29 listopada 2018

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE POJAZDÓW NA POLSKICH TABLICACH REJESTRACYJNYCH


Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020 r.

UWAGA! Okólnikiem nr 2233 z dnia 24.01.2019 r. Ministerstwo Infrastruktury i Transportu zniosło obowiązek wcześniejszego wyrejestrowania pojazdu z państw, których przepisy nie przewidują takiej możliwości (należy do nich również Polska).

Po wielu nieudanych próbach podejmowanych w ostatnich latach przez różne rządy, tym razem udało się wprowadzić do kodeksu drogowego zmiany mające na celu ukrócić proceder poruszania się po włoskich drogach samochodami na zagranicznych rejestracjach przez osoby mieszkające na stałe we Włoszech. Wbrew pozorom, głównym celem nowych przepisów nie jest szary Kazio jeżdżący samochodem na polskich numerach, a bogaci Włosi (i nie-Włosi), którzy kupują drogie pojazdy o dużej mocy i rejestrują je w takiej na przykład Rumunii, przez co zaoszczędzają na ubezpieczeniu i podatkach, a dodatkowo praktycznie nie muszą przejmować się mandatami. Niestety w ramach efektu ubocznego również Kazio ma teraz problem, i to spory.

Na czym polegają zmiany?

Przypomnę, że poprzednie przepisy (o których pisałam tutaj) pozwalały używać we Włoszech pojazdu na polskich tablicach przez rok od momentu wjazdu – art. 93 i 132 kodeksu drogowego nie zostały wprawdzie zniesione, jednak rząd dorzucił do nich kilka punktów, które kompletnie zmieniają sytuację.

Na mocy nowej ustawy został przede wszystkim wprowadzony zakaz poruszania się takim pojazdem przez osoby zameldowane we Włoszech od ponad 60 dni. Oznacza to, że nieważne, na kogo jest zarejestrowany samochód i gdzie właściciel mieszka – jeśli macie zameldowanie we Włoszech od ponad dwóch miesięcy, nie możecie wsiąść za kierownicę samochodu zarejestrowanego za granicą i wyjechać nim z garażu.

Do tej pory wiele osób unikało problemów, rejestrując samochód na kogoś mieszkającego w Polsce, gdyż policja nie mogła zmusić ich do przerejestrowania samochodu będącego własnością kogoś, kto tu nie mieszka. Teraz jednak trudno będzie przywołać podobny argument – nowy art. 93 p. 1-bis jasno mówi, że „(…) osoby zameldowane we Włoszech od ponad sześćdziesięciu dni nie mogą poruszać się samochodem zarejestrowanym za granicą”, kropka. Sami przyznacie, że nie ma tu zbyt wielkiego pola do interpretacji, tym bardziej, że art. 196 został zmieniony tak, by podkreślić, że za wykroczenia przeciwko art. 93, 1-bis i 1-ter oraz art. 132 odpowiada osoba mająca zameldowanie we Włoszech (nie właściciel), chyba że udowodni, że prowadziła samochód wbrew własnej woli.

Wyjątki

Jak wspomniałam wyżej, głównym celem ustawodawcy są bogacze unikający podatków – w ostatnich latach mamy do czynienia z masowym wręcz fenomenem brania samochodów w zagraniczny leasing, więc wszyscy chyba się spodziewali, że to właśnie w ten proceder mocno uderzą nowe przepisy. No i wyobraźcie sobie, że tak nie jest – właśnie tego typu leasing został „ułaskawiony” przez rząd.

Dokładniej mówiąc, ustawa pozwala na prowadzenie samochodu zarejestrowanego za granicą w następujących przypadkach:
 • samochód użytkowany na zasadzie leasingu lub najmu (tzw. noleggio senza conducente, czyli bez kierowcy), w przypadku którego firma leasingowa ma siedzibę w innym kraju UE i nie ma oddziału we Włoszech
 • samochód użyczony przez firmę zagraniczną nie mającą oddziału we Włoszech swojemu pracownikowi tutaj zameldowanemu

W obu przypadkach konieczne jest wożenie ze sobą dokumentu, który musi spełniać następujące warunki:
 • musi zawierać potwierdzoną datę sporządzenia (tzw. datę pewną)
 • musi być podpisany przez faktycznego właściciela pojazdu (a więc firmę leasingową lub zakład pracy)
 • musi jasno określać, na jakiej podstawie pojazd został oddany do dyspozycji (leasing, najem, użytkowanie) osobie nim kierującej oraz ustalony okres użytkowania
Kary za nie przestrzeganie nowych przepisów

POJAZD NALEŻĄCY DO OSOBY PRYWATNEJ
 • kara grzywny w wysokości od 712 do 2848 euro
 • odebranie dowodu rejestracyjnego i przekazanie go wydziałowi komunikacji
 • nałożenie na pojazd zakazu poruszania się nim po włoskich drogach – będziecie musieli przetransportować samochód w miejsce zamknięte dla ruchu i tam go zostawić (oczywiście na Wasz koszt)
 • jeśli w ciągu 180 dni nie dokonacie przerejestrowania samochodu lub nie oddacie do lokalnego wydziału komunikacji polskich tablic rejestracyjnych (które zostaną zwrócone polskim władzom) i nie poprosicie o wydanie tymczasowych tablic wraz z upoważnieniem do wywozu pojazdu za granicę (tzw. foglio di via), zostanie on skonfiskowany (confisca amministrativa, patrz art. 213 Kodeksu Drogowego)

W okólniku nr 2233 z dnia 24.01.2019 r. Ministerstwo Transportu dopuszcza również wywóz pojazdu na lawecie (jeszcze tego by brakowało, żeby tego zabroniło), określając procedurę obowiązującą w przypadku takiego rozwiązania:
 • transport musi być przeprowadzony przez firmę mającą uprawnienia do wykonywania tego typu działalności,
 • nie trzeba wówczas występować o wydanie upoważnienia do wywozu (foglio di via), więc nikt nie będzie Wam dyktował terminu ani trasy przejazdu,
 • konieczne jest złożenie w Motorizzazione oświadczenia o zamiarze wywozu pojazdu za granicę na lawecie, załączając ksero dokumentu tożsamości,
 • musicie też oddać tablice rejestracyjne, które zostaną zniszczone, zgodnie z okólnikiem Ministerstwa Transportu nr 13937 z dnia 19.05.2020 r., wydanym w porozumieniu z polskim ministerstwem.

POJAZD NALEŻĄCY DO ZAGRANICZNEJ FIRMY LEASINGOWEJ LUB ZAKŁADU PRACY

W przypadku braku dokumentu, o którym pisałam wyżej, kierujący, jako osoba odpowiedzialna za wykroczenie, musi:
 • zapłacić mandat w wysokości od 250 do 1000 euro
 • w ciągu 30 dni ma obowiązek okazać wymagany dokument
 • na pojazd zostaje nałożony zakaz poruszania się po włoskich drogach (fermo amministrativo), który zostanie zniesiony po okazaniu dokumentu
 • jeśli dokument nie zostanie okazany w ciągu wymaganego miesiąca ani w ciągu kolejnych 30 dni, odzyskacie wprawdzie prawo do poruszania się samochodem, jednak będziecie musieli zapłacić kolejny mandat, tym razem w wysokości od 705 do 3526 euro
Wątpliwości

Dzięki Waszym komentarzom na moim fejsbukowym fanpejdżu mogę od razu odnieść się do pytań i wątpliwości, o których tamże sobie dyskutowaliśmy. :)

Osoby nie mające zameldowania we Włoszech

Jeżeli nie jesteście zameldowani we Włoszech, oczywiście opisane wyżej przepisy nie mają w Waszym przypadku zastosowania. Nie oznacza to jednak, że nadal obowiązują dawne przepisy, a w każdym razie nie do końca – do art. 132 został dodany punkt, który stanowi, że po upłynięciu 365 dni od momentu wjazdu do Włoch właściciel samochodu ma obowiązek oddać dowód rejestracyjny i polskie tablice do włoskiego wydziału komunikacji i poprosić o wydanie tymczasowych tablic wraz z upoważnieniem do wywozu pojazdu za granicę. Oczywiście pozostają aktualne problemy związane z udowodnieniem, że pojazd rzeczywiście znajduje się we Włoszech przez ponad rok, o czym pisałam w poprzednim artykule.

Współwłasność

Wiele osób porusza się we Włoszech samochodem zarejestrowanym na siebie oraz na kogoś mieszkającego w Polsce – w świetle nowych przepisów niewiele to zmienia, współwłasność raczej Was nie uratuje, gdyż to osoba tutaj zameldowana odpowiada za wykroczenie.

Podwójne zameldowanie

Chyba większość mieszkających za granicą Polaków utrzymała zameldowanie również w Polsce, jednak we Włoszech nie ma ono najmniejszego znaczenia. Z punktu widzenia włoskich przepisów taka sytuacja nie może mieć miejsca, gdyż zameldowanie odpowiada stałemu miejscu zamieszkania, które można mieć we włoskim rozumieniu tylko pod jednym adresem. Jeśli więc Kazio jest zameldowany we Włoszech, dla państwa włoskiego tu jest jego miejsce zamieszkania i ewentualne zagraniczne meldunki są nieistotne. Nawet jeżeli posiadacie polskie prawo jazdy, podczas kontroli drogowej Wasze dane zostaną wrzucone do systemu i jeśli okaże się, że macie tu meldunek, zostaniecie ukarani za poruszanie się pojazdem zarejestrowanym w Polsce.

Umowa użyczenia

Wyjątek dotyczący umowy użyczenia pojazdu nie dotyczy osób prywatnych, więc nie ma sensu spisywać takiej umowy z tatą czy wujkiem będącym jego właścicielem w Polsce – na nic się Wam ona nie przyda.

Przerejestrowanie pojazdu należącego do osoby zameldowanej za granicą jest niemożliwe

To prawda, niewiele można tu dodać. Moim zdaniem ustawodawca nie do końca przemyślał tę kwestię, gdyż opcja przerejestrowania samochodu, który do Was nie należy jest niemożliwa do zrealizowania i w zasadzie jedyne, co można zrobić, to złożyć wniosek o pozwolenie na jego wywóz za granicę. Zobaczymy, czy ministerstwo lub wydział komunikacji wydadzą kiedyś jakiś okólnik, w którym ustosunkują się do tego problemu.

Jednorazowe prowadzenie pojazdu należącego do gości z Polski

Powiedzmy, że Kazia odwiedziła siostra ze szwagrem, przyjechali swoim samochodem i tymże samochodem pojechali któregoś wieczoru na kolację. Siostra nie ma prawa jazdy, szwagier wypił butelkę wina i nie może prowadzić. Czy Kazio może w tym wypadku wsiąść za kierownicę? Teoretycznie nie może, bo trudno uznać, że robi to wbrew swojej woli – wiedział, że siostra nie ma uprawnień, a jemu przepisy zabraniają prowadzenia szwagrowego samochodu, więc szwagier nie powinien wypijać takiej ilości wina. Może gdyby szwagier źle się poczuł i z tego powodu nie był w stanie prowadzić, to jakoś udałoby się uniknąć ewentualnej kary.

Co na to Unia Europejska?

Na razie nic, ktoś musiałby zaskarżyć nowe przepisy do trybunału europejskiego. Moje wątpliwości budzi zwłaszcza zakaz poruszania się pojazdem należącym do osoby nie zameldowanej we Włoszech, ale to nie zniechęciło rządu, który albo nie pomyślał, albo nie chciał pomyśleć o wypowiedzeniu się na ten temat w ustawie. Poczekajmy na ewentualne wyjaśnienia, o ile kiedykolwiek się ukażą.

Tak na marginesie, w maju 2017 r. ukazał się wyrok nr C 420/15 Trybunału Europejskiego, który częściowo podważył zasadność wprowadzania przez państwa członkowskie obowiązku przerejestrowania samochodów zarejestrowanych w innym kraju UE. Nie oznacza to, że przepisy włoskie są nieważne, jednak wyrok ten mógłby posłużyć w odwołaniu, oczywiście w niektórych przypadkach.

