20 września 2013

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH (ASPI)?

Aktualizacja z dnia 15.09.2015 r.: Z DNIEM 1 MAJA 2015 R. ZASIŁEK ASPI ZOSTAŁ ZASTĄPIONY PRZEZ NOWY ZASIŁEK NASPI, O KTÓRYM PISAŁAM TUTAJ --> KLIK.Ci z Was, którzy stracili pracę i mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych (o którym pisałam tutaj), muszą złożyć odpowiedni wniosek w INPS, a że nie można go złożyć w urzędzie osobiście i trzeba korzystać z informatycznych lub telefonicznych kanałów, osoby nie znające dobrze języka włoskiego mogą mieć wątpliwości co do poprawnego jego wypełnienia. Ba, nawet znając biegle język można mieć czasem problemy ze zrozumieniem, czego włoskie urzędy od nas chcą, więc a nuż komuś przyda się dzisiejszy artykuł.:)

Przypominam, że możecie zwrócić się do związków zawodowych (CAF, patronato) o BEZPŁATNE pośrednictwo w wypełnieniu i przesłaniu wniosku o zasiłek dla bezrobotnych!

Wniosek, który musicie wypełnić nazywa się SR134 i jeśli wypełniacie go samodzielnie na portalu INPS (po uprzedniej rejestracji), oczywiście zostaniecie poproszeni o wpisanie danych do systemu, nie do formularza, który poniżej przedstawię. Ponieważ jednak dane są te same, wiele to nie zmienia.

Formularz wniosku składa się z czterech stron, z czego pierwsza to objaśnienia, więc przejdę od razu do drugiej strony, w której należy zacząć wpisywać dane. Do naszych potrzeb, jako przykład, posłuży nam Kazio, któremu wymyśliłam fikcyjne dane i wyrobiłam na ich podstawie codice fiscale.:)


Pierwsza strona zaczyna się od danych urzędu i Waszych danych osobowych, więc musicie wpisać po kolei:

 • miejscowość, w której znajduje się „Wasz” INPS, do którego wysyłacie wniosek (all’ufficio INPS di)
 • imię (nome)
 • nazwisko (cognome)
 • codice fiscale
 • data urodzenia (nato/a il)
 • miejsce urodzenia (a) – wpiszcie tu miejscowość, w której się urodziliście, nie państwo
 • prowincja, w której się urodziliście (prov.) – wpiszcie „EE”, system powinien to przyjąć, gdyż tak we włoskim języku urzędowym oznacza się zagranicę
 • kraj urodzenia (stato)
 • obywatelstwo (cittadinanza)
 • miejsce zameldowania lub zamieszkania (residente/domiciliato in) wpiszcie tu miejscowość, w której mieszkacie na stałe, bez względu na zameldowanie
 • prowincja, w której mieszkacie (prov.)
 • kraj zamieszkania (stato)
 • adres zamieszkania (indirizzo)
 • kod pocztowy (CAP)
 • numer telefonu stacjonarnego (telefono) – jest to pole nieobowiązkowe, ale może się przydać, gdyż jeśli nie podacie INPS żadnego kontaktu, będzie się mógł z Wami skontaktować jedynie listownie lub ewentualnie przez portal
 • numer telefonu komórkowego (cellulare) – pole nieobowiązkowe
 • adres mailowy (indirizzo e-mail) – pole nieobowiązkowe


