2 października 2014

TASI – NOWY PODATEK OD „USŁUG NIEPODZIELNYCH”Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017 r.

Najbardziej popularnym chyba hasłem wyborczym we Włoszech jest od kilku lat „zlikwidujemy podatek od nieruchomości w odniesieniu do głównego miejsca zamieszkania”. Podatek od nieruchomości zwał się na przestrzeni lat różnie – ISI, ICI, IMU – zmieniał się też jego charakter. Obecnie tzw. prime case (czyli mieszkania i domy stanowiące główne miejsce zamieszkania podatnika) teoretycznie są zwolnione z podatku od nieruchomości, ale to wcale nie oznacza, że ich właściciele mogą odetchnąć z ulgą, gdyż skarb państwa i budżety gminne potrzebują pieniędzy i skądś muszą je wziąć. Tak oto powstał nowy podatek, zwany TASI.Czym jest TASI?TASI to skrót od tassa sui servizi indivisibili, co w wolnym tłumaczeniu oznacza podatek od “usług niepodzielnych”. Jakie to usługi? No więc, moi drodzy, mamy płacić samorządom gminnym za to, co dla nas robią i bez czego żyć nie możemy, bo korzystamy z tego wszyscy bez wyjątku (w odróżnieniu np. od komunikacji miejskiej czy przedszkoli) – jest to np. zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymanie i naprawa dróg, oświetlenie przestrzeni publicznej czy też praca naszych ukochanych urzędów meldunkowych. Pomińmy milczeniem jakość tychże usług w wielu włoskich gminach...Kto musi płacić TASI?I tu niespodzianka: w odróżnieniu od podatku od nieruchomości, płaconego tylko przez właściciela mieszkania, obowiązek zapłaty TASI leży również na osobach je wynajmujących. Bo przecież jeśli wynajmujecie mieszkanie na terenie danej gminy, to też korzystacie z oferowanych przez nią usług, więc płaćcie.Tak więc osoby mające obowiązek zapłaty podatku to:

 • właściciele nieruchomości nie stanowiących ich głównego miejsca zamieszkania (tzw. prima casa)
 • lokatorzy wynajmujący nieruchomość nie będącą ich głównym miejscem zamieszkania 
 • osoby korzystający z nieruchomości na podstawie np. użytkowania i innych praw rzeczowych
 • właściciele działek budowlanych i jakichkolwiek obszarów nie przykrytych (np. kawałka terenu przylegającego do domu)


UWAGA! Lokator wynajmujący mieszkanie ma osobny obowiązek zapłaty, więc nie myślcie, że właściciel zapłaci całość, a Wy potem mu oddacie Waszą część – podatek należy się od dwóch podatników i jeżeli go nie zapłacicie, tylko Wy będziecie za to odpowiedzialni, nie właściciel. Oczywiście możecie się umówić z właścicielem, że to on dokona obu wpłat, ale konieczne jest użycie dwóch osobnych druków.
Jeśli mieszkanie wynajmowane jest przez więcej niż jedną osobę, np. przez parę czy też kilku studentów zamieszkujących poszczególne pokoje, obowiązek zapłaty TASI spoczywa na wszystkich lokatorach. Ponieważ nie zostały ustalone odgórne zasady dotyczące podziału podatku pomiędzy lokatorów, a są oni wszyscy tak samo odpowiedzialni za jego zapłatę, może on zostać zapłacony w całości przez jednego z nich lub proporcjonalnie, osobno przez każdą osobę.


Kto jest zwolniony z obowiązku zapłaty TASI?Podatek TASI nie należy się w przypadku:

 • obszarów rolnych
 • nieużytków
 • mieszkań będących Waszym głównym miejscem zamieszkania (prima casa) - chodzi tu zarówno o mieszkania własnościowe, jak i wynajmowane (wówczas obowiązek zapłaty spoczywa na właścicielu mieszkania)
 • nieruchomości będących własnością skarbu państwa – w tym nieruchomości należących do regionów, prowincji, gmin czy społeczności górskich
 • nieruchomości kościelnych
 • nieruchomości należąych do innych państw i organizacji międzynarodowych