Wyrok, o którym mowa dotyczy sytuacji, w którym Włoch zameldowany w Belgii (gdzie również istnieje zakaz poruszania się pojazdami na zagranicznych rejestracjach, jeśli mieszka się na stałe w Belgii) otrzymał mandat i jego linia obrony bazowała się na fakcie, że w rzeczywistości posiadał dwa samochody, jeden zarejestrowany w Belgii i drugi we Włoszech. W momencie kontroli prowadził samochód "włoski", który służy mu głównie do poruszania się po terytorium Włoch, przejściowo, przejeżdżał bowiem przez Belgię, by podwieźć kogoś tam do Niemiec.

Wyrok sądu jest następujący:

"Artykuł 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom prawa państwa członkowskiego, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, na mocy których pracownik mający w tym państwie członkowskim miejsce zamieszkania jest zobowiązany do zarejestrowania w tym państwie członkowskim pojazdu samochodowego, którego jest właścicielem, a który to pojazd został już zarejestrowany w innym państwie członkowskim i jest zasadniczo przeznaczony do używania na terytorium tego innego państwa członkowskiego."

Został on więc wydany w odniesieniu do dość specyficznej sytuacji i w ostatnim zdaniu trybunał podkreśla, że samochód był przeznaczony do użytku głównie we Włoszech. Dotyczy on ponadto prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników, a nie wszyscy Polacy we Włoszech pracują.

275 komentarzy:

 1. Witam
  Jak to wygląda w przypadku jeśli ktoś posiada tylko domicilio a nie residenza?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Patrz punkt "Osoby nie mające zameldowania we Włoszech". ;)

   Usuń
  2. Czyli opłaca się przejść z residenza na domicilio? Jeśli dobrze to rozumiem. Ja mam kontrakt sezonowy na podstawie, którego pracuje 6-7 mięsiecy a 5 miesięcy jestem w Polsce. Po skończeniu kontraktu pobieram bezrobotne. W centro d'impiego powiedzieli mi że mogę wysłać domanda di disoccupazione nawet jeśli nie posiadam residenza tylko domicilio. Proszę o odpowiedź czy mogłabym tak zrobić?? Pozdrawiam

   Usuń
  3. Tzw. domicilio to pojęcie abstrakcyjne, którego nigdzie nie można zarejestrować, więc jedyną opcją byłoby wymeldowanie się z Włoch.

   Usuń
  4. Mam pytanie jak wrócić do polski teraz jesli samochód jest na polskich numerach i jest zakaz poruszania się na terenie wloch i jak ktoś ma zameldowanie w Włoszech

   Usuń
  5. Z żarliwą modlitwą na ustach. ;) A tak na poważnie, to niestety w razie kontroli na terytorium Włoch ryzykujesz mandat i zatrzymanie samochodu.

   Usuń
 2. Witam, z tego co ja przeczytałem we włoskiej prasie to samochód jest mi odrazu zabrany i będzie czekał na parkingu policyjnym na włoskie blachy a nie że ja mam go gdzieś sobie postawić

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie posiłkowałam się artykułami prasowymi, bazowałam się na tekście ustawy, w którym jest napisane, że policja nakazuje przetrasportowanie pojazdu i jego przechowanie:

   "L'organo accertatore (...) ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio."

   Kolejne zdanie stanowi, że ma tu zastosowanie art. 213 Kodeksu Drogowego, który określa, kto jest odpowiedzialny za transport i przechowanie:

   "Art. 213 p. 2

   (..) il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale."

   Usuń
 3. Witam serdecznie! przy takiej interpretacji przepisow musze zmienic rejestracje,a jak pojade do Polski na 6 miesiecy,znowu musze przerejestrowac auto?Mam zameldowanie w Polsce i we Wloszech,czyli 2 meldunki a tylko 1 auto.Ile razy mozna przerejestrowac to samo auto?Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie znam polskich przepisów, a w tym wypadku wszystko zależy od tego, czy Polska również zakazuje osobom tam zameldowanym poruszania się samochodami na zagranicznych numerach. Jeśli tak nie jest, to nie ma powodu, być przerejestrowywał auto podczas półrocznego pobytu w kraju.

   Usuń
 4. Witaj, czy te przepisy już weszły w życie? Druga sprawa czy wymeldowanie się następuje odrazu czy trzeba czekać długo i czy potem ktoś z urzędu sprawdzi czy jestem np. w domu itp. U mnie w pracy są osoby które pracują legalnie bez meldunku. Zatrudniani są poprzez agencję na maksymalnie 3 miesiące w roku. I tyle też mogą pracować.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, nowe przepisy weszły już w życie.

   Wymeldowanie ze względu na oświadczenie o wyprowadzce na stałe za granicę powinno nastąpić w ciągu kilku dni, jednak każda gmina ma swoje procedury, więc musiałbyś zapytać w urzędzie meldunkowym, jak to wygląda w Twojej miejscowości.

   Obywatele UE jak najbardziej mogą przebywać i pracować we Włoszech przez trzy miesiące bez konieczności meldowania się:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/02/pobyt-nie-przekraczajacy-90-dni.html

   Usuń
  2. Witajcie!
   Deelaylah, czy masz pewnosc, ze przepisy weszly juz w zycie? I jesli tak, to czy oznacza to, ze od dzisiejszego dnia nie moge juz jezdzic swoim samochodem na polskich rejestracjach, poniewaz mam residenza od kilku juz miesiecy?

   Wiele wloskich zrodel podaje wrzesien 2019 jako poczatek obowiazywania tych zasad, chociazby tutaj: https://it.motor1.com/features/275996/targhe-straniere-cosa-cambia-quando-nuova-legge/

   Pozdrawiam,
   DJ

   Usuń
  3. W międzyczasie postudiowałam trochę włoskie prawo i poniżej odpowiadam na pytania o to, kiedy nowe przepisy wejdą w życie nieco inaczej. ;) Nie jest to jednak 30 września 2019 r., nie wiem, skąd dziennikarze wzięli tę datę. Mogę się jedynie domyślać, że dość pobieżnie przeczytali tekst ustawy, której art. 1 p. 2 stanowi, że do 30.09.2019 r. rząd ma uchwalić ustawy dotyczące reorganizacji organów ścigania (w uproszczeniu):

   "Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

   a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

   b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95."

   Usuń
 5. Jak wyglada sytuacja przy podwojnym obywatelstwie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obywatelstwo nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, przepisy dotyczą zarówno cudzoziemców, jak i Włochów.

   Usuń
 6. Czy grożą mi jakieś poważne konsekwencje jeśli się wymelduję tylko po to aby uniknąć tymczasowo nowych przepisów a Carabinierzy zatrzymają mnie do kontroli i wiedzą że jestem tutaj oraz pracuje prawie 10 lat?? Umowę o pracę mam przez agencję odnawianą co miesiąc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz być oskarżony o składanie fałszywych "zeznań" - jeśli oświadczysz w urzędzie gminy, że chcesz się wymeldować ze względu na wyjazd na stałe za granicę, a nadal będziesz tu mieszkał i pracował, to będzie to kłamstwo. Oczywiście ktoś musiałby to odkryć, ale to już Ty musisz ocenić, czy warto ryzykować.

   Usuń
 7. Kwestia umowy użyczenia przez członka rodziny została już wyjaśniona. A co w przypadku, gdy tenże członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą lub ma spółkę, zakładając, że ma w opisie prowadzonej działalności wynajem samochodów? Czy taka umowa wynajmu będzie ważna, czy może zostać zakwestionowana? W jaki sposób to udokumentować, tzn. rozumiem konieczność posiadania opisanej wyżej umowy, ale w jaki sposób dowieść, że została ona zawarta z firmą {osobą prowadzącą DG) mającą siedzibę na terenie Polski? Co jeśli jest to własną firma włoskiego rezydenta (np. spółka z o.o. zarejestrowana w PL)? Czy umowa najmu/wyposażenia musi zostać sporządzona w języku włoskim?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przede wszystkim muszę podkreślić, że przepisy są na tyle nowe, że nie istnieją jeszcze oficjalne wytyczne mające na celu wyjaśnienie sytuacji szczególnych, m. in. takich jak te wskazane przez Ciebie. Mogę jedynie wyrazić moją osobistą opinię na ten temat, co oczywiście nie oznacza, że będą ją podzielać włoskie służby.

   1. Jeśli działalność członka rodziny obejmuje również wynajem samochodów, a jego firma nie posiada oddziału we Włoszech, to nie widzę problemu - sporządzona umowa najmu oraz dokument wymagany włoskimi przepisami nie powinny być podważone przez włoską policję, bo niby na jakiej podstawie? Nigdzie nie jest napisane, że zabrania się wynajmowania samochodów od firm należących do rodziny. ;)

   2. Nie bardzo rozumiem, dlaczego chcesz udowadniać, że umowa jest autentyczna - nie istnieje jakiś odgórnie narzucony przepis, który nakazuje okazywanie dowodów na to, że firma istnieje i ma siedzibę na terytorium Polski. Można ewentualnie wpisać do dokumentu przechowywanego w pojeździe wszystkie możliwe dane firmy, wraz z NIP-em czy co tam mają firmy w Polsce, i dodać, że firma oświadcza, iż nie posiada oddziału na terytorium Włoch.

   3. Niestety nie potrafię powiedzieć, czy fakt, iż właściciel firmy jest włoskim rezydentem podatkowym może stanowić problem, choć na chłopski rozum nie powinno mieć to znaczenia.

   4. Raczej nie liczyłabym na to, że włoscy policjanci czy karabinierzy będą znać polski, więc radziłabym przetłumaczyć ją na włoski lub chociaż angielski.

   Usuń
 8. Witam..jeśli samochód jest właśnością mojej jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce... w dowodzie rejestracyjnym jest tylko moje imię i nazwisko, ale ubezpieczenie jest już na firmę...to jak to się ma do przepisów? Mam rezydencję we Włoszech...mam tu tez jednoosobową działalność gospodarczą, ale jedna z drugą nie jest powiązana... z góry dziękuję za podpowiedz :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kwestia ubezpieczenia samochodu nie jest w żaden sposób powiązana z wymogami nowej ustawy, nie ma więc większego znaczenia, że ubezpieczenie OC jest na firmę. Właścicielką pojazdu jesteś Ty, osoba fizyczna, nie sądzę więc, by włoskie służby były specjalnie zainteresowane faktem, że w Polsce prowadzisz działalność gospodarczą.

   Usuń
  2. Dzień dobry, pozwolę sobie podpiąć się pod ten komentarz i trochę rozbudować pytanie. Oczywiście na wstępie bardzo dziękuję za dobrze opracowaną informację o zmianach. A teraz meritum - czy pojazd jak powyżej (stanowiący środek trwały firmy, jednoosobowej DG z siedzibą w Polsce i bez oddziału we Włoszech) nie podpada przypadkiem pod wyłączenie w postaci użyczenia pojazdu pracownikowi (trochę dziwnie może wyglądać upoważnienie udzielone sobie samemu, ale teoretycznie powinno zadziałać...). DG nie zajmuje się najmem samochodów - o ile może to mieć znaczenie. Czy w takiej sytuacji wyciąg środków trwałych (oczywiście przetłumaczony na włoski) może stanowić jakąś linię obrony? Pozdrawiam serdecznie i życzę szybkiego powrotu do pełnej sprawności.

   Usuń
  3. Przepisy mówią dosłownie o użyczeniu samochodu osobie pozostającej z zagraniczną firmie "w stosunku pracy lub współpracy", nie mogę więc zagwarantować, że takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane (choć moim zdaniem powinno, zamiast wyciągu środków trwałych konieczny byłby dokument, o którym piszę w artykule). Mam nadzieję, że wkrótce tego typu problemy wyjdą na jaw i ministerstwo się do nich ustosunkuje.