Następnie musicie złożyć kilka oświadczeń: 1. Pierwsza niebieska kropka to oświadczenie, że wnioskujecie o przyznanie Wam zasiłku dla bezrobotnych Aspi z powodu zwolnienia z pracy w firmie XYZ – tu musicie wpisać nazwę Waszego pracodawcy oraz datę zakończenia stosunku pracy. Urząd wyjaśnia następnie, że w przypadku podpisania przez Was nowej umowy o pracę na okres krótszy niż 6 miesięcy wypłata zasiłku zostanie automatycznie zawieszona na ten okres, bez konieczności składania przez Was odpowiedniego wniosku.
 2. Druga kropka dotyczy sytuacji, w której nie zostanie Wam przyznany zasiłek Aspi – możecie zaznaczyć opcję automatycznego przekształcenia wniosku we wniosek o przyznanie zasiłku mini-Aspi, co pozwoli Wam zaoszczędzić czas. Kazio opcję tę zaznaczył.:) W przypadku wypełniania formularza (nie na portalu) musicie się tutaj podpisać.
 3. Trzecia kropka to oświadczenie na temat ewentualnego „odszkodowania”, które wypłacił Wam lub ma wypłacić były pracodawca, jeśli nie dotrzymał on przewidzianego w umowie okresu wypowiedzenia (indennità di mancato preavviso). Kazio zaznaczył, że taka sytuacja nie miała miejsca, jeśli jednak Wasz pracodawca wypłacił Wam zadośćuczynienie, musicie zaznaczyć pierwszą opcję i wpisać datę, w którym powinna wygasnąć Wasza umowa przy dotrzymaniu okresu wypowiedzenia.
 4. Ostatnią opcję zaznaczacie tylko wtedy, gdy pobieracie rentę inwalidzką (assegno di invalidità) i chcecie, by na okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych zastąpił on tę właśnie rentę. W przypadku wypełniania formularza musicie się tutaj podpisać.


Trzecia strona to dalsza część oświadczeń: 1. Pierwsza kropka dotyczy ewentualnej pracy paranajemnej (np. na podstawie umowy o projekt) lub samozatrudnienia  jeśli, jak nasz Kazio, jesteście w takiej sytuacji i Wasze dochody nie powodują utraty przez Was statusu osoby bezrobotnej (maksymalnie 8000 euro w przypadku pracy najemnej lub 4800 euro w przypadku samozatrudnienia), wpiszcie w wykropkowane miejsca datę rozpoczęcia działalności lub umowy oraz dochody przewidywane na rok bieżący, a następnie się podpiszcie.
 2. Drugą opcję zaznaczcie jedynie wówczas, gdy pobieracie emeryturę/rentę wypłacaną przez inny fundusz – wpiszcie datę rozpoczęcia pobierania emerytury oraz nazwę funduszu.
 3. Trzecia kropka dotyczy prawa do zasiłku rodzinnego – jeśli macie do niego prawo, zaznaczcie drugą opcję, a do wniosku o zasiłek Aspi musicie załączyć wniosek o zasiłek rodzinny na formularzu ANF/PREST.
 4. Czwarty punkt odnosi się do odliczeń podatkowych, do jakich macie ewentualnie prawo: możecie potwierdzić oświadczenie dotyczące poprzedniego roku (1), nie wnioskować o żadne odliczenie (2, jak Kazio), wnioskować o odliczenie dla pracowników najemnych i im podobnych (3) oraz o odliczenie na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu (4; w tym przypadku musicie załączyć wypełniony formularz MV10).
 5. Piąta kropka pozwala Wam na wybór sposobu wypłaty zasiłku – za pomocą przelewu na konto pocztowe lub bankowe (musicie podać wówczas kod IBAN, który otrzymacie w Waszym banku).


Na dole trzeciej strony znajduje się część odnosząca się do związków zawodowych, które pośredniczą w złożeniu wniosku: 1. Pierwsza kropka to upoważnienie do reprezentowania Was przez związki w kwestii zasiłku – musicie wpisać tam nazwę i siedzibę wybranego CAF i datę wypełnienia wniosku, a następnie podpisać się pod pieczątką i podpisem pracownika CAF.
 2. Druga kropka dotyczy odjęcia od przyznanego Wam zasiłku kwoty stowarzyszeniowej ewentualnie wymaganej przez związek zawodowy – o jej wysokość musicie zapytać pracownika CAF.


A teraz ostatnia strona:Pierwsza kropka to oświadczenie, że potwierdziliście swój status osoby bezrobotnej, rejestrując się w urzędzie pracy (Centro per l’Impiego) – wpiszcie gminę, w której znajduje się „Wasz” urząd pracy oraz datę rejestracji.

