6 maja 2015

RENTA RODZINNA WE WŁOSZECH (PENSIONE AI SUPERSTITI)Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017 r.

W chwili utraty bliskiej osoby mało kto zastanawia się nad finansowym aspektem tego faktu, czemu trudno się dziwić. No dobra, jeśli zmarły był bajecznie bogaty i spodziewamy się spadku w formie willi z basenem plus kilku milionów euro, to może się zdarzyć, że myślimy o tym aspekcie nawet przed odejściem tej osoby do Domu Pana. ;) Przyjmijmy jednak, że nieboszczyk był osobą przeciętną, jachtu ani rozległych terenów zabudowanych willami nie posiadał, a my chcemy po prostu wiedzieć, czy państwo włoskie w jakiś sposób pomoże nam stanąć na nogi, przynajmniej finansowo – o tym będzie dzisiejszy artykuł.Renta rodzinnaWłoski INPS (odpowiednik polskiego ZUS-u, jak pewnie wiecie) wypłaca świadczenia rodzinne członkom rodziny zmarłego, jeśli miał on status pracownika lub pobierał emeryturę. Jest to więc coś w rodzaju dożywotniego „przeniesienia” świadczeń należących się zmarłemu w momencie śmierci na członków rodziny mających do nich prawo.Zgodnie z przepisami, istnieją dwa rodzaje renty rodzinnej, ogólnie zwanej pensione ai superstiti:

 • pensione di reversibilità – jeśli zmarły pobierał emeryturę (pensione di vecchiaia) lub rentę związaną z całkowitą niezdolnością do pracy (pensione di invalidità/inabilità)
 • pensione indiretta – jeśli zmarły nadal pracował lub pobierał rentę inwalidzką (assegno ordinario di invalidità)

Tak naprawdę różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami świadczeń jest niewielka i w zasadzie ogranicza się do kwestii nazewnictwa, o czym sami za chwilę się przekonacie.Renta rodzinna przysługuje od następnego miesiąca po śmierci osoby ubezpieczonej.Kto ma prawo do renty rodzinnej?Zacznijmy może od określenia, kto może ubiegać się o otrzymanie renty po zmarłym i jakie musi spełnić dodatkowe warunki:Stopień pokrewieństwa
Warunki
Małżonek (wdowiec/wdowa) oraz partner tej samej płci (w przypadku zarejestrowanego związku, tzw. unione civile)
 • jeśli pozostawaliście w “bezproblemowym” związku małżeńskim, renta należy Wam się automatycznie
 • jeśli byliście w separacji za zgodą obu stron, również macie prawo do renty po zmarłym
 • jeśli do separacji doszło z Waszej winy, rentę możecie otrzymać jedynie w przypadku, gdy otrzymujecie zasądzone wyrokiem sądu alimenty (assegno alimentare)
 • jeśli doszło do rozwodu, macie prawo do renty po byłym małżonku, jeśli nie zawarliście ponownie związku małżeńskiego, otrzymywaliście od małżonka alimenty, a przed rozwodem płacił on składki na ubezpieczenie społeczne  (jeśli w międzyczasie były małżonek zawarł nowy związek małżeński, będziecie musieli podzielić się rentą z żyjącym „nowym” małżonkiem)
Dzieci
 • jesteście nieletni i pozostawaliście na utrzymaniu zmarłego rodzica
 • jeśli uczycie się w szkole średniej, macie prawo do renty do momentu ukończenia 21. roku życia
 • jeśli studiujecie na uczelni wyższej, utrzymujecie to prawo do momentu obrony pracy magisterskiej, maksymalnie do 26. roku życia
 • jesteście niepełnosprawni i pozostawaliście na utrzymaniu zmarłego rodzica w momencie jego śmierci – w tym przypadku nie ma znaczenia Wasz wiek
Wnuki
 • Renta przysługuje Wam, jeśli jesteście niepełnoletni i w momencie śmierci babci/dziadka byliście na ich całkowitym utrzymaniu
Rodzice
TYLKO W PRZYPADKU BRAKU POWYŻSZYCH KREWNYCH
 • musicie mieć ponad 65 lat
 • nie możecie otrzymywać innych świadczeń socjalnych
 • w momencie śmierci byliście na utrzymaniu zmarłego dziecka
Rodzeństwo
TYLKO W PRZYPADKU BRAKU POWYŻSZYCH KREWNYCH
 • nie jesteście żonaci/zamężni
 • jesteście niezdolni do pracy
 • w momencie śmierci byliście na utrzymaniu zmarłego
Wymogi składkoweSam fakt, że utraciliście członka rodziny i że spełniacie warunki, wymienione w powyższej tabelce nie oznacza automatycznie, że otrzymacie rentę rodzinną. INPS stawia bowiem pewne warunki również zmarłym pracownikom i osobom niepełnosprawnym pobierającym „zwykłą” rentę inwalidzką (nie-emerytom).W momencie śmierci osoby te muszą mieć opłacone 15 lat składek (łącznie, w całej „karierze”) lub co najmniej 5 lat składek, z czego co najmniej 3 w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających zgon.Wyjątek stanowi śmierć w wyniku wypadku przy pracy – wówczas INPS nie stawia wymogu składkowego, pod warunkiem, że nie zostało Wam wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia INAIL (jest to obowiązkowe ubezpieczenie od wypadków przy pracy).Jednorazowy zasiłek w przypadku niewystarczających składekJeżeli zmarły nie opłacił wymaganej ilości składek na ubezpieczenie społeczne, możecie otrzymać z INPS coś w rodzaju jednorazowego zasiłku, ale uprzedzam, że jest on dość mizerny i niełatwy do otrzymania.Przepisy wyróżniają dwa rodzaje zasiłku: 

 • indennità di morte - jeśli zmarły zaczął płacić składki na ubezpieczenie społeczne (= pracować) przed 31.12.1995 r.; wysokość zasiłku to 45-krotność opłaconych przez zmarłego składek, w praktyce nie może być on niższy niż ok. 22 euro i wyższy niż ok. 66 euro
 • indennità una tantum - jeśli zmarły zaczął płacić składki na ubezpieczenie społeczne po 31.12.1995 r.; kwotę zasiłku otrzymuje się mnożąc wysokość miesięcznego zasiłku socjalnego (assegno sociale) przez lata opłaconych przez zmarłego składek


Aby otrzymać jeden z tych zasiłków, muszą być spełnione określone warunki:Indennità di morte

 • zmarły nie uzyskał prawa do emerytury lub renty (pensione diretta)
 • żaden z krewnych nie ma prawa do renty rodzinnej po zmarłym (pensione indiretta), gdyż nie zostały spełnione wymagania INPS
 • w ciągu ostatnich pięciu lat przed śmiercią zmarły opłacił co najmniej rok składek na ubezpieczenie społeczne

Wniosek o przyznanie zasiłku musicie złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci osoby ubezpieczonej.Indennità una tantum

 • nie zostały spełnione warunki konieczne do uzyskania renty rodzinnej (pensione indiretta)
 • nie macie prawa do odszkodowania związanego ze śmiercią ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • Wasz dochód nie przekracza limitów pozwalających na otrzymanie zasiłku socjalnego (assegno sociale)

Wysokość renty rodzinnejBez względu na rodzaj przysługującej Wam renty rodzinnej, jej wysokość obliczana jest tak samo – otrzymacie część świadczenia, jakie otrzymywał lub powinien otrzymać zmarły w momencie śmierci. Obecnie obowiązują następujące kwoty:Małżonek (bez dzieci)
60%
Małżonek i 1 dziecko
80%
Małżonek i 2 dzieci
100%
Tylko 1 dziecko (bez małżonka)
70%
2 dzieci
80%
3 dzieci i więcej
100%
1 rodzic
15%
2 rodziców
30%
1 brat/siostra
15%
2 braci/sióstr
30%
3 braci/sióstr
45%
4 braci/sióstr
60%
5 braci/sióstr
75%
6 braci/sióstr
90%
Więcej niż 6 braci/sióstr
100%
Ale to nie wszystko – w zależności od Waszego dochodu, renta rodzinna może ulec zmniejszeniu, zgodnie z poniższą tabelą, obowiązującą w 2015 r.:Dochód

Redukcja renty rodzinnej
poniżej 19593,21 euro

0%
od 19593,21 euro do 26124,28 euro

25%
od 26124,28 euro do 32655,35 euro

40%
powyżej 32622,35 euro

50%Żeby Wam nie namieszać za bardzo w głowach, oto parę przykładów, będzie Wam łatwiej połapać się w tych wszystkich procentach i redukcjach.:) Za zmarłego posłuży nam oczywiście Kazio, który był emerytem i pobierał emeryturę w wysokości 1000 euro (dla ułatwienia).Przykład 1Krewni mający prawo do renty rodzinnej: żona Ania nie uzyskująca dochodów oraz dwoje dzieci

