6 sierpnia 2013

RZYM – JAK ZNALEŹĆ SWOJE MUNICIPIO?Ponieważ mieszkam w Rzymie i rzymskie środowisko biurokratyczne jest mi znane i niespecjalnie lubiane, postanowiłam stworzyć coś w rodzaju „cyklu” związanego z rzymską administracją publiczną. Polaków jest w Rzymie sporo, więc może komuś się to przyda.:)

Zacznę od podziału administracyjnego Rzymu – miasto jest dość rozległe, zostało więc podzielone na tzw. municipi, zwane również circoscrizioni. Jeszcze do niedawna było ich dwadzieścia, jednak w tym roku ilość municipi została zmniejszona i obecnie Rzym podzielony jest na 15 stref.

Każde municipio ma swojego prezydenta (presidente), samorząd (consiglio municipale) oraz lokalne oddziały większości urzędów. Oznacza to, że jeśli chcecie się np. zameldować w Rzymie, musicie wybrać się w tym celu do urzędu meldunkowego (Ufficio Anagrafe) w Waszym municipio – dlatego ważne jest, w jakiej strefie mieszkacie. Poniżej przedstawiam Wam spis nowych municipi wraz z ich adresami i danymi kontaktowymi – ograniczyłam się do Biur Obsługi Klienta (URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico), USC oraz urzędów meldunkowych, gdyż wydaje mi się, że z usług tych urzędów najczęściej korzystają Polacy. Jeśli musicie załatwić jakąś sprawę leżącą w kompetencji innego urzędu, wystarczy zadzwonić do URP Waszego municipio i zapytać, gdzie powinniście się zgłosić.


MUNICIPIO
PODLEGAJĄCE TERYTORIUM
SIEDZIBA GŁÓWNA
URZĘDY
KONTAKT (*)
I
Centro Storico
Trastevere
Aventino
Testaccio
Esquilino
XX Settembre
Celio
Zona archeologica
Prati
Delle Vittorie
Eroi
Via Petroselli, 50
URP
Tel. 06 69601332-3

Ufficio Anagrafe/USC
Tel. 06 67102139/3595/7229
II
Villaggio Olimpico
Parioli
Flaminio
Salario
Trieste
Villa Ada
Villa Borghese
Nomentano
San Lorenzo
Università
Verano
Via Dire Daua, 11

Via Goito, 35
URP
Via Dire Daua, 11:
Tel. 06 69602333/334,
06 8607305
Via Goito, 35:
Tel. 06 69603333
Ufficio Anagrafe/USC
Via Dire Daua, 11:
Tel. 06 69602644
Piazza Grecia, 23:
Tel. 06 8086124
Via Goito, 35:
Tel. 06 69603434, 06 69603442, 06 69603433
III
Montesacro
Val Melaina
Montesacro Alto
Fidene
Serpentara
Casal Boccone
Conca d’Oro
Sacco Pastore
Tufello
Aeroporto dell’Urbe
Settebagni
Bufalotta
Tor San Giovanni
Via Umberto Fracchia, 45
URP
Tel. 06 69604333/432
Ufficio Anagrafe/USC
Via Umberto Fracchia, 45:
Tel. 06 69604440/431/415/416
(obywatele UE: tel. 06 69604414)
Via Flavio Andò, 6/12:
Tel. 06 69604487/486
Piazza Sempione, 15:
Tel. 06 69604434/436
IV
Casal Bertone
Casal Bruciato
Tiburtino Nord
Tiburtino Sud
San Basilio
Tor Cervara
Pietralata
Casal de’ Pazzi
Sant’Alessandrino
Settecamini
Via Tiburtina, 1163
URP
Tel. 06 69605333/338/339
Ufficio Anagrafe/USC
Via Tiburtina, 1163:
Tel. 06 69605629
Via di San Romano, 14:
Tel. 06 43598934, 06 43568814
V
Torpignattara
Casilino
Quadraro
Gordani
Centocelle
Alessandrina
Tor Sapienza
La Rustica
Tor Tre Teste
Casetta Mistica
Centro Direzionale Centocelle
Omo
Via Torre Annunziata, 1

Via Prenestina, 510
URP
Via Torre Annunziata, 1:
Tel. 06 69606455
Via Prenestina, 510:
Tel. 06 69607331/3/4/5
Ufficio Anagrafe/USC
Via Torre Annunziata, 1:
Tel. 06 69606446/5
Via Prenestina, 510:
Tel. 06 69607440/442/443
VI
Torre Spaccata
Torre Maura
Giardinetti
Tor Vergata
Acqua Vergine
Lunghezza
Torre Angela
Borghesiana
San Vittorino
Via Duilio Cambellotti 11
URP
Tel. 06 69608333
Ufficio Anagrafe/USC
Tel. 06 69608411, 06 69608432, 06 69608440
VII
Tuscolano Sud
Tor Fiscale
Appio
Latino
Don Bosco
Appio Claudio
Quarto Miglio
Pignatelli
Lucrezia Romana
Osteria del Curato
Romanina
Gregna
Barcaccia
Morena
Ciampino
Via Tommaso Fortifiocca 71

