25 września 2014

WYBÓR NAZWISKA DLA DZIECKA WE WŁOSZECH – CZYŻBY ZBLIŻAŁ SIĘ PRZEŁOM?


Aktualizacja z dnia 04.02.2017 r. - W dniu 28.12.2016 r. został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nr 286/2016 uznający za niezgodne z konstytucją przepisy nakazujące nadawanie dziecku wyłącznie nazwiska ojca. Od tej chwili rodzice mogą zdecydować się, za obopólną zgodą, na nadanie dziecku podwójnego nazwiska - ojca i matki.


Trudno w to uwierzyć, ale wydaje się, że w końcu państwo włoskie przestanie decydować za rodziców, jakie nazwisko ma nosić ich potomstwo. Jak pisałam w tym artykule, obecnie we Włoszech nie ma możliwości wyboru nazwiska dziecka – przepisy przewidują tylko jedną opcję, a mianowicie nadanie mu nazwiska ojca. Wygląda jednak na to, że w końcu coś się zmieni.W styczniu br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez małżeństwo Fazzo – Cusan przeciwko państwu włoskiemu, stanowiący, że niemożność nadania dziecku nazwiska matki narusza przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W lipcu projekt nowych regulacji wylądował w końcu we włoskiej Izbie Deputowanych, ale został wysłany do komisji, która miała raz jeszcze go przejrzeć, gdyż niektórym partiom niespecjalnie się on podobał. Wczoraj projekt został nareszcie przez Izbę Deputowanych przyjęty i nie pozostaje nic innego, jak czekać na opinię Senatu.Założenia projektu nowej ustawyPrzedstawię Wam w skrócie założenia zawarte w projekcie – oczywiście całkiem możliwe, że zostaną one odrzucone lub zmienione przez Senat, w każdym razie zmiany są naprawdę ogromne, biorąc pod uwagę zesztywniałe, patriarchalne przepisy włoskie:DZIECKO NARODZONE Z RODZICÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIMDecyzję o nazwisku podejmować będą wspólnie rodzice, podobnie jak ma to miejsce w Polsce – w momencie składania w USC oświadczenia o narodzinach można będzie nadać dziecku nazwisko ojca, matki lub oba, w kolejności ustalonej przez rodziców. Jeżeli rodzice nie będą zgadzać się w tej kwestii, dziecko otrzyma oba nazwiska w porządku alfabetycznym.W przypadku, gdy z tego samego związku małżeńskiego urodzą się kolejne dzieci, otrzymają one to samo nazwisko, jakie nosi dziecko zarejestrowane wcześniej w USC (ta sama zasada ma obowiązywać w przypadku dzieci nieślubnych).DZIECKO NIEŚLUBNERównież w tym przypadku obowiązywać mają powyższe zasady, jednak jedynie w przypadku, gdy dziecko zostało uznane przez oboje rodziców. Jeżeli jedno z nich uzna dziecko w późniejszym terminie, będzie mogło dodać swoje nazwisko wyłącznie za zgodą drugiego rodzica oraz samego dziecka, jeśli ukończyło ono 14 lat.ADOPTOWANE DZIECKO PEŁNOLETNIENie powinna ulec zmianie zasada, że przed nazwisko dziecka dodaje się nazwisko rodzica adopcyjnego, przy czym decyzję o tym, które nazwisko rodzicielskie ma zostać nadane, podejmować mają rodzice. W przypadku braku zgody, obowiązywać ma porządek alfabetyczny. Jeżeli adoptowane dziecko posiada już dwa nazwiska, co zdarza się zwłaszcza w przypadku osób pochodzenia hiszpańskiego lub południowo-amerykańskiego, będzie musiało zdecydować, które z nich chce zatrzymać.Jeśli natomiast adopcji dokonuje para pozostająca w związku małżeńskim, mają oni podejmować decyzję o ty, jakie nazwisko otrzyma dziecko, a więc obowiązywać mają takie same zasady, jak w przypadku dzieci narodzonych z małżeństwa.DZIECKO PEŁNOLETNIEOsoba pełnoletnia nosząca tylko jedno nazwisko (matki lub ojca), będzie miała możliwość złożenia w USC oświadczenia, w którym wyrazi wolę dodania do niego nazwiska drugiego rodzica. Jeżeli jednak jest ona dzieckiem nieślubnym, nie będzie mogła przyjąć nazwiska rodzica, który jej nie uznał.PRZEKAZYWANIE PODWÓJNEGO NAZWISKAOsoby noszące dwa nazwiska będą mogły nadać swoim dzieciom tylko jedno z nich, a przepisy mają dać im wolny wybór w kwestii wyboru nazwiska, które chcą przekazać potomstwu.Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?Przypominam, że na razie ustawa nie została jeszcze przyjęta przez włoski Senat, więc mowa jest jedynie o projekcie. Powiedzmy jednak, że Senat ją przyjmie w takiej formie, w jakiej została ona mu przedstawiona – co wtedy?Projekt ustawy nie przewiduje natychmiastowego wejścia w życie nowych regulacji. Najpierw konieczne będzie napisanie nowego regulaminu stanu cywilnego, gdyż obecny jest  nieadekwatny do planowanych zmian. Więc najpierw taki regulamin musi powstać, później musi zostać wdrożony i dopiero potem można będzie zacząć nadawać dzieciom nazwisko wedle własnego widzimisię.Oczywiście prawo nie działa wstecz (choć we Włoszech ta zasada nie zawsze jest oczywista), więc nie będziecie mogli zmienić nazwiska nadanego przed wejściem w życie nowej ustawy.


   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...