 • Renta przysługująca wdowie: 60%, czyli 600 euro
 • Renta przysługująca dzieciom: łącznie 40% (400 euro), a więc po 200 euro na osobę

Przykład 2Krewni mający prawo do renty rodzinnej: żona Ania uzyskująca dochód w wysokości 20000 euro oraz czworo dzieci

 • Renta przysługująca wdowie: 60% (600 euro) - 25% (150 euro) = 450 euro
 • Renta przysługująca dzieciom: łącznie 40% (400 euro), a więc po 100 euro na osobę

Przykład 3Krewni mający prawo do renty rodzinnej: trójka niepracujących dzieci (Ania też już niestety nie żyje)

 • Renta przysługująca dzieciom: łącznie 100% (1000 euro), a więc po 333,33 euro na osobę

Przykład 4Krewni mający prawo do renty rodzinnej: rodzice Kazia (był on bezdzietnym kawalerem)

 • Renta przysługująca rodzicom: łącznie 30% (300 euro), a więc po 150 euro na osobę (po 15%)

Przykład 5Krewni mający prawo do renty rodzinnej: czwórka braci Kazia (bezdzietny kawaler, rodzice nie żyją)

 • Renta przysługująca braciom: łącznie 60% (600 euro), a więc po 150 euro na głowę (po 15%)


UWAGA! W niektórych przypadkach INPS „dopłaca” pewną kwotę do renty rodzinnej, dlatego nie zdziwcie się, jeśli otrzymacie więcej niż sobie wyliczyliście. Chodzi o to, by nie zachodziły niesprawiedliwe różnice w wypłacie renty w przypadku dochodu w nieznaczny tylko sposób przekraczającego limity – dlatego też co roku należy przedstawić w INPS zaświadczenie o uzyskanych dochodach.
Ograniczenia związane z różnicą wieku


Tak jak przewidywałam, w dniu 15.06.2016 r. wyrokiem nr 174 włoski Trybunał Konstytucyjny uznał opisane poniżej ograniczenia za niezgodne z konstytucją.

Wyobraźcie sobie, że od 2012 roku rząd postanowił „ukarać” obywateli, którzy ośmielają się w podeszłym wieku zawierać związek małżeński z dużo młodszą osobą i uzależnił wysokość renty rodzinnej od stażu małżeńskiego. Przepis ten jest potocznie zwany „przepisem przeciwopiekunkowym” (norma antibadanti), gdyż generalnie ma na celu chronić włoskie rodziny przed chciwymi pomocami domowymi z zagranicy, które sobie tylko znanymi metodami łapią w swe sidła biednych staruszków, by dorwać się do ich pieniędzy. Założymy się, że prędzej czy później zajmie się nim Trybunał Konstytucyjny? ;)W każdym razie, ograniczenia dotyczą obywateli w wieku ponad 70 lat, które biorą za żonę bądź męża osobę o co najmniej 20 lat od nich młodszą. Wysokość renty rodzinnej zostaje zmniejszona o 10% za każdy rok brakujący do osiągnięcia 10-letniego stażu małżeńskiego, więc w praktyce wygląda to następująco:Staż małżeński
Wysokość renty rodzinnej
10 lat
60% (cała przysługująca kwota)
9 lat
54%
8 lat
48%
7 lat
42%
6 lat
36%
5 lat
30%
4 lata
24%
3 lata
18%
2 lata
12%
1 rok
6%
Wniosek o przyznanie renty rodzinnejWniosek o przyznanie renty rodzinnej możecie złożyć w każdej chwili, bez względu na to, ile czasu upłynęło od śmierci osoby ubezpieczonej – nie tracicie zaległych „rat”, zostaną Wam one po prostu wypłacone z opóźnieniem. Pamiętajcie jednak, że macie na to dziesięć lat od momentu zgonu - jeśli wniosek złożycie później, otrzymacie zaległe raty jedynie do dziesięciu lat wstecz.Wniosek wraz z załącznikami (zmieniają się one w zależności od Waszej sytuacji) można złożyć tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie – nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku. INPS daje Wam do wyboru następujące opcje:

 • złożenie wniosku na stronie internetowej INPS – musicie być zarejestrowani na portalu i posiadać kod dostępu (PIN)
 • złożenie wniosku przez telefon, dzwoniąc na specjalny numer INPS – darmowy 803164 z telefonów stacjonarnych lub płatny 06 164164 z telefonów komórkowych i zza granicy
 • skorzystanie z pośrednictwa związków zawodowych (patronato), które wypełnią wniosek i prześlą go w Waszym imieniu do INPS


Utrata prawa do renty rodzinnejPrawo do renty rodzinnej tracicie w następujących przypadkach:

 • jeśli wdowa/wdowiec wstąpi w nowy związek małżeński - INPS wypłaci Wam wówczas (na Wasz wniosek, nie jest to wypłata automatyczna) równowartość dwuletniej renty, jaką do tej pory otrzymywaliście
 • gdy nieletnie dziecko lub wnuk ukończy 18. rok życia i nie będzie kontynuować nauki
 • gdy uczeń szkoły średniej zakończy lub przedwcześnie przerwie naukę, a w każdym razie w momencie ukończenia 21. roku życia
 • gdy student obroni pracę magisterską lub przerwie studia, a w każdym razie w momencie ukończenia 26. roku życia
 • jeśli uczące się dziecko lub wnuk podejmie pracę
 • jeśli niepełnosprawne dziecko lub wnuk stanie się zdolne do pracy lub zacznie uzyskiwać dochody
 • jeśli rodzice zaczną uzyskiwać dochody (np. nabędą prawo do emerytury)
 • jeśli rodzeństwo zacznie uzyskiwać dochody, wstąpi w związek małżeński lub stanie się zdolne do pracy

Jeżeli prawo do renty rodzinnej mają jednocześnie inne osoby, np. Wasze dzieci lub drugi małżonek zmarłego, mogą one wystąpić do INPS z wnioskiem o zwiększenie kwoty świadczenia, biorąc pod uwagę, że Wasza część została „zwolniona”Jeśli po utracie prawa do renty rodzinnej ponownie je nabędziecie (np. podejmiecie na nowo naukę w szkole wyższej przed ukończeniem 26. roku życia), możecie ponownie ubiegać się o jej przyznanie, gdyż prawo to zostaje ona jedynie zawieszone.

84 komentarze:

 1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 2. Acha nie dodałam, iż pomimo że jestem drugą żoną mojego męża mam z nim rozdzielność małżeńską! (separazione dei beni).
  Grazie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam mam pytanie jestem drugą żoną mojego męża, pierwsza żyje oczywiście samotnie na płn kraju.
  Nurtuje mnie ten temat. Gdyby wydażyła się w mojej rodzinie taka tragedia i zmarby mój mąż to która z nas miałaby prawo ubiegać się o "Pensione ai superstiti" ona czy ja???

  Ja jestem drugą żoną określoną w tym artykule jako:
  # jeśli pozostawaliście w “bezproblemowym” związku małżeńskim, renta należy Wam się automatycznie

  A pierwsza była żona, otrzymuje od wielu lat "assegno alimentare" określoną w tym artykule jako:
  # jeśli doszło do rozwodu, macie prawo do renty po byłym małżonku, jeśli nie zawarliście ponownie związku małżeńskiego, otrzymywaliście od małżonka alimenty, a przed rozwodem płacił on składki na ubezpieczenie społeczne (jeśli w międzyczasie były małżonek zawarł nowy związek małżeński, będziecie musieli podzielić się rentą z żyjącym „nowym” małżonkiem).

  Jeśli w taki sposób funkcjonuje prawo włoskie, to coś mi się wydaje, że nie przyjmę "Nazionalita Italiana". No Grazie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Acha i jeśli to pierwszej żonie przysługiwałby ten przywilej, to z drugą żyjącą żoną w jakim procencie musi się podzielić???
  Czy może we Włoskim prawie spadkowym taka regóła dotyczy również nieruchomości i dóbr materialnych i pieniężnych ???
  Ze wszystko dotyczyć się będzie pierwszej żony, pomimo iż jest ze swoim byłym mężem rozwiedziona?
  Jest to dla mnie bardzo ważne, bo jeszcze znajdę czas na zabezpieczenie tylko naszych wspólnych dzieci z jakiś inny sposób.
  Grazie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro była zona nie wyszła ponownie za mąż, a Twój mąż wypłaca jej alimenty, będzie ona mogla uzyskać prawo do renty rodzinnej, podobnie jak Ty. Wysokość renty dla każdej z Was ustali wówczas sąd, gdyż była zona nie "wskakuje" automatycznie do grona spadkobierców - będzie musiała złożyć w sądzie odpowiedni wniosek, a sad zdecyduje, jak macie się podzielić renta, biorąc pod uwagę zarówno staż małżeński, jak i sytuacje materialną każdej z Was. Niestety w tym przypadku obie macie takie samo prawo do otrzymania renty rodzinnej, a jeśli była zona jest w trudnej sytuacji materialnej, może teoretycznie wystąpić do sadu o przyznanie dodatkowego świadczenia pobieranego z wartości pozostawionego w spadku majątku. Nie jest oczywiscie powiedziane, ze sad przychyli się do jej wniosku, ale taka mozliwosc istnieje, skoro otrzymuje ona od Twojego męża alimenty i nie zawarła na razie ponownego związku małżeńskiego.

