20 marca 2014

ULGA RODZINNA WE WŁOSZECH (DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA)Ostatnia aktualizacja: 07.01.2019 r.

Oprócz odliczenia od podatku dochodowego przysługującego osobom wykonującym pracę najemną (lavoratori dipendenti), o którym pisałam tutaj, włoskie przepisy podatkowe przewidują też odliczenie dla osób, które mają na utrzymaniu członków rodziny nie posiadających dochodu lub uzyskujących dochód na tyle niski, by nie móc się utrzymać samodzielnie. Pozwolicie, że dla wygody będę je nazywała ulgą rodzinną – będzie szybciej.:)Co to jest?Podobnie jak w przypadku odliczenia za pracę najemną, ulga rodzinna pozwala obniżyć należny podatek dochodowy (IRPEF) – możecie z niej skorzystać zarówno w momencie składania rocznego zeznania podatkowego, jak i za pośrednictwem pracodawcy. W tym drugim przypadku konieczne jest złożenie u pracodawcy odpowiedniego wniosku, który składa się co roku – zazwyczaj pracodawca daje pracownikom odpowiedni formularz do wypełnienia, więc najlepiej zapytajcie u źródła.Jak pewnie się domyślacie, różnica polega głównie na tym, że pracodawca będzie odejmował Wam ulgę od podatku co miesiąc (a więc Wasza pensja netto będzie wyższa), a jeśli skorzystacie z odliczenia w chwili składania zeznania podatkowego, zmniejszy ona podatek dochodowy należny za cały poprzedni rok, co może zaowocować zwrotem nadpłaty podatku w lipcu.Na jakich członków rodziny przysługuje ulga rodzinna?Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie, co oznacza „bycie członkiem rodziny na utrzymaniu” – zgodnie z przepisami, za członka rodziny pozostającego na Waszym utrzymaniu uznaje się osoby, których dochód nie przekracza 2840,51 euro rocznie, a począwszy od 1 stycznia 2019 r., 4000 euro w przypadku dzieci w wieku do 24 lat. Do członków rodziny zaliczają się:

 • małżonekbez względu na to, czy mieszkacie razem, z tym że nie możecie być w separacji (nie tylko sądowej, ale również faktycznej)
 • dzieci, w tym przysposobione i adoptowane – również w tym przypadku nie ma znaczenia, czy mieszkają one z Wami, nie ma też ograniczeń wiekowych (ulga przysługuje również na dzieci pełnoletnie, jeśli tylko ich dochody nie przekraczają ww. limitu)
 • wnuki i prawnukitylko wówczas, gdy mieszkają razem z Wami lub otrzymują od Was tzw. assegni alimentari di sostentamento, czyli coś w rodzaju alimentów na utrzymanie nie zasądzonych żadnym wyrokiem sądowym (dotyczy to wszystkich pozostałych członków rodziny, wymienionych poniżej)
 • rodzice, w tym rodzice adopcyjni
 • teściowie
 • zięciowie i synowe
 • rodzeństwo
 • dziadkowie