   Usuń
  4. Dziękuję bardzo za odpowiedź - dokument sobie oczywiście wystawię, natomiast wyciąg ze środków trwałych byłby pomocny w "udowodnieniu", że dany pojazd jest "firmowy" a nie prywatny (w przypadku jednoosobowej DG w Polsce w dowodzie rejestracyjnym widnieje osoba fizyczna - właściciel firmy - a nie nazwa przedsiębiorstwa). No nic - pożyjemy, zobaczymy... Na szczęście mieszkamy we Włoszech, a nie w Niemczech, Austrii lub (o zgrozo) w Szwajcarii. Pozdrawiam.

   Usuń
  5. Serdecznie dziekuje za odpowiedz obu Państwu...zrobi€ jak pan Luca i poyżjemy zobaczymy....księgowy mi podopowiada, że jelśi zgłosi się firmę do KRS to potem zmienia się dowód pojazdu i w nim nie ma już tylk imienia i nazwiska osoby fizycznej, ale widnieje nazwa firmy..czyli np. Lelum Polelum Jan Nowak.

   Usuń
 9. Pytanie za 100pkt. Załóżmy że zatrzymuje mnie kontrola, na której legitymujw się wyłącznie dokumentami z PL czyli dowód i prawo jazdy. Nie przyznaje się do mieszkania we Włoszech jestem tu przejazdem samochodem teściowej. Jak się ma to do odnalezienia mojej osoby przy kontroli służb na podstawie polskich danych tj pesel imię nazwisko??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Twoje dane (imię i nazwisko) mogą zostać wpisane do systemu, do którego dostęp ma każdy patrol, jeśli więc jesteś w rzeczywistości zameldowany we Włoszech, to okazanie polskich dokumentów niewiele da, zwłaszcza że polskie dokumenty zawierają datę urodzenia - sam przyznasz, że upieranie się, że istnieje inna osoba o takim samym imieniu i nazwisku, urodzona tego samego dnia, jest dość ryzykowne. No chyba że nazywasz się Jan Nowak. ;) Dodatkowo na podstawie imienia, nazwiska, daty urodzenia i kraju urodzenia organy ścigania mogą uzyskać Twój codice fiscale, na podstawie którego mają możliwość wglądu do wielu danych.

   Usuń
 10. Czy to znaczy ze juz od jutra moga zabrac mi samochod w razie kontroli? A co jesli pozycze samochod od znajomej wloszki...czy ja moge uzywac jej samochodu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli chodzi o moment wejścia w życie nowych przepisów, to sam dekret z (tzw. Decreto Sicurezza) został opublikowany w dzienniku ustaw 05.10.2018 r. i tego samego dnia wszedł w życie, przy czym rząd miał dwa miesiące na przekształcenie go w ustawę - gdyby tego nie zrobił, zostałby on anulowany. Takie przekształcenie miało miejsce w dniu 28.11.2018 r., więc zapisy początkowego tekstu zostały niejako zatwierdzone, natomiast wprowadzone do niego zmiany (w tym przepisy dotyczące zagranicznych tablic rejestracyjnych) muszą zostać najpierw opublikowane w dzienniku ustaw, co zapewne nastąpi w ciągu kilku dni.

   Nie ma problemu z używaniem samochodu na włoskich rejestracjach należącego do innej osoby, przeczytaj jedynie ten artykuł:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2014/10/rozne-nazwiska-na-prawie-jazdy-i-w.html

   Usuń
 11. dobry wieczor!!!
  od kiedy powyzsze przepisy maja wejsc w zycie???
  dziekuje i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 12. Sytuacja sprzed 3tygodni. Rodzice przyjechali do mnie z Polski samochodem. Pewnego dnia mój mąż(Włoch) zaoferował się tacie, że pojedzie im zatankowac samochód. Czy w takim razie według nowego przepisu gdyby policja zatrzymała mojego męża to mógłby otrzymać mandat, dobrze rozumiem? I to samo dotyczy mnie jako osoby zameldowanej? No cóż...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety tak, rząd jakoś nie pomyślał, że ustawa doprowadzi do podobnie absurdalnych sytuacji.

   Usuń
 13. Witam. A jak wygląda sprawa we Włoszech jeżeli samochód jest na włoskich tablicach a osobą kierującą nie jest właściciel pojazdu. Czy za takie coś też jest mandat?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W żadnym wypadku, nikt nie zabrania prowadzenia pojazdu, którego właścicielem jest inna osoba, przy czym polecam ten artykuł:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2014/10/rozne-nazwiska-na-prawie-jazdy-i-w.html

   Usuń
 14. Czy jeżeli samochód należy do polskiej firmy leasingowej i mam umowę leasingu to mając zameldowanie w Polsce mogę go prowadzić? Jeżeli tak - to wiem jak obejść prawo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nowe przepisy nie dotyczą osób nie zameldowanych we Włoszech - jeśli jesteś zameldowany tylko w Polsce, nikt nie będzie Ci robił problemów w związku z poruszaniem się po włoskich drogach samochodem na polskich tablicach, własnym czy też wynajętym.

   Usuń
 15. Mam watpliwosc czy przepisy juz weszly w zycie skoro 28.11 dopiero zostaly uchwalone przez Camera dei Deputati.Czy nie wchodza razem z Manovra , o ktorej jest jeszcze debata z UE?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tzw. Manovra to potoczna nazwa ustawy budżetowej, tu mowa o zupełnie innej ustawie. :) Przepisy dotyczące zagranicznych tablic rejestracyjnych zostały włączone do ustawy o bezpieczeństwie (tzw. Decreto Sicurezza), która jest o tyle szczególna, że ma charakter tzw. decreto-legge, czyli dekretu z mocą ustawy, w przypadku którego procedura legislacyjna jest nieco inna. Sam dekret wszedł w życie 5 października (tego samego dnia został opublikowany w dzienniku ustaw), senat przyjął tekst na początku listopada, przedwczoraj został on przekształcony w ustawę, a na publikację w G.U. czekają tyko wprowadzone do niego poprawki, w tym poprawka o poruszaniu się po włoskich drogach samochodem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych.

   Usuń
 16. Witaj Dee, napisz mi prosze czy moj mąz ktory od kilku lat jest zameldowany we wloszech to ma jakis okres czasu na wymiane rejstracji na wloska? czy ma to zrobic z dniem dzisiejszym

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie jest przewidziany, przynajmniej na razie, żaden okres przejściowy, więc od momentu wejścia w życie nowych przepisów (patrz moje odpowiedzi na pytania zadane wyżej) w każdej chwili mąż może zostać zatrzymany i ukarany. Dlatego radziłabym nie ryzykować i nie czekać z przerejestrowaniem samochodu.

   Usuń
  2. A co z ubezpieczeniem zostaje polskie?

   Usuń
  3. W żadnym wypadku, musisz wykupić polisę OC we Włoszech. Zerknij na ten okólnik:

   http://www.assicurazioni.it/normative/circolare555.asp (parte II, art. 4, p. 5 c)

   Wynika z niego, ze pojazdy ubezpieczone za granicą otrzymują automatycznie klasę bonus/malus 14 (od której zależy wysokość OC), chyba że właściciel przedstawi dokumentację wystawioną przez poprzedniego ubezpieczyciela, z której jasno wynika dotychczasowa klasa. Jeżeli więc okażesz wybranej włoskiej ubezpieczalni historię ubezpieczenia z Polski, możesz uzyskać zniżkę (maksymalnie o pięć klas).

   Usuń
 17. Czesc. Czy można wymeldować sie z Włoch na okres około 1 miesiące dalej tu mieszkając i czy po kolejnym zameldowaniu ten czas 60 dni meldunku będzie sie liczył od ostatniego zameldowania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tego typu manewr nie ma większego sensu, gdyż w systemie będą widnieć wszystkie wymeldowania i zameldowania, więc łatwo stwierdzić, że tak naprawdę nigdy z Włoch się nie wyprowadziłeś i w skrajnym wypadku mógłbyś zostać oskarżony o składanie fałszywych "zeznań", jeśli oświadczyłeś w urzędzie gminy, że chcesz się wymeldować ze względu na wyjazd stałe za granicę.

   Usuń
 18. Masz moze linka do nowego kodeksu drogowego ?? Chcialem sprawdzic Sam ale nie mogę znaleźć nigdzie pkt.93 bis
  Dzieki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kodeks drogowy nie został jeszcze zaktualizowany, gdyż poprawki nie zostały jeszcze opublikowane w dzienniku ustaw, co nastąpi zapewne w ciągu następnych kilku dni. Zmieniony tekst art. 93 i 132 znajdziesz m. in. na stronie włoskiej Izby Deputowanych:

   http://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.1346.18PDL0032340&back_to=

   Usuń
 19. witam moja zona mia rezydencie pod innym nazwiskiem nigdy nie pracowala w itali a dostala rezydencie i po slubie zostalo zmienine nazwisko wiec kod fiskalny automatycznie sie zmienia wiem ze powinna zmienic nazwisko i we wloskim uzedzie a tego nie zrobila czyli jak prowadzi auto o brata czy istnieje mozliwosc ze wykryja nieprawidlowosc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zamiast zamartwiać się, czy nieprawidłowość jest o wykrycia, jak najszybciej załatwiłabym kwestię aktualizacji danych osobowych we Włoszech. :)

   Usuń
 20. Witam mam pytanie w jaki sposob mam rozwiazac moj problem.Jestem tutaj zameldowana i mam samochod zarejstrowany na mojego szwagra ktory przebywa w Polsce. Z tego co zrozumialam nie moge go przerejstrowac na wlochy.Jak mam rozwiazac ten problem?Nie moge nim zjechac do Polski?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moim zdaniem możesz spróbować wyjechać z Włoch na polskich tablicach w nadziei, że nie zostaniesz akurat wtedy zatrzymana (lub złożyć wniosek o wydanie tablic wyjazdowych, zgodnie z przepisami) lub ewentualnie "kupić" od szwagra samochód i z umową kupna-sprzedaży udać się do urzędu i przerejestrować auto (jako jego właścicielka będziesz mogła to zrobić).

   Usuń
  2. Witam... Bylam dzisiaj w motoryzacji zeby zobaczyc jak zrobic to przerejestrowanie tablic. Kazali mi przyniesc takie dokumenty, ze w ogole niewiem skad je mam wziasc. Praktycznie jest mi niemozliwe przerejestrowanie auta. Mieszkam na Kalabrii

   Usuń
  3. Trudno mi się ustosunkować do wymagań Motorizzazione, gdyż nie napisałaś, jakich dokumentów żądają. Procedurę przerejestrowania wraz w potrzebną dokumentacją opisałam tutaj:

   https://deeoswajawlochy.blogspot.com/2016/05/przerejestrowanie-samochodu-z-polskich.html

   Usuń
 21. Witam ,o co chodzi z tymi tablicami zjazdowymi?jezeli wyjezdzam z wloch ,to w swietle nowych przepisow musze posiadac takie tablice ?jestem wlascicielem auta ,zameldowanym we wloszech,

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wyjaśniłam w artykule, nowe przepisy przewidują, że osoba chcąca wywieźć samochód poza granice Włoch powinna wystąpić o wydanie odpowiedniego upoważnienia i tymczasowych tablic wywozowych, co pozwoli uniknąć kary i zatrzymania pojazdu w przypadku ewentualnej kontroli w drodze w stronę granicy. Oczywiście można też próbować opuścić Włochy na polskich tablicach, co jednak niesie ze sobą pewne ryzyko.

