na polska emeryturę, a ponieważ wynosiła zaledwie 300 euro,

  otrzymałam dodatek integracyjny, który w całości pobierałam dopóki mieszkałam we Włoszech.

  Musiałam jednak powrócić do Polski (mąż pozostał we Włoszech),

  zgłosiłam w ZUS, ze centrum moich interesów życiowych jest w Polsce

  i odtąd w Polsce zaczęto pobierać podatek również z dodatku integracyjnego.

  Mam wątpliwości, czy słusznie jest pobieranie podatku od minimum socjalnego włoskiego,
  skoro mam również obywatelstwo włoskie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie bardzo rozumiem - INPS dopłacał ci dodatek socjalny (integrazione al minimo) do emerytury wypłacanej przez polski ZUS?...

   W każdym razie dodatek ten przysługuje tylko osobom mieszkającym we Włoszech, bez względu na obywatelstwo, i nie można go przenieść za granicę, powinnaś więc poinformować INPS o przeprowadzce do Polski.

   Usuń
 23. Mam pytanie odnośnie podatków - czy wg włoskiego prawa wydatki poniesione na przeprowadzkę sa opodatkowane? Dostałam od nowego pracodawcy jednorazowo kwotę 1000 eur na pokrycie kosztów przeprowadzki. Czy ta kwota wg włoskiego prawa powinna być opodatkownan. W Polsce takie koszty nie są opodatkowane.

  Pozdrawiam,
  Ilona

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli pracodawca nie ujmie tej kwoty w Twoim wynagrodzeniu (sprawdź odcinek płacy oraz zaświadczenie o rocznych dochodach, wystawiane w pierwszych miesiącach każdego roku), a wykaże je w księgowości firmowej jako np. koszty kadrowe, to nie będzie ona częścią Twojego dochodu i nie zostanie opodatkowana.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...