Odliczenie na małżonka i dzieci przysługuje Wam również wtedy, gdy mieszkają one poza granicami Włoch – ważne, by nie ich dochody nie przekraczały ustalonego limitu.Wysokość ulgi rodzinnejJak to zazwyczaj bywa, obliczenie przysługującej ulgi jest dość skomplikowane, więc jeśli chcecie poznać dokładną jej wysokość, radziłabym zwrócić się do CAF lub skorzystać z dostępnych w internecie programów, które takich obliczeń dokonują (uprzedzam, że mogą one zawierać błędy). Generalnie ulga rodzinna zmniejsza się odwrotnie proporcjonalnie do uzyskiwanego przez Was dochodu, więc im niższy dochód, tym wyższe odliczenie od podatku.W zeszłym roku podniesione zostały tzw. odliczenia teoretyczne (detrazioni teoriche) – faktyczna wysokość ulgi zależy m.in. od Waszego dochodu i liczby potomstwa – i obecnie przysługują następujące ulgi, z podziałem na członków rodziny:CZŁONKOWIE RODZINY NA UTRZYMANIU
ROCZNE ODLICZENIE TEORETYCZNE
Małżonek
960 euro
Dzieci do lat 3
1220 euro
Dzieci od 3 lat wzwyż
950 euro
Dzieci niepełnosprawne do lat 3
1620 euro
Dzieci niepełnosprawne od 3 lat wzwyż
1350 euro
Rodziny posiadające co najmniej 4 dzieci
dodatkowe 1200 euro (łącznie)
Pozostali członkowie rodziny
750 euroPodział ulgi na dzieciW przypadku ulgi na dzieci podzielona jest ona po połowie między rodziców, nie ma możliwości dowolnego jej podziału (np. 30%-70%). Możecie jednak uzgodnić między sobą, że 100% ulgi będzie przysługiwać temu z Was, które uzyskuje większy dochód – opłaca się to wówczas, gdy druga osoba korzysta już z innych ulg lub ma niski dochód, gdyż istnieje ryzyko, że łączne odliczenia (detrazioni) będą wyższe niż należny podatek, co uniemożliwi skorzystanie z ulgi, gdyż nie przysługuje jej zwrot.Jeśli jedno z Was pozostaje na utrzymaniu małżonka, ulga na dzieci przysługuje w całości tej osobie, która utrzymuje rodzinę.W przypadku, gdy rodzice są rozwiedzeni, pozostają w separacji sądowej (separazione legale), podział przysługującej ulgi rodzinnej zależy od tego, komu została przyznana opieka nad dziećmi i w jakiej części. Rodzicowi, któremu sąd powierzył wyłączną opiekę nad dziećmi przysługuje ulga w wysokości 100%, natomiast w przypadku wspólnej opieki (affidamento congiunto) dzielona jest ona po połowie, przy czym możliwe jest „przerzucenie” całej ulgi na rodzica uzyskującego wyższy dochód. Podobne zasady obowiązują w przypadku rodziców pozostających w nieformalnym związku partnerskim, którzy traktowani są tak samo jak rozwiedzeni rodzice opiekujący się wspólnie potomstwem.
Jeśli rodzic, któremu przysługuje ulga rodzinna nie posiada wystarczającego dochodu, by móc z niej skorzystać (czyli ulga jest wyższa niż należny podatek dochodowy), może z niej skorzystać drugi rodzic, jednak musi on później zwrócić byłemu małżonkowi całą kwotę (lub jej połowę, w przypadku wspólnej opieki nad dziećmi). Możecie oczywiście uzgodnić między sobą inaczej, ale warto wiedzieć, że takie rozwiązanie jest możliwe.
Rodzice nie pozostający w związku małżeńskim i samotnie wychowujący dzieci (ze względu na śmierć drugiego rodzica, nie uznanie przez niego dziecka itp.)  mają możliwość wyboru bardziej korzystnego odliczenia na najstarsze dziecko – w tym przypadku możecie wybrać odliczenie równe kwocie ulgi na małżonka pozostającego na utrzymaniu, jeśli jest ono wyższe od przysługującej ulgi na dziecko.30 komentarzy:

 1. więc jak mam postąpić w takim przypadku-mieszkam z rodziną we Włoszech,moja mama w Polsce-jest już w podeszłym wieku i ma najniższą emeryturę,która w przeliczeniu ze złotówek na euro nie przekracza w/w kwoty rocznej.
  dodam iż pomagamy mamie finansowo i mama mieszka w mieszkaniu,którego właścicielem jest nasze nieletnie dziecko,oczywiście mieszkanie opłacane jest przez nas.
  czy należy nam się ulga podatkowa w takim przypadku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, ze możecie spróbować przedstawić dokumenty dowodzące, że mama nie uzyskuje dochodu przekraczającego ustaloną kwotę oraz że przekazujecie jej okresowo pewną sumę pieniędzy na utrzymanie. Odliczenie należy się automatycznie na małżonka i dzieci (jeśli ich dochody są odpowiednio niskie), natomiast w przypadku pozostałych członków rodziny konieczne jest wykazanie, że otrzymują oni od Was pomoc finansową nie zasądzoną przez sąd (tzw. assegni alimentari).

   Usuń
  2. dziękuję za odp.
   a gdzie mamy przedstawić te dokumenty.

   Usuń
  3. Jeśli pracodawca pełni rolę płatnika podatku, a więc odprowadza za Was zaliczki na poczet podatku dochodowego, możecie złożyć wniosek u niego, o czym pisałam w artykule. W przeciwnym wypadku możecie ubiegać się o odliczenie w momencie składania zeznania podatkowego, a więc dokumenty dostarczyć musicie do CAF.

