7 października 2013

ZWOLNIENIE Z PRACY PRZEZ PRACODAWCĘ (LICENZIAMENTO INDIVIDUALE)


Aktualizacja z dnia 27.03.2015 r.: Jeśli podpisaliście lub podpiszecie umowę na czas nieokreślony po 07.03.2015 r., będą Was obowiązywać nowe zasady zwolnień, o czym pisałam tutaj. <-- KLIK

W ostatnich czasach zdarza się to coraz częściej – pracodawca, z różnych powodów, decyduje o zwolnieniach w firmie. I choć oczywiście życzę Wam, by Was to nie spotkało, warto wiedzieć, w jaki sposób regulowana jest kwestia zwolnień we Włoszech, zwłaszcza, że jest to pod tym względem kraj dość specyficzny. Wypowiedzenie umowy pracownikowi często nie jest takie proste, trzeba mieć ku temu ważny powód, a i wtedy nie jest powiedziane, że zwolniony pracownik nie zwróci się do związków zawodowych i nie spróbuje sprzeciwić się decyzji firmy. Nie mówiąc już o osobach pracujących w administracji publicznej, praktycznie nietykalnych, zgodnie z zasadą „wygrałem konkurs, nikt mnie nie ruszy”.

Zwolnienie z pracy w zależności od umowy

 • Umowa na czas nieokreślony pracodawca może Was zwolnić jedynie z ważnego powodu (giusta causa lub giustificato motivo), a więc nie może podjąć tej decyzji bezpodstawnie. Giusta causa związana jest z osobą pracownika, a więc jest to najczęściej poważne naruszenie warunków umowy, działanie na szkodę firmy, kradzież mienia itp. Giustificato motivo dotyczy zakładu pracy i może być oggettivo (obiektywny) lub soggettivo (subiektywny). Powodem obiektywnym mogą być np. problemy finansowe firmy, jej reorganizacja czy też niezdolność pracownika do dalszego wykonywania powierzonych mu obowiązków, natomiast przykładem powodu subiektywnego jest nie wykonywanie przez pracownika obowiązków, np. ze względu na nadużywanie chorobowego.
 • Umowa na czas określony ponieważ umowa ta przewiduje termin końcowy, pracodawca nie może ot, tak zrezygnować z Waszych „usług” przed jego upłynięciem. Może to zrobić jedynie podczas okresu próbnego, z tzw. słusznego powodu (giusta causa) lub w wyniku sytuacji od niego niezależnej (takiej jak bankructwo firmy), w przeciwnym wypadku możecie zażądać odszkodowania w wysokości odpowiadającej „utraconej” pensji, jaką powinniście otrzymać zgodnie z umową.
 • Umowa o projekt (contratto a progetto) – również w tym przypadku istnieje „termin końcowy” umowy, który może być zarówno datą jej wygaśnięcia, jak i momentem zakończenia „projektu” (np. jeśli zostaliście zatrudnieni do pracy nad projektem architektonicznym, w przypadku jego zakończenia przed czasem pracodawca może podziękować Wam za współpracę). Zgodnie z reformą rynku pracy z 2012 roku (tzw. riforma Fornero) możliwe jest wcześniejsze zwolnienie pracownika w przypadku słusznego powodu (giusta causa) lub wykrycia, że tak naprawdę w ogóle nie nadaje się on do danego projektu (tzw. inidoneità professionale) i dalsza współpraca jest niemożliwa.
Okres wypowiedzenia (preavviso)

Podobnie jak w przypadku rezygnacji z pracy przez pracownika, również pracodawca, zwalniając go, musi dotrzymać okresu wypowiedzenia, który zmienia się w zależności od rodzaju umowy oraz branży.

Jeśli zatrudnieni jesteście na podstawie umowy o projekt, sprawdźcie, czy zawiera ona zapis o okresie wypowiedzenia, w przeciwnym wypadku pracodawca może Wam zwolnić w zasadzie z dnia na dzień.

W przypadku umowy na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia regulowany jest przez poszczególne kontrakty zbiorowe (CCNL) każdej branży.

Umowa na czas określony nie przewiduje możliwości wcześniejszego jej rozwiązania, z wyjątkiem wyżej opisanych sytuacji, więc nie istnieje coś takiego, jak okres wypowiedzenia. Jeśli zostaniecie zwolnieni przed wygaśnięciem umowy, macie prawo zażądać zadośćuczynienia.

PRACODAWCA MUSI POWIADOMIĆ WAS O ZWOLNIENIU PISEMNIE, WRĘCZAJĄC WAM WYMÓWIENIE OSOBIŚCIE LUB PRZESYŁAJĄC JE LISTEM POLECONYM ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU!

Kogo nie można zwolnić?

Są sytuacje, w których zwolnienie pracownika jest po prostu niemożliwe, gdyż zabraniają tego przepisy:

 • w ciągu roku od zawarcia związku małżeńskiego przez pracownicę
 • podczas ciąży pracownicy i do momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia
 • w przypadku osób dyskryminowanych ze względu na wiarę lub poglądy polityczne
 • jeśli nieobecności pracownika w miejscu pracy związane są tylko i wyłącznie z działalnością związkową

Niesłuszne zwolnieniu z pracy (licenziamento illegittimo)

Jeśli uważacie, że pracodawca zwolnił Was wbrew przepisom, możecie spróbować wytoczyć mu sprawę – w niektórych przypadkach sąd nakazuje pracodawcy przywrócenie byłego pracownika do pracy, jednak najczęściej można uzyskać odszkodowanie pieniężne, oczywiście jeśli sąd przyzna Wam rację.

Ze sprawami związanymi z niesłusznym zwolnieniem pracownicy we Włoszech zazwyczaj zwracają się nie do prywatnego adwokata, a do związków zawodowych (sindacati), które zajmują się w ich imieniu całą procedurą (wychodzi to znacznie taniej). Często bywa tak, że pracodawca dąży do ugody i nie dochodzi do sprawy w sądzie – czasem wystarczy list adwokata związkowego.

Jakie sankcje mogą czekać pracodawcę w przypadku wygrania przez Was sprawy?

