19 lutego 2014

ODLICZENIA I ULGI PODATKOWE W 2014 ROKUOto wykaz najważniejszych ulg podatkowych obowiązujących w 2014 roku, w odniesieniu do dochodu uzyskanego w 2013 r.:ODLICZENIA (oneri deducibili)Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.(*) Nie biorę tu pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę (np. detrazione per lavoro dipendente).WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
·  składki obowiązkowe
·  składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
·  składki związane z “uwolnieniem” lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
·  składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
·  składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
·  składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
·  składki wpłacone na osoby pozostające na Waszym utrzymaniu, które mają zbyt niski dochód, by móc je od niego odliczyć –maksymalnie 5164,57 euro
·  składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty Alimenty otrzymywane w wyniku separacji lub rozwodu przez byłego małżonka, z wyłączeniem alimentów przeznaczonych na utrzymanie dzieci.
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne
·  wizyty u lekarza
·  zakup lekarstw
·  wydatki na opiekę
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z  procedurą adopcyjną.
ULGI (spese detraibili)Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie załączyć do zeznania kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Ulga nie może przekroczyć 15493,71 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga wynosi 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
·  Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
·  Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
·  Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania: 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
·  Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza gminą, w której są zameldowani: ulga w wysokości 19% od maksymalnej kwoty 2633 euro; z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać)
·  Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro.
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 630 euro.
Ubezpieczenie OC pojazdu
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 40 euro – chodzi o tzw. contributo SSN, nie o całą kwotę polisy
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury.

Koszty pogrzebu
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 1549,37 euro. Przysługuje ona w przypadku pogrzeby małżonka, dzieci, rodziców, teściów, rodzeństwa oraz zięciów i synowych.
Koszty przedszkola (asilo nido)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty remontów
·   Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, maksymalnie 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie sprzętu i mebli kupionego z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
·   Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolne, uniwersyteckimi itp., również poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko.
Darowizny na rzecz amatorskich organizacji sportowych
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1500 euro.
Darowizny na rzecz amatorskich organizacji sportowych
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1500 euro.
Darowizny na rzecz organizacji społecznych
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 2065,83 euro.
Darowizny na rzecz organizacji non-profit (ONLUS)
Ulga 24% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 2065 euro
Darowizny na rzecz partii i ruchów politycznych
Ulga 24% od kwot mieszczących się w zakresie od 50 do 10000 euro


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...