   Usuń
 2. Witaj Dee, mam kilka pytań i proszę o poradę: "2840,51 euro rocznie" to kwota brutto czy netto? Chyba netto bo dochód poniżej 8000 euro jest kwotą wolną od podatku...? Drugie pytanie, dośc skomplikowane: jestem opiekunem prawnym (ustalonym przez Sąd w Polsce) ubezwłasnowolnionego niepełnosprawnego brata, we Włoszech jestem przez ok. 6 miesięcy w roku (wykonuję pracę sezonową) - w tym czasie brat pozostaje pod opieką pozostałych członków rodziny. Brat mieszka w Polsce.Kilka lat temu ktoś powiedział mi, że żeby dostać detrazione na brata, musiałby on mieszkać ze mną we Włoszech.
  Tak wynika też z Twojego artykułu (wynika z niego, że detrazione na członka rodziny, który nie mieszka z wnioskodawcą, dotyczy tylko małżonka lub dzieci wnioskodawcy). Czy możesz to potwierdzić? Czy fakt, że jestem opiekunem prawnym brata, zmienia coś jeśli chodzi o detrazioni?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kwota ta odnosi się do podstawy podatku dochodowego (imponibile IRPEF), a więc sumy wszystkich dochodów po odliczeniu ewentualnych ulg podatkowych, obniżających tę właśnie podstawę.

   Drugie pytanie rzeczywiście jest nieco bardziej skomplikowane - w przypadku innych członków rodziny (w tym rodzeństwa) skorzystanie z ulgi rodzinnej możliwe jest jedynie wówczas, gdy mieszkają oni razem z osobą wnioskującą lub otrzymują od niej tzw. "assegni alimentari di sostentamento" (coś w rodzaju alimentów na utrzymanie nie zasądzonych żadnym wyrokiem sądowym). Mogłabyś spróbować wykorzystać tę drugą opcję, oświadczając, że brat jest na Twoim utrzymaniu, jego całkowity dochód roczny nie przekracza 2840,51 euro i nie pobierasz na niego żadnego zasiłku w Polsce. Dodatkowo musiałabyś zadeklarować (i w razie kontroli udokumentować), że przekazujesz okresowo (np. co miesiąc) bratu środki na utrzymanie - możesz to później udokumentować na różne sposoby, np. za pomocą wykonanych przelewów bankowych, umowy najmu mieszkania, w którym mieszka brat, zawartej na Twoje nazwisko, rachunków na media wystawianych na Ciebie itp. Nie gwarantuję, że się uda, ale warto spróbować. Na Twoim miejscu zapytałabym bezpośrednio w urzędzie skarbowym, czy ulga może zostać w tym przypadku przyznana.

   Usuń
  2. Dziekuję za zainteresowanie moim problemem, Deelaylah.Mam też takie pytanie: jak po włosku nazywa się "opiekun prawny"?

   Usuń
 3. Z emerytury mojego męża utrzymujemy się: ja-małżonka, moja córka z pierwszego małżeństwa i jej córka-niepełnoletnia. Mieszkamy razem od 10-ciu lat. Czy w tym przypadku należy się ulga podatkowa? Jeśli tak to czy na nas wszystkich? Proszę o odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Twojemu mężowi na pewno należy się ulga na Ciebie, natomiast jeżeli nie adoptował on Twojej córki, to w świetle przepisów nie jest ona członkiem jego rodziny, podobnie jak Twoja wnuczka.

   Gdybyś Ty je utrzymywała ze swoich dochodów, mogłabyś skorzystać z ulgi jako matka i babcia; gdyby Twoja córka posiadała dochody podlegające opodatkowaniu, mogłaby odliczyć od podatku ulgę na swoją córkę.

   Usuń
 4. no dobrze,ale dzieci pełnoletnie moga byc w związku małzeńskim?moja córka ma trójkę dzieci pomagam im co mc korzysta z opieki społecznej w Polsce zięc pracuje,ale nie przekracza tej kwoty dochodu.
  Moge odliczyć tę pomoc od podatku we Włoszech??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma znaczenia, czy córka jest zamężna, ważne, że nie przekracza limitu dochodu. Powiem więcej, jeżeli możesz wykazać, że zięć i wnuki otrzymują od Ciebie stałą pomoc finansową, możliwe, że oni również zostaną zaliczeni do członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu. Ponieważ jest to jednak sprawa ta jest nieco bardziej złożona, radziłabym zwrócić się do CAF z prośbą o przeanalizowanie sytuacji.

   Usuń
  2. dziękuję bardzo-mogę wykazać się wyciagami bankowymi z Polski,ponieważ córka jest upoważniona do mojego konta bankowego .Eska

   Usuń
 5. Czesc dee pracuje we wloszech jako badante , ,moj maz mieszka w polsce 2014 r byl na bezrobociu, nie przekroczyl limitu dochodu wszystkie rachunki place ja co oznacza, ze na meza odliczenie nalezy sie automatycznie, to moze znaczy ze nietrzeba nic udokumentowac , wystarczy moj podpis przepraszam za chaos

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, wystarczy Twoje oświadczenie, przy czym możliwe, że konieczne będzie uprzednie złożenie w INPS wniosku o przyznanie ulgi (na formularzu AP06). Ponieważ nie jestem pewna, czy nie można złożyć go w CAF w momencie składania zeznania podatkowego (wtedy zaoszczędziłabyś nieco czasu), na Twoim miejscu zapytałabym o to w INPS lub w wybranym CAF.