POWÓD ZWOLNIENIA
MOŻLIWE KONSEKWENCJE
FIRMY ZATRUDNIAJĄCE CO NAJMNIEJ 16 PRACOWNIKÓW
Dyskryminacja ze względu na płeć, pochodzenie, rasę, język, przynależność do związków zawodowych, poglądy polityczne lub religijne itp.
·         Przywrócenie pracownika do pracy oraz odszkodowanie – pracodawca musi zapłacić pracownikowi za okres od zwolnienia do przywrócenia do pracy, przy czym wysokość odszkodowania nie może być niższa niż jego pięciomiesięczna pensja
Zwolnienie kobiety w ciąży lub w ciągu pierwszego roku życia dziecka
Zwolnienie pracownicy w ciągu roku od daty zawarcia przez niego związku małżeńskiego
Zwolnienie dyscyplinarne (giusta causa lub giustificato motivo soggettivo)
·         Jeśli pracownik udowodni, że powód zwolnienia jest nieprawdziwy (np. wcale nie nadużywał chorobowego), sąd może nakazać jego przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie w wysokości do 12 miesięcznych pensji.

·         Jeśli powód zwolnienia rzeczywiście istnieje, ale nie usprawiedliwia od zwolnienia pracownika, sąd może przyznać mu odszkodowanie w wysokości od 12 do 24 miesięcznych pensji.

Zwolnienie ze względu na problemy finansowe firmy, jej reorganizację i organizację działalności (giustificato motivo oggettivo)
·         Sąd może przyznać pracownikowi odszkodowanie w wysokości od 12 do 24 miesięcznych pensji.

FIRMY ZATRUDNIAJĄCE DO 15 PRACOWNIKÓW
Niesłuszne zwolnienie, bez względu na powód
·         Odszkodowanie w wysokości od 2,5 do 6 miesięcznych pensji
Żeby lepiej zilustrować Wam kwestię niesłusznego zwolnienia z pracy, posłużę się przykładem:
Kazio pracował w firmie budowlanej, był zatrudniony na czas nieokreślony. Po zakończeniu prac na budowie X, firma poinformowała Kazia, że postanowiła go zwolnić, gdyż budowa została ukończona. Kazio wytoczył firmie sprawę i sąd przyznał mu rację, gdyż firma nie była w stanie wykazać, że nie mogła wykorzystać Kazia do pracy przy innych budowach, na których praca nadal się odbywała.

Sąd nie mógł nakazać firmie przywrócenia Kazia do pracy, gdyż jest ono możliwe jedynie w przypadku, gdy pracownik udowodni, że powód, który doprowadził do jego zwolnienia nie istniał (a firma rzeczywiście zakończyła pracę na budowie, na której Kazio pracował). Dlatego też firma została skazana na wypłacenie Kaziowi odszkodowania.


Ugoda zapobiegawcza (conciliazione preventiva)

Reforma rynku pracy z 2012 roku wprowadziła obowiązek przeprowadzania w niektórych przypadkach tzw. ugody zapobiegawczej (conciliazione preventiva). Obowiązek ten dotyczy jedynie firm zatrudniających ponad 15 osób (5 w przypadku zakładów rolniczych), które decydują się na zwolnienie pracownika ze względów finansowych i organizacyjnych (giustificato motivo oggettivo).

Procedura ugody jest następująca:

 1. pracodawca wysyła listem poleconym (raccomandata A/R) lub elektroniczną pocztą certyfikowaną (PEC) powiadomienie o zamiarze zwolnienia pracownika, wraz z uzasadnieniem – musi je wysłać zarówno pracownikowi, jak i Dyrekcji Pracy (Direzione del Lavoro)
 2. procedura oficjalnie rozpoczyna się w dniu otrzymania powiadomienia przez Dyrekcję Pracy
 3. Dyrekcja Pracy ma 7 dni na wezwanie obu stron
 4. przed komisją powołaną przez Dyrekcję Pracy pracodawca i pracownik próbują się „dogadać”, ewentualnie w obecności adwokata czy przedstawiciela związków zawodowych
 5. procedura musi się zakończyć w ciągu 20 dni od pojawienia się stron w urzędzie Dyrekcji Pracy, choć termin ten może się wydłużyć, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę
 6. jeśli nie zostanie zawarta ugoda (np. pracownik twierdzi, że rozwiązanie umowy jest niezgodne z przepisami), mamy do czynienia ze zwolnieniem pracownika, natomiast w przypadku zawarcia umowy dochodzi do rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron (dającego pracownikowi prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych)

„Podatek” od zwolnienia pracownika

Od 1 stycznia 2013 roku została wprowadzona jeszcze jedna nowość – firmy zwalniające pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony muszą zapłacić tzw. „contributo di licenziamento”, a więc coś w rodzaju podatku od ich zwolnienia. W praktyce jest to opłata, która ma wspomóc kasę INPS i finansować zasiłek dla bezrobotnych.

Wysokość opłaty zależy od stażu pracy zwolnionego pracownika w danej firmie –za każde 12 miesięcy pracy w ostatnich trzech latach zatrudnienia pracodawca musi zapłacić 41% maksymalnej kwoty zasiłku przysługującego pracownikowi. Co ciekawe, opłata ta jest obowiązkowa bez względu na to, czy zwolniony pracownik rzeczywiście będzie pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Opłaty od zwolnienia pracownika nie muszą płacić osoby zatrudniające pomoce domowe i opiekunki (colf i badanti).


62 komentarze:

 1. WITAM.
  A jak to właściwie jest z tym TFR?
  Chodzi mi o wypłatę tzw. odprawy we Włoszech. Mąż pracuje tam od 10 lat w jednej firmie jako spawacz - hydraulik. Umowa na czas nieokreślony, 3 poziom zaszeregowania. Ostatnio, w związku z kryzysem zwolniono parę osób. Może to spotkać równie dobrze mojego męża, więc chciałabym wiedzieć jak wygląda wypłata odprawy (TFR). Jedni piszą, że powinna nastąpić razem z ostatnim wynagrodzeniem (czyli jak - cały zgromadzony kapitał TFR razem z wypłatą na konto np.?), inni, że są dwie możliwości: albo zostawić w zakładzie (w domyśle w INPSie), albo przetransferować do wybranego przez siebie funduszu emerytalnego, bo to są składki na emeryturę i o żadnej gotówce nie ma mowy. Więc w końcu to jest odprawa w żywym pieniądzu na zakończenie stosunku pracy, czy wirtualny kapitał osiągalny dopiero wraz z wiekiem emerytalnym? Jakoś trudno mi uwierzyć, że pracownik po 10 latach pracy dostanie w ramach odprawy transfer składek emerytalnych do innego funduszu i żadnej gotówki :( Wiem, że jest jeszcze trzecia możliwość - wniosek o wypłatę do 70% środków na cele specjalne, które należy udokumentować - co mnie nie interesuje. Według mnie składki na tzw. II filar jakim jest TFR, a odprawa to zupełnie inna para kaloszy. W końcu ten TFR gromadzimy na odprawę na zakończenie stosunku pracy, czy - jak gdzieś wyczytałam - na odprawę emerytalną? Jakieś to wszystko pokręcone... Mąż, gdyby dostał wypowiedzenie, wróci oczywiście do Polski. Na start w poszukiwaniu kolejnego zatrudnienia odprawa jak najbardziej by się przydała, oczywiście jeśli przez to słowo rozumie się zadośćuczynienie za utratę pracy w formie pieniężnej, w wysokości odpowiedniej wielokrotności wynagrodzenia ...
  Ciężko mi ogarnąć ten temat. Proszę o pomoc, jeśli ktoś wie jak ta sprawa wygląda.
  Będę wdzięczna za wszystkie odpowiedzi.
  Pozdrawiam,
  Betty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odprawa TFR nie ma nic wspólnego ze składkami emerytalnymi - jeśli Twój mąż w chwili zatrudnienia postanowił pozostawić ją w firmie, po zakończeniu stosunku pracy otrzyma zgromadzone pieniądze. Więcej informacji znajdziesz w artykule o TFR:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/trattamento-di-fine-rapporto-czyli-cos.html?m=1

   Usuń
  2. Dzięki za szybką odpowiedź. Zanim mi odpisałaś, znalazłam na Twoim blogu ten artykuł, do którego podajesz link ;p
   W sumie wszystko jasne oprócz tego, że nie pamiętam dokładnie jaką mój mąż podjął decyzję w 2007 roku, a dziś nie udało mi się z nim porozmawiać. Ale wydaje mi się, że pozostawił TFR w firmie. W sumie, w tamtym czasie firma zatrudniała powyżej 50 pracowników i domyślam się, że te składki wpłacała do INPSu na konto. Ale czytałam gdzieś, że pracodawca składki osób, które dokonały właśnie takiego wyboru, może ulokować zbiorowo w wybranym przez siebie funduszu emerytalnym wspólnym dla wszystkich pracowników - i co wtedy? Rozumiem, że TFR pozostawiony w zakładzie, ewentualnie w INPSie, powinien być wypłacony wraz z ostatnim wynagrodzeniem, a jeśli został ulokowany przez pracodawcę w funduszu, to jak to wygląda?
   Jeszcze jedno pytanie. Chodzi o poziom zaszeregowania, czyli włoskie "livello". Wyczytałam, że im wyższy stopień, tym krótszy okres wypowiedzenia (raczej odwrotnie niż w Polsce) - jakieś sensowne uzasadnienie znasz?. Opisano sankcje, jakie poniesie pracownik nie dotrzymując tego okresu, nie ma jednak informacji o sankcjach dla firmy, która zwalnia pracownika np. w piątek i informuje, że od poniedziałku już nie ma przychodzić do pracy (przykład autentyczny - pracownik 9 lat umowa na czas nieokreślony). To przecież też niedotrzymanie wypowiedzenia. Jeśli faktycznie pracodawca nie może już temu pracownikowi dać zajęcia (mniejsza ilość zleceń z powodu kryzysu), to chyba za okres wypowiedzenia powinien zapłacić, plus oczywiście dodatkowo TFR, czy tak?
   Przepraszam, ze się tak rozpisałam, ale po tak długiej rozłące z mężem chciałabym dopilnować, aby nikt nie pozbawił go tego, co mu się prawnie należy. Chociaż tyle mogę dla niego zrobić w podzięce za jego poświęcenie dla utrzymania rodziny :)

   Usuń
  3. W przypadku firm zatrudniających ponad 50 osób TFR zostaje przekazany na specjalny fundusz INPS (Fondo di Tesoreria). Z punktu widzenia pracownika niewiele się zmienia - TFR, zarówno na zakończenie stosunku pracy, jak i w przypadku wniosku o jego wcześniejszą wypłatę, jest wypłacany przez pracodawcę, który otrzymuje później pieniądze z funduszu INPS (dokonuje tzw. conguaglio, czyli wyrównania).

   Jeśli natomiast Twój mąż postanowił przeznaczyć TFR na fundusz emerytalny lub nie poinformował pracodawcy o swoim wyborze, odprawa zwiększy jego przyszłą emeryturę.

   Jeżeli chodzi o okres wypowiedzenia, wszystko zależy od branży, w której pracuje mąż. Kontrakty zbiorowe (CCNL) dokładnie określają okres wypowiedzenia, którego musi dotrzymać pracownik oraz pracodawca (np. w usługach i handlu im wyższy poziom, tym dłuższy okres wypowiedzenia). Jeśli okres wypowiedzenia nie zostanie przez pracodawcę dotrzymany, musi on wypłacić mężowi odpowiednią kwotę "zastępczą", tzw. indennità di mancato preavviso.

   Usuń
  4. Dee, jesteś wielka! Dzięki ;D
   Właśnie upewniłam się, że mąż wybrał opcję pozostawienia TFR w zakładzie.
   O ile wiem, zgromadzony w TFR kapitał jest kwotą brutto (widać ją, co roku wyższą, na każdym rozliczeniu CUD). Jaki procent podatku zostaje odprowadzony z tej kwoty, zanim dojdzie do wypłaty odprawy pracownikowi?

