10 marca 2018

ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE W 2018 ROKU


Risultati immagini per piggy bank calculator 


Zgodnie z tradycją przedstawiam Wam najważniejsze ulgi podatkowe przysługujące w 2018 roku, z których możecie skorzystać podczas wypełniania zeznania podatkowego za 2017 rok.
Nie biorę pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę czy też automatycznie przez fiskusa w momencie wypełniania zeznania podatkowego (np. detrazione per lavoro dipendente czy ulgi rodzinnej).


ODLICZENIA (oneri deducibili)
Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.

WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
 • składki obowiązkowe
 • składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze zdrowotne – maksymalnie 3615,20 euro
 • składki wpłacone za okres lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
 • składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
 • składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
 • składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
 • składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty
Alimenty wypłacane na rzecz byłego małżonka (wyłączone są alimenty przeznaczone na utrzymanie dzieci)
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne (więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj)
 • wizyty u lekarza
 • zakup lekarstw
 • wydatki na opiekę
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową
Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z procedurą adopcyjną.
Zakup lub budowa nieruchomości przeznaczonej pod wynajem na co najmniej 8 lat (zakup/budowa w latach 2014 - 2017)
20% kosztu nieruchomości i odsetek z zaciągniętych w tym celu kredytów, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 300000 euro; nieruchomość ta musi spełniać pewne dodatkowe warunki, więc zasięgnijcie języka przed inwestycją!


ULGI (spese detraibili)


Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.


WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie zachować kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Można odliczyć też wydatki poniesione np. w Polsce, jeśli na fakturze lub paragonie będzie widniał Wasz codice fiscale, a dokumenty te zostaną przetłumaczone na język włoski (tłumaczenie przysięgłe)

W odniesieniu do lat 2017-2018 do wydatków „medycznych” zaliczane są też specjalne produkty spożywcze przeznaczone dla osób chorych na cukrzycę lub cierpiących na choroby przemiany materii nie pozwalające na odżywianie się w inny sposób.
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na budowę nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2582,28 euro.
Odsetki pasywne z kredytów i pożyczek rolniczych
Ulga 19% od kwoty nie przekraczającej dochodu uzyskiwanego z danego terenu rolnego
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
 • Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
 • Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
 • Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania: 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
 • Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza gminą, w której są zameldowani, w odległości co najmniej 100 km (w przypadku obszarów górskich i trudno dostępnych limit ten zmniejszony został do 50 km) - może to być również inny kraj UE: ulga w wysokości 19 % od maksymalnej kwoty 2633 euro (można więc odliczyć maksymalnie 500,27 euro); z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać). Nowością jest możliwość odliczenia również wydatków na akademiki i domy studenckie.
 • Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy, jeśli ich całkowity dochód nie przekracza 15493,71 euro
Koszty dzierżawy terenów rolnych poniesione przez osoby w wieku poniżej 35 lat
Ulga 19%, w granicy 80 euro za każdy hektar i maksymalnie 1200 euro rocznie
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 530 euro. W przypadku polis na życie mających na celu ochronę osób z orzeczonym wysokim stopniem niepełnosprawności (disabilità grave) kwota ta została podniesiona do 750 euro.
Polisy od zaistnienia sytuacji niesamodzielności
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1291,14 euro.
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury potwierdzające poniesione wydatki.
Koszty pogrzebu
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 1550 euro. Nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa lub jego brak.
Koszty żłobka (asilo nido), w tym stołówki
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty przedszkola (scuola dell’infanzia), podstawowej (primo grado) i szkoły średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado) – łącznie ze stołówką
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 717 euro na każde dziecko.
Koszty remontów i wyposażenia mieszkania
 • Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie dużego sprzętu AGD i mebli kupionych z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
 • Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
 • Remont mający na celu poprawę bezpieczeństwa budynku znajdującego się na obszarze zagrożonym trzęsieniem ziemi (wydatki poniesione w latach 2017-2021), od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 96000 euro:
  1) „standardowa” ulga 50%
  2) ulga 70%, jeśli po remoncie klasa ryzyka sejsmicznego zostanie obniżona o jeden stopień (75%, jeśli obniżenie klasy dotyczy części wspólnych budynku – wówczas kwota maksymalna mnożona jest przez ilość mieszkań)
  3) ulga 80%, jeśli klasa ryzyka zostanie obniżona o dwa stopnie (85%, jeśli obniżenie klasy dotyczy części wspólnych budynku)
 • Wyburzenie i odbudowa budynku znajdującego się na obszarze o najwyższym zagrożeniu sejsmicznym (rischio sismico 1), od kwoty maksymalnej 96000 euro:
  1) 75% ceny zapisanej w umowie kupna sprzedaży, jeśli klasa ryzyka sejsmicznego nowego budynku będzie o jeden stopień niższa od poprzedniej
  2) 85% ceny, jeśli klasa ryzyka sejsmicznego będzie niższa o dwa stopnie
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19% od maksymalnej kwoty nie przekraczającej 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolnymi, uniwersyteckimi, podyplomowymi itp., również w szkołach prywatnych czy poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko w wieku od 5 do 18 lat.
Darowizny na rzecz organizacji non-profit (ONLUS), partii politycznych, stowarzyszeń promocji społecznej, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych
Ulga 26% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 30000 euro