Dodatkowo każda gmina może zadecydować o zmniejszeniu podatku lub zwolnieniu z obowiązku podatkowego m. in. nieruchomości zajmowanych przez tylko jedną osobę, użytkowanych okazjonalnie (np. latem) czy należących do osób przebywających przez większą część roku poza granicami Włoch.Wysokość podatkuPonieważ TASI jest podatkiem gminnym, to właśnie samorządy gminne decydują o jego wysokości. Wszystko zależy więc od tego, gdzie znajduje się posiadana przez Was nieruchomość bądź wynajmowane przez Was mieszkanie.W związku z powyższym nie jestem w stanie powiedzieć Wam, ile wynosi podatek, jaki musicie zapłacić – aby się tego dowiedzieć, musicie przede wszystkim przeczytać uchwałę gminną (delibera comunale), w której Wasza gmina określiła wysokość TASI w zależności od rodzaju nieruchomości. Jeśli Wasza gmina nie uchwaliła stawek TASI w terminie (a powinna była to zrobić do 10 września), za rok bieżący zapłacicie podstawową, najniższą stawkę, która w przypadku nieruchomości mieszkalnych wynosi ona 1‰ (0,1%).UWAGA! Nam może wydawać się to dziwne, ale we Włoszech stawki podatkowe często wyrażane są w promilach (‰) – aby ułatwić sobie pracę, można przeliczyć je na procenty.Sprawdźcie też w uchwale, czy nie przysługują Wam odliczenia podatkowe, które zmniejszą należny podatek – mogą to być np. odliczenia związane z charakterem nieruchomości (np. prima casa) czy z wysokością dochodu katastralnego.Powiedzmy, że znacie już stawkę ustaloną przez Waszą gminę – teraz potrzebna będzie tzw. rendita catastale, a więc dochód katastralny. Jeśli wynajmujecie mieszkanie, musicie poprosić o te dane właściciela, który na pewno nimi dysponuje. Możecie też skorzystać ze specjalnego narzędzia urzędu skarbowego, które pozwala uzyskać wysokość dochodu katastralnego nieruchomości – musicie jednak podać codice fiscale właściciela oraz dane katastralne mieszkania.Na podstawie dochodu katastralnego możecie obliczyć podstawę opodatkowania – musicie powiększyć go o 5%, a następnie pomnożyć przez specjalny współczynnik, który dla nieruchomości mieszkalnych wynosi 160.Nie pozostaje nic innego, jak obliczyć należny podatek TASI, w zależności od stawki gminnej, którą znaleźliście w uchwale.
Przykład (najprostszy)

Gmina: Rzym
Dochód katastralny na dzień 01.01.2014 r.: 800 euro
Stawka TASI: 2,5‰ (0,25%)

800 euro + 5% = 840 euro x 160 = 134400 euro (podstawa opodatkowania)

134400 + 0,25% = 336 euro
Jeśli nie czujecie się na siłach, by samodzielnie obliczyć wysokość należnego podatku, nie chcecie ryzykować, że gdzieś popełnicie błąd lub po prostu nie chce Wam się czytać uchwał gminnych, możecie zlecić dokonanie obliczeń w CAF lub skorzystać z poniższego linka:http://www.amministrazionicomunali.it/tasi/calcolo_tasi.phpW CAF oraz na podanej wyżej stronie otrzymacie wypełniony już częściowo formularz wpłaty.Warto sprawdzić też na stronie internetowej Waszej gminy, czy przypadkiem nie zostało udostępnione narzędzie do obliczania TASI.Termin zapłatyMożecie zapłacić cały należny podatek za jednym zamachem lub w dwóch ratach - w 2017 r. terminy zapłaty są następujące:
 • całość lub pierwsza rata (acconto) - do 16 czerwca 2017 r.
 • druga rata (saldo) - do 18 grudnia 2017 r.Sposób zapłatyDo wyboru macie dwie opcje:

 • wpłata w urzędzie pocztowym na specjalnym druku (bollettino postale),
 • formularz F24, zwykły lub uproszczony – od 1 października 2014 r. dokonywanie wpłat za pomocą formularza F24 na kwoty przekraczające 1000 euro możliwe jest jedynie za pomocą serwisów Fisconline i Entratel urzędu skarbowego oraz korzystając z usług bankowości elektronicznej.

Będziecie musieli wpisać następujące dane:

 • Wasz codice fiscale
 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • płeć
 • miejsce urodzenia (gminę włoską lub państwo w przypadku osób urodzonych za granicą)
 • adres zamieszkania
 • kod katastralny Waszej gminy (codice catastale) – kody katastralne wszystkich włoskich gmin znajdziecie np. tutaj 
 • tzw. kody podatkowe (codici tributo) – 3958 dla głównego miejsca zamieszkania, 3959 dla wiejskich budynków gospodarczych (fabbricati rurali ad uso strumentale), 3960 dla działek budowlanych i 3961 dla wszystkich innych nieruchomości
 • rok odniesienia
 • należną kwotę

Jeśli wysokość rocznego podatku TASI nie przekracza 12 euro, nie musicie nic płacić, choć radziłabym sprawdzić w uchwale gminnej, czy przypadkiem limit ten w Waszej gminie nie jest nieco inny.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...