Piazza di Cinecittà, 11
URP
Via Tommaso Fortifiocca, 71:
Tel. 06 69609333/4
Piazza di Cinecittà, 11:
Tel. 06 69610331/3/4/
06 69610424
Ufficio Anagrafe/USC
Via Tommaso Fortifiocca, 71:
Tel. 06 69609440/308
Piazza di Cinecittà, 11:
Tel. 06 69610410/413
VIII
Ostiense
Valco San Paolo
Garbatella
Navigatori
Tor Marancia
Tre Fontane
Grottaperfetta
Appia Antica Nord
Appia Antica Sud
Via Benedetto Croce, 50
URP
Tel. 06 69611333/4/5/6/7
Ufficio Anagrafe/USC
Via Benedetto Croce 50:
Tel. 06 69611412
Largo delle Sette Chiese 23:
Tel. 06 69611414
Mercato di via Corinto:
Tel. 06 59603412
Mercato di via Erminio Spalla:
Tel. 06 5192290
IX
EUR
Villaggio Giuliano
Torrino
Laurentino
Cecchignola
Mezzocammino
Spinaceto
Vallerano
Castel di Leva
Decima
Porta Medaglia
Castel Romano
Santa Palomba
Tor di Valle
V.le Ignazio Silone, 100
URP
Tel. 06 69612372
Ufficio Anagrafe/USC
Viale Ignazio Silone – I Ponte:
Tel. 06 69612411,
 06 69612929/208 (USC)
Largo Niccolò Cannella:
Tel. 06 5086223
X
Malafede
Acilia Nord
Acilia Sud
Casal Palocco
Ostia Antica
Ostia Nord
Ostia Sud
Castel Fusano
Infernetto
Castel Porziano
Ostia Lido -
Via Celli, 2/c

Acilia -
Piazza Capelvenere,  13
URP
Siedziba w Ostii:
Tel. 06 69613333, 06 5622701
Siedziba w Acilii:
Tel. 06 52352500
Ufficio Anagrafe/USC
Siedziba w Ostii:
Tel. 06 69613440, 06 69613430
Siedziba w Acilii:
Tel. 06 52358276, 06 52356670, 06 52355730
XI
Marconi
Portuense
Pian Due Torri
Trullo
Magliana
Corviale
Ponte Galeria
Via Camillo Montalcini, 1
URP
Tel. 06 69615333
Ufficio Anagrafe/USC
Via Portuense, 579:
Tel. 06 69615446
Via Fauglia c/o Mercato Magliana:
Tel. 06 55269794
Via Cardano c/o BBC Cardano-Marconi:
Tel. 06 5590819
Via Campagnatico c/o Mercato del Trullo:
Tel. 06 65746769
Via Mazzacurati:
Tel. 06 69615401/402
XII
Colli Portuensi
Buon Pastore
Pisana
Gianicolense
Massimina
Pantano di Grano
Villa Pamphili
Via Fabiola, 14
URP
Tel. 06 69616333/4
Ufficio Anagrafe/USC
Tel. 06 69616/446/633/624
XIII
Aurelio Sud
Val Cannuta
Fogaccia
Aurelio Nord
Casalotti
Boccea
Via Aurelia, 470
URP
Tel. 06 69618334/395/436
Ufficio Anagrafe/USC
Patrz URP
XIV
Medaglie d’Oro
Primavalle
Ottavia
S. Maria della Pietà
Trionfale
Monte Mario
Pineto
Castelluccia
S. Maria di Galeria
Via Mattia Battistini, 464

Piazza S. Maria della Pietà, 5
URP
Tel. 06 69619333/334/317
Ufficio Anagrafe/USC
Via Mattia Battistini, 464:
Tel. 06 69619447
Piazza S. Maria della Pietà, 5:
Tel. 06 69619447
XV
Tor di Quinto
Acquatraversa
Tomba di Nerone
Farnesina
Grottarossa Ovest
Grottarossa Est
Giustiniana
La Storta
Santa Cornelia
Prima Porta
Labaro
Cesano
Martignano
Foro Italico
Via Flaminia, 872
URP
Tel. 06 69620333/334/362/363
Ufficio Anagrafe/USC
Piazza Saxa Rubra, 19:
 Tel. 06 33610165
Via Enrico Bassano (na wysokości Via Cassia, 1821):
 Tel. 06 30890461
Via Riano, 17:
Tel. 06 45425978, 06 45427017, 06 45428827
Cesano (Via Stazione di Cesano, 838):
Tel. 06 3037009

Ufficio Matrimoni - Via Flaminia 872:
Tel. 06 69620225/226/420

(*) W związku z niedawną reorganizacją administracyjnego podziału Rzymu nie podaję adresów mailowych poszczególnych urzędów, gdyż na razie zarówno strony internetowe, jak i ww. adresy pozostały niezmienione, a podejrzewam, że prędzej czy później sytuacja ta ulegnie zmianie.

ADRESY STRON INTERNETOWYCH POSZCZEGÓLNYCH MUNICIPI ZNAJDZIECIE NA STRONIE GŁÓWNEJ GMINY RZYM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, więc na ich publikację trzeba trochę poczekać. Komentarze niekulturalne lub niezgodne z netykietą nie będą publikowane, proszę Was też o pozostawianie komentarzy odnoszących się do tematu artykułu. Tylko w ten sposób jestem w stanie zapewnić przejrzystość bloga! Dziękuję za komentarze i za współpracę. :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...