10 kwietnia 2013

ZEZNANIE PODATKOWE Z UŻYCIEM FORMULARZA REDDTI PF (EX UNICO)
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2017 r.

W 2016 r. wprowadzona została możliwość skorzystania z Unico (obecnie noszącego nazwę Redditi PF) częściowo wypełnionego przez urząd skarbowy, podobnie jak wcześniej w przypadku 730.

Formularz REDDITI PF (dawniej UNICO) muszą wypełnić osoby, które w ciągu danego roku podatkowego uzyskały dochody z działalności gospodarczej (a więc zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia o zapłaconym podatku VAT) lub wykonywania zawodu bez konieczności zakładania działalności gospodarczej (i płacenia VAT). Ponadto może być on użyty przez wszystkie osoby fizyczne, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z uproszczonego formularza 730 – np. nie mają rezydencji podatkowej we Włoszech, w roku rozliczenia podatkowego nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i/lub nie pobierają emerytury (a więc nie mają „pracodawcy” pełniącego rolę płatnika podatku, który zwróciłby nadpłatę podatku lub pobrał niedopłatę), zatrudnione są jako pomoce domowe lub opiekunki itp. Ponieważ termin składania REDDITI mija później niż termin składania 730, również osoby, które nie zdążyły złożyć deklaracji 730 mogą skorzystać z REDDITI.

UWAGA! Od 2014 roku niektóre z wyżej wymienionych osób mogą korzystać z uproszczonego formularza 730 - aktualizację informacji zajdziecie tutaj.


Podobnie jak w przypadku formularza 730, również w tym przypadku deklarację można wypełnić odręcznie lub za pomocą programu komputerowego, który jest udostępniany co roku na stronie internetowej urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate). 

Druk REDDITI może być wypełniony i przesłany do urzędu samodzielnie. Oczywiście możecie skorzystać z pomocy księgowego lub CAF w wypełnieniu deklaracji i zlecić im przesłanie jej do urzędu; możecie też zarejestrować się na stronie Agenzia delle Entrate w serwisie FiscOnLine, gdzie po otrzymaniu kodu PIN otrzymacie dostęp do portalu umożliwiającego przesłanie zeznania w formie elektronicznej (konieczne jest zameldowanie we Włoszech). Możliwe jest też wysłanie deklaracji listem poleconym (w kopercie formatu A4, zeznanie nie może być złożone!), również z zagranicy, na adres:Agenzia delle Entrate
Centro Operativo di Venezia
Via Giorgio De Marchi n. 16
30175 Marghera (VE) - Italia


Na kopercie należy napisać Wasze imię i nazwisko, codice fiscale oraz napis po włosku: „Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2017 Persone Fisiche” (gdzie „2017” zastępuje się rokiem, w którym składa się zeznanie).Dokumenty potrzebne do wypełnienia zeznania REDDITI są podobne do tych, które konieczne są przy wypełnianiu formularza 730 (o czym pisałam tutaj), oczywiście zależy to od rodzaju uzyskanych dochodów. Również obowiązujące ulgi i odliczenia nie ulegają zmianie i dotyczą obu rodzajów deklaracji.
NADPŁATAW przypadku nadpłaty podatku REDDITI daje dwie możliwości uzyskania zwrotu:  1. zwrot nadpłaty na konto bankowe, gotówką lub przekazem pocztowym,
  2. przeniesienie nadpłaty na rok następny, dzięki czemu zapłacicie w przyszłym roku mniejszy podatek.
UWAGA! Jeśli zdecydujecie się na wybór zwrotu nadpłaty podatku (a nie jej przeniesienia), musicie liczyć się z tym, że czas oczekiwania na zwrot wynosi kilka lat.Jeśli zdecydujecie się na zwrot nadpłaty, możecie wybrać między następującymi opcjami zwrotu:1. Przelew na konto bankowe: bez względu na wysokość nadpłaty (opcja obowiązkowa w przypadku kwot przekraczających 51645,69 euro) – należy podać dane konta bankowego, na które urząd skarbowy ma dokonać wpłaty (możecie to zrobić osobiście w oddziale urzędu lub przez internet). Może to być konto zagraniczne, należy wówczas podać międzynarodowy numer IBAN oraz kod SWIFT/ BIC.UWAGA! Konto musi należeć do osoby, której należy się zwrot – nie jest możliwa wpłata pieniędzy na konto osób trzecich!Aktywny jest też adres e-mail cop.coordinate.estero@agenziaentrate.it, na który można przesyłać dane kont bankowych osób zamieszkałych za granicą. Do maila musicie załączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz podać następujące dane:

  • Numer IBAN
  • Kod SWIFT/ BIC
  • Nazwę banku wraz z oddziałem
  • Adres oddziału banku

2. Zwrot gotówką odbierany w którymkolwiek oddziale poczty włoskiej – jest to możliwe jedynie w przypadku kwot nieprzekraczających 1549,37 euro. Urząd skarbowy przesyła Wam powiadomienie o przysługującym zwrocie, na którego podstawie możecie odebrać należną kwotę w urzędzie pocztowym, okazując ważny dowód tożsamości. Jest to możliwe w ciągu 6 miesięcy od daty nadania powiadomienia przez urząd skarbowy, po upłynięciu których konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o zwrot nadpłaty.3. Przekaz pocztowy, możliwy w przypadku kwot od €1549,38 do €51645,69.Informacji na temat zwrotów i stanu sprawy udzielają pracownicy specjalnej infolinii: 800.100.645, aktywnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w soboty od godziny 9 do 13. Osoby zarejestrowane na portalu urzędu skarbowego FiscOnLine mogą sprawdzić stan sprawy bezpośrednio na stronie internetowej.NIEDOPŁATA


W przypadku niedopłaty podatku wynikającej z zeznania REDDITI musicie dokonać wpłaty bezpośrednio przy pomocy tzw. formularza F24 (służącego we Włoszech do opłacania większości podatków i tym podobnych) w terminie do 16 czerwca danego roku. Dozwolone jest dokonanie wpłaty do 16 lipca, z odsetkami w wysokości 0,40%. Terminy te mogą ulegać zmianie, dlatego warto śledzić informacje na ten temat.


Pamiętajcie, że istnieje możliwość dopłaty należnego podatku w ratach miesięcznych (powiększonych o odsetki w wysokości 4%), więc nie zapomnijcie zaznaczyć odpowiedniej opcji w zeznaniu podatkowym lub, jeśli korzystacie z pomocy CAF, urzędu skarbowego lub księgowego, poinformować o Waszym wyborze osoby wypełniającej Waszą deklarację.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...