   Jeśli masz wątpliwości dotyczące kwestii ochrony interesów swoich i Waszych dzieci, radziłabym zwrócić się do prawnika w celu rozpatrzenia różnych możliwych opcji.

   Usuń
  2. Witam. Więc z tego wszystkiego wynika, że będąc drugą żoną nigdy nie będę miała takich praw jak pierwsza żona. To przerażające. Oczywiście ja i moje dzieci w przypadku ewentualnej renty czy podziale majątku zostaniemy pominięci (mąż ma dwoje dzieci z pierwszą żoną, i jedno z nich zameldowało się u nas w domu z całą swoją rodziną, domyślam się teraz w jakim celu to zrobił by nie stracić prawa do domu !!!).
   A mąż stawia mnie w sytuacji iż:
   *nie mogę podjąć pracy
   *nie starcza nam na opłacanie mi świadczeń
   *moje konto bankowe w Polsce jest wiecznie zadłużane na max. by osiągnąć więcej pieniędzy
   Jego pierwsza żona z pewnością nie wyjdzie za mąż, bo się jej to nie opłaca, co dopiero wyciągła sądownie od męża 34% jego odprawy uzyskanej z zakładu pracy. Byłam przekonana, że na tym się to wszystko skończy, przeszliśmy ośmioletni bardzo kosztowny rozwód. I dzięki temu oczywiście mamy staż małżeński nie 12 lat, a 4lata. A tym czasem odkryłam, że to wszystko o co zapewniał mnie mąż jest nieprawdą - świetnie. To tamta pani dla prawa włoskiego zawsze zostanie "żoną", to jest coś niezrozumiałego.


   Czy pani jest w stanie mi doradzić, czy w moim przypadku, przyjęcie "nazionalita Italiana" coś by zmieniła czy poprawiła???
   Dziękuję za odpowiedz i cierpliwość. Pozdrawiam.

   Usuń
  3. To niezupełnie tak - pierwsza żona nie jest od Ciebie ważniejsza, przepisy niejako stawiają Was na tym samym poziomie, na zasadzie "żona to żona". Ty na pewno nie zostaniesz pominięta w momencie podziału renty i spadku (jesteś w końcu żoną), natomiast Twoje dzieci nie będą miały do niego prawa, gdyż nie są dziećmi (przyszłego) zmarłego. Twój mąż może jednak zostawić testament, w którym zapisze część majątku Twoim dzieciom, wówczas one również będą miały zapewniony udział w spadku.

   Podsumowując: do grona spadkobierców automatycznie zostaniecie włączeni Ty oraz dzieci Twojego męża, natomiast była żona będzie mogła spróbować uzyskać sądownie prawo do renty rodzinnej oraz ewentualnie części spadku.

   To, że syn męża zameldował się u Was w domu nie ma żadnego znaczenia, to nie jest tak, że zameldowanie daje mu jakieś prawo do lokalu. Jeśli Twój mąż umrze przed Tobą, będzie do Ciebie należała 1/3 część domu, a pozostałe 2/3 po połowie jego dzieciom. Dodatkowo uzyskasz dożywotnie prawo zamieszkiwania Waszego domu rodzinnego oraz użytkowania znajdujących się w nim sprzętów, jako pozostała przy życiu małżonka - oznacza to, że tak naprawdę będziesz jedyną osobą mającą prawo do pozostania w domu. Prawo to tracisz w momencie ponownego wyjścia za mąż, tak na marginesie.

   PS. Przyjęcie obywatelstwa włoskiego niczego w tej kwestii nie zmieni, gdyż Twoje obywatelstwo jest tu kompletnie bez znaczenia.

   Usuń
  4. PS. Oczywiście po Twojej śmierci Twoje dzieci odziedziczą spadek, który otrzymałaś po mężu.

   Usuń
  5. Nie nie musiałam się żle wyrazić, mój mąż ma czworo dzieci: dwoje pierwszych z pierwszą żoną (oboje dorośli mężaci/żonaci z dziećmi), i drugie dwoje (nieletnie) w drugą żoną, którą jestem ja. No przyznam, że pocieszająca jest wiadomość, że nie zostanę wyrzucona z domu rodzinnego (mam nadzieję, że również dotyczy się to naszych wspólnych dzieci),bo dokładam do niego moje pieniądze, które na dobrą sprawę mogłabym odłożyć właśnie przykładowo na zabezpieczenie własne i naszych tylko dzieci, żebym chociaż mogła ich dobrze wykształcić!!!
   Bardzo bym nie chciała walczyć w sądzie już nigdy więcej - zwłaszcza z członkami rodziny (poniekąd). Pomimo tylko 35lat przeszłam już w życiu rozwód rodziców bardzo długi i krzywdzący przyszłość nas dzieci, oraz ten mojego męża bardzo długi i przynoszący ogromne konsekwencje finansowe do końca życia (na marginesie słyszałam, że obowiązek „assegno alimentare” przechodzi z byłego męża na jego aktualną pozostałą przy życiu małżonkę / w przypadku jego śmierci).
   A pisałam o sytuacji krzywdzącej (oczywiście przez prawo, nic innego), gdy w przypadku podziału czegokolwiek uznawana za ważną zostaje BYŁA małżonka, bo tak naprawdę mój mąż się rozwodził tylko i wyłącznie dla mnie, to we Włoszech na prawdę jest potwornie kosztowne - dobrze dla innych, że teraz tak drastycznie zmieniły się przepisy rozwodów / separacji.. Mam wielu znajomych którzy nie mogą sobie na to pozwolić finansowo, i żyją na kocią łapę(którego określenia Pani bardzo nie lubi - czytałam !).

   A czy umiałaby mi Pani doradzić w przypadku, kiedy posiadam w Polsce mieszkanie uzyskane w drodze testamentu po dalekiej krewnej (przed zawarciem ślubu) i konto oszczędnościowe (moje własne, ale z przeznaczeniem dla dzieci). Chciałabym, aby prawo (kiedyś) do tych maleńkich dóbr miały tylko i wyłącznie moje / nasze dzieci i nikt inny. W takim przypadku dobrze byłoby to załatwić spisaniem testamentu, i czy mogę to zrobić w każdym wieku??? Acha ślub zawarliśmy we Włoszech. I w przypadku gdyby mnie kiedyś zabrakło spisany testament w Polsce może być podważony przez włoskie prawo czy nie ???
   Jeszcze raz dziękuję za odpowiedz i cierpliwość. Pozdrawiam

   Usuń
  6. Nie "pani", Dee jestem.:)

   Ilość dzieci w tym przypadku nie ma znaczenia, gdyż jeśli zmarły pozostawił więcej niż dwoje dzieci, to i tak podział spadku pozostaje taki sam (1/3 majątku należy się Tobie jako zonie, pozostałe 2/3 dzieciom do podziału). Taki wiec Wasze wspólne dzieci otrzymają po 0.17% spadku każde.

   Prawo do zajmowania domu będziesz miała tylko Ty i oczywiscie to będzie Twoja sprawa, komu pozwolisz na zamieszkanie z Tobą.

   Obowiązek wypłacania alimentów w żadnym wypadku nie przechodzi na Ciebie, wygasa on wraz ze śmiercią byłego męża. Jak wspomniałam wcześniej, była zona może jedynie zwrócić się do sadu z wnioskiem o przyznanie jej świadczenia pobieranego z pozostawionego spadku, jeśli jej sytuacja materialna jest na tyle trudna, ze nie może sama się utrzymać (decyzja o jego przyznaniu nie jest automatyczna i należy do sadu).

