20 maja 2013

CONTRATTO A PROGETTO – URLOP WYPOCZYNKOWY, MACIERZYŃSKI I CHOROBOWE


Aktualizacja z 08.07.2015 r.: z dniem 25 czerwca 2015 roku zniesiona została możliwość podpisywania umów o projekt - więcej na ten temat przeczytacie tutaj. --> KLIK

Umowa o projekt różni się od „normalnej” umowy o pracę również w kwestii tzw. przywilejów socjalnych, dlatego postanowiłam napisać na ten temat osobny artykuł. Początkowo chciałam zamieścić poniższe informacje w ogólnym artykule o contratto a progetto, jednak post robił się coraz dłuższy i coraz bardziej skomplikowany.:)Urlop wypoczynkowyUrlop wypoczynkowy nie jest przewidziany w przypadku umowy o projekt z tego samego powodu, dla którego pracownik taki nie może być zmuszony do przestrzegania godzin pracy przewidzianych przez zatrudniającą go firmę – ma on być samodzielny i sam organizować sobie pracę. Dlatego teoretycznie może iść na urlop, kiedy mu przyjdzie na to ochota, byle by wykonał zlecony mu projekt. W praktyce często wygląda to tak, że pracodawcy traktują „projektowych” jak każdego innego pracownika i przyznają im urlop w podobnym wymiarze, co oczywiście nie powinno mieć miejsca.Urlop macierzyńskiW przypadku urlopu macierzyńskiego  umowa zostaje zawieszona na czas nieobecności pracownicy, maksymalnie na 180 dni, przy czym okres ten może zostać wydłużony przez pracodawcę. Długość urlopu macierzyńskiego (tzw. maternità obbligatoria) wynosi 5 miesięcy, z czego dwa miesiące przed planowaną datą porodu i pozostałe trzy po porodzie – można też uzgodnić inne rozłożenie urlopu z pracodawcą, ale to zależy od Waszych z nim stosunków. Wysokość wynagrodzenia wypłacanego podczas urlopu macierzyńskiego równa jest 80% ostatniej otrzymanej pensji miesięcznej i jest ono wypłacane nie przez pracodawcę (który nie płaci za nieobecność pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o projekt), a przez INPS i aby „zasiłek” ten otrzymać, trzeba być zatrudnionym od co najmniej 3 miesięcy.Możliwe jest też skorzystanie z urlopu wychowawczego (congedo parentale), który może trwać maksymalnie 3 miesiące i otrzymuje się wówczas wynagrodzenie w wysokości 30% ostatniej otrzymanej pensji miesięcznej. 

Dzięki zmianom wprowadzonym w 2015 r., macie prawo do zasiłku macierzyńskiego i wychowawczego nawet wówczas, gdy pracodawca nie opłacił należnych składek na ubezpieczenie społeczne.ChoroboweTzw. chorobowe (malattia) czy też nieobecność spowodowana wypadkiem (infortunio) nie są powodem do przedłużenia umowy o projekt, która wygasa zgodnie z początkowymi założeniami. Pracodawca nie płaci za okres nieobecności pracownika, może też rozwiązać z nim umowę, jeśli nieobecność ta przekroczy 30 dni lub 1/6 okresu przewidzianego na dokończenie projektu. Osobom zatrudnionym na podstawie contratto a progetto przysługuje coś w rodzaju zasiłku chorobowego, wypłacanego przez INPS, na następujących zasadach:CHOROBOWE BEZ POBYTU W SZPITALU (INDENNITA' DI MALATTIA)

 • aby uzyskać prawo do zasiłku, konieczne jest opłacanie składek przez co najmniej 3 miesiące w ciągu 12 miesięcy poprzedzających chorobę, a Wasz dochód z pracy na podstawie contratto a progetto (i innych umów, które przewidują wpłatę składek na fundusz gestione separata) nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć 70% tzw. massimale contributivo (w 2013 r. wynosi on 99034 euro)
 • pracownik musi udać się do lekarza, który zaświadczy stan chorobowy powodujący czasową niezdolność do pracy i prześle zaświadczenie do INPS (certificato telematico di  malattia)
 • musicie też wypełnić i przesłać do INPS formularz SR06, który dostępny jest tutaj; możecie to zrobić przez internet, po wcześniejszej rejestracji na stronie INPS, telefonicznie (803164 z telefonów stacjonarnych lub 06 164 164 z telefonów komórkowych) lub za pośrednictwem związków zawodowych (patronato)
 • zasiłek przysługuje jedynie w przypadku choroby nie krótszej niż 4 dni, a więc w przypadku choroby trwającej 1-3 dni INPS nie wypłaca zasiłku – niektóre firmy gwarantują wówczas pracownikowi wypłatę „zasiłku”, jednak zależy to od podpisanej przez Was umowy
 • zasiłek jest wypłacany przez maksymalny okres nie przekraczający 1/6 trwania umowy w danym roku (a więc maksymalnie przez 61 dni), przy czym nie może on być krótszy niż 20 dni
 • dzienna wysokość zasiłku zależy od wpłaconych składek i oblicza się ją na podstawie wyżej wspomnianego massimale contributivo podzielonego przez 365: 8% w przypadku składek wpłaconych przez mniej niż 4 miesiące w ostatnich 12 miesiącach, 12% w przypadku 5-8 miesięcy składek i 16% w przypadku 6-12 miesięcy składekCHOROBOWE W PRZYPADKU POBYTU W SZPITALU (INDENNITA' DI DEGENZA)

 • aby uzyskać prawo do zasiłku, konieczne jest opłacanie składek przez co najmniej 3 miesiące w ciągu 12 miesięcy poprzedzających chorobę, a Wasz dochód z pracy na podstawie contratto a progetto (i innych umów, które przewidują wpłatę składek na fundusz gestione separata)  nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć 70% ww. massimale contributivo 
 • szpital musi wystawić pacjentowi zaświadczenie zawierające diagnozę, która zaświadcza czasową niezdolność do pracy, które należy przesłać lub zanieść za pośrednictwem zaufanej osoby do INPS najlepiej w ciągu 2 dni od ich wystawienia, a w każdym razie przed upłynięciem 180 dni od momentu wypisania ze szpitala
 • również w tym przypadku musicie wypełnić i przesłać do INPS formularz SR06
 • zasiłek wypłacany jest przez maksymalnie 180 dni w roku kalendarzowym
 • dzienna wysokość zasiłku zależy od wpłaconych składek i oblicza się ją na podstawie massimale contributivo podzielonego przez 365: 4% w przypadku składek wpłaconych przez mniej niż 4 miesiące w ostatnich 12 miesiącach, 6% w przypadku 5-8 miesięcy składek i 8% w przypadku 6-12 miesięcy składek

2 komentarze:

 1. Czy zwolnienie lekarskie wystawione w Polsce przez lekarza jest respektowane przez INPS ? Zaznaczam,że legalnie pracuję sezonowo we Włoszech posiadam wszystkie dokumenty i jestem rezydentem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, w przypadku zachorowania w innym kraju obowiązują Cię takie same zasady, jak w przypadku choroby na terytorium Włoch. Musisz więc przesłać w ciągu dwóch dni zarówno do INPS, jak i do pracodawcy zaświadczenie lekarskie wystawione przez polskiego lekarza, którego nie trzeba tłumaczyć, gdyż to INPS musi zadbać o jego przetłumaczenie.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...