25 lutego 2013

JAKIE PRZEPISY REGULUJĄ POBYT OBYWATELI UE WE WŁOSZECH?Dawno minęły czasy, kiedy Polacy musieli stać od świtu przed kwesturą, czekać na otwarcie bram, a potem czekać w kolejce, by móc złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt. Mnie to dotknęło osobiście i nie wspominam tego doświadczenia zbyt miło – pozostało mi z niego wrażenie, że policjanci pracujący w rzymskiej kwesturze po prostu nas tam nie chcą i uważają obcokrajowców spoza Unii za gorszą kategorię ludzi. 

No ale nic, co było, to było, skupmy się na obecnie obowiązujących przepisach.:)


11 kwietnia 2007 roku weszła w życie ustawa nr 30 z dnia 06/02/2007 r. regulująca zasady pobytu obywateli UE we Włoszech, wdrażając  - z niemal rocznym opóźnieniem – unijną dyrektywę 2004/38/WE z 2004 roku. Ustawa ta jest podstawową normą odniesienia w sprawie pobytu obywateli państw Wspólnoty Europejskiej we Włoszech, jednak ze względu na jej niewielką precyzyjność Ministerstwo Spraw Wewnętrznych musiało opublikować kilka istotnych okólników objaśniających, które – choć nie stanowią prawa – służą za wskazówki urzędom, które powinny się do nich stosować. Wszystkie te dokumenty pomogą Wam w zrozumieniu wymagań urzędowych i, w razie potrzeby, pozwolą na wdrożenie wskazówek zawartych w moim „Vademecum Zadymiarza”:

Ustawa nr 30 z dnia 11.04.2007 r.zgodnie z tą ustawą, została zniesiona karta pobytu dla obywateli UE, która została zastąpiona przez zameldowanie w odpowiednim terytorialnie urzędzie gminy, po wykazaniu, że spełnia się warunki wymienione w ustawie.


Okólnik nr 19 z dnia 06/04/2007 r. wraz z załącznikami zawiera objaśnienie poszczególnych punktów ustawy nr 30/2007 i przedstawia formularze zaświadczeń, jakie urząd ma wystawiać obywatelom UE (zaświadczenie o złożeniu wniosku o zameldowanie i zaświadczenie o stałym prawie pobytu).


Okólnik nr 39 z dnia 18/07/2007 r.zawiera praktyczne wskazówki mające na celu ułatwić pracę urzędnikom, którzy po publikacji ustawy nr 30 mieli problemy z wprowadzeniem w życie jej założeń.


Okólnik nr 45 z dnia 08/08/2007 r. (na stronie MSW nie ma już załączników, ale podaję Wam dodatkowy link z załącznikami) – objaśnienia dotyczące zaświadczeń wydawanych obywatelom UE (patrz załączniki – po raz pierwszy pojawia się tzw. „attestato di regolare soggiorno", nie przewidziane w ustawie), dokumentacji wykazującej status pracownika oraz procedury dotyczącej obywateli UE zameldowanych we Włoszech przed 11.04.2007 r.).

Okólnik nr 54 z dnia 08/10/2007 r. objaśnienie dotyczące znaczków skarbowych wymaganych przy wydawaniu zaświadczeń obywatelom UE.


Ustawa nr 32 z dnia 28.02.2008 r.zmiany w ustawie nr 30/2007, dotyczące głównie problemu wydalania z Włoch obywateli UE.


Ustawa nr 92 z dnia 23.05.2009 r. tzw. „pakiet bezpieczeństwa”, mający na celu zwiększyć sankcje związane z niektórymi rodzajami przestępstw, dokonywanych m. in. przez obywateli UE.


Okólnik nr 18 z dnia21.07.2009 r.objaśnienia dotyczące wytycznych UE odnoszących się do niektórych problemów, na jakie natykają się obywatele UE przebywający w innym kraju Unii, takich jak wysokość i pochodzenie środków na utrzymanie osób niepracujących i uznawanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku osób przebywających we Włoszech tymczasowo (np. studentów).


Okólnik nr 5355 z dnia 28.08.2009 r.objaśnienia dotyczące m.in. niedopuszczalności wydalania obywateli UE, którzy nie dopełnili formalności meldunkowych.


Dekret nr 89 z dnia 23.06.2011 r. (paragraf I)zmiany (kosmetyczne) w ustawie nr 30/2007, mające na celu jej uzupełnienie i podkreślenie, że urzędy muszą brać pod uwagę osobistą sytuację każdego obywatela UE i że zaświadczenie o dopełnieniu formalności meldunkowych nie stanowi warunku umożliwiającego pobyt we Włoszech oraz precyzuje niektóre sytuacje, które usprawiedliwiają wydalenie obywatela z Włoch. 


Okólnik nr 17102/124 z dnia 23.06.2011 r.objaśnienia dotyczące ustawy nr 89/2011, z których istotne jest podkreślenie, że bez poważnego powodu urzędy nie mogą sprawdzać, czy obywatel UE nadal spełnia warunki ustawy 30/2007


Ustawa nr 129 z dnia 02.08.2011 r.przekształcenie dekretu nr 89/2011 w ustawę, z niewielkimi zmianami nie mającymi większego wpływu na treść samego dekretu


Ustawa nr 97 z dnia 06.08.2013 r. (art. 1) - zmiany w ustawie nr 30/2007 mające na celu lepsze dostosowanie jej do dyrektywy europejskiej nr 2004/38/UE; zagwarantowane zostało uznawanie związków partnerskich zawartych w państwach, w których są one legalne, a także zniesiono obowiązek sprawdzania, czy obywatel UE ma wystarczające środki na pokrycie kosztów mieszkaniowych na terytorium Włoch.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...