   Co do Twojego osobistego majątku, to jeżeli umrzesz przed Twoim mężem (czego oczywiscie Ci nie życzę), oprócz Waszych dzieci prawo do spadku uzyska również on, gdyż nie możesz go wydziedziczyć - włoskie przepisy gwarantują mu pewna część spadku, jeśli wiec wykluczysz go za pomocą testamentu (który możesz oczywiscie spisać, kiedy chcesz), ta część może zostać unieważniona. Ponieważ jednak mieszkanie i konto znajdują się w Polsce, należałoby określić, przepisom spadkowym którego państwa podlega ta część majątku (teoretycznie włoskim, jeśli w momencie śmierci będziesz mieszkała we Wloszech) - niestety nie znam polskiego prawa, wiec nie potrafię pomoc w tej kwestii. Jeśli się nie mylę, Polska nie podpisała Konwencji Waszyngtońskiej z 1973 r. dotyczącej tzw. testamentu międzynarodowego, wiec szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to wygląda.

   Usuń
  7. Tak, też o tym słyszałam, że we Włoszech nie spisuje się testamentów, gdyż są one unieważniane. Raczej używa się tu "Atto vitalizio", co poniekąd rozwiązuje sprawę żyjących i cieszących się życiem osób, a nie tych którym przytrafia się tragedia nagłej śmierci bliskiej osoby. Lub też często odsprzedają swoim bliskim za życia swoje nieruchomości (towarzyszy temu akt sprzedaży i przekazanie pieniędzy w formie gotówki), aby automatycznie pozbyć się rzeczy do teoretycznego spadku.
   Wiem, że zawszę będę podlegała prawu włoskiemu, dlatego bardzo mnie interesuje podjęcie dobrej decyzji poznając to prawo. A od dawna nie mogę znaleźć odpowiedniego wyjścia, aby to co należy do mnie nigdy nie przeszło w ręce mojego męża i automatycznie prawnie być może kiedyś i na jego byłą żonę czy ich wspólne dzieci !!! Muszę znaleźć rozwiązanie, które pozwoli mi na zabezpieczenie moich maluchów a mnie na spokojny sen.
   Wiem przepiszę to wszystko na moją mamę a ona może w testamencie zapisać co chce swoim wnukom i na tym się skończą może drążenie w kruczkach prawnych.
   Jest jeszcze jedna sprawa bardzo mnie nurtująca, mój mąż twierdzi, iż rozdzielność małżeńska nie wpływa na żadne decyzje spadkowe, czy gdyby tak zaszło na rentę rodzinną. A ja jestem przekonana, że TAK. Sama pisałaś, że w decyzję sąd opiera na faktach: sytuacji materialnej, długości stażu małżeństwa, i nie wieżę że decyzja o rozdzielności majątkowej nie jest również brana pod uwagę w sprawach rozstrzyganych przez sąd !!!!!Wiesz coś na ten temat??? Dziękuję. Pozdrawiam.

   Usuń
  8. Mąż ma racje, rozdzielność czy tez wspólnota majątkowa (http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/09/slub-we-woszech-wspolnota-czy.html) to reżimy majątkowe obowiązujące wyłącznie podczas trwania związku małżeńskiego - śmierć jednego z Was kończy małżeństwo wiec rozdzielność majątkowa nie ma żadnego wpływu na pozyskanie spadku czy tez renty rodzinnej.

   Usuń
 5. CHCIALABYM ZAPYTAC O DOSC SKOMPLIKOWANA SYTUACJE..OTOZ BYLAM ROZWODKA Z DWOJKA DZIECI 14 I 7 ,POBIERALAM ASEGNI NA DZIECI(OJCIEC POLAK ZYJE W POLSCE-NIE POBIERA ZASILKU NA DZIECI-JA MAM PELNA PIECZE NA DZIECI),W KWIETNIU WYSZLAM ZA MAZ ZA WLOCHA I ZOSTALY MI WSTRZYMANE ASEGNI NA DZIECI-TO DEJ PORY TJ LISTOPAD SYTUACJA NIE JEST ROZWIAZANA-NIBY JESTEM NA CARICO MEZA,ALE DZIECI NA MOIM PONIEWAZ NIE SA JEGO DZIECMI-NASZ REDITO SIE SUMUJE NIE JEST TEGO WIECEJ NIZ 21000 ROCZNIE,ALE MIMO TO NIC NIE DOSTAJEI NIE MOGE UZYSKAC ODP OD IMPSU DLACZEGO.WG MNIE POWINNAM JE POBIERAC.TO SAMO DOTYCZY DETRAZIONI NA BUSTA PAGA-WYDAJA MI 50% NA KAZDE DZIECKO-WG MNIE I PATRONATU POWINNO BYC 100% JAK MAM UDOWODNIC WLOCHOM LUB UZYSKAC DOKUMENT NA TO ,ZE BYLY MAZ NIE POBIERA NIC NA DZIECI A PLACI ALIMENTY JAK I ILE MU SIE PODOBA?
  DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ JEZEELI TO OCZYWISCIE MOZLIWE
  POZDRAWIAM MAGDA

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli dobrze zrozumiałam, chodzi Ci o zasiłek rodzinny, nie rentę rodzinna:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/07/assegno-al-nucleo-familiare-czyli.html

   Fakt, ze ojciec dzieci nie otrzymuje w Polsce żadnych świadczeń na nie może zostać poświadczony przez polski MOPS, proponuje złożyć w INPS wniosek o upoważnienie do pobierania 100-procentowego zasiłku na dzieci (procedure opisałam w artykule, do którego link podałam Ci wyżej) i wtedy zobaczymy, czy sytuacja się zmieni.

   Tak na marginesie, to nieprawda, ze dochody Twoje i obecnego męża się nie sumują - skoro się pobraliście, to stanowicie jedna komórkę rodzinna i brane są dochody obojga. Nie bardzo tez rozumiem, jak możesz być na utrzymaniu męża, skoro pracujesz i zarabiasz ponad 20 tysięcy euro rocznie.

   Jeśli chodzi o ulgę rodzinna (http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/03/odliczenie-od-podatku-za-czonkow.html), to skoro powierzono Ci całkowitą opiekę nad dziećmi, masz prawo do 100% ulgi, o czym pisałam w artykule. Nie wiem, dlaczego pracodawca przyznaje Ci tylko polowe ulgi, może spróbuj złożyć nowy formularz u pracodawcy, wskazując siebie jako jedyną mającą prawo do ulgi, a w najgorszym przypadku wpiszesz "100%" do zeznania podatkowego w przyszłym roku, żeby zmniejszyć podatek.

   Usuń
 6. dziekuje,pisalam wlasnie ,ze nasze dochody sie sumuja dlatego powstal problem z zasilkiem na dzieci-uwazaja,ze skoro zarabiamy ok 20 000 razem to nie nalezy mi sie zasilek-a przeciez dzieci sa tylko i wylacznie na moim utrzymaniu..
  Odnosnie dokumentu poswiadczajacego o tym,ze ojciec dzieci nie pobiera nic na nie w swoim kraju to z opieki musze sie starac co roku i tylko z bylym mezem moge sie tam udac-niestety nie jest to mozliwe-zalezy mi na dokumencie ,ktore poswiadczy o tym raz na zawsze-albo beterminowo jak piecza nad dziecmi.. pozdrawiam bardzo pomocny blog sledze go od 2 lat

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Masz racje, źle przeczytałam fragment o dochodach. :) Nie ma jednak znaczenia, ze dzieci są tylko na Twoim utrzymaniu, do Twoich dochodów rocznych wliczane są teraz także dochody męża, bo liczy się dochód całej rodziny, nie tylko Twój. Przed ślubem nie był on brany pod uwagę, gdyż zgodnie z włoskimi przepisami nie-mąż nie jest członkiem rodziny, a teraz to się zmieniło.

   Nie jestem pewna, czy jest możliwe przedstawienie w INPS "bezterminowego" dokumentu poświadczającego, ze były mąż nie pobiera w Polsce zasiłku dla dzieci, gdyż jest to fakt, który może ulec zmianie (np. sad w Polsce może odebrać Ci całkowitą opiekę nad dziećmi).

   Usuń
 7. Dzień dobry. Mam taki problem. Kilka dni temu otrzymałam z INPS pismo informujące o zmniejszeniu renty rodzinnej po mężu o 50%. Napisano, że dokonano ponownego przeliczenia renty w oparciu o oświadczeniu o polskich dochodach za 2103 rok, powołano się na art. 1, ustęp 41 ustawy 335/1995 i nakazano także zwrot ponad 10 tys. euro za 2014 i 2015 rok. Problem w tym, że sumując moją rentę w Polsce i włoską rentę rodzinną po mężu moje roczne dochody nie przekraczają kwoty limitu 19500 euro. Wydaje mi się, że zaszła pomyłka i że INPS odczytał te kilkanaście tysięcy złotych dochodu pochodzącego z polskiej renty jako dochód w euro a nie PLN. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak najszybciej skontaktować się z INPS w celu wyjaśnienia sprawy. Pisma wysyłane przez INPS zazwyczaj zawierają informację na temat terminu i sposobu odwołania się od decyzji, w każdym razie radziłabym nie zwlekać. Pierwszym krokiem może być telefon na infolinię 803164, konsultanci mają wgląd do wszystkich spraw Ciebie dotyczących, więc może uda się uzyskać jakieś dodatkowe informacje.

