15 lipca 2013

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA OPIEKĘ MEDYCZNA (ESENZIONE TICKET) ZE WZGLĘDU NA NISKIE DOCHODYJeśli Wasze dochody nie są zbyt wysokie i mieszczą się w limitach określonych przez Ministerstwo Zdrowia, możecie uzyskać zwolnienie z opłat (ticket) za niektóre świadczenia zdrowotne, takie jak badania diagnostyczne i laboratoryjne czy wizyty specjalistyczne. W niektórych przypadkach możliwe jest też częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za lekarstwa, jednak kwestia ta leży w gestii poszczególnych regionów, dlatego też najlepiej zapytać w ASL o obowiązujące w Waszym regionie przepisy.


SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZE WZGLĘDU NA NISKIE DOCHODY ORAZ LIMITY DOCHODU MOGĄ ZMIENIAĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD REGIONU – z oczywistych przyczyn nie mogę opisać Wam przepisów każdego regionu, dlatego skupię się na ogólnych zasadach, a o szczegóły będziecie musieli zapytać w Waszej ASL.


Kto ma prawo do zwolnienia z opłat?

Zgodnie z przepisami krajowymi zwolnione z opłat za opiekę medyczną są następujące osoby:
  • dzieci do lat 6 pochodzące z rodzin, w których całkowity dochód roczny nie przekracza 36151,98 euro
  • osoby w wieku powyżej 65 lat pochodzące z rodzin, w których całkowity dochód roczny nie przekracza 36151,98 euro
  • bezrobotni, których całkowity dochód roczny nie przekracza 8263,31 euro oraz członkowie ich rodzin pozostający na ich utrzymaniu – limit dochodu zwiększany jest do 11362,05 euro, jeśli bezrobotny ma na utrzymaniu małżonka oraz o kolejne 516,46 euro na każde dziecko pozostające na jego utrzymaniu
  • osoby pobierające zasiłki socjalne (pensioni sociali) i członkowie ich rodzin pozostający na ich utrzymaniu
  • osoby w wieku powyżej 65 lat  pobierające minimalną emeryturę, pochodzące z rodzin, w których całkowity dochód roczny nie przekracza 8263,31 euro - limit dochodu zwiększany jest do 11362,05 euro, jeśli emeryt ma na utrzymaniu małżonka oraz o kolejne 516,46 euro na każde dziecko pozostające na jego utrzymaniu
Za „rodzinę” w tym przypadku uważa się samego zainteresowanego, jego małżonka oraz osoby pozostających na jego utrzymaniu, bez względu na to, czy osoby te są razem zameldowane. Natomiast za osoby pozostające na Waszym utrzymaniu uznaje się tych członków Waszej rodziny, którzy nie uzyskują żadnych dochodów lub których dochody nie przekraczają 2.840,51 euro.

Jak uzyskać prawo do zwolnienia z opłat?

Jeszcze do niedawna osoby o niskich dochodach potwierdzały prawo do zwolnienia z opłat podpisem na skierowaniach i receptach wydawanych przez lekarza, lecz w 2011 roku weszły w życie przepisy dekretu ministerialnego z dnia 11.12.2009 r. i takiej możliwości już nie ma. Obecnie to władze regionalne, na podstawie danych uzyskanych z urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate), przekazują lekarzom listę osób, którym przysługuje zwolnienie z opłat ze względu na niskie dochody – dlatego też podczas wizyty u lekarza poproście o sprawdzenie, czy takie zwolnienie Wam nie przysługuje, jeśli podejrzewacie, że macie do niego prawo. Jeśli rzeczywiście Wasze nazwisko znajduje się na wykazie, lekarz wpisze do recepty odpowiedni kod zwolnienia, dzięki czemu nie będziecie musieli płacić za wizytę u specjalisty czy też zlecone badanie.

A co jeśli nie ma Was na liście, a uważacie, że przysługuje Wam zwolnienie? Musicie udać się do odpowiedniego biura Waszej ASL,  i wyjaśnić sprawę, najlepiej zabierając ze sobą dokumenty dotyczące Waszej sytuacji finansowej (np. zeznanie podatkowe lub CUD, czyli zaświadczenie o dochodach wydawane przez pracodawcę). Zazwyczaj wystarczy złożyć oświadczenie (tzw. autodichiarazione) o uzyskiwanych dochodach, które następnie zostanie skontrolowane przez ASL.

Do ASL muszą udawać się również osoby bezrobotne, gdyż w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie, że nie znalazły w międzyczasie zatrudnienia – konieczna jest rejestracja w urzędzie pracy (Centro per l’Impiego). Otrzymacie wówczas zaświadczenie o prawie do zwolnienia z opłat, które ważne jest rok, zazwyczaj do 31 marca każdego roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...