   Usuń
 6. Pracuję jako badante, mąż mieszka w Polsce i jest zarejestrowany (w Polsce) jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku.Czy mogę się z nim rozliczać wspólnie ?Co potrzebowałabym , jakie dokumenty , i czy tłumaczone na j.włoski ? Dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedziałam pod artykułem o rocznym zeznaniu podatkowym.:)

   Usuń
  2. dziękuję serdecznie :)

   Usuń
 7. Kochana dee, jak napisac takie oswiadczenie po wlosku, ze moj maz 2014 r. Nie przekroczyl limitu dochodu, ja pracuje we wloszech on byl na bezrobociu w polsce i mieszka w polsce

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oświadczenia nie piszesz sama, istnieje specjalny formularz INPS, który musisz wypełnić (AP06). Składasz go w INPS, najlepiej za pośrednictwem CAF, którego pracownicy pomogą Ci w wypełnieniu formularza i prześlą wniosek drogą elektroniczną do INPS. Jak pisałam wyżej, skorzystanie z ulgi możliwe jest też w momencie składania zeznania podatkowego, ale niestety nie potrafię powiedzieć, czy wypełnia się wówczas ten sam formularz, czy też nie ma takiej potrzeby.

   Usuń
 8. Dee a z tym codice fiscale dla dzieci na które będę korzystała z ulgi podatkowej..pytałam comercialiste z Cisl ona nic nie wie?!!
  eska

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A to powinna się doinformować - wystarczy przeczytać instrukcje dotyczące wypełniania formularza 730/2015, opublikowane przez urząd skarbowy (punkt 2 {"Cosa c'e' di nuovo"}, strona 9):

   http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/730+2015/Modello+e+istruzioni+730+2015/Istruzioni+730+2015/730_2015_istr_18+03+2015.pdf

   Cytuję:

   "Nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero."

   Usuń
 9. Droga Dee jestem zalamana, poszlam dzisiaj rozliczycz fiskusem wloskim, zanioslam akt malzenski, wniosek z urzedu skarbowego w polsce, moj maz byl 214r na bezrobociu nie przekroczyl limitu 2, 850 € powiedzieli ze to wszystko mosi byc przetlumaczone na jez.wloski prez konsulat polski.Druga sprawa zapytalam o 80 €di Renzi powiedziala ze tez nie, moj CUD2014 wynosi 11000tys €.wypelnila wszystko, zaplacilam 20 € i wyznaczyla mi nastepne spotkanie , pomocy droga dee

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co do tłumaczenia dokumentów, to niestety nie mogę Cie zapewnić, ze nie można tego wymagać, jednak na Twoim miejscu zapytałabym w INPS, czy rzeczywiscie wymagane są te dokumenty, gdyż to INPS wystawia upoważnienie do korzystania z ulgi i zazwyczaj daje do wypełnienia odpowiednie formularze.

   Co do bonusu, to nie rozumiem, dlaczego nie miałby Ci on przysługiwać, skoro Twoje dochody nie są niższe niż 8000 euro z hakiem ani nie przekraczają 26000 euro. Na jakiej podstawie udzielono Ci takiej informacji?

   Usuń
 10. Droga dee w zeznaniu 730 zadaja codicze fiscale meza, skad mam wziasc jak on mieszka w polsce zaznaczam, ze nie pracuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wpisanie codice fiscale męża jest obowiązkowe, musisz udać się do urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) i złożyć wniosek o jego nadanie.

   Usuń
 11. Witam. a może Pani rozlicza podatek dochodowy na podstawie CUD?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Swój podatek owszem, rozliczam. I męża. I kilku przyjaciół. ;) Nie zajmuję się tym jednak zawodowo, choć w razie problemów z wypełnieniem zeznania chętnie pomogę rozwiać wątpliwości (mailowo).

   Usuń
 12. wiam,mam pytanie mąz pracuje cały rok,ja tylko sezonowo,nie mamy zameldowania,ani tez dokumetów włoskich czy w zwiazku z tym mąz moze rozliczyc sie we włoszech?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mąż nie tyle może, co musi rozliczyć się we Włoszech - jeśli jednak w ciągu roku miał tylko jednego pracodawcę i nie ma prawa do żadnych ulg podatkowych, to składanie zeznania nie jest konieczne:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/04/roczne-zeznanie-podatkowe-osob.html

   Brak zameldowania w jego przypadku nie ma znaczenia, gdyż tak czy siak jest włoskim rezydentem podatkowym.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...