   Usuń
  2. Bezpośredni kontakt z INPS byłby najlepszy, ale niestety język stanowi barierę nie do przejścia. Telefon na infolinię nie przyniósł żadnych efektów. Konsultantka stwierdziła, że widzi pismo, które otrzymałam, ale nie potrafi udzielić w tej sprawie żadnych informacji. Poradziła tylko, żeby zwrócić się do polskiego Konsulatu...
   Czy to prawda, że - jak stwierdziła konsultantka - INPS nie przyjmie żadnego odwołania na piśmie, a wszystko trzeba załatwiać on-line?

   Usuń
  3. Polski konsulat nie ma kompetencji, by pomóc w tej sprawie, placówki dyplomatyczne czymś takim się nie zajmują.

   Co do odwołania, to rzeczywiście tak jest - odwołanie trzeba złożyć przez internet, samodzielnie (jeśli jesteś zarejestrowana na stronie INPS i posiadasz kod PIN) lub za pośrednictwem patronato, którego pracownicy zrobią to za Ciebie.

   Usuń
  4. Jak widzę panuje tam niezły bałagan. Chciałam zarejestrować się online, żeby otrzymać PIN, przyszedł mail, że dane które posiadają są niezgodne z tym co podałam przy rejestracji. Dzwonię na infolinię, konsultantka zdziwiona, bo wszystkie dane jednak się zgadzają. Pomijam fakt, że konsultantka musi logować na moje konto poprzez numer codice fiscale, ponieważ po nazwisku i dacie urodzenia nie wejdzie...

   Usuń
 8. Dzień dobry.
  Mam nietypową sprawę. Od śmierci mojego taty we Włoszech mineło 6 lat. Mama, która pracuje nadal we Włoszech starała się po smierci taty o rentę rodzinną, ale dowiedziała się, że jej takowa nie przysługuje(nie wiem na jakiej podstawie, i czy rzeczywiście dobrze o to zawalczyła). Nikt z rodziny(córki żyją w Polsce) nie drążył tematu i uznał, że tak widocznie jest, a szkoda, gdyż czytając Pani artykuł mam poczucie, że ta renta należała się mamie, która tam bardzo ciężko pracuje i naprawdę niewiele zarabia. Przeczytałam, że na wniosek ma się 5 lat od śmierci danej osoby, czyli jesteśmy spóźnieni, ponieważ mineło ponad 6 lat. Jednak chciałabym jeszcze spróbować o to zawalczyć. Gdzieś się odwołać, opisać specyficzną, trudną sytuację, w której znalazła się mama i to, że trochę ' nie poradziła sobie' z tymi wszystkimi papierkowymi rzeczami po zmarłym mężu... Czy istnieje jakaś furtka, jakieś niestandardowe rozwiązanie, precedens, ponowne rozpatrzenie...Chciałabym, o to zawalczyć, tylko kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. Bardzo chciałabym pomóc mamie, gdyż jest coraz słabsza, i nie wiem czy jeszcze kilka lat da rady pracowac we Włoszech by spełnić warunki do otrzymania włoskiej emerytury. Będę niezmiernie wdzięczna za pomoc i nakreślenie kierunków. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Matko jedyna, to ja napisałam 5 lat?! O_O Przepraszam najmocniej, już poprawiłam - prawo do renty przedawnia się po 10 latach (pewnie pomieszało mi się z wymogiem okresu składkowego osoby zmarłej), ale to nie oznacza, że później nie można tego zrobić, po prostu traci się prawo do najstarszych rat. Tak więc Mama jak najbardziej może złożyć wniosek o przyznanie renty rodzinnej, a jeżeli okaże się, że rzeczywiście jej ona nie przysługuje, może starać się o jednorazowy zasiłek "una tantum", to zawsze parę groszy.

   A tak przy okazji, może Mama spełnia warunki, by ubiegać się o emeryturę socjalną, przynajmniej dopóki mieszka we Włoszech, miałaby trochę wyższe dochody:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/03/emerytura-dla-osob-ktore-nie-opacay.html

   Usuń
  2. pozwolę sobie na taką odpowiedź. Używając Twojej nomenklatury: o matko jedyna, jak dobrze, że się pomyliłaś!:-))) jest nadzieje, że uda się tę kwestię wyprostować. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
   Mam jeszcze kolejne pytania:
   1) czy pisząc o warunkach, które należy spełnić, to mówiąc o 15stu latach składkowych masz na myśli ubezpieczenie płacone w sumie w Polsce i we Włoszech?(chodzi o określenie 'łącznie w całej karierze')
   2) czy jeśli będzie to tylko 5 lat, to renta rodzinna będzie automatycznie mniejsza niż ta, wynikająca z 15 letnich składek?
   3)co należy przedstawić we wniosku o przyznanie renty rodzinnej po mężu?
   4) czy jeśli w Polsce ZUS przyznałby również rentę rodzinną(hipotetycznie pytam), to czy te dwa świadczenia kolidują ze sobą? Nie wiem czy to realne, jeszcze nie wdrożyłam się w świadczenia ZUSowskie
   5) czy te 3 lata składek na ubezpieczenie, to muszą być składki wynikające z ciągłości czy w sumie musi się ich tyle uzbierać przez te wymagalne 5 lat?

   Przepraszam, że zasypałam pytaniami, ale zobaczyłam światełko w tunelu i postanowiłam zadziałać:-)
   Z góry dziekuję za poradę i cenne wskazówki.

   Pozdrawiam.

   Usuń
  3. a! Dziękuję również za dodatkowe sugestie. Jakie to miłe, spotkać kompetnetną osobą, i jeszcze chcącą pomóc w trudnych sytuacjach. Świetny blog! Gratuluje pomysłu i realizacji. Najwyższa półka.:-)

   Usuń
  4. :-) No to jedziemy po kolei:

   1) Jak najbardziej liczą się okresy ubezpieczeniowe "uzbierane" z innych krajach Unii, po to jest koordynacja wspólnotowa - we Wloszech nazywa to się "totalizzazione dei contributi".

   2) To nie tak: spełnienie jednego ALBO drugiego warunku daje mamie prawo do renty, wiec tu różnicy nie ma. Wysokość renty rodzinnej zależna jest jednak od składek, bo on nich zależy wysokość emerytury, jaka przysługiwała(by) tacie, a co za tym idzie, te 60% przysługującej renty silą rzeczy będzie odpowiednio niższe. Pamiętaj, ze doliczenie polskich składek nie powoduje zwiększenia przysługującej emerytury, służy jedynie do osiągnięcia wymaganego stażu ubezpieczeniowego - emerytura jest obliczana tylko w odniesieniu do składek opłaconych we Wloszech.

   3) Raczej na pewno konieczne będzie załączenie druków europejskich służących potwierdzeniu zagranicznych okresów ubezpieczeniowych, choć całkiem możliwe, ze wystarczy wypełnić kwestionariusz, a wniosek do ZUS-u prześle INPS - nie jestem jednak tego pewna, wiec radziłabym zapytać bezpośrednio w INPS. Mogą być tez konieczne dokumenty potwierdzające, ze w momencie śmierci taty mama była jego żoną, zwłaszcza jeśli włoska gmina nie posiada aktu ślubu, oraz ewentualnie oświadczenie dotyczące dochodów mamy. Jeżeli postanowicie złożyć wniosek o rentę samodzielnie, na stronie INPS, będzie tam napisane, czy trzeba coś załączyć.

   4) Nie sadze, gdyż renta rodzinna przysługuje ze względu na opłacone przez Tate składki, wiec INPS nie miałby podstaw do jej odebrania. Może ona natomiast sprawić, ze renta włoska zostanie obniżona, jeżeli sumując wszystkie dochody mamy, łącznie z polską rentą, przekroczy ona obowiązujące limity dochodów.

   5) Tata musi mieć opłacone ogólnie 5 lat składek, w całej karierze, z czego co najmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed śmiercią. Nie muszą być to ciągłe okresy, np. pracował 3 lata, potem miał rok przerwy, a następnie pracował przez 4 lata, po czym zmarł.