   Usuń
  5. Obliczenie podatku, jaki należy zapłacić od TFR nie jest proste i zależy od dochodu uzyskiwanego w ciągu ostatnich 5 lat - w dużym uproszczeniu, po obliczeniu podstawy opodatkowania TFR, pobierany jest podatek w zależności od progu podatkowego, pod który podchodzi dochód Twojego męża. Ale to nie koniec - po 3 latach urząd skarbowy dokonuje ponownego obliczenia należnego podatku (na podstawie rzeczywistego dochodu) i może się zdarzyć, że trzeba coś dopłacić, jeśli wpadło się w wyższy próg. Jest to jednak na tyle skomplikowane, że ja przynajmniej nie jestem w stanie obliczyć kwoty netto.:)

   Usuń
  6. Swoim dochodem mąż częściowo przekracza 1. próg podatkowy. Uśredniając, to ok 25%. Najprościej licząc, jeśli TFR brutto wynosi np. 10.000,- to po odliczeniu podatku wyniesie 7.500 euro netto, chyba że oprócz podatku są jakieś inne potrącenia. To wszystko oczywiście "na babski rozum" ;) Ale chyba mniej-więcej o to chodzi?
   A tutaj linki do artykułów na ten temat. Ja, niestety, włoskiego nie znam, a automatyczne tłumaczenie Googla jest mało czytelne.
   Pewnie lepiej to zrozumiesz ;)
   http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-16/leggero-regole-uniformi-063931.shtml?uuid=AbuzdWtG
   http://finanza.excite.it/tassazione-tfr.html

   Jeszcze jedno. Kwota wolna od podatku to 8000 euro. Czy dochód brutto, widniejący na rozliczeniu CUD, jest już pomniejszony o tę kwotę, czy odliczenie następuje w trakcie obliczania należnego podatku? Chyba, że jest ona odliczana tak jak w Polsce, czyli podatek nadpłacony od kwoty do 8000,- w roku rozliczeniowym (8000 x 23% = 1840) jest odpisywany od podatku, a nie od dochodu?

   Usuń
  7. To nie jest kwestia przeczytania artykułów na ten temat - czytałam ich mnóstwo, ale to nie zmienia faktu, że nie podejmuję się obliczania TFR netto, gdyż nie mam wystarczających kompetencji. Jeśli nie jestem czegoś pewna, wolę doradzić np. wizytę w CAF, gdzie zajmują się tym na co dzień, zamiast pisać bzdury.:)

   Jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, to pracownicy najemni, którzy w ciągu całego roku nie przekroczyli 8000 euro dochodu nie płacą podatku dochodowego. Jeśli dochód Twojego męża przekracza tę kwotę, musi zapłacić podatek zgodnie z obowiązującymi progami podatkowymi, z tym że przysługuje mu odliczenie za pracę najemną, o którym pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/01/odliczenie-od-podatku-za-prace-najemna.html?m=1

   Odliczenie to obniża należny podatek dochodowy, podobnie jak ewentualna ulga rodzinna, jeśli mu taka przysługuje.

   Usuń
  8. PS. Na zaświadczeniu o dochodach (CUD) widnieje podstawa opodatkowania (imponibile IRPEF) oraz wszystkie zaliczki na poczet podatku dochodowego, które wpłacił pracodawca (w osobnych polach). Podatek dochodowy za cały rok oblicza program, którego używa się przy wypełnianiu zeznania podatkowego - po wpisaniu wszystkich danych otrzymuje się końcowy wynik, bez konieczności dokonywania obliczeń "ręcznych".

   Usuń
  9. Dee, jestem Ci bardzo wdzięczna za wszystkie odpowiedzi i cierpliwość dla nas wszystkich "bidulków" muszących się zmagać z włoską biurokracją i arogancją. Twój blog, to chyba jedyne miejsce w sieci, gdzie można nie tylko znaleźć potrzebne informacje, ale co najważniejsze, uzyskać rzeczową pomoc i poradę i to naprawdę szybko :) Nie wiem, jak znajdujesz na to wszystko czas i siły, ale nie opuszczaj nas, bo zginiemy ;p
   Serdecznie pozdrawiam i dziękuję!

   Usuń
 2. Witam Panią, mam takie pytanie mąż pracuje na umowe na czas nieokreslony, czy gdyby zostal zwolniony poniewaz fabryka powoli upada, to w jakim czasie pracodawca wypłaci mu odprawe TFR czy jest jakis okreslony czas na wyplate odprawy? I na jakiej zasadzie to dziala? bo jesli pracodawca nie ma pieniedzy na wyplate odprawy ktora mąż ma uzbieraną ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania powinnaś znaleźć tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/trattamento-di-fine-rapporto-czyli-cos.html

   Usuń
  2. Witam.
   Ciężkiej sytuacji w firmie męża ciąg dalszy :/
   Pierwsze pytanie dotyczy ponownie wypłaty TFR, a właściwie jednego szczegółu. W linku, który mi podałaś faktycznie znalazłam odpowiedzi na większość pytań dotyczących tego tematu. Jednak nie rozumiem, co oznacza termin wypłaty TFR "w ciągu 30 dni od daty opublikowania w ISTAT"- tak to wygląda w CCNL Metalmeccanici czyli układzie zbiorowym dotyczącym mojego męża. W innych układach jest to 30 - 45 dni od daty zakończenia stosunku pracy i sprawa jasna. Jaka to różnica, jaki wpływ ma odpowiednik polskiego GUSu we Włoszech na termin takiej wypłaty? Szef firmy, w momencie złożenia wypowiedzenia przez jednego z pracowników, obiecał mu wypłatę wszystkich należności w ciągu trzech miesięcy (oprócz TFR również zaległych wypłat), podkreślając jednocześnie, że zgodnie z przepisami mogłoby to potrwać nawet do sześciu miesięcy - skąd wziął te terminy? Firma nie jest w stanie upadłości, ale w tej chwili, ze względu na trudną sytuację finansową, otrzymała zgodę na Cassa Integrazione. Właśnie w tej chwili mąż korzysta z 2-tygodniowego "postoju". Z tą sprawą związane jest moje drugie pytanie:
   Pracodawca nie bardzo chce sam zwalniać pracowników, domyślam się, że ze względu na spore koszta z tym związane. Jednak sytuacja jest poważna, ponieważ od pół roku spóźnia się z wypłatami - dziś powinna już być wypłata za wrzesień, a nie wypłacono jeszcze do tej pory za sierpień. Ludzie podenerwowani, zadłużeni. Szef otwarcie mówi, że na zlecenia we Włoszech nie ma co liczyć i próbuje ich szukać za granicą, ale kiedy wygra jakiś przetarg - nie wiadomo :/ W związku z tym mąż myśli o złożeniu w najbliższym czasie wypowiedzenia, obawiając się, że im dłużej tam zostanie, tym trudniej będzie mu otrzymać należne wynagrodzenie wraz z odprawą (bankructwo, ogłoszenie upadłości itp.) Czy potrafisz nam jakoś doradzić w tej kwestii? Co traci mąż zwalniając się sam, nie czekając aż zrobi to firma? Jak taki dokument wypowiedzenia powinien wyglądać, co zawierać - czy np. żądanie należnych odsetek za nieterminowe wypłaty, zapłaty za okres wypowiedzenia (czy firma może go w tym okresie trzymać na cassa integrazione?), wypłaty odprawy TFR (czy to może w osobnym piśmie?).
   Będę wdzięczna za szybką odpowiedź.

