24 lutego 2013

CO OZNACZA MÓJ CODICE FISCALE?Jako ciekawostkę, wyjaśnię Wam znaczenie liter i cyfr w Waszym codice fiscale – może Wam to pomóc w jego zapamiętaniu:

 AAA BBB 11C22 D333E 

AAA = trzy pierwsze spółgłoski nazwiska. Jeśli Wasze nazwisko nie posiada trzech spółgłosek, jak np. w przypadku nazwiska Bąk, bierze się pod uwagę samogłoski, w podobnej kolejności, dodając je po spółgłoskach.

BBB = pierwsza, trzecia i czwarta spółgłoska imienia, oczywiście jeśli Wasze imię ma co najmniej cztery spółgłoski (np. Karolina = KLN). Jeśli jest ich tylko trzy, bierze się je pod uwagę w „normalnej” kolejności (np. Marta = MRT). Podobnie jak w przypadku nazwiska, jeśli imię składa się np. tylko z dwóch spółgłosek, dodaje się kolejno samogłoski.

11 = dwie ostatnie cyfry roku urodzenia.

C  = miesiąc urodzenia, zgodnie z poniższą tabelką: 

A – styczeń
B – luty
C – marzec
D – kwiecień
E – maj
H – czerwiec
L – lipiec
M – sierpień
P – wrzesień
R – październik
S – listopad 
T – grudzień 

22 = dzień urodzenia i płeć. Bierzemy dwucyfrowy dzień urodzenia (w przypadku daty jednocyfrowej dodajemu zero na początku) i jeśli jesteś mężczyzną, to na tym obliczenia się kończą. Jeśli jesteś kobietą, musisz dodać do dnia urodzenia 40 (np. 12 + 40).

D333 = kod gminy urodzenia, według ustalonej kodyfikacji. W przypadku osób urodzonych zagranicą, pierwszą literą jest litera Z, po której wpisywany jest kod kraju urodzenia (w przypadku Polski jest to 127).

E = litera kontrolna, uzyskiwana przy pomocy dość krętych obliczeń, które Wam się do niczego nie przydadzą, więc nie będę ich tu opisywać. ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...