   Usuń
 22. Witam,a co w takim przypadku; mój mąż ma zameldowanie we Włoszech i posiada auto zarejestrowane na siebie w Polsce,czy ja udając się do Włoch i poruszając się tym autem też mogę być ukarana?
  dodam iż obecnie nie posiadam już zameldowania we Włoszech ale miałam parę lat temu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na pewno nie możesz zostać ukarana Ty, gdyż nie jesteś zameldowana we Włoszech. Przepisy nie przewidują kary za samo posiadanie samochodu na zagranicznych tablicach, więc teoretycznie mąż również nie powinien się martwić, jednak powiem szczerze, że nie wiem, jak mogą ustosunkować się do tego faktu policjanci podczas kontroli.

   Usuń
  2. Ale jeśli będzie prowadził mąż, to chyba jednak jest się czego obawiac, zważywszy że ma zameldowanie w IT.?

   Usuń
  3. Mąż na pewno nie może prowadzić tego samochodu, natomiast teoretycznie Ty możesz (jako że nie posiadasz zameldowania we Włoszech), jednak nie jest powiedziane, że służby porządkowe nie przyczepią się do faktu, że jego właściciel ma tu meldunek.

   Usuń
 23. Witam, Czy w wypadku gdy mam meldunek we Włoszech i jestem drugim właścicielem auta, jest możliwe przerejestrowanie auta na włoskie tablice... Czy czeka mnie droga przerejestrowania auta na mnie by móc coś zdziałać po stronie włoskiej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli drugi właściciel nie jest zameldowany we Włoszech, nie może zarejestrować tu na siebie pojazdu, nie jestem więc pewna, czy możliwe będzie przerejestrowanie takiego samochodu. Radziłabym zapytać bezpośrednio w Motorizzazione, czy konieczna jest uprzednia zmiana właściciela w Polsce.

   Usuń
 24. No wreszcie ktoś zajął się dogłębnie tematem. W związku z tym mam pytanie:
  Używam samochodu "firmowego" zarejestrowanego w Polsce na ową firmę. Czy firma może mi wystawić zaświadczenie o używaniu samochodu na czas nieokreślony? Jeśli nie, to czy to może być jakiś długi okres czasu (np. 10 lat), a jeśli te okresy muszą być krótsze, to czy jest możliwość odnowienia po tym czasie tego zaświadczenia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na razie nie ma szczegółowych, dodatkowych instrukcji dotyczących wymaganego dokumentu, więc można opierać się jedynie na tekście ustawy, która mówi, że ma on zawierać okres użyczenia pojazdu pracownikowi. Dlatego też raczej nie wpisywałabym użyczenia na czas nieokreślony, natomiast nie potrafię powiedzieć, czy okres dziesięcioletni może być uważany za zbyt długi (zazwyczaj firmy wymieniają jednak samochody częściej niż co dziesięć lat, więc osobiście wpisałabym krótszy okres, zaświadczenie zawsze można odnowić).

   Usuń
 25. Witam moj problem polega na tym ze moj samochod jest zbyt stary aby nim wracac do Polski i jest zarejstrowany na mojego brata. Czy jest mozliwe zezlomowac go we Wloszech

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Generalnie nie ma problemu ze złomowaniem pojazdów zarejestrowanych z granicą, wystarczy zwrócić się do któregoś z punktów złomowania pojazdów (centri rottamazione auto) i po uzyskaniu zaświadczenia o kasacji (certificato di rottamazione) wyrejestrować samochód z polskiego rejestru. Zaświadczenia te muszą być honorowane w całej UE, zgodnie z Dyrektywą 2000/53/EC o pojazdach wycofanych z eksploatacji (art. 5).

   Jeśli chodzi o fakt, że nie Ty jesteś właścicielem pojazdu, radziłabym zapytać w wybranym punkcie złomowania, czy brat może Cię jakoś upoważnić w tym celu, by nie musiał przyjeżdżać do Włoch.

   Usuń
  2. Witam serdecznie, chiałbym się dopytać bo narazie nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi. Mój problem polega na tym że we wrześniu moja żona kupiła samochód w Polsce, ja jestem wpisany jako współwłaściciel. Pracuję jeszcze w Italii i mam rezydencje ale myślę o zajeździe więc nie oplaca mi się go przerejstować.Używam go tutaj sporadycznie, a moje pytanie to czy jest jakiś okres na przejestrowanie który mogłbym wykorzystać oficjalnie na poruszanie sie do momentu kiedy zjadę? Czy takie tłumaczenie przejdzie że jestem w trakcie kompletowania dokumentów? Dodam ze rezydencje mam kilka lat , zona ma tylko domincilio. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.

   Usuń
  3. Ustawa nie przewiduje okresu przejściowego, więc w razie kontroli możesz mieć problem. W ciągu kilku następnych dni ustawa wdrażająca dekret powinna zostać opublikowana w dzienniku ustaw i nowe przepisy wejdą w życie, więc uważałabym z poruszaniem się samochodem na polskich tablicach.

   Usuń
 26. Dzien dobry. Mieszkam w Austrii i czesto jezdze samochodem (zarejestrowanym w Austrii) do przyjaciol we Wloszech. Czy w mysl nowych przepisow moi wloscy przyjaciele nie moga prowadzic mojego samochodu, nawet gdy ja siedze obok?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety tak to wygląda, taki efekt uboczny walki z osobami, które chcą uniknąć płacenia podatków we Włoszech.

   Usuń
 27. Witam w poprzednich wpisach byla mowa o wyjatkach.Wjec mam pytanie jezeli wlasciciel pojazdu na polskich tablicach ma czlonka rodziny (maz,zona syn) z legge104 (invalidita civile)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przepisy nic nie wspominają o ewentualnych wyjątkach dla osób z niepełnosprawnym członkiem rodziny, więc nie sądzę, by miał to jakiekolwiek znaczenie.

   Usuń
 28. Witam. Moje auto zarejestrowane jest tylko na żonę ktora mieszka w Polsce wię nie mogę go zarezerwować we Włoszech do Polski jechać nie mogę chyba że wystąpię o tablice zjazdowe. Moje pytanie jest takie czy jeśli podpisze z żoną umowę kupna sprzedaży auta taka umowa wystarczy do zarejestrowania auta we Włoszech?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie powinno być problemu, w końcu po "kupnie" samochodu staniesz się jego właścicielem. Najlepiej byłoby oczywiście, gdybyście zaktualizowali również dane w dowodzie rejestracyjnym, ale generalnie wydział komunikacji nie powinien mieć problemów z uznaniem umowy.

   Usuń
  2. A czy w takim przypadku jest jakiś okres czasu przewidziany na rejestrację

   Usuń
  3. Ustawa nie przewiduje okresu przejściowego, więc radziłabym zrobić to jak najszybciej.

   Usuń
 29. Witam, mój kolega który nie ma rezydencji może poruszać się samochodem na polskich tablicach którego jestem współwascicielem ( jako drugi w dowodzie) pierwszym wspołwascielem jest moja żona ktora jest w Polsce.Potzrzebuje jakiegoś dokumentu jeżeli ja będę siedział obok?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przepisy nie przewidują żadnego dokumentu w przypadku osób prywatnych. Teoretycznie kolega nie powinien zostać ukarany, ale nie wiem, jak podczas kontroli może zostać potraktowany fakt, że jego współwłaściciel jest zameldowany we Włoszech. Na razie nie ma szczegółowych wytycznych, nie został wydany żaden okólnik, więc nie istnieją interpretacje konkretnych sytuacji.

   Usuń
 30. Witam chcialam sie dowiedziec ile mamy czasu na przerejstrowanie auta,czy juz od dzisiaj nie mozemy sie poruszac.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ustawa przekształcająca dekret została dziś rano podpisana przez prezydenta Włoch, więc nawet dzisiaj (a w każdym razie w ciągu 15 dni) może ukazać się w Dzienniku Ustaw i od tego momentu nowe przepisy zaczną obowiązywać. Nie ma w nich nic na temat ewentualnego okresu przejściowego, więc od momentu ich wejścia w życie raczej starałabym się uważać.

   Usuń
 31. Witam, dziękuje za artykuł. Czy nie moglibyśmy odwołać się do Trybunału europejskiego cytując wyrok tego Włocha z Belgii ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wspomniałam w artykule, wyrok ten odnosi się do konkretnej sytuacji, więc to nie jest tak, że na jego podstawie można obalić włoskie przepisy. Prawo europejskie nie zabrania państwom członkowskim wymagania od obywateli rejestrowania samochodów w swoich wykazach, więc ustawa sama w sobie nie jest z nim sprzeczna.

   Usuń
 32. Czy na lawecie mogę samochodów wywieźć do Polski bez problemu? Czy też muszę mieć zjazdowke?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przypisy mówią o prowadzeniu samochodu przez osoby zameldowane we Włoszech, nie o wożeniu ich na lawecie. ;)

   Usuń
 33. Mam pytanie. Gdzie występuje się o te tablicy wyjazdowe i czy polskie są zabierane jeśli tak co potem bo raczej na włoskich zjazdowych nie mogę w Polsce jeździć

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wniosek składa się w wydziale komunikacji (Motorizzazione), który wydaje tablice tymczasowe oraz pozwolenie na wywóz, a polskie tablice wraz z dowodem rejestracyjnym odsyła do Polski. Jeśli chodzi o to, jaka jest późniejsza procedura dotycząca poruszanie się po polskich drogach, to nie potrafię odpowiedzieć, gdyż nie znam polskich przepisów. Radziłabym zapytać o to w polskim wydziale komunikacji.

   Usuń
 34. Dee, a czy zameldowanie się jakoś przedawnia? Byliśmy zameldowani we Włoszech ponad 2 lata temu, potem wróciliśmy do Polski, ale nikt nie pomyślał by się wymeldować. Teraz raz lub dwa razy do roku jeździmy naszym polskim autem do rodziny we Włoszech, czy jak nas zatrzymają i sprawdzą będziemy figurować jako osoby zameldowane we Włoszech?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli nikt nie zgłosił do urzędu, że wyprowadziliście się na stałe za granicę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadal jesteście zameldowani we Włoszech. Radziłabym jak najszybciej skontaktować się z urzędem meldunkowym i sprawdzić, czy widniejecie w rejestrze osób zameldowanych i w razie czego czym prędzej wymeldować się.

   Usuń
  2. Dziękuję :)

   Usuń
 35. Mam pytanie ,wyprowadzam sie z Włoch po 28 latach pobytu do Polski, przewiduję pobyt max do 15 stycznia 2019r, Pożyczam furgonetkę od kolegi, by dokonać przeprowadzki min 3 kursy , jak mam się zachować by nie stać w kolizji z nowym prawem..Pozdrawiam R.Biały

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dopóki jesteś zameldowany we Włoszech, nie możesz takiej furgonetki tu prowadzić, więc radzę albo dokonać wcześniej wymeldowania (pamiętaj, by po zakończeniu procedury mieć zawsze przy sobie co najmniej złożony wniosek o wymeldowanie ze względu na wyprowadzkę na stałe za granicę, a najlepiej potwierdzenie jego złożenia), albo zmienić środek transportu. Ewentualnie mógłbyś namówić kolegę do przyjazdu do Włoch i pomocy w przeprowadzce, wtedy on by prowadził i nie byłoby problemu. ;)

   Usuń
  2. Serdecznie dziękuję zadałem pytanie również mailem .tu w tym zapytaniu nie dodałem że kolega prowadzi własną działalność więc samochód jest na firmę ,Bardzo prosiłbym ,o wytłumaczenie jeżeli jest samochód na firmę również nie mogę prowadzić ????

   Usuń
  3. Nie możesz, musiałbyś być pracownikiem tej firmy i posiadać odpowiednie oświadczenie zakładu, że użycza Ci on samochód na dany okres.

   Usuń
 36. Droga Dee, mam jeszcze jedno pytanie. Czy wiesz, jak wygląda procedura uzyskania tablic tymczasowych i foglio di via w celu wywiezienia samochodu z Włoch? Co dokładnie jest potrzebne, jak długo i na jakich warunkach ważne jest takie czasowe pozwolenie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musisz udać się do wydziału komunikacji (Motorizzazione) i złożyć odpowiedni wniosek, na upoważnieniu będzie widnieć trasa podróży oraz okres, w ciągu którego możesz na jego podstawie wywieźć samochód w Włoch.