   Pozdrawiam.

   Usuń
  3. 1) Włoski urząd statystyczny (ISTAT) publikuje co miesiąc wskaźnik regulujący określone stawki w odniesieniu do kosztów utrzymania - wskaźnik ten odnosi się m.in. do TFR czy wynajmu mieszkania. Kontrakt zbiorowy, któremu podlega Twój mąż bierze pod uwagę datę publikacji wskaźnika w miesiącu zakończenia stosunku pracy, więc TFR powinien zostać wypłacony w ciągu maksymalnie 30 dni od tej daty. Z góry ostrzegam, że pracodawcy bardzo często nie dotrzymują terminów zawartych w CCNL, wówczas nie pozostaje nic innego, jak zwrócić się o pomoc do związków zawodowych lub prawnika - zazwyczaj wysyła się najpierw ponaglenie, a jeśli ponaglenia nie zmienią sytuacji, wówczas wchodzi się na drogę sądową, by odzyskać należne pieniądze (tzw. decreto ingiuntivo).

   2) Jeśli mąż sam się zwolni, może utracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych, więc na jego miejscu zwróciłabym się do związków z prośbą o wskazanie, w jaki sposób może złożyć wypowiedzenie z słusznego powodu (giusta causa). Brak wypłaty jest jednym z takich powodów, ale trzeba uważać, gdyż jeden miesiąc bez wynagrodzenia to za mało (muszą być przynajmniej dwa), a z drugiej strony zbyt wiele miesięcy może oznaczać, że pracownik godził się na taką sytuację. Sprawa jest delikatna, dlatego porada prawnika wydaje mi się niezbędna.

   Usuń
  4. Wiem, że trudno radzić komuś na odległość, ale z Twojego doświadczenia - składać to wypowiedzenie zawczasu, czy jeszcze poczekać? Spóźnienia z wypłatą są już od pół roku, z tym że najpierw były to dni i tygodnie, teraz już drugi raz to opóźnienie jest dłuższe niż miesiąc (dziś właśnie zaległa wypłata za sierpień zbiega się w czasie z bieżącą za wrzesień), czyli przekroczony został dopuszczalny termin wypłaty "do końca miesiąca następującego po miesiącu pracy". Biorąc pod uwagę fakt marnej wypłacalności firmy i łącząc to z faktem dość dużych opóźnień ze strony INPSu w wypłatach cassa integrazione, nie przychodzi nam nic innego do głowy, jak to żeby się jak najszybciej stamtąd ewakuować, żeby nie zostać z przysłowiową "ręką w nocniku". Ale chcemy zrobić to z głową. Według Twojej opinii (zbyt długie godzenie się na obecną sytuację) wydaje mi się, że nie ma na co czekać. Jak sądzisz?

   Usuń
  5. Masz rację, trudno jest radzić w tak skomplikowanej sytuacji, bo tu chodzi o Wasze życie. Mogę Ci jedynie powiedzieć, co ja prawdopodobnie zrobiłabym na miejscu Twojego męża - przede wszystkim na gwałt zaczęłabym szukać innej pracy, intensywnie. Na razie opóźnienia w wypłacie nie są tragiczne, w każdym razie nie na tyle, by gwarantować mu, że jego wypowiedzenie zostanie uznane za "dimissioni per giusta causa", a od tego zależy, czy będzie mu przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych. Popieram myśl o ewakuacji, ale to musi być ewakuacja przemyślana, ja szukałabym najpierw alternatywy, zachowując status pracownika, zbierając nadal TFR, części trzynastki itd., o które potem można się ubiegać, choćby sądownie. Nie chciałabym ryzykować, że pozostanę kompletnie bez dochodu.

   Usuń
  6. Dzięki. O tym właśnie myślimy, trudno jednak żyć bez pieniędzy (jeśli sytuacja firmy nadal będzie się pogarszać, na wypłatę coraz trudniej będzie liczyć), a znaleźć we w miarę szybkim czasie inną pracę we Włoszech, a tym bardziej w Polsce łatwo nie jest. Rachunki i zobowiązania same się nie zapłacą - instytucji nie interesują kłopoty z wypłacalnością naszego pracodawcy - i to jest największy kłopot. No, ale to już nasz problem..., chyba że wiesz gdzie przyjmą do pracy dobrego hydraulika i spawacza z wieloletnim stażem ;D

   Pozdrawiam.

   Usuń
  7. Niestety nie, ale będę trzymać kciuki.:)

   Usuń
  8. Dziękuję :)
   Jeszcze tylko jedno pytanie: czy żeby otrzymać trzynastą pensję trzeba przepracować cały rok, czy jeśli mąż złoży wcześniej wypowiedzenie, to należy mu się trzynastka za przepracowane odpowiednio w danym roku miesiące?

   Usuń
  9. Trzynastka przysługuje proporcjonalnie do dni przepracowanych w danym roku, jeśli mąż zwolni się np. w listopadzie, otrzyma trzynastkę "uzbieraną" od stycznia do ostatniego dnia pracy.

   Usuń
 3. witam, gdzie powinnam sie udac w przypadku mobbingu w miejscu pracy. pracuje w Bolzano jako kelnerka. od 3 lat jestm ofiarą mobbingu(ponizanie, zanizona wyplata, niewyplacane nadgodziny, przezywanie)bardzo prosze o pomoc i rade

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz zwrócić się do jednego z włoskich stowarzyszeń antymobbingowych - np. stowarzyszenie PRIMA (http://www.mobbing-prima.it/cosa_facciamo-vittime-servizi.html) oferuje m. in. pomoc prawną w wytoczeniu sprawy pracodawcy, jeśli prawnicy uznają, że są ku temu przesłanki.

