10 kwietnia 2013

ODLICZENIA I ULGI PODATKOWE W 2013 ROKUOto wykaz ulg podatkowych obowiązujących w 2013 roku (większość ulg wynosi 19%, niektóre więcej):

 • wydatki na służbę zdrowia (jeśli przekroczyły one 129,11 euro; musicie załączyć do zeznania kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami apteczymi, musi zawierać Wasz codice fiscale)
 • wydatki na leczenie i opiekę domową (tzw. badanti) nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, również w przypadku, gdy dotyczy to krewnych nie będących na Waszym utrzymaniu (ulga ta przysługuje osobom, których dochód nie przekroczył 40000 euro)
 • wydatki na weterynarza i leki weterynaryjne dla zwierząt domowych (19% kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury)
 • odsetki pasywne z kredytów na zakup, budowę lub remont nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
 • umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania (zwrot w wysokosci 150 lub 300 euro, w zależnosci od dochodu – umowa najmu musi być podpisana przez osobę składającą zeznanie podatkowe; jeśli na umowie widnieje więcej osób, otrzymacię Waszą część zwrotu, np. 50% ze 150 euro)
 • umowy najmu w przypadku studentów, którzy studiują poza miejscem zamieszkania rodziców
 • polisy na życie i wypadkowe
 • część ubezpieczenia OC samochodu czy skutera (19% kwoty przekraczającej 40 euro)
 • wydatki na naukę (opłaty szkolne, uniwersyteckie itp.), również poza granicami Włoch; w przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jeden z rodziców w 100%
 • wpłaty na rzecz organizacji i partii politycznych, organizacji charytatywnych, sportowych (amatorskich), instytucji religijnych itp.
 • wydatki pogrzebowe
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • składki na fundusze emerytalne (tzw. fondi pensione)
 • składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych przez Was pomocy domowych i opiekunek
 • składki na dodatkowe fundusze zdrowotne Servizio Sanitario Nazionale
 • alimenty wypłacane byłemu małżonkowi (musicie podać codice fiscale byłego małżonka)
 • wydatki na pośrednictwo nieruchomości (agenzie immobiliari) w przypadku zakupu domu lub mieszkania będącego Waszym głównym miejscem zamieszkania
 • koszty remontów (ulga wynosi 36%, 41% lub 50%, w zależności od wykonanych prac remontowych; za koszty remontowe poniesione w okresie 26.06.2012 r. – 30.06.2013 r., za które normalnie przysługuje ulga w wysokości 36%, można odliczyć sobie 50%)
 • wydatki na opiekę domową (tzw. assistenza domiciliare)
 • koszty przedszkola
 • wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat (np. karnety na basen, lekcje tenisa itp.)
 • koszty poniesione w celu zwiększenia wydajności energetycznej budynków (ulga 55%, można odliczyć maksymalnie €100000)
 • remonty dotyczące ścian budynków, okien i drzwi (55%, maksymalnie €60000)
 • montaż systemów fotowoltaicznych do produkcji ciepłej wody (55%, maksymalnie €60000)
 • montaż kotłów kondensacyjnych w istniejących instalacjach grzewczych (55%, maksymalnie €30000)
 • wymiana tradycyjnych bojlerów na bojlery z wmontowaną pompą ciepła (55%)
 • opłaty związane z “uwolnieniem” lat spędzonych na studiach, wpłacone na rzecz członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu (chodzi o to, że we Włoszech lata nauki nie liczą się do stażu pracy, więc jeśli ktoś chce je do stażu wliczyć – m. in. w celu wcześniejszego przejścia na emeryturę -  musi zapłacić za ten okres składki na ubezpieczenie społeczne) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...