   Usuń
  5. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia, jednak sytuacja w mamy sprawie jest dynamiczna i zmienna...
   Pojawił się jeszcze jeden ważny aspekt. Jak się dowiedziałam, tata przed śmiercią miał rentę socjalną i jak się okazuje nie opłacał składek na ubezpieczenie we Włoszech, tylko mama je opłacała(po prostu pracował, ale bez kontrybutów). Czy zatem jest zasadne staranie się o rentę rodzinną(mama go utrzymywała według prawa włoskiego, razem tam mieszkali 13 lat), uwzględniając we wniosku wymagane 15 lat składkowe, ale będą to lata wypracowane w Polsce???

   Z pozdrowieniami.M.

   Usuń
  6. chodzi mi o to, że nie do końca rozymiem tego zapisu:

   "W momencie śmierci osoby te muszą mieć opłacone 15 lat składek (łącznie, w całej „karierze”) lub co najmniej 5 lat składek, z czego co najmniej 3 w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających zgon."

   w świetle tej odpowiedzi:

   "5) Tata musi mieć opłacone ogólnie 5 lat składek, w całej karierze, z czego co najmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed śmiercią. Nie muszą być to ciągłe okresy, np. pracował 3 lata, potem miał rok przerwy, a następnie pracował przez 4 lata, po czym zmarł."

   proszę popraw mnie jeśli się mylę, ale.. reasumując potrzebujemy 15 lat składek-nie istotne czy z Polski czy z Włoch i nie jest istotne to, w jakim okresie były uzbierane te składki lub
   5 lat składek, z czego conajmniej 3 w ciągu ostatnich 5 lat przed śmiercią?

   Przepraszam za tak szczegółową analizę i dopytywanie, ale wolę mieć pewność. I oczywiście dziękuję :-)

   Usuń
  7. Jeśli dobrze zrozumiałam, tata pracował we Włoszech na czarno? Jeżeli nie płacił we Włoszech składek, to niestety nie miał prawa do emerytury, gdyż jej po prostu nie wypracował. A jeżeli nie miał do niej prawa, to nie ma czego "przenosić" na Twoją mamę - polskie składki nie mają tu znaczenia, gdyż służą one jedynie do uzyskania potrzebnego stażu, jeżeli włoski staż ubezpieczeniowy nie wystarcza.

   Nie wiem, czy to jest jasne: renta rodzinna to nic innego jak część emerytury, którą osoba zmarła już pobierała (emeryt) lub do której miałaby prawo, gdyby dożyła wieku emerytalnego (pracownik). Gdyby np. tata był włoskim emerytem i otrzymywał 1000 euro emerytury, mama mogłaby liczyć na 600 euro renty rodzinnej miesięcznie, gdyby natomiast zmarł w wieku produkcyjnym, że się tak wyrażę, INPS wziąłby pod uwagę emeryturę, jaką uzbierał sobie do momentu śmierci (np. 400 euro) i przyznałby mamie 60% tej kwoty (240 euro).

   Usuń
 9. Witam ponownie,
  czy Pani może orientuje się w jakiej walucie powinnam wpisać w formularzu kwoty dochodów z polskiego ZUS? Czy powinnam podać je w PLN tak jak mam w załączonych do formularza zaświadczeniach czy jednak przeliczyć je na Euro po kursie NBP? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. INPS zwykle wymaga wpisania dochodu zagranicznego w walucie lokalnej, więc nie sądzę by w tym przypadku było inaczej - wpisz w PLN.:)

   Usuń
 10. Dzien dobry, wlasnie umarl moj partner, przed smiercia zdazyl przejsc na emeryture. Mamy razem 6-letnie dziecko u ktorego zdiagnozowano autyzm. PArtner byl w trakcie rozwodu ze swoja zona (z ktora ma 2 dorosle corki). Byli w separacji od 2001 roku. Sad na jednej z rozpraw zdazyl odebrac jej alimenty, ale pozostawil corkom. Prosze poradzic jak mam sie zabrac do uzyskania dla syna renty, co mam dalej robic. Jestem w Polsce, partner umarl we Wloszech i nawet nie moge pojechac na pogrzeb, bo nikt nie raczyl mnie poinformowac, dowiedzialam sie przypadkiem. Jak powinna zostac podzielona ta renta, gdyz zakladam, ze ex zona tez cos otrzyma.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro Twój partner był w separacji i była żona nie otrzymywała już alimentów, nie powinna mieć prawa do renty rodzinnej. Nie piszesz, czy córki partnera nadal się uczą lub zaliczają się do innej kategorii, która dałabym im prawo do renty po ojcu (patrz tabelka) - jeśli np. mają ponad 30 lat i pracują, to renta im się oczywiście nie należy. W tej sytuacji jedyną osobą, której ona przysługuje byłby Wasz synek, więc radziłabym zadzwonić do INPS (na infolinię) i złożyłabym w jego imieniu wniosek o przyznanie renty.

   Usuń
  2. Nie corki partnera (83' i 86' rocznik) juz sie nie ucza, ale sad uznal, ze nie sa samodzielne ekonomicznie i dlatego przyznal im alimenty. Podejrzewam, ze INPS juz nie bedzie taki przychylny i zmusi je do podjecia pracy. Powiedziano mi, ze ze wzgledu na to, iz mieszkamy w Polsce mam skladac wniosek do ZUS'u w Lodzi, bo to oni zajmuja sie kontaktamiz Wlochami w tej sprawie.
   Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie dziedziczenia (nieruchomosci, oszczednosci, akcje). Jak powinien byc podzielony spadek, czy zonie sie cos nalezy (rozdzielnosc majatkowa od momentu separacji, czyli 2001r. i rozwod w trakcie).
   Gdzie znalesc dobrego adwokata, ktory uczciwie zajmie sie sprawa (mlodsza corka pracuje jest po prawie, pracuje w kancelarii adwokackiej i z ogromnym utesknieniem czeka na pieniadze po ojcu). Dobra bylego partnera znajduja sie w prowincji Cosenza. Masz moze jakies namiary na kogos, nie chcialabym trafic na jakiegos kolege corki-adwokatki? Ile moze sobie zazyczyc adwokat za poprowadzenie sprawy spadkowej?

   Usuń
  3. To, że są niesamodzielne finansowo nie daje córkom prawa do renty rodzinnej, więc jedyną uprawnioną osobą powinien być Wasz syn.

   Jeśli chodzi o spadek, to jeżeli sąd odebrał byłej żonie alimenty, to nie powinna ona mieć możliwości złożenia wniosku o przyznanie udziału w spadku. O tym, jak dzielony jest spadek we Włoszech pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2015/10/spadek-we-woszech.html

   Niestety nie potrafię pomóc w kwestii znalezienia dobrego adwokata, nie jestem też w stanie powiedzieć, ile może sobie adwokat zażyczyć, gdyż honoraria są sprawą indywidualną. Jesteś pewna jednak, że konieczna będzie pomoc prawnika? W artykule, do którego podałam wyżej link wyjaśniłam, w jaki sposób przeprowadza się postępowanie spadkowe we Włoszech, nie jest to specjalnie skomplikowane, a w Waszej sytuacji wydaje się jasne, że uprawniony do spadku jest Wasz synek oraz dwie córki partnera.

   Usuń
  4. Czytalam ten artykul. Rozmawialam z konsulatem i tam powiedzieli, ze zona ma prawo do 1/3 majatku, bo nie byl rozwiedziony, a sprawa w toku niczego nie zmienia.
   Partner zostawil jakas polise na syna, nie wiem jaki sad ma sie tym zajac, bankier twierdzi, ze Giudice Tutelare w Rzymie, a konsulat, ze sad w Polsce najblizszy miejscu zamieszhania, syn ma 2 obywatelstwa ale mieszkamy w Polsce.

   Usuń
  5. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  6. Ok, czyli rozwód nie został jeszcze sfinalizowany - w takim razie prawo do spadku mają cztery osoby: żona, dwie córki i Wasz syn.

   W sprawie polisy decydują procedury banku, w którym została ona założona - zazwyczaj nie ma potrzeby zwracania się do sądu, ale ponieważ syn jest nieletni i nie może na razie dysponować pieniędzmi, prawdopodobnie konieczne jest sądowe ustalenie, co z nimi zrobić (np. przelać je na konto, którego nikt nie może ruszać dopóki syn nie ukończy 18 lat). Z pytaniem, czy właściwy jest sąd polski (sąd miejsca stałego zamieszkania syna), czy włoski musisz zwrócić się do prawnika, ja niestety nie mam odpowiednich kompetencji.

