26 lutego 2014

PRAWO DO EMERYTURY WE WŁOSZECH (PENSIONE DI VECCHIAIA)
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2018 r.

W 2012 roku weszła w życie reforma emerytalna, która wprowadziła spore zmiany do włoskiego systemu emerytalnego. Oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, nie zabrakło protestów, w każdym razie reforma przeszła i w dzisiejszym artykule przedstawię Wam ogólne warunki, jakie należy obecnie spełnić, by uzyskać prawo do włoskiej emerytury (pensione di vecchiaia).Artykuł dotyczy tylko i wyłącznie emerytury włoskiej – o sumowaniu okresów ubezpieczeniowych z różnych krajów możecie przeczytać tutaj.Wiek emerytalnyWymóg dotyczący wieku emerytalnego został przez reformę zmieniony – jak pewnie się domyślacie, został on podniesiony i będzie nadal stopniowo wzrastał wraz z oczekiwaną długością trwania życia (podany w tabelce wiek emerytalny w niektórych przypadkach może ulec zmianie, gdyż zlikwidowane zostało pojęcie stałego wieku emerytalnego). Ostatecznym celem reformy ma być zrównanie w wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat począwszy od 2021 roku.

KATEGORIA
OKRES
WIEK EMERYTALNY
Kobiety – sektor prywatny
01.01.2014 – 31.12.2015
63 lata i 9 miesięcy
01.01.2016 – 31.12.2017
65 lat i 7 miesięcy
od 01.01.2018 r.
66 lat i 7 miesięcy
Kobiety – sektor publiczny
od 01.01.2013 r.
66 lat i 3 miesiące
od 01.01.2016 r.
66 lat i 7 miesięcy
Kobiety – własna działalność  i rejestracja w gestione separata
01.01.2014 – 31.12.2015
64 lata i 9 miesięcy
01.01.2016 – 31.12.2017
66 lat i 1 miesiąc
od 01.01.2018 r.
66 lat i 7 miesięcy
Mężczyźni
od 01.01.2013 r.
66 lat i 3 miesiące
od 01.01.2016 r.

66 lat i 7 miesięcy

Podwyżka ta nie dotyczy osób niewidomych oraz osób niepełnosprawnych, których stopień niepełnosprawności jest nie mniejszy niż 80%. Pierwsza podwyżka wieku emerytalnego we Włoszech miała miejsce w 1993 r., ale rząd wykluczył z niej właśnie wyżej wymienione osoby, a reforma emerytalna z 2012 r. potwierdziła ten fakt (możecie o tym przeczytać w okólniku INPS nr 35 z dnia 14/03/2012). Jeśli więc znajdujecie się w podobnej sytuacji, obowiązują Was dawne zasady:
 • kobiety - 55 lat
 • mężczyźni - 60 lat


Staż pracyOczywiście nie wystarczy osiągnięcie wieku emerytalnego przewidzianego włoskimi przepisami – konieczne jest też spełnienie warunku dotyczącego stażu pracy, czyli okresu, w którym opłacaliście składki na ubezpieczenie społeczne (tzw. contributi INPS). Aby uzyskać prawo do emerytury, obecnie wymagany jest co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy.Wysokość opłaconych składek (po 01.01.1996 r.)W niektórych przypadkach nie wystarczy osiągnięcie wieku emerytalnego i odpowiedni staż pracy. Jeśli Wasze pierwsze składki na ubezpieczenie społeczne we Włoszech opłaciliście po 1 stycznia 1996 roku, wysokość Waszej emerytury (obliczanej na podstawie opłaconych składek) musi być półtora raza wyższa od zasiłku socjalnego (assegno sociale). Wysokość zasiłku socjalnego ustalana jest co roku przez INPS i w 2014 roku wynosi ona 5.818,93 euro rocznie (484,91 euro miesięcznie) – dla przykładu, w roku bieżącym Wasza emerytura nie może być niższa niż 727,41 euro miesięcznie (484,91 euro x 1,5).Jeżeli obliczona emerytura jest niższa od wyżej wspomnianej kwoty, niestety musicie poczekać, w najgorszym wypadku do ukończenia 70 lat i 3 miesięcy – wówczas wymóg dotyczący wysokości emerytury nie ma już zastosowania, lecz musicie mieć opłacone co najmniej 5 lat składek (co oczywiście oznacza, że emerytura będzie odpowiednio niższa). 

Powyższy wymóg nie dotyczy tych z Was, który włoska emerytura została przyznana po doliczeniu okresu składkowego np. z Polski.Wysokość emeryturyPrzed 1996 r. wysokość emerytury obliczana była na podstawie średniego wynagrodzenia otrzymywanego w ostatnich przepracowanych latach (calcolo retributivo). Później system obliczeniowy został zmieniony i obecnie wysokość emerytury zależy od wysokości składek wpłaconych do INPS (calcolo contributivo).Dokładnych obliczeń dokonuje oczywiście INPS, lecz jeśli chcecie wiedzieć mniej więcej (!), ile powinna wynosić Wasza włoska emerytura, musicie wziąć pod uwagę następujące dane:

 • wysokość opłaconych przez Was składek (tzw. montante contributivo individuale)
 • tzw. coefficiente di trasformazione, dosł. współczynnik transformacji, który zmienia się wraz z Waszym wiekiem