   Usuń
  2. Ja dzwoniłam do 5 urzędòw komunikacji (motorizzazione) i w kazdym podawali mi nr osoby,ktòra sie takimi sprawami zajmuje.Ostatnia osoba zajmująca sie tą sprawą poprosiła mnie o mòj nr telefonu,twierdząc,ze osoba ktora sie tym zajmuje do mnie oddzwoni.Faktycznie osoba zajmująca sie tym faktem oddzwoniła do mnie informując,ze nie wie jak to działa,ale jutro będzie wiedzieć bo jedzie do motoryzacji wojewòdzkiej.Do tej pory nie wiedzą jak wystawić foglio di via.
   Moze Ty orientujesz sie czy taki wniosek mozna złożyć online,zeby jakiś podkład mieć do czasu az oni wszyscy się dowiedzą?

   Usuń
  3. Otrzymuję wiele sygnałów dotyczących tego problemu, moim zdaniem to absurd (jakich we Włoszech wiele...), że urzędy są kompletnie nie przygotowane do stawienia czoła nowym przepisom. Niestety nie potrafię powiedzieć, czy i w jaki sposób możesz złożyć wniosek w urzędzie, biorąc pod uwagę, że... sam urząd tego nie wie (a trzeba zwrócić się do lokalnego wydziału komunikacji).

   Usuń
 37. Witam Dee skarbnico wiedzy��czyli jak bede chciala sprowadzic auto moje auto na polskich tablicach z wloch do pl wystarczy ze przyjedzie po nie ktokolwiek kto nie ma meldunku we wloszech, dobrze rozumiem?
  Badz tez w pl zarejestruje go na firme mojej kolezanki i z umowa najmu bede mogla sie nim nadal poruszac?z gory dziekuje za odpowiedzi

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli będzie je prowadziła osoba nie mająca zameldowania we Włoszech, to nie ma problemu, nowe przepisy jej nie dotyczą.

   Rejestracja na firmę koleżanki nie wystarczy, musiałabyś być jej pracownikiem, któremu firma użycza samochód na dany okres.

   Usuń
 38. Ok super.
  Czyli trzeba wozić dokument-umowę użyczenia przez firme auta?
  Z ciekawości-jak włosi sprawdza czy firma mnie zatrudnia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokument musi być zawsze w posiadaniu osoby prowadzącej samochód. Nie sądzę, by władze włoskie sprawdzały prawdziwość zatrudnienia (bo jak? nie mają takiej możliwości).

   Usuń
 39. Super, dziękuję bardzo. To już mam rozwiązania i cos wybiorę :)Miłego popołudnia

  OdpowiedzUsuń
 40. Witam . A co jeżeli jeżdżę busami na polskich blachach w polskiej firmie , ale zameldowanie mam na stałe w wloszech .?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jesteś pracownikiem polskiej firmy, która zajmuje się przewozami?

   Usuń
 41. Czyli jeśli mój mąż Włoch porusza się na polskich tablicach, to też potrzebuje takiego dokumentu o użyczeniu z ramienia polskiej firmy?
  Dziękuję i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każda osoba zameldowana we Włoszech, bez względu na obywatelstwo, podlega nowym przepisom. Jeżeli mąż jest pracownikiem polskiej firmy i porusza się należącym do niej samochodem, potrzebuje odpowiedniego zaświadczenia.

   Usuń
 42. Witam serdecznie. Oboje z mężem mamy zameldowanie i w Italii i w Polsce. Samochód jest zarejestrowany w Polsce na mnie i jednocześnie jest własnością banku, ponieważ jest zakupiony na kredyt. W dowodzie rejestracyjnym jest wpisane moje nazwisko i nazwa banku jako współwłaściciela. Co mam zrobić w tej sytuacji? Nie sądzę, że bank wyrazi zgodę, aby teoretycznie jego własność została przerejestrowana do innego kraju.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ha, to jest zagwozdka. Bo z jednej strony nie możesz samochodu przerejestrować (według mnie), a z drugiej nie podchodzisz pod żaden z wymienionych przez ustawę wyjątków, więc nie możesz się nim poruszać po włoskich drogach. Mam wrażenie, że służby porządkowe i wydział komunikacji też mogą mieć z tym problem, w każdym razie obawiam się, że na wszelki wypadek ukarzą Cię mandatem (bo jako osoba tutaj zameldowana nie powinnaś go prowadzić), zatrzymają samochód i nie pozostanie Ci nic innego, jak wywiezienie go z Włoch. Oczywiście to tylko moje domysły.

   Usuń
  2. mam taki sam problem bank twierdzi ze najpierw musze splacic leasing a potem dopiero mozna zmienic rejestracje …..a tutaj w motoryzacji e Rzymie completny chaos …….byloby mi przyjemnie gdyby rzad polski wypowiedzialby sie na ten temat nie mozna nas traktowac jak zlodzieji dwa tygodnie temu prawo mowilo ze mozna jezdzic przez rok samochod kupiony w kwietniu a teraz z dnia na dzien co mamy zrobic? musza nam dac troche czasu nie?ps

   Usuń
 43. Witam, mieszkam we Włoszech, pracuję tu (settore statale) i jeżdżę samochodem na polskiej rejestracji należącym do mojej mamy. Czy istnieje jakaś możliwość, żeby dalej nim jeździć tutaj na polskich numerach czy jedynym rozwiązaniem jest jego jak najszybsze przerejestrowanie na włoskie numery?
  Z góry dziękuję za pomysły...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma wyjścia, musisz przerejestrować samochód lub wywieźć go z Włoch, w przeciwnym razie nie możesz się nim poruszać.

   Usuń
 44. Mam ten sam problem. Mam auto w kredycie w PL i rezydencję w Italii.
  Już pytałem na infolinii Banku i mało tego nie mogę wcześniej zakończyć kredytu.
  Gdzie to można sprawdzić w IT co robić? Może jakieś zaświadczenie że chciałem przerejestrować ale przez cesję własności na Bank nie dało rady?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie sądzę, by tego typu zaświadczenie rozwiązało problem, nowe przepisy zakazują poruszania się samochodem na zagranicznych rejestracjach bez względu na to, kto jest jego właścicielem (z wyjątkiem opisanych przeze mnie sytuacji). Być może za jakiś czas ministerstwo transportu ustosunkuje się do tego typu problemów, na razie jednak nie ma wskazówek - możesz skontaktować się z lokalnym oddziałem Motorizzazione i poprosić o radę, ale nie gwarantuję, że urzędnicy będą potrafili udzielić Ci stuprocentowo wiarygodnej informacji.

   Usuń
  2. Po konsultacji z policją, która 2 dni "zgłębiała sprawę" otrzymaliśmy dziś ( 17 grudnia ) informacje, że mamy wystąpić do banku o zaświadczenie zawierające dane samochodu, okres kredytowania, dane kredytobiorcy oraz informację, ze samochód jest własnością banku do momentu spłaty kredytu oraz ze jest objety cesją ubezpieczenia. To zaswiadczenie jest wazne ponoć rok. Polizia stradale również potwierdziła, że w naszej sytuacji możemy jeździć samochodem do momentu spłaty kredytu. Takie otrzymalismy informacje.

   Usuń
  3. Nie ma na ten temat oficjalnych informacji ani wytycznych ze strony Ministerstwa Transportu, pozostaje więc mieć nadzieję, że podczas ewentualnej kontroli inni policjanci zgodzą się z opinią kolegów i nie postanowią Cię ukarać.

   Usuń
 45. Cześć Dee mam pytanko. Gdzie moge znaleźć wzór umowy „locazione senza conducente”?
  Bo znam firmę w Polsce która wynajmuje auta bez kierowcy, rownież używane, ale chce wiedzieć jak sporządzić taka umowę by była legalna i niepodważalna dla włoskich organów prawa.
  Dzięki Wielkie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak naprawdę nigdzie nie jest napisane, że sama umowa najmu ma być podpisana zgodnie z włoskimi wymogami - skoro firma jest polska, to podlega polskim przepisom. Ważne, by zawierała wymagane ustawą dane, a więc datę jej podpisania, podpis firmy i okres najmu.

   Usuń
 46. Witam! Córka z włoskim obywatelstwem użytkuje we Włoszech samochód zarejestrowany w Polsce na moje nazwisko,sama jest wpisana jako współwłaściciel do dowodu rejestracyjnego.W obecnej sytuacji muszę jak najszybciej przekazać jej pełną własność .aby mogła przerejestrować pojazd.Pytanie,bo nie znam włoskich realiów,jak będzie mniej skomplikowanie:forma darowizny czy na umowę sprzedaży ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, choć tak naprawdę obie formy powinny zostać uznane przez wydział komunikacji, gdyż potwierdzają, że nową właścicielką pojazdu jest córka. Moja rada jest taka, by córka skontaktowała się z najbliższym oddziałem Motorizzazione i zapytała przede wszystkim, czy umowa ma być w jakiś sposób potwierdzona (np. notarialnie), czy też wystarczy zwykła umowa kupna-sprzedaży sporządzona po włosku (moim zdaniem powinna wystarczyć).

   Usuń
 47. Witaj Dee!Mam takie pytanko...Jezdze po wloszech (Bergamo) busem co jest zarejestrowany na firme mojego szwagra w polsce a ja tutaj pracuje i jestem zameldowany od 11lat.Czy szwagier moglby mi napisac jakiegos typu upowazniene do uzytkowania tego busa jako jego collabolator(pomocnik) a nie pracownik?.On ma firme transportowa i wysyla bysy za granice duzo do wloch i wlasnie bus co ja go uzywam jest tak jakby zapasowy w razie potrzeby...dziwkuje z gory.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Collaboratore" to we włoskich przepisach nie pomocnik, a "współpracownik", czyli osoba zatrudniona na umowę o współpracę (coś w rodzaju polskiej umowy zlecenia). Tak więc mógłbyś korzystać nadal z busa, gdyby szwagier zechciał Cię niejako zatrudnić w swojej firmie i wystawił odpowiednie zaświadczenie. Oczywiście trudno, by służby porządkowe sprawdzały, czy rzeczywiście jesteś jej pracownikiem (bo jak?), ale nie zachęcam w żadnym wypadku do wystawiania dokumentów niezgodnych z prawdą. ;)

   Usuń
 48. Dzień dobry. Jestem zameldowana w Italii. Mam auto na polskich blachach ale jego właścicielem jest moja mama.
  Pytaniem jest? Mama mi Chce dać auto w prezencie żebym mogła przerejestrowac je we wloszech co mi jest potrzebne? Ile mnie to będzie mniej więcej kosztowało i czy jest to możliwe zrobienia bez mojej mamy, która przebywa teraz w Polsce .Jeśli jest taka możliwość to gdzie mam się udać, żeby załatwić to wszystko? Z góry dziękuję za odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moim zdaniem powinna wystarczyć umowa darowizny lub kupna-sprzedaży, sporządzona po włosku lub przetłumaczona na włoski. Jak wspomniałam wyżej w odpowiedzi na podobne pytanie, radzę skontaktować się z najbliższym oddziałem Motorizzazione i zapytać, czy umowa ma być w jakiś sposób potwierdzona (np. notarialnie), czy też wystarczy zwykła umowa kupna-sprzedaży sporządzona po włosku (moim zdaniem powinna wystarczyć).