   Usuń
 11. Jak uzyskac akt zgonu z Wloch? Wyslac jakis wniosek do comune, czy przez konsulat?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zazwyczaj konieczne jest osobiste stawienie się w urzędzie gminy, ale można zadzwonić i zapytać, czy istnieje możliwość załatwienia sprawy na odległość. Każdy urząd ma swoje procedury, więc niczego nie można wykluczyć. :)

   Usuń
 12. WITAM,
  mam pytanie, jeśli żyję w nieformalnym związku z Włochem ,czy po jego śmierci będę mogła ubiegać się o rentę??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety dopóki nie zmienią się przepisy dotyczące nieformalnych związków partnerskich, nie będziesz miała prawa do renty, gdyż nie jesteś członkiem jego rodziny:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/11/zwiazki-partnerskie-we-woszech.html?m=1

   Usuń
 13. Czy biorąc ślub, traci się rentę po małżonku w it?
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wkleję fragment posta o utracie prawa do renty: "jeśli wdowa/wdowiec wstąpi w nowy związek małżeński - INPS wypłaci Wam wówczas (na Wasz wniosek, nie jest to wypłata automatyczna) równowartość dwuletniej renty, jaką do tej pory otrzymywaliście".

   Usuń
 14. narzeczony ma majątek swój w it, ja mam w pl. mamy też pełnoletnie dzieci z poprzednich małżeństw.czy po ślubie prawa do tych majątków będą miały też i dzieci?
  Dziękuję i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Majątek posiadany przez Was przed ślubem pozostaje wyłącznie Waszym majątkiem, pisałam o tym tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/09/slub-we-woszech-wspolnota-czy.html?m=1

   Tak więc do Twojego majątku, w ramach spadku bez testamentu, będą miały prawo tylko Twoi spadkobiercy, a dzieci narzeczonego nimi nie będą. Podobnie kwestia wygląda w odniesieniu do majątku przyszłego męża.

   Usuń
 15. jeśli mam emeryturę i mąż w it.też ma ,po jego śmierci będę mogła zachować moją i dostać jego 60%,czy tak jak a pl. zachować tylko wyższą
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Otrzymasz rentę rodzinną niezależnie od otrzymywanej emerytury, może jedynie zostać ona zmniejszona jeśli Twoje dochody przekroczą określone limity.

   Usuń
 16. Doszłam do wieku emerytalnego (ur.17.01.1954 r.) i złożyłam dokumenty do ZUS w łodzi. W Polsce pracowałam 28 lat, a we Włoszech 5 lat. Zsumowałam te dwa okresy pracy, ale dostałam tylko emeryturę za pracę w Polsce. Później dowiedziałam się że popełniłam błąd dając wszystkie dokumenty do ZUS-u w Łodzi. Powinnam rozdzielić. Za 5 lat pracy dać dokumenty do INPS-u i mieć też własną emeryturę. ZUS w Polsce mu o tym nie poinformował. Czy jest możliwe abym złożyła teraz dokumenty w INPS (mam też włoski meldunek.

  A może jest już za późno. Za te 28 lat dostałam bardzo niską emeryturę. Byłam pielęgniarką.

  Anna.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak naprawdę nie popełniłaś błędu - to, że złożyłaś również włoskie dokumenty, tak naprawdę niczego nie zmieniło, to nie na tym polega. ZUS tak czy siak wypłaciłby Ci tylko emeryturę za 28 lat przepracowanych w Polsce, a z INPS otrzymasz emeryturę za 5 lat włoskich. Pisałam o tym szczegółowo tutaj, polecam również lekturę komentarzy:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/04/emerytura-sumowanie-okresow.html

   Na złożenie wniosku o przyznanie włoskiej emerytury jest jeszcze za wcześnie, gdyż nie osiągnęłaś na razie wieku emerytalnego wymaganego we Włoszech. Obecnie wynosi on w przypadku kobiet 65 lat i 7 miesięcy, a od 2018 r. zostanie podniesiony do 66 lat i 7 miesięcy:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/02/prawo-do-emerytury-we-woszech-pensione.html

   Tak więc po osiągnięciu wieku emerytalnego będziesz mogła bez problemu złożyć w INPS wniosek o przyznanie emerytury za przepracowane 5 lat, sumując polski i włoski okres składkowy, by uzbierać 20 lat składek (minimum wymagane włoskimi przepisami).

   Usuń
 17. Dzień dobry,

  Mojej mamie zmarł mąż, Włoch emeryt. Mieszkali jakiś czas we Włoszech, ostatnie lata spędzili w Polsce. Moja mama pobierała dotąd emeryturę z polskiego ZUSu, ale teraz chciałaby się ubiegać o rentę rodzinną po zmarłym mężu w wysokości 60 %. I teraz pytanie od czego zacząć? Lokalny oddział ZUSu nie potrafi pomóc ani udzielić żadnej konkretnej informacji dlatego będę wdzięczna za wszelkie podpowiedzi.

  Sylwia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprawami związanymi ze świadczeniami międzynarodowymi zajmuje się ZUS w Łodzi, tam musicie się zwrócić z prośbą o złożenie wniosku o przyznanie mamie renty rodzinnej. Dane kontaktowe do jednostki zajmującej się włoskimi świadczeniami podałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/04/emerytura-sumowanie-okresow.html

   Usuń
 18. Mam pytanie pewien polak w latach 1957r ozenil sie z wloszka w Bebgii,mieli jednego syna.W 1970 r.postanowili zamieszkac we wloszech pobudowali dom i cala trojka zamieszkala we wloszecch .Syn i ojciec
  przyjeli obywatelstwo wloskie .W 1979 roku Pan ten umiera zostawiajac syna i zone .Minelo 37 lat od smierci wdowa przejela 75% i 25% syn dziedziczenia ,oboje maja problemy zdrowotne Pani ta ma 89 lat zyje,i syn 55 stanu wolnego kawaler brak dzieci.Mam pytanie jesli umrze syn czy wdowa i jej rodzina we wloszech obdziedziczy wszystko pomijajac krewnych w Polsce ze strony meza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Biorąc pod uwagę fakt, że od tylu lat osoby te mieszkają we Włoszech, można by przypuszczać, że państwem właściwym w kwestii prawa spadkowego powinny być właśnie Włochy (wtedy dziedziczyłyby osoby wskazane w artykule), jednak nie mam kompetencji, by dać Ci stuprocentową odpowiedź.

   Usuń
  2. proszę powiedzieć mi jakie zaświadczenie trzeba wysyłać co roku o zarobkach ale kto ma je wystawić
   wstrzymano mi wypłatę renty to pewnie z tego powodu

   Usuń
  3. Chodzi o druk RED (w przypadku osób mieszkających za granicą RED/EST) - radzę zadzwonić na infolinię INPS i zapytać o powód wstrzymania wypłaty renty.

   Usuń
 19. Witam - probuje uzyskac informacje - lecz nie mogę zrozumieć - czy już Pani nie prowadzi tej strony ? - Adres meilowy tez nie odpowiada - wyskakuje mi komunikat - bledny adres - jak mogę się skontaktować z Pania - proszę o odpowidz Dziekuje i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Adres w zakładce "Kontakt" podany jest w formie antyspamowej - trzeba zamienić (at) na małpę @ i wtedy na pewno mail dojdzie. :)

   Umożliwiam też kontakt poprzez moją stronę na Facebooku, z której możesz wysłać zarówno maila, jak i wiadomość prywatną.

   Usuń
  2. Dziekuje za podpowiedz, Już wyslalam prosbe na meila. Chcialabym jeszcze zapytać - jak nazywa się ten WNIOSEK o wyplate 2 lat po zawarciu malzenstwa i gdzie go zdobyc? Ile czasu mam na poinformowanie INPS o zawarciu malzenstwa? m-c. więcej? Ile czasu jest na zlozenie tego wniosku - czy jest jakiś ograniczony czas? i jakie dokumenty - akt malzenstwa , ten wniosek i co jeszcze? Dziekuje z góry za odpowiedz i pozdrawiam.

   Usuń
  3. Na większość pytań odpowiedziałam mailowo, a prawo do ubiegania się o wypłatę równowartości dwuletniej renty przedawnia się po 10 latach.

   Usuń
 20. Jeśli polką pobierajaca rentę rodzinna po pierwszym mężu około dziesięć lat temu wyszła za mąż za Włocha który teraz zmarł mieszkali cały czas na terenie Włoch czy należy jej się renta rodzinna po drugim mężu i czy z pierwszej musi zrezygnować ?Posiada podwójne obywatelstwo

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie bardzo rozumiem - po śmierci pierwszego męża otrzymała rentę rodzinną, której INPS jej nie odebrał w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego?

   Jeśli chodzi Ci o to, że pierwszy mąż był Polakiem i renta rodzinna wypłacana jest przez polską instytucję, to pytanie o konieczność rezygnacji z niej powinnaś zadać w ZUS-ie. INPS nie będzie się raczej tego domagał, bo to świadczenie wypłacane przez zagraniczny urząd i nie ma z włoską rentą nic wspólnego, będzie ono liczyło się jedynie do dochodu, na podstawie którego INPS może ewentualnie obniżyć wysokość wypłacanej renty.

