28 stycznia 2014

PRACA „NA CZARNO” – WYŻSZE KARY DLA PRACODAWCÓW OD 24 GRUDNIA 2013 R.Pod koniec minionego roku rząd włoski postanowił zaostrzyć kary nakładane na pracodawców nie przejmujących się specjalnie przepisami i zatrudniających „na czarno” – o fenomenie tym i związanym z nim ryzykiem pisałam tutaj. W wigilię świąt Bożego Narodzenia wszedł w życie dekret nr 145/2013, zwany Destinazione Italia (dosłownie „Kierunek Włochy”), który jest właśnie wyrazem zapowiadanej walki z szarą strefą - podwyższył on dotychczasowe kary grzywny, i to dość znacznie.

„Podwyżki” nie dotyczą pracodawców zatrudniających na czarno opiekunki i pomoce domowe.

Przede wszystkim zostały zwiększone o 30% następujące kary:

  • grzywna nakładana na pracodawców zatrudniających pracowników na czarno
  • grzywny dodatkowe, jakie pracodawca musi zapłacić, jeśli chce, by została zniesiona kara zawieszenia działalności

Kara grzywny za zatrudnianie na czarno

W praktyce oznacza to, że poprzednia kara w wysokości od 1500 do 12000 euro za każdego nielegalnego pracownika, powiększona o 150 euro za każdy dzień jego pracy, od 24 grudnia 2013 roku wynosi od 1950 do 15600 euro, powiększona o 195 euro za każdy dzień pracy.

Jeśli kontrola wykaże, że pracownik przez jakiś czas pracował bez umowy, po czym został zatrudniony, grzywna zostaje zmniejszona i obecnie wynosi od 1300 do 10400 euro plus 39 euro za każdy przepracowany przez niego dzień.


Została zniesiona możliwość zapłaty mniejszej grzywny w przypadku, gdy pracodawca skorygował wykazane podczas kontroli nieprawidłowości w wyznaczonym przez inspektora terminie. Wcześniej inspektorzy dawali pracodawcom trochę czasu na podpisanie umowy o pracę z osobą pracującą na czarno i jeśli to zrobili, płacili kwotę o wiele niższą od kary przewidzianej przepisami. Obecnie natomiast trzeba zapłacić pełną karę, gdyż inspektorzy nie mają już możliwości wyznaczania terminu na „poprawę”.


Kara zawieszenia działalności

Jeśli podczas kontroli wyjdzie na jaw, że co najmniej 20% pracowników wykonuje pracę bez umowy lub że pracodawca ponownie łamie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (recydywa), inspektor zawiesza prawo do wykonywania przez niego działalności gospodarczej. Pracodawca ma wówczas możliwość uzyskania „łaski” poprzez zapłatę odpowiedniej kary dodatkowej:

  • w przypadku zawieszenia ze względu na zatrudnianie na czarno, grzywna została zwiększona z 1500 euro do 1950 euro
  • w przypadku zawieszenia ze względu na nie przestrzeganie przepisów BHP, grzywna została zwiększona z 2500 euro do 3200 euro

Kary za nie przestrzeganie godzin pracy

Jeszcze większe „podwyżki” dotyczą kar grzywny za łamanie przepisów regulujących godziny pracy -  zostały one zwiększone aż dziesięciokrotnie. Są one nakładane na pracodawcę w następujących przypadkach:

  • jeśli przekroczone zostaną maksymalne godziny pracy – wynoszą one we 48 godzin w przeciągu 7 dni, łącznie z nadgodzinami
  • jeśli pracodawca nie zapewnia pracownikom obowiązkowych tygodniowych okresów wypoczynku – co siedem dni pracownik ma prawo do co najmniej 24 godzin wypoczynku
  • jeśli pracodawca nie zapewnia pracownikom wypoczynku w ciągu dnia pracy –na każde 24 godzin pracy przypada 11 godzin wypoczynku

Od 24 grudnia 2013 r. obowiązują następujące kary grzywny:

WYKROCZENIE
KARA
Przekroczenie maksymalnych godzin pracy
·    od 1000 do 7500 euro – od 1 do 5 pracowników (nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione tylko w jednym okresie) i od 1 do 2 okresów, w których zostało popełnione wykroczenie (nawet jeśli dotyczy tylko jednego pracownika)
·    od 4000 do 15000 euro – od 6 do 10 pracowników (nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione tylko w jednym okresie) i od 3 do 4 okresów, w których zostało popełnione wykroczenie (nawet jeśli dotyczy tylko jednego pracownika)
·    od 10000 do 50000 euro – od 11 pracowników (nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione tylko w jednym okresie) i powyżej 4 okresów, w których zostało popełnione wykroczenie (nawet jeśli dotyczy tylko jednego pracownika)
Nie przestrzeganie prawa do wypoczynku tygodniowego
·    od 1000 do 7500 euro – od 1 do 5 pracowników (nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione tylko w jednym okresie) i od 1 do 2 okresów, w których zostało popełnione wykroczenie (nawet jeśli dotyczy tylko jednego pracownika)
·    od 4000 do 15000 euro – od 6 do 10 pracowników (nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione tylko w jednym okresie) i od 3 do 4 okresów, w których zostało popełnione wykroczenie (nawet jeśli dotyczy tylko jednego pracownika)
·    od 10000 do 50000 euro – od 11 pracowników (nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione tylko w jednym okresie) i powyżej 4 okresów, w których zostało popełnione wykroczenie (nawet jeśli dotyczy tylko jednego pracownika)
Nie przestrzeganie prawa do wypoczynku w ciągu dnia
·    od 500 do 1500 euro – od 1 do 5 pracowników (nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione tylko w jednym okresie) i od 1 do 2 okresów, w których zostało popełnione wykroczenie (nawet jeśli dotyczy tylko jednego pracownika)
·    od 3000 do 10000 euro – od 6 do 10 pracowników (nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione tylko w jednym okresie) i od 3 do 4 okresów, w których zostało popełnione wykroczenie (nawet jeśli dotyczy tylko jednego pracownika)
·    od 9000 do 15000 euro – od 11 pracowników (nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione tylko w jednym okresie) i powyżej 4 okresów, w których zostało popełnione wykroczenie (nawet jeśli dotyczy tylko jednego pracownika)

Okres przejściowy

W okólniku nr 22277 del 27.12.2013 r. Ministerstwo Pracy wyjaśniło, od kiedy należy stosować nowe kary. Zarządziło, by wysyłanie pism o nieprawidłowościach w zakresie zatrudniania na czarno oraz nie przestrzegania przepisów dotyczących  godzin pracy, wykrytych po 24 grudnia 2013 r., zostały zawieszone do czasu przekształcenia dekretu nr 145/2013 w ustawę.

Wyjątek stanowią wnioski przedsiębiorców o zniesienie kary zawieszenia działalności – biorąc pod uwagę, że chodzi tu o tzw. kary dodatkowe, mają one zastosowanie począwszy od 24 grudnia 2013 r. (brana jest pod uwagę data złożenia wniosku, nawet jeśli wykroczenie zostało popełnione przed wejściem w życie dekretu).

1 komentarz:

  1. A opiekunek i pomocy domowych nielegalnych jest chyba najwięcej....

    OdpowiedzUsuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...