Dla przykładu (nie przywiązujcie się zbytnio do niego, gdyż są to obliczenia naprawdę przybliżone), obliczmy emeryturę Kazia, którego sytuacja jest następująca:
 • ma 60 lat
 • zaczął pracować we Włoszech jako pracownik najemny 01.01.1997 r. (czyli do końca 2013 r. opłacił 17 lat składek)
 • ostatnia pensja roczna wynosi 30000 euro
 • przejdzie na emeryturę w wieku 67 lat – zgodnie z tabelą INPS, współczynnik transformacji dla osób w tym wieku wynosi 5,826%

Obliczamy składki opłacone w skali roku: pracowników najemnych obowiązują składki w wysokości 33%, a więc 30000 euro x 33% = 9900 euro

Mnożymy otrzymaną kwotę przez ilość przepracowanych lat w momencie przejścia na emeryturę (w 2020 r.): 9900 euro x 24 = 237600 euro

Mnożymy opłacone składki przez współczynnik transformacji: 237600 euro x 5,826% = 13842,58 euro (emerytura roczna)

Emerytura miesięczna: 13842,58 / 13 miesięcy = 1064,81 euro


Wniosek o przyznanie emeryturyWniosek o przyznanie emerytury można złożyć tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie – nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku. INPS daje Wam do wyboru następujące opcje:

 • złożenie wniosku na stronie internetowej INPS – musicie być zarejestrowani na portalu i posiadać kod dostępu (PIN)
 • złożenie wniosku przez telefon, dzwoniąc na specjalny numer INPS – darmowy 803164 z telefonów stacjonarnych lub płatny 06 164164 z telefonów komórkowych) – również w języku polskim
 • skorzystanie z pośrednictwa związków zawodowych (patronato, CAF), które wypełnią wniosek i prześlą go w Waszym imieniu do INPS za pomocą specjalnego programu komputerowego

Wypłata emerytury następuje:

 • od pierwszego dnia następnego miesiąca po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli macie opłacone co najmniej 20 lat składek
 • od pierwszego dnia następnego miesiąca po opłaceniu 20 lat składek, jeśli w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego nie spełnialiście warunku dotyczącego składek na ubezpieczenie społeczne
 • ewentualnie, na Wasz wniosek, od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu wniosku

Wcześniejsza emerytura (pensione anticipata)Obecnie, aby przejść na emeryturę przed ukończeniem wymaganego wieku emerytalnego, musicie mieć opłaconą następującą ilość składek na ubezpieczenie społeczne:

 • kobiety: 41 lat i 10 miesięcy
 • mężczyźni: 42 lata i 10 miesięcy

Liczby te mogą ulec zmianie w zależności od zmieniającej się oczekiwanej długości trwania życia.Reforma przewidziała wyjątek w przypadku osób, które zaczęły pracować po 1996 roku – będą one mogły przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 63 lat (od 01.01.2016 r. wiek ten zostanie podniesiony do 63 lat i 7 miesięcy), jeśli:

 • będą miały opłacone co najmniej 20 lat składek
 • wysokość pierwszej rata emerytury będzie 2,8 raza wyższa od zasiłku socjalnego (assegno sociale)


UWAGA! Osoby, które nigdy nie pracowały, a więc nie opłacały składek na ubezpieczenie społeczne (np. gospodynie domowe), mogą złożyć wniosek o tzw. emeryturę socjalną (pensione sociale), o której napisałam osobny artykuł - znajdziecie go tutaj.

19 lutego 2014

ODLICZENIA I ULGI PODATKOWE W 2014 ROKUOto wykaz najważniejszych ulg podatkowych obowiązujących w 2014 roku, w odniesieniu do dochodu uzyskanego w 2013 r.:ODLICZENIA (oneri deducibili)Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.(*) Nie biorę tu pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę (np. detrazione per lavoro dipendente).WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
·  składki obowiązkowe
·  składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
·  składki związane z “uwolnieniem” lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
·  składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
·  składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
·  składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
·  składki wpłacone na osoby pozostające na Waszym utrzymaniu, które mają zbyt niski dochód, by móc je od niego odliczyć –maksymalnie 5164,57 euro
·  składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty Alimenty otrzymywane w wyniku separacji lub rozwodu przez byłego małżonka, z wyłączeniem alimentów przeznaczonych na utrzymanie dzieci.
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne
·  wizyty u lekarza
·  zakup lekarstw
·  wydatki na opiekę
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z  procedurą adopcyjną.
ULGI (spese detraibili)Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie załączyć do zeznania kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Ulga nie może przekroczyć 15493,71 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga wynosi 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
·  Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
·  Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
·  Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania: 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
·  Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza gminą, w której są zameldowani: ulga w wysokości 19% od maksymalnej kwoty 2633 euro; z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać)
·  Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro.
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 630 euro.
Ubezpieczenie OC pojazdu
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 40 euro – chodzi o tzw. contributo SSN, nie o całą kwotę polisy
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury.

Koszty pogrzebu
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 1549,37 euro. Przysługuje ona w przypadku pogrzeby małżonka, dzieci, rodziców, teściów, rodzeństwa oraz zięciów i synowych.
Koszty przedszkola (asilo nido)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty remontów
·   Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, maksymalnie 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie sprzętu i mebli kupionego z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
·   Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolne, uniwersyteckimi itp., również poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko.
Darowizny na rzecz amatorskich organizacji sportowych
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1500 euro.
Darowizny na rzecz amatorskich organizacji sportowych
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1500 euro.
Darowizny na rzecz organizacji społecznych
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 2065,83 euro.
Darowizny na rzecz organizacji non-profit (ONLUS)
Ulga 24% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 2065 euro
Darowizny na rzecz partii i ruchów politycznych
Ulga 24% od kwot mieszczących się w zakresie od 50 do 10000 euro


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...