   Usuń
 4. A co ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Istnieje możliwość domagania się o odszkodowanie bądź przywrócenie do pracy? Niestety zostałam źle oceniona i wynikła taka, a nie inna sytuacja. Nie miałam nawet możliwości się wytłumaczyć...a więc to teraz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli uważasz, że zostałaś zwolniona niesłusznie, powinnaś wystąpić przeciwko pracodawcy poprzez adwokata lub związki zawodowe (które udzielają m.in. pomocy prawnej w tego typu sprawach).

   Usuń
 5. Witam serdecznie pracowalam jako badantka mam 54 lata, zeby dostac aspi przez 1 rok brakuje mi20 dni co by moznna zrobic zeby dostac ten zasilek prosze o pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli nie spełniasz warunku związanego z minimalnym okresem opłaconych składek, niestety niewiele można zrobić, gdyż Aspi Ci nie przysługuje. Więcej na ten temat pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/zwyky-zasiek-dla-bezrobotnych-czyli-aspi.html

   Usuń
 6. Droga Dee pracuje we wloszech, moja tesciowa zmarla i mieszkala w polsce czy mi sie cos nalezy.Wiem ze jak ktos pracuje w polsce to dzieci , synowa , ziec jak pracuja to sie naleza pieniadze. Z gory dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawdopodobnie chodzi Ci o odszkodowanie wypłacane w Polsce przez zakłady ubezpieczeniowe osobom pracującym, które przystąpiły do odpowiedniego ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy - nie jest to pomoc państwowa, pieniądze te pochodzą z polisy i są wypłacane np. przez PZU. Tak więc trudno jest mi wypowiadać się na temat ewentualnego odpowiednika we Włoszech, gdyż jest to sprawa "komercyjna", zależna od dodatkowych składek wpłacanych prywatnemu ubezpieczycielowi.

   Usuń
 7. Witam. Wczytałam się, że wcześniejsze komentarze i skoro temat dotyczy TFR, to myślę, że dobrze trafiłam. Mam takie pytanie. Mąż pracuje we Włoszech od 2007 roku - umowa na czas nieokreślony. Dowiadywał się w zakładzie pracy, że może wypłacić 70% swojej kwoty zgromadzonej TFR na zakup mieszkania we Włoszech. Jednak byłby to zakup w kredycie hipotecznym a nie za gotówkę... Czy w tej sytuacji, TFR również może być wypłacony, czy stanowić on będzie ( razem z hipoteką) zabezpieczenie dla banku udzielającego kredytu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Generalnie pracownik, który przepracował u danego pracodawcy co najmniej 8 lat, może poprosić o wcześniejsze wypłacenie mu części uzbieranej odprawy, maksymalnie 70%. Prośba musi być odpowiednio umotywowana i przepisy dopuszczają wcześniejszą wypłatę ze względu na wydatki zdrowotne, zakup mieszkania dla siebie lub dla dzieci (kwestia kredytu jest nieistotna), wydatki ponoszone podczas urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego i podczas urlopu branego ze względów szkoleniowych. Tak naprawdę wszystko zależy od pracodawcy, gdyż o ile nie zawsze musi on pozytywnie rozpatrzyć wniosek pracownika, o tyle może wypłacić mu TFR również z innych powodów, nie przewidzianych przepisami.

   TFR zostaje wypłacony pracownikowi, nie bankowi, wiec mąż dostałby pieniądze do reki i mógłby z nimi zrobić, co chce. :)

   Usuń
 8. Dziękuje bardzo za szybką i rzetelną odpowiedź. Zapewniła nam Pani w ten sposób spokojny weekend - Dziękujemy :) Moje pytanie wynikało z faktu, że jakiś czas temu skuszeni listowną ofertą Findomestic Banca, wzięliśmy pożyczkę ale nie jako prestito tylko jako cessione del quinto. Jakież było nasze zdziwienie gdy pani sekretarka w firmie, w której zatrudniony jest mąż poinformowała nas, że nie możemy podjąć żadnej kwoty TFR gdyż jest ona zabezpieczeniem dla Findomestic Banca. Oczywiście możemy tą kwotę spłacić i tym samym zamknąć zobowiązania wobec Findomestic-a ale zastanawialiśmy się czy inne placówki, mam tu na myśli bank, jeśli udzielą nam kredytu hipotecznego ( lub zwykłego) również mogą zamrożić nam kwotę TFR pod zastaw pożyczonych środków. Pani odpowiedź, za którą jeszcze raz bardzo dziękuję, rozwiała te wątpliwości :)

  OdpowiedzUsuń
 9. Witaj DEE!
  Mam pytanie trochę z odwrotnej strony. Chodzi mi o wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika Mąż jest obecnie na L4 w Polsce a pracuje we włoskiej firmie (kontrakt zbiorowy, umowa na czas nieokreślony). Z uwagi na stan zdrowia chce złożyć wypowiedzenie umowy o pracę lecz chce żeby zrobić to tak żeby nie było z tym żadnego problemu (zwłaszcza dla niego). Czy ważne są daty tego wypowiedzenia (planuje napisać i wysłać zwolnienie tydzień przed ostatnim dniem zwolnienia lekarskiego, z datą wypowiedzenia pierwszego dnia następującego po zakończeniu L4). Na co ewentualnie musi zwrócić uwagę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O dobrowolnej rezygnacji z pracy pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/10/dobrowolna-rezygnacja-z-pracy-przez.html

   Przyznam jednak, że nie bardzo rozumiem, dlaczego mąż chce rezygnować z pracy - jeśli to zrobi, straci prawo do zasiłku dla bezrobotnych, więc szczerze odradzam tego typu rozwiązanie. Dopóki mąż przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca nie może go zwolnić (maksymalny okres zachowania pracy podczas choroby regulowany jest przez kontrakty zbiorowe, niestety nie napisałaś, w jakiej branży pracuje mąż), więc dopóki mąż ma L4, jest chroniony przepisami i otrzymuje zasiłek. Po wygaśnięciu zwolnienia, jeśli uważa, że nie jest w stanie wykonywać obowiązków, powinien porozmawiać na ten temat z pracodawcą i postarać się, by to on go zwolnił. Jeżeli wykorzysta maksymalny okres chorobowego, o którym pisałam wcześniej, pracodawca może bez problemu wręczyć mu wypowiedzenie właśnie z tego powodu, ważne, by w wypowiedzeniu było napisane "licenziamento per superamento del periodo di comporto".