   Usuń
 21. Witam.potrzebuje pomocy prawnej e delikatne sprawie.mieszkalam de Wloszech ponad 15lat z partner am.ovywatel wloski,emeryt.Po otrzymaniu separacji od bylej zony i rok temu po otrzymaniu rozwodu pobralismy sie w komunie 15.03.2016.maz robiac wyniki dowiedzial sie ze ha raka zlosluwego pecherza.pierwszy zabieg odbyl sie w lustopadzie 2015.Po leczenie chemia Stan meza byl w miare dobry wiec pistanowilismy przyjechac do polski gdyz ha mam tu rodzine.obecnie Stan meza sie pigirszyl i czeka nas nastepna o peracja.ex zona podala meza o alimenty,pomimo ze e akcie separacji i rozwodu nie bylo o tym mowy. Syn z tego malzenstwa zesnawal przeciwko ojcu.Mamy adwokata se Wloszech, nie mnie jednak trwa to juz kilka lat. Gdyby mezowi cos sie stalo czy dostane po non emeryture?gdzie mam szukac pomocy.prosze o pomoc.moj adres e-mail :j61@onet.eu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli była żona nie wyszła ponownie za mąż, a sąd przyznałby jej alimenty, będzie ona mogła uzyskać prawo do renty rodzinnej, podobnie jak Ty. Twoje prawo do renty rodzinnej nie podlega dyskusji, natomiast była żona musiałaby złożyć odpowiedni wniosek w celu jej otrzymania, gdyż nie przysługuje jej ona automatycznie. Gdyby sąd przychylił się do jej wniosku, musiałby też ustalić wysokość renty dla każdej z Was, gdyż musiałybyście się nią podzielić.

   Usuń
 22. Mam pytanie, czy renta dla zony jest dozywotnia? Czy wygasa po tym jak dziecko osiaga pelnoletnosc i nie kontynuuje nauki? Renta przyslugujaca dla takiej rodziny (mama + niepelnoletnie dziecko) to 80%. Czy po usamodzielnieniu sie dziecka, zona bedzie nadal pobierac rente odpowiednio zmniejszona do 60%?

  dziekuje za odpowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Renta rodzinna wypłacana małżonkowi zmarłego nie podlega żadnym dodatkowym warunkom (oprócz tego, co napisałam w artykule), więc fakt utraty prawa do renty przez dziecko nie oznacza, że żona również je traci.

   Usuń
 23. Witam,mąż mojej mamy był Włochem, zmarł w 2012r. w wieku 78 lat. Emeryturę włloską pobierał od ponad 10 lat. Małżeństwo trwało 12 lat. Różnica wieku wynosiła 17 lat. W marcu 2013r łódzki zus wysłał formularz z wnioskiem o włoską rentę. Do dnia dzisiejszego nic się nie dzieje. Wysyłamy zapytania za pośrednictwem zus-Italia milczy. Co możemy jeszcze zrobić ?, może jakaś kancelaria prawnicza podjęła by się pośrednictwa w załatwieniu sprawy ? Proszę o pomoc. Artur

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zamiast wysyłać ponaglenia za pośrednictwem ZUS-u, radziłabym zadzwonić na infolinię INPS (+39 06 164164, można wybrać opcję rozmowy z polskim konsultantem) i zapytać, na jakim etapie jest sprawa i dlaczego do tej pory mama nie otrzymała żadnej informacji na temat złożonego wniosku.

   Usuń
  2. Dziękuję, spróbuję zadzwonić:)

   Usuń
 24. Witam moj maz umarl we WLOSZECH ON BYL wLOCHEM I POBIERAL EMERYTURE WLOSKA .jA MIESZKAM W bERLINIE A JESTEM OBYWARELKA pOLSKA CZY ZALATWIAJAC WSZYSTKIE FORMALNOSCI ZWIAZANE Z RENTA RODZINNA MUSZE MIEC WLOSKI PESEL .jAK TAK TO JAK GO ZALATWIC

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Codice fiscale, czyli włoski numer PESEL, jest konieczny w tego typu przypadkach, gdyż identyfikuje w sposób jednoznaczny daną osobę. Możesz wystąpić o jego nadanie do włoskiego konsulatu, tutaj znajdziesz formularz wniosku i instrukcję po włosku i niemiecku:

   www.ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/resource/doc/2016/03/codice_fiscale_2016_03_08.pdf

   Usuń
 25. Witam, mam pytanie jak przenieść rente rodzinną z Włoch do Polski. Chodzi mi o to żeby była transferowana na konto w Polsce w euro bez przewalutowania? Jaki wniosek (nazwa) należy złożyć żeby INPS transferował te dochody nie pobierając podatku we włoszech. Mam obywatelstwo włoskie i jestem wymelodowany z Włoch i zarejestrowany przez ambasadę Włoch w Polsce w systemie AIRE czy w tym momencie INPS powinien zaprzestać pobierania składek zdrowotnych skoro tam już nie mieszkam? Pobieram też emeryturę z ZUSu w Polsce. Czekam na odpowiedz. Dzięki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wystarczy podać w INPS dane polskiego konta, na które ma wpływać renta, nie powinno być też problemu z otrzymywaniem jej w euro, gdyż na stronie INPS jest napisane, że Citibank (który zajmuje się wypłacaniem świadczeń poza granicami Włoch) dokonuje wypłat w euro lub w walucie lokalnej. Zmiany konta można dokonać przez internet, musisz jedynie zarejestrować się na stronie INPS:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/08/rejestracja-na-stronie-internetowej-inps.html

   Trzeba wypełnić wniosek na druku AP03, dać do podpisania i opieczętowania w banku, w którym masz konto, a następnie zeskanować go i przesłać.

   Jeżeli chodzi o unikanie podwójnego opodatkowania, pisałam o tym tutaj (w nieco innym kontekście, ale procedura jest podobna):

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2017/11/podwojne-opodatkowanie-woskiej-emerytury.html

   Usuń
 26. Mam męża Włocha ,czy mam prawo wiedziec ile ma emerytury.bo jak się bo spytałem to się wściekł i nie rozmawiamy już tydzień. Błagam odpisz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawo do wglądu do zeznań podatkowych i dochodów męża na pewno istnieje w przypadku toczącej się sprawy o rozwód lub separację, natomiast nie istnieją przepisy nakazujące dzielić się informacjami na temat swoich dochodów z żoną czy mężem.

   Usuń
 27. Mam dziecko w wieku 16 lat z Włochem. Nie byliśmy małżenstwem. Dziecko ma nazwisko ojca. Ojciec zmarł. Nie mam kontaktów z jego rodziną.W jaki sposób dowiem się czy i ile czasu pracował i opłacał składki, lub pobierał rentę? Nie posiadam też oryginału aktu zgonu. W jaki sposób mogę uzyskać jego akt zgonu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Akt zgonu nie jest Ci potrzebny, gdyż INPS nie może go przyjąć - od kilku lat istnieje zakaz wymagania od obywateli dokumentów, które posiada już administracja publiczna. Co do kwestii składek i ewentualnej renty, musisz skontaktować się z INPS i zapytać, innej możliwości nie widzę.

   W złożeniu wniosku o przyznanie renty rodzinnej może pośredniczyć CAF lub łódzki oddział ZUS (jeśli mieszkacie w Polsce).

   Usuń
 28. Dzień dobry
  składam wniosek o przyznanie renty rodzinnej z tytułu zmarłego ojca dla syna w wieku 16 lat. W dokumentacji należy podać codice ficsale. Syn taki posiada - został mu nadany w 2002 r. Czy nadal jest aktualny? Jak to sprawdzić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli syn nie zmienił od 2002 r. imienia ani nazwiska, codice fiscale pozostaje bez zmian:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/02/co-oznacza-moj-codice-fiscale.html

   Usuń
 29. Dziękuję pięknie

  OdpowiedzUsuń
 30. Witam . Man pytanie ... moje dziecko (Italiano) pobiera rentę po zmarłym ojcu (Italiano) chcialam się dowiedzieć co w przypadku jeśli chcemy wrócić do Polski??? Renta nadal będzie wysyłana??? I czy jest możliwość wysyłki na konto polskie ??? Karta bankomatowa traci ważność po jakimś czasie więc trzeba by było co jakiś czas wracać do Włoch po odbiór nowej????

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma problemu z przekazywaniem renty na polskie konto, po prostu poinformuj o tym oddział INPS wypłacający świadczenie oraz Citibank, który pośredniczy w transakcjach zagranicznych. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj:

   https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49857

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...