Ulga 20% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro w przypadku darowizn na rzecz organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 2065,83 euro w przypadku darowizn na rzecz ludności zamieszkującej na obszarach zniszczonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne wydarzenia, również poza granicami Włoch (wpłaty muszą być jednak dokonane na konto organizacji zarejestrowanych we Włoszech)
Darowizny na rzecz wspierania kultury i konserwacji zabytków (Art Bonus)
Zwrot 65% wpłaconych w ciągu roku darowizn, w granicy 15% uzyskanego dochodu
Darowizny na rzecz publicznych placówek szkolnych (School Bonus)
Ulga 65% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 100000 euro – zwrot zostaje dokonany w trzech ratach rocznych

4 komentarze:

 1. Witam Pania serdecznie,mam takie pytanie pracuje na godziny sprzatajac u jednej z wloszek 2 razy w tygodniu po 3 godziny placone po 9 euro za godzine na reke a na papierach po 8 euro,pracuje od grudnia 2016 roku na dokumentach od 11 marca i mam zamiar pracowac do konca lipca 2018 poniewaz mam problemy rodzinne w Polsce i musze pozamykac swoje sprawy i kontrakty tutaj i zjechac.Moje pytanie jest odnosnie likwidacyjnego ile mi sie nalezy i jak je obliczyc i za ten ostatni rok a wlasciwie za kilka miesiecy tego roku?dodatkowo chcialabym wiedziec jak sie ma to do 13-stki i wakacji czy wloszka ma mi wyplacic czy juz mi sie nie nalezy w tym roku bo za poprzednie zawsze mi wyplacala?z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam Pania.Beata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak najbardziej należy Ci się zarówno odprawa TFR, jak i trzynastka oraz równowartość ewentualnie niewykorzystanego urlopu. Ich wysokość oblicza się proporcjonalnie do przepracowanego w ciągu roku okresu, czyli otrzymasz należność za siedem miesięcy zamiast za dwanaście.

   Usuń
 2. Witam Pania serdecznie. Prosze mi napisac jak wyglada sprawa z punktu prawnego odnosnie wakacji jako ze chce zjechac do polski co roku mialam placone wakacje pracuje 2 i pol roku a teraz kiedy chce zamknac kontrakt wloszka twierdzi ze mi się nie naleza bo bylam w polsce na swieta bozego narodzenia 3 tygodnie i na wakacjach 5 tygodni i te 4 tygodnie razem co bylam wiecej w kraju wykalkulowala ze to na poczet wakacji i ze mi nie wyplaci. Dziekuje serdecznie za odpowiedz i pozdrawiam. Beata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W ciągu roku przysługuje Ci 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, więc pracodawca ma obowiązek zapłacić Ci właśnie za tyle dni wakacji. W momencie rozwiązania umowy o pracę oblicza się ewentualnie niewykorzystany urlop wypoczynkowy i wypłaca jego równowartość - jeśli uważasz, że pracodawczyni nie wyliczyła go poprawnie, radzę zwrócić się do jednego z biur patronato z prośbą o pomoc w obliczeniu należności.

   Nie wiem, ile uzbierałaś urlopu, ale osiem tygodni wakacji w Polsce zdecydowanie przekracza roczny limit, więc całkiem możliwe, że pracodawczyni ma rację.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...