   Usuń
 49. Dziendobry, być może udzieliła juz Pani odpowiedzi na podobNe pytanie ale ja nie znalazłam. Mieszkam od lat we Wloszech. Od kilku miesięcy jeżdżę samochodem zarejestrowanym na mojego ojca w Polsce. Ojciec chce mi podarowac albo sprzedać ten samochód. Od czego mam zacząć? Czy samochód musi wrócić do Polski? Czy ja musze być w Polsce i samochód tez? Z góry dziękuję za odpowiedź
  Ewa

  OdpowiedzUsuń
 50. Czesc....a ja mam pewne wątpliwości co do tego wszystkiegio....kontaktowalam sie z polizia stradale i municipale i oni powiedzieli mi ze jeszcze moge poruszac sie polskim autem gdyz to jeszcze nie obowiazuje...mnie powiedziano zE zacznie to obowiazywac w pelni prawdopodobnie z poczatkiem stycznia....i teraz pytanie w razie zatrzymania na co mam sie powolac skoro takie info mam bezpośrednio od polizii stradale....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Policjantom radzę się doinformować, gdyż ustawa weszła w życie wczoraj i od wczoraj obowiązują nowe przepisy. ;)

   Usuń
 51. Witam Dee, mam pytanie ,jak wlasciwie mozna wyjechac z it?na wlasnych kolkach?wiem ze jest opcja lawety ....interesuje mnie natomiast kwestia osoby nie zameldowanej w it.ktora bedzie prowadzila auto ,z wlascicielem auta siedzacym obok,majacym meldunek w it.? Czy fakt "zamiany za kolkiem "jest wystarczajacy zeby spokojnie dojechac do granicy it.?druga kwestia to w jaki sposob mozna otrzymac tablice zjazdowe z motorizzazione ,jesli auto jest zarejestrowane i ubezpieczone w pl.i nie ma tutaj jego sladu ,ze istnieje...pytanie na jakiej podstawie moga mi wydac podobny dok.zjazdowy,z gory dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nowe przepisy nie zabraniają prowadzenia pojazdu osobom nie zameldowanym we Włoszech, więc nie widzę problemu. Nawet jeśli właściciel będzie siedział obok, to obowiązują dotychczasowe przepisy art. 132, które nakazują przerejestrowanie samochodu po 365 dniach od wjazdu (a w przypadku państw strefy Schengen sprawdzenie tego jest praktycznie niemożliwe, stąd zmiany w przepisach).

   Co do tablic zjazdowych, to skoro ustawa wprowadziła taki wymóg, to nie ma znaczenia fakt, że pojazd nie jest zarejestrowany we Włoszech. ;) Domyślam się, że do wniosku wpiszesz dane pojazdu (polskie), a na wydanym upoważnieniu będzie widnieć numer tablic zjazdowych.

   Usuń
 52. Witam ponownie. Z samochodem na raty w Polsce jakoś sobie wstępnie poradziłam, ale mam kolejne pytanie. Na czas załatwiania formalności związanych z wywozem auta do Polski,jego sprzedażą, zmianą prawa jazdy itd. chcę wypożyczyć samochód w wypożyczalni, w Italii. Czy mając rezydencję w Italii, polskie prawo jazdy mogę poruszać się takim samochodem? Zaczynam gubić się w tym wszystkim. Zwłaszcza, ze dziś w wydziale komunikacji usłyszałam, że mogę przez rok od zameldowania jeździć na polskich blachach. Jest totalny chaos i dezinformacja. Ustawa mówi jedno, urzędnicy drugie, policja jeszcze coś innego, moje auto stoi w garażu, a ja nawet boje się wsiąść na rower :). To taki śmiech przez łzy, bo bez samochodu ciężko funkcjonować zwłaszcza z dnia na dzień.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem, że można się w tym wszystkim pogubić, ale spokojnie. :) Skoro chcesz wynająć samochód we Włoszech, to będzie miał on włoskie tablice rejestracyjne, więc nie ma problemu z poruszaniem się. Polskie prawo jazdy jest jak najbardziej ważne we Włoszech, chyba że jest bezterminowe, a Ty mieszkasz we Włoszech od ponad dwóch lat:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/05/polskie-prawo-jazdy-we-woszech-zmiany-w.html
   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/06/polskie-prawo-jazdy-we-woszech-cz-2.html

   PS. Rower nie ma tablic rejestracyjnych, więc śmigaj. ;)

   Usuń
 53. Witam serdecznie. Mam pytanie. Gdzie muszę lub mogę zrobić tłumaczenia dokumentów pojazdu? Dochodzą mnie słuchy , że będą honorowane podczas przerejestrowania tylko te przetłumaczone w konsulacie włoskim w polsce lub polskim we włoszech? To by oznaczało , że wszyscy inni tłumacze przysięgli są niewiarygodni według włoskiego chorego prawa.Nawet tłacze sądowi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pierwsze słyszę, żeby istniał taki wymóg, tym bardziej, że tłumaczenie np. dowodu rejestracyjnego zawierającego odpowiednią kodyfikację unijną czy certyfikatu zgodności C.o.C. zazwyczaj w ogóle nie jest wymagane. Moim zdaniem nie m co panikować i słuchać pogłosek, najlepiej zwrócić się bezpośrednio do lokalnego oddziału Motorizzazione (nie ACI czy innego biura pośredniczącego) i zapytać dokładnie o wymagane dokumenty.

   Tak na marginesie, we Włoszech nie istnieje zawód tłumacza przysięgłego. :)

   Usuń
 54. Dzien dobry,
  Pytanie - od czego musze zaczac, aby niestety zarejestrowac auto we Wloszech ?
  Od urzedu w Polsce? Musze przyleciec do polski juz z tablicami ??
  Polskie auto, mama wspolwlasciciel.
  Help !

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Procedurę przerejestrowania samochodu opisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2016/05/przerejestrowanie-samochodu-z-polskich.html

   Jeśli chodzi o kwestię współwłasności, to nie można zarejestrować pojazdu na osobę nie zameldowaną we Włoszech, więc musisz najpierw stać się jedyną jego właścicielką, gdyż tylko Ty możesz być wpisana do włoskiego rejestru.

   Usuń
 55. Witam. Jeśli zakupie samochód w leasingu dla osób prywatnych, czyli w dowodzie widnieć będzie "leasing" to mogę poruszać się takim pojazdem jako rezydent w IT. Czy też powinnam posiadać przy sobie jakąś umowę leasingowa.
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak wyjaśniłam w artykule, wymagany jest dokument zawierający datę sporządzenia umowy najmu, okres najmu, rodzaj użytkowania (leasing) i podpis firmy leasingowej.

   Usuń
  2. wiec jesli samochod jest na pozyczke i wlascicielem jest bank to majac przy sobie umowe mozna jezdzic ?

   Usuń
  3. Jeśli dobrze zrozumiałam, chodzi Ci o sytuację, w której samochód jest kupiony na kredyt - nie jest to równoważne z wynajmem pojazdu, więc nie można takim pojazdem poruszać się we Włoszech.

   Usuń
 56. Witam!Krótki opis:córka we Włoszech z obywatelstwem,współposiadacz pojazdu na polskich blachach,zarejestrowany na mnie,pojazd we Włoszech.W dniu 03.12 zrobiona darowizna na córkę,zrobione tłumaczenie umowy na włoski przez tłumacza przysięgłego,córka pobrała odpowiednie formularze do przerejestrowania,dopytywała w Motorizzazione i sprawa stanęła :powiedzieli jej,że najpierw musi wyrejestrować samochód w Polsce i wrócić na tablicach wyjazdowych !!!.W polskim wydziale komunikacji powiedzieli,że to nie jest potrzebne,wystarczy powiadomienie z Motorizzazione o dokonanym przerejestrowaniu pojazdu.Jak to ugryżć?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wymóg wydaje mi się absurdalny, tym bardziej, że w drugą stronę działa to tak, że dopóki nie zarejestrujesz pojazdu włoskiego w Polsce, nie możesz go wyrejestrować we Włoszech (warto o tym przypomnieć urzędnikom). Dyrektywa Europejska nr 1999/37/CE jasno stanowi, że w celu przerejestrowania samochodu w innym kraju konieczne jest przedstawienie dowodu rejestracyjnego, nie ma mowy o konieczności uprzedniego wyrejestrowania go. Istnieje zresztą okólnik ACI na ten temat, znajdziesz go m. in. tutaj: https://conslione.esteri.it/resource/2015/03/32299_f_cons97Circolare_ACI_n_4401_del_16_luglio_2014.pdf (został wydany dlatego, że niektóre zagraniczne wydziały komunikacji nie chciały... przerejestrować samochodu nie wyrejestrowanego z Włoch, cóż za zbieg okoliczności).

   Dlatego też domagałabym się podstawy prawnej takiego żądania (a co najmniej oficjalnego okólnika wydanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu), a jeśli urząd nie będzie potrafił jej podać, zażądałabym odmowy na piśmie przerejestrowania auta i zaczęła zadymę (http://deeoswajawlochy.blogspot.com/p/vademecum-walki-z-biurokracja.html).

   Usuń
 57. dzień dobry, mam pytanie co w przypadku kiedy nie mam żadnego domicilio ani residenza ale mam małe mieszkanie i czy mogę mieć na stałe samochód na polskich numerach?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli nie jesteś zameldowany we Włoszech, nie dotyczą Cię nowe przepisy o zakazie prowadzenia samochodu, natomiast podlegasz obowiązkowi przerejestrowania go po 365 dniach od wjazdu do Włoch:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/06/samochod-na-polskich-tablicach.html

   Usuń
 58. czy trzeba udowadniać, że jest się pracownikiem takiej firmy...z tego co wiem można być również collaboratore, wystarczy tylko dokument ze zgodą użyczenia na określony okres, czy trzeba również dowieść,że jes się pracownikiem takiej firmy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ustawa nic na ten temat nie wspomina, więc teoretycznie nie, choć niewykluczone, że kiedyś ministerstwo zmieni zdanie na ten temat. ;)

   Usuń
 59. Link dla szukających certyfikatu pojazdu :https://www.eurococ.eu/it

  OdpowiedzUsuń
 60. Witam. Jestem zameldowany w itali od kilku lat. Mam pytanie. Mam brata co ma firmę w polsce motoryzacyjna. Czy mogę jeździć samochodem zarejestrowanym na ta firmę tutaj.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli nie pozostajesz z firmą brata w stosunku pracy (jakimklwiek), to nie możesz.

   Usuń
 61. Witam .
  Mam wątpliwości co do kombinowania z najmem lub leasingiem bo o ile leasing to raczej nie problem
  ale przeskoczenie 365 dni to juz tak przynajmniej dla osób które maja meldunek od lat ,bo tak czy inaczej koło sie zamyka.
  No chyba że ja sie myle i te 365 dni to nie jest czas na przerejestrowanie auta od momentu meldunku we Włoszech tylko od momentu wjazdu auta do Włoch .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Art. 132 kodeksu drogowego stanowi, że właściciel ma obowiązek przerejestrować samochód po 365 dniach od wjazdu do Włoch (a w przypadku UE udowodnienie momentu wjazdu jest praktycznie niemożliwe), przy czym jeśli właściciel nie jest zameldowany we Włoszech, to nie można tego od niego wymagać, o czym pisałam w artykule o tychże przepisach (http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/06/samochod-na-polskich-tablicach.html). Ponieważ firma wynajmująca samochód ma siedzibę za granicą, to jej te obowiązek nie dotyczy, natomiast osoba poruszająca się nim i zameldowana we Włoszech musi posiadać wymagany nowymi przepisami dokument, by uniknąć kary za jego prowadzenie.

   Usuń
 62. Orientuje się może Pani jak długo trzeba czekać na te tablice zjazdowe

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To zależy od poszczególnych urzędów, radziłabym zapytać bezpośrednio w lokalnej Motorizzazione.