   Usuń
  2. Witaj! Dziękuję za odpowiedź. Mąż ma stanowisko: operaio qualificato - minatore. Jest zdecydowany na zwolnienie się, bo nie ma możliwości pójścia z pracodawcą na jakiekolwiek porozumienie. A już jesteśmy zmęczeni ciągłymi problemami i kłodami pod nogi jakie on stawia. Pytanie moje jest takie: w związku z tym stanowiskiem to jaki jest okres wypowiedzenia tej umowy, czy mąż ma już dalej nie brać L4 od lekarza tylko napisać wypowiedzenie np. L4 ma do 04.04.2016r chce go wysłać jutro tj: 30.03.2016 r.i wpisuje datę że wypowiada umowę od dnia 05.04.2016 r.? Czy jest to zgodne z przepisami czy raczej inaczej to powinno wyglądać?

   Usuń
  3. Nie znam sytuacji, więc nie będę na siłę Was przekonywać, choć według mnie szkoda rezygnować z zasiłku dla bezrobotnych, który przysługiwałby mężowi, gdyby to pracodawca go zwolnił.

   Jak wspomniałam w artykule o dobrowolnej rezygnacji z pracy, jeśli mąż nie chce ryzykować, że pracodawca zażąda zapłaty za nie dotrzymanie okresu wypowiedzenia, nie może się zwolnić praktycznie z dnia na dzień. Kontrakt zbiorowy dokładnie określa, jaki okres wypowiedzenia go obowiązuje, ponieważ jednak "minatori" mogą podchodzić zarówno pod przemysł wydobywczy, jak i budowlany, musiałabyś sprawdzić w umowie, jaki kontrakt zbiorowy (CCNL) został do niej wpisany.

   Usuń
 10. Witam! Dziękuję za odpowiedź, sprawdziłam mąż pracuje w przemyśle budowlanym na stanowisku minatori, jaki w związku z tym obliguje go okres wypowiedzenia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli pracuje w danej firmie przez okres krótszy niż 3 lata, obowiązuje go tygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli natomiast staż pracy przekracza 3 lata, okres wypowiedzenia wydłuża się do 10 dni kalendarzowych.

   Tak w ramach ciekawostki, chorobowe regulowane jest w następujący sposób:

   1) jeżeli mąż pracuje krócej niż 3,5 roku, ma prawo do 270 dni ciągłego chorobowego (czytaj: w tym okresie nie można go zwolnic, gdyż ma prawo zachować pracę),
   2) jeżeli jego staż w firmie przekracza 3,5 roku, okres ten wydłuża się do 365 dni.

   INPS wypłaca zasiłek chorobowy przez maksymalny okres 180 dni w roku.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź i oczywiście w związku z nią nasuwają mi się kolejne pytania
   - chcemy żeby wszystko było zgodnie z przepisami i aby mąż nie miał żadnych problemów w związku z jego wypowiedzeniem umowy o pracę. Z twojej odpowiedzi wynika że mąż ma 10 dni okresu wypowiedzenia( pracuje pow. 3 lat). Do 04.04.2016 r. ma L4. Z jaką datą powinien wysłać wypowiedzenie, żeby miało ono skutek. Czy będąc na L4 - może napisać wypowiedzenie którego data będzie dzień po zakończeniu L4 czy mąż może być na L4 i te dni będące zwolnieniem lekarskim może zaliczyć do 10-cio dniowego okresu wypowiedzenia. O Boże mam nadzieję że rozumiesz co piszę bo ja chyba sama już się w tym motam...:)) Czy mąż musi poinformować również INPS?

   Usuń
  3. Przede wszystkim nie wystarczy wysłać pracodawcy wypowiedzenia - w artykule o dobrowolnej rezygnacji z pracy opisałam procedurę obowiązującą od 12 marca br., zgodnie z którą mąż musi dodatkowo potwierdzić rezygnację na stronie Ministerstwa Pracy. Może to zrobić samodzielnie, jeżeli jest zarejestrowany na stronie INPS i posiada kod PIN, w przeciwnym wypadku konieczne jest zrobienie tego za pośrednictwem CAF. Jeśli mąż nie zatwierdzi rezygnacji z pracy, nie zostanie ona uznana.

   Okres wypowiedzenia zostaje zawieszony na czas chorobowego, więc dni na zwolnieniu nie powinny zostać do niego zaliczone. Mąż powinien wysłać pismo, w którym wskazuje jako ostatni dzień pracy dziesiąty dzień po zwolnieniu (a więc 14 kwietnia) lub zwolnić się bez dotrzymywania okresu wypowiedzenia (podczas którego musiałby pracować lub ewentualnie wykorzystać urlop wypoczynkowy, jeśli pracodawca się na to zgodzi), licząc się z tym, że pracodawca może pobrać mu z wynagrodzenia równowartość 10-dniowej pensji.

   Usuń
 11. dzien dobry mam takie pytanie podpisalam umowe na czas nieokreslony z pracodawca na kwote 644e na 25 godz tygodniowo uzgodnilam z umowa ustna nia na 850e teraz nie chce mi wyplacic tych wszystkich dodatkow czy moge pojsc do syndakatu zeby mi obliczyli wszystkie dodatki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, nawet powinnaś, skoro pracodawca okazał się nieuczciwy.

   Usuń
 12. witam.ile moge pobrac zasilku od kwoty 644 jestem na kontrakcie ponad 2 lata dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. O tym, jak obliczany jest zasiłek pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2015/01/naspi-nowy-zasiek-dla-bezrobotnych-od.html

   Usuń
 13. witam.czy jak zwolnie sie sama z pracy bede pobierac zasilek dla bezrobotnych i czy pracodawca wyplaci mi wszystkie dodadki ktore mi przysluguja dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pracodawca ma obowiązek wypłacić Ci wszystkie należności bez względu na to, w jaki sposób zakończy się Wasza współpraca, natomiast utracisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż nie przysługuje on osobom, które dobrowolnie rezygnują z pracy.