Następnie wymienione są Wasze obowiązki wobec INPS:

 • w ciągu 5 dni musicie poinformować INPS o ewentualnych zmianach w Waszym statusie osoby bezrobotnej
 • jeśli w międzyczasie zostaniecie zatrudnieni np. na umowę o projekt lub rozpoczniecie działalność gospodarczą, w ciągu miesiąca musicie poinformować o tym INPS, podając również dochód przewidywany na bieżący rok
 • w ciągu 30 dni musicie poinformować INPS o zmianach Waszego „składu rodzinnego” i uzyskiwanych przez Waszą rodzinę dochodach
 • macie 30 dni na poinformowanie INPS o wytoczeniu byłemu pracodawcy sprawy w sądzie w związku ze zwolnieniem Was z pracy
 • musicie poinformować INPS o wyjeździe do innego kraju UE, Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu w celu poszukiwania pracy (zachowujecie wówczas prawo do zasiłku przez trzy miesiące)

Na koniec wpisujecie datę i własnoręcznym podpisem oświadczacie, że podane przez Was dane są prawdziwe i że jesteście świadomi konsekwencji w przypadku wpisania fałszywych danych, po czym możecie przeczytać sobie informację o przetwarzaniu Waszych danych osobowych przez INPS.:)

4 komentarze:

 1. Dzień dobry. Moja koleżanka mówiła mi, że w tamtym roku złożyła podanie o ASPI tylko w patronacie. Nie była w urzędzie pracy... czy to możliwe? Bo chciałam w tym roku złożyć wniosek o Naspi i nie wiem czy mogę wszystko sama załatwić przez stronę inps czy muszę iść najpierw do urzędu pracy? bo chciałam złożyć prośbę o przeniesienie zasiłu tez do polski... i nie wiem czy w urzędzie pracy mam mówić że chcę ten zasiłek przenieść czy to nie spowoduje że nie będą chcieli mi przyznać zasiłku? i szczerze mówiąc... chciałam iść do urzędu 2 listopada i wyjechać wieczorem ... czy przez to nie będę miała problemów z przeniesieniem zasiłku? bo rozumiem że o u2 mogę wystąpić jak będę w polsce...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Od kilku lat możliwe jest złożenie oświadczenia o gotowości natychmiastowego podjęcia zatrudnienia w momencie składania wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, na wniosku jest specjalnie pole, które należy zaznaczyć - to wystarczy, nie trzeba biegać do urzędu pracy.

   Jeżeli jednak chcesz wnioskować o transfer włoskiego zasiłku do Polski, rejestracja w urzędzie pracy jest wymagana, gdyż musisz wykazać co najmniej jeden dzień rejestracji, o czym pisałam tutaj:

   http://deeoswajawlochy.blogspot.it/2013/05/przeniesienie-woskiego-zasiku-dla.html

   Zarejestruj się wiec w urzędzie pracy (nie musisz wspominać o zamiarze przeniesienia zasiłku za granice, to ich nie interesuje, nie oni przyznają zasiłek, a INPS), złóż przez internet, przez telefon lub za pośrednictwem CAF wniosek o przyznanie zasiłku i - jeśli nie masz czasu na oczekiwanie na wydanie druku U2 - możesz spokojnie jechać do Polski. W ciągu 7 dni zarejestruj się w urzędzie pracy i przy okazji poproś o wystąpienie w Twoim imieniu do INPS o formularz U2, zaznaczając jednak, ze na razie nie masz decyzji o przyznaniu zasiłku (postęp sprawy możesz śledzić na portalu INPS).   Usuń
  2. Czyli do inps w ogóle nie musze też iść powiedzieć, że chciałabym pojechać do polski i transferować zasiłek;) dowiedzą się automatycznie gdy zgłoszę się w polskim urzędzie pracy prawda?:)

   Usuń
  3. UP poinformuje INPS, że zarejestrowałaś się w Polsce jako bezrobotna i wystąpi w Twoim imieniu o wydanie druku U2.

   Usuń

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...