   Usuń
 63. Witam,pisałam już wcześniej ale nadal nie otrzymalam odpowiedzi.
  Muszę zajeredtoeac we Włoszech auto - tu mi powiedzieli że najpierw muszę auto wyrejestrować z Polski, najlepiej żebym miała coc bo oni nie mają "karty pojazdu" ( eee per forza xké non siete polacchi ...) . Z kolei w Polsce mojemu ojcu w urzędzie komunikacji powiedzieli że najpierw mam to zarejestrować we Włoszech i potem tylko pokazać dowód włoski PRZRTŁUMACZONY (nie wiem po co ) i wtedy zostanie skreślony z Polski . No i co robić? Z Włoch odsyłają mnie najpierw do Polski i na odwrót!?
  Pisaliscie wyżej że dowodu nie trzeba nawet tłumaczyć- no ale jak oni mają wpisać tu dane auta jak nie ma nic po włosku. Coś jednak muszę tłumaczyć.
  Więc ściągam blachy i lecę do.polako tłumaczyć dokumenty i sortować wyrejestrować auto ?
  Pozdrawiam i proszę o pomoc ! Nina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nieprawdą jest, że musisz najpierw wyrejestrować auto z Polski - pisałam o tym wczoraj na mojej stronie na Facebooku, wkleję Ci pełen tekst posta:

   "Dostałam cynk, że niektóre wydziały komunikacji, ACI i inne takie nie chcą dokonać przerejestrowania samochodu, dopóki nie zostanie on wyrejestrowany z Polski. Krew mi się wobec tego zagotowała i postanowiłam przygotować Was do walki. 😈

   Zacznijmy od tego, że w lipcu 2014 roku zmieniły się we Włoszech przepisy dotyczące wyrejestrowania pojazdów ze względu na ich wywóz za granicę - otóż zdecydowano, że w przypadku "eksportu" takiego samochodu do innego kraju UE wymagane jest uprzednie jego zarejestrowanie w tymże innym kraju i dopiero potem jego właściciel może złożyć wniosek o wyrejestrowanie go z włoskiego PRA (wyjątkowo można udowodnić faktyczny wywóz pojazdu za pomocą np. dokumentu transportowego, ale generalnie lepiej nie). Czyli gdyby sytuacja była odwrotna, to najpierw włoski wydział komunikacji żądałby od Was zarejestrowania samochodu w Polsce, a dopiero potem moglibyście go wyrejestrować - mamy tu dokładnie tę samą sytuację.

   Powiem więcej: ponieważ niektóre zagraniczne wydziały komunikacji nie miały specjalnie ochoty rejestrować "włoskich" samochodów nadal tu zarejestrowanych i wymagały uprzedniego wyrejestrowania ich z Włoch, ACI wydało specjalny okólnik (https://conslione.esteri.it/…/32299_f_cons97Circolare_ACI_n…), w którym krzyczy, że nie ma mowy, że nie mają prawa, że Dyrektywa Europejska nr 1999/37/CE jasno stanowi, że w celu przerejestrowania samochodu w innym kraju konieczne jest jedynie przedstawienie dowodu rejestracyjnego, że nikt nie każe go najpierw wyrejestrowywać i że jak to,, skandal i hańba.

   Tak więc, kochani moi bojownicy o sprawiedliwość, nie dajcie się, domagajcie się podstawy prawnej takiego żądania, a jeśli urząd nie będzie potrafił jej podać, nie ruszajcie się stamtąd bez pisemnej odmowy przerejestrowania auta. I wtedy możecie zacząć zadymę. 😈

   A potencjalnym zadymiarzom polecam moje Vademecum Zadymiarza, stare, ale jakże jare:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/p/vademecum-walki-z-biurokracja.html"

   Co do tłumaczenia dokumentów, to do wniosku o przerejestrowanie musisz i tak wpisać dane samochodu w odpowiednie pola, więc tak naprawdę urząd musi je jedynie porównać z danymi widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym. Stąd większość wydziałów komunikacji we Włoszech nie wymaga tłumaczenia dokumentów, choć zdarzają się takie, które tego wymagają. Tak na marginesie, możesz je sobie przetłumaczyć sama we Włoszech i poświadczyć w kancelarii sądu, we Włoszech nie istnieją tłumacze przysięgli, więc tłumaczenie przysięgłe wykonane w Polsce będzie tu miało niewielką wartość.

   Usuń
  2. Witam,
   dzikuje bardoz za odpowiedz. Niestety odsylaja mnie z kwitkiem twierdzac ze musze miec przetlumaczone wszytskie dokumenty (libretto e carta pojazdu), chca coc (pobralam rowniez z hisotriapojazdu.gov.pl doukemnt o hisotir mojego pojazdu) i dokument potwierdzajacy wyrejestrowanie auta z Polski. Nawet w ACI powiedzieli ze musze najpierw wyrejestrowac auto z polski.
   Moglabym poprosic o to rozporzadzenie z lipca 2014 roku ?
   Nie wiem juz jak to ugrysc a jezdze codziennie autem ze strachem ze dostane mandat.
   Nina

   Usuń
  3. 1) http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archiviofile/aci/Disposizioni_Generali/Atti_generali_circolari_PRA/circolare_SGP_n._4202_del_03.07.2014.pdf

   2) https://conslione.esteri.it/resource/2015/03/32299_f_cons97Circolare_ACI_n_4401_del_16_luglio_2014.pdf?fbclid=IwAR1SF-g8XY1PtIoxHy3hnuSM4k32ptTolgueDX29ohxMfR82v3HRWJ9Lwdo

   Usuń
  4. Witam ponownie,
   wydrukowalam i przedstawie to znowu w Motorizzazione.
   rozmawialm z urzednikiem i powiedzial ze tutaj u nich to taka dyrektywe wydal w kwietniu tego roku ich dyrektor - ze ma byc wyrejestrowanie inaczej nie moga mi nic zarejestrowac.
   I nadal twierdza ze coc jest obowiazkowe.

   Urzedy polskie potwierdzaja ze musze najpierw zarejestrowac auto we Wloszech, i potem przetlumacozne dokumenty pokazac aby moc wyrejestrowac auto z Polski.

   Mam jeszcze jedno pytanie. Miesiac temu odnowilam polise - czy ona teraz mi przepada? Zwroca mi nei wykorzystane miesiace?
   Czy od 0 bede musiala kupic nowe ubezpieczenie we Wloszech ?

   dzieki za pomoc
   Nina

   Usuń
  5. Wewnętrzne rozporządzenia nie mogą anulować wskazówek krajowych, w razie dalszych problemów zażądaj odmowy na piśmie i złóż oficjalne odwołanie, powołując się na podane przeze mnie okólniki.

   Z tego, co wiem, po wyrejestrowaniu samochodu w Polsce będziesz mogła ubiegać się w ubezpieczalni o zwrot nadpłaty polisy. Musisz wykupić ubezpieczenie OC we Włoszech, przy czym istnieje możliwość ubiegania się o uznanie historii ubezpieczenia z Polski (musisz poprosić o jej wydanie do polskiej ubezpieczalni), wówczas możesz uzyskać obniżkę stawki o maksymalnie pięć klas bonus/malus.

   Usuń
  6. W czwartek ide do MC , ma byc jakis tecnico ktory oceni moje dokumenty. Zobaczymy co uda mi sie zdzialac.
   Najgorsze jest to ze twierdza ze maja juz parktyke z zeszlego tygodnia i jakiejs polce udalo sie najpierw wyrejestrowac auto.

   Usuń
  7. Nawet jeśli komuś się udało, nie oznacza to, że mają prawo tego wymagać. :-P Powodzenia!

   Usuń
 64. Witam chcialam zapytac jesli kupiłam auto we Włoszech na demolizacjone do UE czy moge go ponownie zarejstrowac we Włoszech czy to raczej nie możliwe z gory dziękuję za odpowiedz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli pojazd został wyrejestrowany we Włoszech ze względu na kasację, to w świetle przepisów po prostu nie powinien już istnieć, więc trudno jest go ponownie zarejestrować. W przypadku, gdy w rzeczywistości nie został on zezłomowany, radzę zwrócić się do lokalnej Motorizzazione i zapytać, czy możesz poddać go ponownej rejestracji - niektóre urzędy idą obywatelom na rękę, wymagając jedynie przeprowadzenia kontroli technicznej pojazdu.

   Usuń
 65. A co w przypadku gdy mam zameldowanie we Wloszech i jestem właścicielem auta na polskich tablicach ,ale tym samochodem porusza sie mój brat lub szwagier ,którzy tu pracują...?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli brat czy szwagier nie są tu zameldowani, nie grozi im żadna kara, gdyż nowe przepisy art. 93 1-bis dotyczą tylko osób zameldowanych we Włoszech. Ty natomiast podlegasz przepisom art. 132 kodeksu drogowego, który zobowiązuje Cię do przerejestrowania samochodu po 365 dniach od wjazdu do Włoch (http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/06/samochod-na-polskich-tablicach.html).

   Usuń
 66. WITAM mieszkam w Włoszech od 2009 roku mam rezydencję prawo jazdy mam z terminem ważności (więc chyba ok)mój mąż ma auto na polskich rejestrach szukamy wyjścia z tej sytuacji co teraz zaistniala bez konieczności rejestracji to autka że względu że za 9 miesięcy chcemy wyjechać na stałe z Włoch. MAMY dwójkę dzieci całkiem bez samochodu to kiepsko i jeszcze trzeba wyjechać z Włoch czy jeśli ja się wyemituje będę mogła poruszać się autem (Na terenie wloch)osoby która jest tu zameldowana czy nadal bedzie to ryzykowne.Prosila bym o opinie jak by to wyglądało.Pozdrawiam kamilla

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wymeldowanie może być pewnym rozwiązaniem dla osoby prowadzącej samochód, jeśli jednak ktoś odkryje, że mimo złożonego w urzędzie gminy oświadczenia o wyprowadzce na stałe za granicę nadal tu mieszkasz, możesz zostać oskarżona o podawanie fałszywych oświadczeń - oczywiście ktoś musiałby się zorientować, że tak jest, musisz w każdym razie sama ocenić, czy warto ryzykować.

   Jako osoba nie zameldowana we Włoszech nie będziesz mogła zostać ukarana za prowadzenie samochodu na zagranicznych tablicach, gdyż nowe przepisy art. 93 1-bis dotyczą tylko osób zameldowanych we Włoszech. Właściciel pojazdu natomiast podlega przepisom art. 132 kodeksu drogowego, który zobowiązuje go do przerejestrowania samochodu po 365 dniach od wjazdu do Włoch (http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/06/samochod-na-polskich-tablicach.html).

   Usuń
 67. Jak policja wie kiedy Ty tym samochodem dojechałeś do Włoch czy ktoś wie jak to wygląda. MY dwa do czterech razy w roku jezdzimy do Polski aby zrobić też przegląd i ubezpieczenie między innymi.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moment wjazdu do Włoch nie ma żadnego znaczenia w przypadku przepisów, o których piszę - zabraniają one osobom zameldowanym we Włoszech prowadzenia samochodu na zagranicznych tablicach, bez względu na to, kiedy wjechał on do Włoch i do kogo należy.

   Kwestia, o której piszesz dotyczy art. 132, który reguluje kwestię pojazdu, nie osoby poruszającej się nim:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/06/samochod-na-polskich-tablicach.html

   Usuń
 68. Witam, chodza sluchy ze policja zabiera z drogi auto na lawete jesli jest na innych niz wloskie tablice nie spelniajace ponz.wymogow?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli policja w danej miejscowości ma odpowiednie warunki, jak najbardziej może odholować samochód do depozytu, w żaden sposób nie narusza to przepisów.

   Usuń
 69. Cześć jeśli ktoś ma włoskie prawo jazdy a tyle co się wymeldował, może poruszać się autem dopuki nienabędzie polskiego prawa jazdy?auto jest na mamę mieszkająca w Polsce. Mam na myśli tu moja siostrę która jest już dłuższy czas ale bez pracy i porostu najprawdobnie zjedzie ale wcale nie jest powiedziane że odrazu bo musi wywieźć trochę rzeczy. Z góry dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawo jazdy nie ma nic wspólnego z możliwością prowadzenia samochodu na zagranicznych rejestracjach, liczy się zameldowanie.