   Usuń
 14. Witam.Chcialem sie dowiedziec po jakim czasie pracodawca moze mnie zwolnic jezeli przebywam na zwolnieniu lekarskim?

  pracuje 8 lat na umowe na czas nie okreslony w budownictwie we wloszech.

  czy polskie zwolnienie lekarskie jest honorowane we wloszech i czy czeba je tumaczyc?

  bardzo bym prosil o wmiare szybkom odpowiec,mozliwe wskazówki itp.


  dziekuje z góry

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z kontraktem zbiorowym branży budowlanej (CCNL Edilizia), kwestia chorobowego regulowana jest w następujący sposób:

   1) jeżeli pracujesz dla danej firmy krócej niż 3,5 roku, masz prawo do 270 dni ciągłego chorobowego (czytaj: pracodawca nie może Cię zwolnić w tym okresie),
   2) jeżeli staż w firmie przekracza 3,5 roku, okres ten wydłuża się do 365 dni.

   Pamiętaj, że INPS wypłaca chorobowe maksymalnie przez 180 dni w roku kalendarzowym.

   Polskie zwolnienie lekarskie traktowane jest tak samo jak włoskie. Musisz je wysłać w ciągu dwóch dni do INPS (bez potrzeby tłumaczenia) oraz do pracodawcy (który ma prawo wymagać tłumaczenia).

   Usuń
 15. a na przyklad ide na chorobowe w polowie lipca i sie konczy okres placenia impsu po 180 dniach ale zaczol sie nowy rok to bedzie mi wyplacal dalej?jak by mnie pracodawca zwolnil po 365 dniach czy mi bedzie przysugiwac jakies bezdrobotne we wloszech?

  dziekuje za odpowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jesli w 2016 r. nie wykorzystales maksymalnego okresu (180 dni), to od 1 stycznia chorobowe bedzie liczone od nowa, czyli znowu bedziesz mial 180 dni (maksymalnie). Jesli natomiast przed koncem roku INPS wyplacil maksymalne chorobowe, ewentualna dalsza wyplata w 2017 r. zalezy od tego, czy nadal masz wazna umowe o prace, za ktora otrzymujesz wynagrodzenie (chociazby czesciowe).

   Jesli pracodawca postanowi rozwiazac z Toba umowe, bedziesz mogl ubiegac sie o przyznanie zasilku dla bezrobotnych (Naspi).

   Usuń
 16. witam pracuje w caseficio od 2012 roku mam umowe na czas nieokreslony i dwa dni temu szef zadzwonil ze nas zwalnia mnie i 3 wlochow co mam teraz zrobic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poczekać na upłynięcie okresu wypowiedzenia oraz na wypłatę wszelkich należności (ostatniej pensji, trzynastki, odprawy TFR i równowartości ewentualnie niewykorzystanego urlopu), a następnie złożyć w INPS wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2015/01/naspi-nowy-zasiek-dla-bezrobotnych-od.html

   Usuń
 17. rozumiem to wszystko tylko co zrobic by mi wyplacil nadgodziny bo ze pracowalem w dni wolne to udowodnie bez problemu produkcja jest tylko w pon 5 godz wt 12 godz czw nawet 16 i w sobote 12 a ja czesto pracowalem w srody i piatki i w kazdy taki dzien podpisywalem jakies papiery faktury dokumento di transporto itp dodam ze ta cala sytuacja jest z szwfa winy

  OdpowiedzUsuń
 18. bustapagi tez mam niepodpisywane bo nie dawal a potem bylo nastawianego urlopu tak jak mu pasowalo

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli chcesz uzyskać od pracodawcy należności tego typu, powinieneś zwrócić się z prośbą o pomoc do związków zawodowych (patronato), które tym właśnie się zajmują i w razie potrzeby oferują również pomoc prawną.

   Usuń
 19. serdecznie dziekuje jest Pani bardzo życzliwa osoba

  OdpowiedzUsuń
 20. mam jeszcze jedno pytanie zyjemy bez slubu mamy 6 letnia corke wiem ze jest cos takiego jak opiekuncze czy cos takiego do ukonczenia przez dziecko 8 lat jak to dziala i czy ojciec moze dodam ze w tym domu gdzie mieszkamy jestem zameldowany tylko ja i corka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chodzi Ci prawdopodobnie o urlop wychowawczy, tzw. congedo parentale - obecnie można z niego skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 12. roku życia. Może przyda Wam się ten artykuł:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2014/02/ciaza-praca-zawodowa-we-woszech.html?m=1

   Usuń
 21. Witam. Gdzie mogę sprawdzić online czy zostałem zwolniony dyscyplinarnie czy normalnie? Byłem u pracodawcy, powiedziałem mu że się zwalniam, powiedział że nie ma sprawy i że mam iść zrobić dimissioni. Nie zrobiłem tego, dlatego też chciałbym się dowiedzieć czy jestem zwolniony dyscyplinarnie. Gdyż chciałbym powrócić tam do pracy. Jest to możliwe do sprawdzenia? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie możesz tego sprawdzić przez internet, musisz skontaktować się z pracodawcą i zapytać, w jaki sposób została rozwiązana umowa. Ewentualnie mógłbyś zadzwonić na infolinię INPS i zapytać, czy pracodawca przesłał informację o zakończeniu stosunku pracy i z jakiego powodu został on zakończony, jednak nie wiem, czy taka informacja zostanie Ci udzielona.

   Usuń
 22. Witam , mam pytanie o zwolnienie dyscyplinarne , chodzi o to że jestem lakiernikiem i lakieruje według ustnych poleceń właściciela , właściciel udzielił mi mylnych informacji i elementy zostały źle polakierowane , czy może zwolnić mnie za to dyscyplinarnie , mam jeszcze 3 miesiące kontraktu , pracowałem w tej firmie około 10 lat z przerwami

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zwolnienie dyscyplinarne może mieć miejsce, gdy popełnisz czyn, który w poważny sposób narusza regulamin firmy lub którym wyrządziłeś jej poważną szkodę (np. zostałeś przyłapany na kradzieży). Zwykły błąd w wykonywanej pracy nie może podlegać pod zwolnienie dyscyplinarne, bo nie ma tu mowy o naruszeniu zasad firmowych dotyczących zachowania pracowników ani o intencjonalnym spowodowaniu przez Ciebie szkody - po prostu pomyliłeś się i nawet gdyby pracodawca próbował Cię za to zwolnić, podanie takiego powodu stanowiłoby podstawę do wytoczenia mu przez Ciebie sprawy.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...