   Usuń
 70. Cześć! Motorizzazione i agencje, które zajmują się usługami przerejestrowania, ciągle jeszcze nie wiedzą jak to się robi - absurd. Prawdopodobnie będę miała problem z przerejestrowaniem auta, bo jest z 2006 roku, więc Euro 3. Jedyne rozwiązanie jakie widzę, to sprzedaż samochodu. Czy mogę sprzedać auto tutaj we Włoszech? Mam podwójne zameldowanie, w Polsce i we Włoszech.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma problemu, wystarczy spisać z nabywcą zwykłą umowę kupna-sprzedaży i zostawić mu dowód rejestracyjny, by mógł przerejestrować samochód. Ty natomiast na podstawie umowy będziesz mogła wyrejestrować pojazd z Polski oraz ewentualnie ubiegać się o zwrot nadpłaty OC za niewykorzystany okres.

   Usuń
  2. Witam, a dlaczego maja byc problemy z przerejstrowaniem auto z Euro 3? Ja mam samochod z 1993 roku i euro 1. Jakie dodatkowe problemy mnie potencjalnie czekaja w zwiazku z tym? Z gory dziekuje za odpowiedz.

   Pozdrawiam

   Usuń
  3. Osobiście nie widzę problemu jeśli chodzi o klasę auta, żadne przepisy nie zakazują obecnie importu i rejestracji starszych samochodów.

   Usuń
 71. Dzień dobry. Mam problem a może pani coś wie na ten temat i poradzi co teraz zrobić. Więc dziś mnie zatrzymali guardia di finanza na polskich blachach. Auta mi nie zabrali bo moim zdaniem się ulitowali Zabrali mi polskie bezterminowe prawo jazdy i zawiezli mnie do bankomatu żeby im mandat zapłacić bo przy sobie nie miałam gotówki. Powiedzieli żebym się zgłosiła tak za 5 dni w questura di Roma i powinni mi oddać tam prawko i że potem muszę je przerobić na włoskie. Jak nie to prawko zostanie wysłane do Polski i musze wtedy zjechać żeby je wybrać. Ale sami nie byli tego wszystkiego pewni. Pytanie jest co pani wie na ten temat?prawko zabrane bo nie uznają polskiego we Włoszech. Co mam robić, żeby je odzyskać. Z góry dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przepisy dotyczące bezterminowych praw jazdy zmieniły się już kilka lat temu, pisałam o tym tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/05/polskie-prawo-jazdy-we-woszech-zmiany-w.html

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/06/polskie-prawo-jazdy-we-woszech-cz-2.html

   http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/05/wymiana-polskiego-prawa-jazdy-na-woskie.html

   Usuń
 72. Dzień dobry!
  Moja Mama jest właścicielem auta na polskich blachach. Pracuje we Włoszech kilka lat i jest tam zameldowana. Znajomy prowadzi firmę w Polsce (nie mającej udziału we Włoszech). Jak wygląda procedura tak, aby Mama mogła jeździć nadal na polskich blachach? Umowa użyczenia w języku PL i IT (z datą jej podpisania, podpisem firmy, okresu najmu) wystarczy? Raczej prawdziwości faktu, czy Mama jest pracownikiem firmy nie sprawdzą. Rozumiem, że sama taka umowa nie wystarczy skoro jest właścicielem auta? Jeśli tak, to jak wygląda sprawa z przerejestrowaniem auta na firmę? Rozumiem, że należy dokonać zmiany w dowodzie rejestracyjnym? Czy wiążą się z tym jakieś konsekwencje dla tej firmy?

  Z góry dziękuję i pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. By firma znajomego mogła użyczyć mamie samochodu, musiałaby przede wszystkim stać się jego właścicielem (a więc trzeba dokonać w Polsce zmiany właściciela z mamy na firmę znajomego), a następnie zatrudnić mamę (ustawa mówi o stosunku pracy lub współpracy). Pomysł z udawaniem, że mama jest pracownikiem firmy znajomego nie jest nowy, sporo osób tak rozumuje, gdyż rzeczywiście trudno jest udowodnić, że to nieprawda, jednak nie mogę go otwarcie poprzeć. ;)

   Usuń
 73. Wow! Bardzo dobrze to wyjasniliscie. Myslalem ze mialem pecha ze zepsul mi sie samochod i zostal scholowany do Polski wczoraj, ale z nowymi przepisami chyba lepiej. Rezydent jestem od paru miesięcy a auto dalej na polskich tablicach

  OdpowiedzUsuń
 74. Jestem emerytem. Przebywam u żony we Włoszech samochodem na polskich numerach. Co 3 miesiące opuszczam teren Włoch na kilka dni aby nie meldować się tu na stałe. Czy mogę czuć się bezpiecznie że nie łamie włoskich przepisów?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nowe przepisy nie dotyczą osób nie zameldowanych we Włoszech, przy czym krótkie wyjazdy z Włoch nie oznaczają, że nie masz tu stałego miejsca zamieszkania.

   Usuń
  2. Serdecznie dziękuje za szybką odpowiedź.

   Usuń
 75. Czy polizia i inne organy przestrzegaly prowo karajac mandatami i "sequestro del veicolo" osoby zameldowane we wloszech i jezdzonce na tablicach zagranicznych
  skoro do 19.12.2018 obowiazywalo VACATIO LEGIS - https://it.wikipedia.org/wiki/Vacatio_legis

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Vacatio legis nie obowiązuje w przypadku dekretów z mocą ustawy (decreto legge), gdyż ten typ dekretu stosowany jest (czytaj: powinien być stosowany) w przypadku, gdy sytuacja jest na tyle nagła, że wymaga natychmiastowych rozwiązań. Tzw. Decreto Sicurezza, o którym piszesz to właśnie dekret z mocą ustawy, wszedł więc w życie w dniu publikacji w Dzienniku Ustaw.

   Usuń
 76. Witam. Art. 132 Kodeksu Drogowego stanowi, że pojazd zarejestrowany poza granicami Włoch może poruszać się we Włoszech przez okres jednego roku. Po upływie tego terminu posiadacz pojazdu powinien zwrócić się do właściwego miejscowo wydziału komunikacji z wnioskiem o przerejestrowanie lub wydanie pozwolenia na opuszczenie terytorium Włoch. Poruszanie się pojazdem na obcych numerach rejestracyjnych powyżej roku powoduje nałożenie na jego posiadacza kary pieniężnej, a nawet kary przepadku mienia.
  Mam pytanie czy ten przypis ciągle obowiązuje ?
  Chodzi mi o to iż jeżdżę samochodem który jest zarejestrowany na mojego teścia a tesciu jest obywatelem Polski i ma meldunek w Polsce. Podczas kontroli mogę udowodnić iż samochód był w Polsce 2 miesiące temu bo przeszed przegląd samochodowy który jest w dowodzie rejestracyjnym wbity z data.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, art. 132 został jedynie zaktualizowany (podobnie jak mój artykuł na ten temat: http://deeoswajawlochy.blogspot.com/2013/06/samochod-na-polskich-tablicach.html), nie został zniesiony. Przepis ten dotyczy jednak pojazdu, nie osoby nim kierującej i jeżeli jesteś zameldowany we Włoszech, nie możesz poruszać się takim samochodem, gdyż stanowi to wykroczenie przeciwko art. 93 p. 1-bis znowelizowanego kodeksu drogowego.

   Usuń
 77. Witam serdecznie. Jeśli pracuje we Włoszech a nie mam rezydencji to mam domicilio prawda ? I wtedy ta ustawa mnie nie obowiązuje? Jeśli chciałabym teraz się zameldowac i na koniec stycznia pojechać do Polski czy jak mnie zatrzymaj to też dostanę mandat? Jeśli nawet nie minęło 60 dni?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Art. 93 p. 1-bis zakazuje prowadzenia samochodu zarejestrowanego za granicą jedynie osobom zameldowanym we Włoszech od ponad 60 dni.

   Usuń
 78. Ciao Dee. Mam takie pytanko. Dostałem wczoraj informacje z dobrych źródeł ze mając auto na polskich numerach jako locazione senza conducente czyli wynajęte od polskiej firmy nie mającej siedziby we Włoszech można sie poruszać tylko przez 60 dni na terytorium Włoch mając tutaj meldunek. Czy to prawda?
  Bo ta osoba podpowiadała mi żeby robić umowę co 2 miesiące i wtedy policja nie będzie mogła sie przyczepić bo rzekomo sprawdzają nawet czy taka firma istnieje i ma pozwolenie na wynajem.
  Z góry dziękuje za odpowiedz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oj, jesteś pewien, że te źródła są takie dobre? ;) Tego typu informacja nie ma żadnego potwierdzenia w przepisach, które wyraźnie wykluczają wynajem/leasing pojazdów z zakaz poruszania się i nie ograniczają tego czasowo.

   Usuń
 79. Witam.Jestem zameldowana we Włoszech od 60 dni.Przed wejściem przepisów kupiłam samochód w Polsce i zarejestrowałam na mojego tatę. Teraz przyjechałam na święta do Polski i przy okazji chcę zabrać samochód. Muszę oczywiście sporządzić umowę darowizny, ale czy na jej podstawie i mając dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, w którym widnieje mój tata jako właściciel mogę wjechać na teren Włoch i potem załatwiać wszystkie formalności w urzędzie włoskim (oczywiście opierając się na umowie darowizny)? Czy muszę najpierw iść z umową darowizny do polskiego Wydziału Komunikacji, żeby wydali nowy dowód rejestracyjny, gdzie ja będę widniała jako właściciel pojazdu? Powiem szczerze, że zaczynam się gubić w tym wszystkim.... Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dopóki samochód jest zarejestrowany w Polsce, jako osoba zameldowana we Włoszech nie możesz się nim tutaj poruszać, nawet jeśli posiadasz umowę darowizny czy też jesteś jego właścicielką. Oznacza to, że od momentu przekroczenia włoskiej granicy możesz zostać zatrzymana do kontroli i ukarana, zgodnie z nowymi przepisami.

   Usuń
 80. Mam rezydencję we Włoszech. Poruszam się tu autem firmowym mojego pracodawcy który jest Polską Spółką Cywilną. W dowodzie rejestracyjnym Polskim jest właściciel i właścicielka spółki cywilnej z Polski. Spisaliśmy umowę użyczenia i potwierdzającą moje zatrudnienie u nich. Czy to wystarczy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie mogę zagwarantować, że podczas ewentualnej kontroli nie będzie problemów - we Włoszech samochody należące do firmy mają w dowodzie rejestracyjnym jej nazwę, nie nazwisko właściciela zakładu, więc może być tak, że policja uzna, iż to prywatny samochód osoby trzeciej.

   Usuń
 81. Witaj Dee :) Buon anno! A wiec: powiem szczerze, ze jestem przerazona tym nowym ABSURDALNYM wloskim prawem! Mieszkamy rodzinnie we Wloszech od 9 llat, mamy meldunki we Wloszech, 3 auta na polskich tablicach na mnie i meza no i nie wiem, co teraz?! Najlepiej byloby sie wymeldowac z comune i byc tylko zameldiwanym w Polsce ale we Wloszech bez wloskiego meldunku zaraz zaczna sie schody z: kontem w banku, zakladem pracy, szkola dzieci, lekarzem, zalatwieniem kazdej rzeczy w jakimkolwiek urzedzie....No przeciez nie przerejestruje trzech samochodow bo sam proceder dla jednego auta przewyzsza jego wartosc a dodajac jeszcze zmiane ubezpieczenia z polskiego na wloskie to po prostu zwyczajnie mnie na to nie stac. Jak zyc Dee? Jak to obejsc, ominac? Przeciez jak zabiora mi auto czy karza placic mandat (obcokrajowcy musza placic od razu gotowka) to skad wezme poad 2 tys €?! Masakra jakas! MUSI byc jakis sposob na ominiecie tego absurdu, prawda?

  OdpowiedzUsuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...